سبد خرید: 0 آیتم ها
مجموع : تماس بگیرید
در حال حاضر سبد خرید شما خالی می باشد
محصول به روز رسانی
تسویه حساب

مبحث1تعاریف مقررات ملی ساختمان

 مبحث 1 تعاریف 

مقررات ملی ساختمان

مبحث اول مقررات ملی ساختمان با عنوان تعاریف در دو فصل بشرح زیر می‌باشد:

1-1 کلیات مباحث مقررات ملّی ساختمان

     1-1-1 مبحث اول: تعاریف

     1-1-2 مبحث دوم: نظامات اداری

     1-1-3 مبحث سوم: حفاظات ساختمان در برابر حریق

     1-1-4 مبحث چهارم: الزامات عمومی ساختمان

     1-1-5 مبحث پنجم: مصالح و فرآورده‌های ساختمانی

     1-1-6 مبحث ششم: بارهای وارد بر ساختمان

     1-1-7 مبحث هفتم: پی و پی سازی

     1-1-8 مبحث هشتم: طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی

     1-1-9 مبحث نهم: طرح و اجرای ساختمان‌های بتن آرمه

     1-1-10 مبحث دهم: طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی

     1-1-11 مبحث یازدهم: صنعتی سازی ساختمان

     1-1-12 مبحث دوازدهم: ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا

     1-1-13 مبحث سیزدهم: طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان‌ها

     1-1-14 مبحث چهاردهم: تأسیسات مکانیکی

     1-1-15 مبحث پانزدهم: آسانسورها و پله‌های برقی

     1-1-16 مبحث شانزدهم: تأسیسات بهداشتی

     1-1-17 مبحث هفدهم: لوله کشی گاز طبیعی

     1-1-18 مبحث هجدهم: عایق بندی و تنظیم صدا

     1-1-19 مبحث نوزدهم: صرفه جویی در مصرف انرژی

     1-1-20 مبحث بیستم: علائم و تابلوها

     1-1-21 مبحث بیست و یکم: پدافند غیرعامل

1-2 تعاریف مباحث مقررات ملّی ساختمان

جهت خرید کتاب های مقررات ملی ساختمان با تلفن بانک کتاب تماس حاصل نمایید. 02166401004

بانک کتاب ایرانیان  باارائه  روش نوین و آسان خرید کتاب در خدمت هموطنان عزیز می باشد.

50,000 ریال

مبحث2نظامات اداری مقررات ملی ساختمان

مبحث2نظامات اداری مقررات ملی ساختمان

فصل اول :كليات

پيشگفتار

ماده1- تعاريف
ماده2- اهداف
ماده3- خدمات طراحي، اجرا، نظارت ساختمان

فصل دوم: طراحي ساختمان

 

ماده4- طراحي ساختمان
ماده5- دفاتر مهندسي طراحي ساختمان
ماده6- طراحان حقوقي ساختمان

 

فصل سوم: اجراي ساختمان

ماده7- اجراي ساختمان
ماده8- دفاتر مهندسي اجراي ساختمان
ماده9- مجريان حقوقي ساختمان
ماده10- مجريان انبوه سازكاربرگ هاي شماره 1و2و3 انبوه ساز
ماده11- حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال كاردانهاي فني، ديپلمه‌هاي فني و معماران تجربي
ماده12- طرح و ساخت ساختمان توسط مجريان حقوقي يا دفاتر مهندسي اجراي ساختمان

 

فصل چهارم: نظارت ساختمان

ماده13- نظارت ساختمان
ماده14- ناظران حقيقي ساختمان
ماده15- ناظران حقوقي ساختمان
ماده16- نحوه ارجاع كار نظارت ساختمان به ناظران حقيقي و حقوقي و عرفي ناظرانبه صاحب كاران و شهرداري،
نحوه دريافت و نظارت،حق‌الزحمه تهيه و صدور شناسنامه فنی وملکی

 

مدارك مورد نياز براي صدور پروانه اشتغال طراحي، اجرا و نظارت ساختمان

 

فصل پنجم: فهرست ‌هاي قيمت خدمات مهندسي و نحوه عمل به ماده12 آيين‌نامه اجرايي

ماده17- نحوه محاسبه حق‌الزحمه خدمات مهندسي ساختمان در بخش طراحي و نظارت موضوع ماده هفده آيين‌نامه اجرايي
ماده18- نحوه عمل به ماده 12 آيين‌نامه اجرايي و تبصره‌هاي آن

 

فصل ششم: شناسنامه فني و ملكي ساختمان

ماده19- شناسنامه فني و ملكي ساختماندفترچه اطلاعات ساختمان

 

فصل هفتم: شيوه‌نامه تعيين حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال اشخاص حقوقي موضوع تبصره 4 ماده 11
آئين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان

 

 فصل هشتم: پيوست مربوط به شيوه‌نامه مجريان ساختمان شامل شرايط عمومي قرارداد مجريان ساختمان،
 شرايط خصوصي قرارداد مجريان ساختمان و قراردادهاي همسان مجریان ساختمان

جهت خرید کتاب های مقررات ملی ساختمان با تلفن بانک کتاب تماس حاصل نمایید. 02166401004

بانک کتاب باارائه  روش نوین و آسان خرید کتاب در خدمت هموطنان عزیز می باشد.

80,000 ریال

مبحث3حفاظت ساختمانها مقررات ملی ساختمان

مبحث 3 حفاظت ساختمانها در مقابل حریق مقررات ملی ساختمان

3-1 راه های خروج از بنا و فرار از حریق

     3-1-1-تعاريف
     3-1-2- مقررات كلي
     3-1-3- بخش‌هاي سه‌گانه راه خروج
     3-1-4- اجزاي تشكيل دهنده راه خروج
     3-1-5- ظرفيت راههاي خروج
     3-1-6- حداقل تعداد راههاي خروج الزامي
     3-1-7- چگونگي استقرار راههاي خروج
     3-1-8- روشنايي راههاي خروج
     3-1-9- علامتگذاري راههاي خروج
     3-1-10- ضوابط اختصاصي راههاي خروج در تصرفهاي مسكوني
    
3-1-11- ضوابط اختصاصي راههاي خروج در تصرفهاي آموزشي/ فرهنگي
     3-1-12- ضوابط اختصاصي راههاي خروج در تصرفهاي درماني/ مراقبتي
     3-1-13- ضوابط اختصاصي راههاي خروج در تصرفهاي تجمعي
     3-1-14- ضوابط اختصاصي راههاي خروج در تصرفهاي اداري/حرفه‌اي
     3-1-15- ضوابط اختصاصي راههاي خروج در تصرفهاي كسبي/ تجاري
     3-1-16- ضوابط اختصاصي راههاي خروج در تصرفهاي صنعتي
     3-1-17- ضوابط اختصاصي راههاي خروج در تصرفهاي انباري
     3-1-18- ضوابط اختصاصي ساختمانهاي بلند
     3-1-19- ضوابط اختصاصي استقرار خودروهای آتش نشانی
     3-1-20- ضوابط اختصاصي فضای امن
     3-1-21- ضوابط اختصاصي فضای ارتباطی
     3-1-22- ضوابط اختصاصي آتریوم ها
     3-1-23- ضوابط اختصاصي پارکینگ ها
     3-1-24- ضوابط اختصاصي آسانسورها

3-2 ساختارها، ارتفاعات و مساحت ها

     3-2-1 ساختارها
     3-2-2 حداکثر طبقات و ارتفاعات مجاز
     3-2-3 مساحت های مجاز

 

جهت خرید کتاب های مقررات ملی ساختمان با تلفن بانک کتاب تماس حاصل نمایید. 02166401004

 

بانک کتاب باارائه  روش نوین و آسان خرید کتاب در خدمت هموطنان عزیز می باشد.

 

50,000 ریال

مبحث4الزامات عمومی ساختمان مقررات ملی ساختمان

 مبحث4_الزامات عمومی ساختمان(مقررات ملی ساختمان)

فصل اول- كليات
4-1-1 اهداف
4-1-2 دامنه كاربرد
4-1-3 استانداردها و ضوابط
4-1-4 بهره‌بهره‌برداري و نگهداري
4-1-5مدارك فني
4-1-6الزامات اجرايي

فصل دوم- تعاريف
4-2-1- تصرف
4-2-2- واحد تصرف
4-2-3- بار تصرف
4-2-4- فضا
4-2-5- اتاق
4-2-6- فضاهاي مشاع
4-2-7- جايگاه امداد رساني
4-2-8- ساختمانهاي منفصل
4-2-9- ساختمانهاي متصل 
4-2-10- بسته(پاكت)حجمي بنا
4-2-11- سطح يا جدار نورگذر
4-2-12- بازشو
4-2-13- گشودگي
4-2-14- مصالح غير ريزنده
4-2-15-نماي ساختمان
4-2-16- نماي شيشه اي
4-2-17- شيبراه
4-2-18-ميله دستگرد
4-2-19-مجراي خارجي نور و هوا
4-2-20- سطح الزامي
4-2-21- سطوح نورگيري و تعويض هواي الزامي
4-2-22- ميان طبقه

فصل سوم- دسته بندي ساختمانها
 4-3-1- دسته بندي و تعريف تصرف ها
 4-3-2- دسته بندي ساختمانها از نظر تعداد طبقات و نحوه قرارگيري بر زمين

فصل چهارم- مقررات كلي
4-4-1- اهداف و انتظارات عملكردي
4-4-2 ارتفاع و مساحت مجاز ساختمانها
4-4-3- الزامات كلي ساخت و قرار گيري ساختمان
4-4-4- الزامات همجواري ساختمانها تصرف ها و فضاها
4-4-5 الزامات شكل،حجم و نماي ساختمان
4-4-6- الزامات پيش آمدگي هاي ساختمان

فصل پنجم-الزامات عمومي فضاهاي ساختمانها
4-5-1- فضاهاي ورود،خروج،ارتباط و دسترس
4-5-2- فضاهاي اقامت
4-5-3- اتاقها و فضاهاي اقامتي چند منظوره
4-5-4- فضاهاي اشتغال
4-5-5-فضاهاي پخت و آشپزخانه ها
4-5-6- فضاهاي بهداشتي
4-5-7- فضاهاي نيمه باز
4-5-8- فضاهاي باز
4-5-9- فضاها و عناصر واسط نورگيري و تهويه
4-5-10- توقفگاههاي خودرو
4-5-11- انبارها
4-5-12- فضاهاي نصب تاسيسات
4-5-13- ساير مشاعات و فضاهاي خدماتي عمومي

فصل ششم-الزامات عمومي نورگيري و تهويه فضاها

فصل هفتم-مقررات اختصاصي تصرف ها
4-7-1- تصرف هاي مسكوني
4-7-2- تصرف هاي حرفه اي،اداري
4-7-3- تصرفهاي آموزشي/فرهنگي
4-7-4- تصرفهاي درماني/مراقبتي
4-7-5-تصرفهاي تجمعي
فصل هشتم-مقررات خاص ساختمانهاي بلند(گروه8)

فصل نهم-الزامات عمومي عناصر و جزئيات مهم ساختمان
4-9-1- ديوارها
4-9-2- سقف هاي كاذب
4-9-3- بامهاي مسطح
4-9-4- بامهاي شيبدار
4-9-5-سقفهاي نورگذر
4-9-6- نصب و اجراي در و پنجره
4-9-7- حفاظها،جان پناه ها و ميله هاي دستگرد
4-9-8- آب بندي و عايق كاري رطوبتي
4-9-9- شومينه،بخاري ديواري و دودكشها
4-9-10- جزئيات عمومي ايمني در برابر سوانح و ساير خطرات
4-9-11- عايق كاري حرارتي و صرفه جويي در مصرف انرژي
4-9-12- نگهداري و دفع زباله
4-9-13- ساير تجهيزات و تاسيسات ساختمان


فهرست جدول ها :
                جدول 4-3-1- حروف اختصاري تصرفها به ترتيب حروف الفبا
                جدول 4-6-1-الزامات نور و هوا و محدودیت های الزامی فضاها

جهت خرید کتاب های مقررات ملی ساختمان با تلفن بانک کتاب تماس حاصل نمایید. 02166401004

بانک کتاب باارائه  روش نوین و آسان خرید کتاب در خدمت هموطنان عزیز می باشد.

 

 

50,000 ریال

مبحث5مصالح و فرآورده های ساختمانی مقررات ملی ساختمان

مبحث5_مصالح و فرآورده های ساختمانی(مقررات ملی ساختمان) 

فصل اول-كليات
              1-1-5 هدف و دامنه كاربرد
             2-1-5 دسته‌بندي مصالح
              3-1-5 استانداردها
              4-1-5ويژگيها و مشخصات فنی
              5-1-5 تأیید کیفیت
              6-1-5مطابقت با استاندارد
               7-1-5استفاده مجدد
              8-1-5مصالح و فراورده های جديد 
              9-1-5انبار كردن
               10-1-5ساخت و توليد در كارگاه

فصل دوم-آجر
              1-2-5تعريف
              2-2-5 دسته‌بندي
              3-2-5 استانداردها 
              4-2-5 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی 
              5-2-5 سازگاری
              6-2-5 بسته بندی، حمل و نگهداری

فصل سوم-بلوک های سفالی توخالی
              1-3-5 تعريف
              2-3-5 دسته‌بندي
              3-3-5 استانداردها 
              4-3-5 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی 
              5-3-5 سازگاری
              6-3-5 بسته بندی، حمل و نگهداری

فصل چهارم-كاشي سراميكي
             
1-4-5 تعريف
              2-4-5 دسته‌بندي
              3-4-5 استانداردها 
              4-4-5 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی 
              5-4-5 سازگاری
              6-4-5 بسته بندی، حمل و نگهداری

فصل پنجم-سنگ ساختماني
              1-5-5 تعريف
              2-5-5 دسته‌بندي
              3-5-5 استانداردها 
              4-5-5 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی 
              5-5-5 سازگاری
              6-5-5
بسته بندی، حمل و نگهداری


فصل ششم-سنگدانه ها
              1-6-5 تعريف
              2-6-5 دسته‌بندي
              3-6-5 استانداردها 
              4-6-5 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی 
              5-6-5 سازگاری
              6-6-5 بسته بندی، حمل و نگهداری

فصل هفتم-سیمان وفرآورده هاي آن
              1-7-5 تعريف
              2-7-5 دسته بندي
              3-7-5 استانداردها
              4-7-5 ايمني، بهداشت و ملاحظات زيست محيطي
              5-7-5 سازگاري

 
فصل هشتم- مواد افزودني شيميايي بتن
            1-8-5 تعريف
            2-8-5 دسته بندي
            3-8-5 استانداردها
 
            4-8-5 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی 
            5-8-5 سازگاری
            6-8-5 بسته بندی، حمل و نگهداری
             
فصل نهم- آهك و فرآورده های آن
              1-9-5تعريف
              2-9-5 فرآورده هاي آهكي
              3-9-5 استانداردها
              4-9-5
ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی 
              5-9-5 سازگاری
              6-9-5 بسته بندی، حمل و نگهداری

فصل دهم- گچ و فرآورده هاي آن
           
   1-10-5 تعريف
              2-10-5 دسته بندی
              3-10-5 استانداردها
              4-10-5 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی 
              5-10-5 سازگاری
              6-10-5 بسته بندی، حمل و نگهداری

فصل یازدهم- ملات هاي ساختمان
              1-11-5 تعريف
              2-11-5 دسته بندی
              3-11-5 استانداردها
              4-11-5 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی 
              5-11-5 سازگاری
              6-11-5 بسته بندی، حمل و نگهداری

فصل دوازدهم- فلزها و مصالح جوشكاري

             1-12-5
فلزها
             2-12-5 مصالح جوشكاري

فصل سیزدهم- چوب و فرآورده هاي آن
              1-13-5 تعريف
              2-13-5 دسته بندی
              3-13-5 استانداردها
              4-13-5 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی
              5-13-5 سازگاری
              6-13-5 بسته بندی، حمل و نگهداری

فصل چهاردهم-قير و قطران

     
              1-14-5 تعريف
              2-14-5 دسته بندی
              3-14-5 استانداردها
              4-14-5 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی 
              5-14-5 سازگاری
              6-14-5 بسته بندی، حمل و نگهداری

فصل پانزدهم- شيشه
             1-15-5 تعريف
             2-15-5 دسته‌بندي
             3-15-5 استانداردها
             4-15-5 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی 
              5-15-5 سازگاری
             6-15-5 بسته بندی، حمل و نگهداری

فصل شانزدهم- رنگ و پوشش ساختماني
             1-16-5 تعريف
             2-16-5 دسته‌بندي
             3-16-5 استانداردها
             4-16-5 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی
             5-16-5 سازگاری
             6-16-5 بسته بندی، حمل و نگهداری

فصل هفدهم- عایق های رطوبتي
             1-17-5 تعريف
             2-17-5 دسته‌بندي
             3-17-5 استانداردها
             4-17-5 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی
             5-17-5 سازگاری

فصل هجدهم- عايق هاي حرارتي
             1-18-5 تعريف
             2-18-5 دسته‌بندي
             3-18-5 استانداردها
             4-18-5 ملاحظات زیست محیطی
             5-18-5 سازگاری
             6-18-5 بسته بندی، حمل و نگهداری

فصل نوزدهم- پليمرهاي ساختماني
             1-19-5 تعريف
             2-19-5 دسته‌بندي
             3-19-5 استانداردها
             4-19-5 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی 
             5-19-5سازگاری
             6-19-5 بسته بندی، حمل و نگهداری

 فصل بيستم- نانو مواد
             1-20-5 تعريف
             2-20-5 دسته‌بندي
             3-20-5 استانداردها
             4-20-5 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی 
             5-20-5 سازگاری
             6-20-5 بسته بندی، حمل و نگهداری

جهت خرید کتاب های مقررات ملی ساختمان با تلفن بانک کتاب تماس حاصل نمایید. 02166401004

 

بانک کتاب باارائه  روش نوین و آسان خرید کتاب در خدمت هموطنان عزیز می باشد.

 

80,000 ریال

مبحث6 بارهای وارد بر ساختمان مقررات ملی ساختمان

مبحث6_بارهای وارد بر ساختمان(مقررات ملی ساختمان)

فصل اول- كليات

     6-1-1- دامنه كاربرد
     6-1-2- تعاريف
     6-1-3- الزامات مبنا
     6-1-4- انسجام كلي سازه
     6-1-5- گروه بندي ساختمانها و ساير سيستم هاي سازه اي

  
فصل دوم- تركيب بارها
     6-2-1- كليات
     6-2-2- علايم اختصاري
     6-2-3- تركيب بارها در طراحي به روش حالتهاي حدي
     6-2-4- تركيب بارها براي حوادث غير عادي
 
  فصل سوم- بار مرده
     6-3-1- كليات
     6-3-2- وزن اجزاي ساختمان و مصالح مصرفي
     6-3-3- وزن تاسيسات و تجهيزات ثابت
    
 
فصل چهارم- بارهاي خاك و فشار هيدرواستاتيكي  
     6-4-1- كليات
     6-4-2- فشارهاي جانبي
     6-4-3- زير فشار وارد بر كف و شالوده
  
  فصل پنجم- بار زنده
    6-5-1- تعاريف
    6-5-2- بار زنده گسترده يكنواخت
    6-5-3-بار زنده متمركز
    6-5-4- بارهاي وارده بر سيستمهاي نرده،نرده حفاظ،دست انداز،حفاظ پاركينگ،و نردبان ثابت
    6-5-5- بارهاي ضربه اي
    6-5-6- بار زنده نامشخص
    6-5-7- كاهش بارهاي زنده طبقات 
    6-5-8- كاهش در بارهاي زنده بام
    6-5-9- بارهاي جراثقال

  فصل ششم- بار سيل
     6-6-1- كليات
     6-6-2- تعريف
     6-6-3- الزامات و بارهاي طراحي

 
فصل هفتم- بار برف
     6-7-1- بار برف زمين
     6-7-2- بار برف بام
     6-7-3- ضريب اهميت
     6-7-4- ضريب برف گيري
     6-7-5- ضريب شرايط دمايي
     6-7-6- ضريب شيب
     6-7-7- بارگذاري جزيي
     6-7-8- بارگذاري نامتوازن
     6-7-9-انباشتگي برف در بام پايين تر
     6-7-10- بالا آمدگي و دست انداز بام
     6-7-11- برف لغزنده
     6-7-12- سربار باران بر برف
     6-7-13- ناپايداري بركه اي
     6-7-14- بام هاي موجود 

  فصل هشتم- بار باران
   6-8-1-كليات
   6-8-2- علايم
   6-8-3- زهكشي بام
   6-8-4- بارهاي ناشي از باران طرح
   6-8-5- ناپايداري انباشتگي آب 

فصل نهم- بار يخ-يخ زدگي جوي 
    6-9-1- كليات
    6-9-2- بار يخ
    6-9-3- ضخامت طراحي يخ ناشي از يخ زدگي باران
    6-9-4- ضريب ارتفاع
    6-9-5- ضخامت اسمي يخ
    6-9-6- اثر باد بر سازه ها و اجزاي پوشيده از يخ
    6-9-7- بارگذاري جزيي

 
فصل دهم- بار باد
     6-10-1- كليات
     6-10-2- فشار ناشي از باد بر ساختمان ها و سازه ها
     6-10-3- فشار مبناي باد
     6-10-4- روش محاسبه بار باد
     6-10-5- ارتفاع مبنا
     6-10-6- روش استاتيكي
     6-10-7- بار باد بر روي سازه هاي مختلف

 
فصل يازدهم- بار زلزله
     6-11-1- هدف
     6-11-2- حدود كاربرد
     6-11-3- ضوابط كلي
     6-11-4- ملاحظات معماري و پيكربندي سازه اي
     6-11-5- ملاحظات طراحي و ساخت ساختمان در پهنه هاي گسلي
     6-11-6- گروه بندي ساختمان بر حسب اهميت
     6-11-7- گروه بندي ساختمان بر حسب نظم سازه اي
     6-11-8- گروه بندي ساختمان بر حسب سيستم سازه اي
     6-11-9-زلزله طرح
     6-11-10- تركيب بارهاي شامل اثرهاي زلزله طرح
     6-11-11- اثرات بار زلزله شامل ضريب اضافه مقاومت
     6-11-12- تعيين ابعاد شالوده
     6-11-13- تغيير مكان جانبي طرح
     6-11-14- درز انقطاع
     6-11-15- كنترل ساختمان براي زلزله سطح بهره برداري
    

  
فصل دوازدهم- بار انفجار
     6-12-1- حدود كاربرد
     6-12-2- بار بر پوسته ساختمان
     6-12-3- ظرفيت باقيمانده

پيوستهاي مبحث ششم

پيوست6-1- جرم مخصوص مواد و جرم واحد حجم مصالح و اجزاي ساختمان
پيوست 6-2- روش ديناميكي محاسبه بار باد

 جهت خرید کتاب های مقررات ملی ساختمان با تلفن بانک کتاب تماس حاصل نمایید. 02166401004

بانک کتاب باارائه  روش نوین و آسان خرید کتاب در خدمت هموطنان عزیز می باشد.

 

70,000 ریال

مبحث7 پی و پی سازی مقررات ملی ساختمان

مبحث7_پی و پی سازی(مقررات ملی ساختمان) 

7-1 كليات
      7-1-1 هدف  
      7-1-2 دامنه كاربرد
      7-1-3 تعاريف
      7-1-4 روش‌های طراحی

 
7-2 شناسائی ژئوتكنيكي زمین
      7-2-1 هدف
      7-2-2 شرایط نیاز به انجام عملیات شناسائی
      7-2-3 شناسایی‌ها
      7-2-4 حفاری و نمونه‌برداری خاک
      7-2-5 آزمون‌های آزمایشگاهی
      7-2-6 آزمون‌های درجا (محلی)
      7-2-7 گزارش‌ها

 
7-3 گودبرداری و پایش
      7-3-1 هدف
      7-3-2 آماده‌سازی و تسطیح
      7-3-3 گودبرداری
      7-3-4 پایش و کنترل

 
7-4 پي سطحي
      7-4-1 هدف
      7-4-2 ملاحظات طراحی پی‌های سطحی
      7-4-3 ظرفیت بابری پی‌های سطحی
      7-4-4 نشست مجاز
      7-4-5 روش‌های طراحی پی سطحی
      7-4-6 پی‌های انعطاف پذیر
      7-4-7 ملاحظات اجرایی پی‌های سطحی

 
7-5 سازه‌های نگهبان
      7-5-1 هدف
      7-5-2 انواع سازه‌های نگهبان
      7-5-3 پایداری انواع سازه‌های نگهبان
      7-5-4 فشار خاک
      7-5-5 روش‌های طراحی سازه‌های نگهبان
      7-5-6 مهاربندی
      7-5-7 خاکریز پشت دیوار
      7-5-8 زهکشی و آب‌بندی دیوارها

  7-6 پی‌های عمیق
      7-6-1 هدف
      7-6-2 مبانی طراحی پی‌های عمیق
      7-6-3 بارهای طراحی
      7-6-4 شمع تحت بار محوری
      7-6-5 شمع‌های تحت بار جانبی
      7-6-6 گروه شمع
      7-6-7 بار مجاز طراحی شمع‌ها
      7-6-8 آزمایش‌های بارگذاری شمع
      7-6-9 طراحی سازه‌ای شمع‌ها
      7-6-10 ملاحظات ساخت و اجرای شمع‌

 

جهت خرید کتاب های مقررات ملی ساختمان با تلفن بانک کتاب تماس حاصل نمایید. 02166401004

 

بانک کتاب باارائه  روش نوین و آسان خرید کتاب در خدمت هموطنان عزیز می باشد.

 

50,000 ریال

مبحث8 طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی مقررات ملی ساختمان

مبحث8_طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی(مقررات ملی ساختمان)

فصل اول- کلیات

       8-1-1 دامنه کاربرد
       8-1-2 تعریف ها

فصل دوم- مشخصات مصالح و کنترل کیفیت

       8-2-1 کلیات
       8-2-2 مصالح ساختمانی‌
                                                                                                    

فصل سوم- الزامات عمومی

                    8-3-1 کلیات
                   

                                                                                                                      

فصل چهارم- ساختمان های بنایی مسلح

       8-4-1 کلیات
       8-4-2 تحلیل و طراحی
       8-4-3 ضوابط و جزییات مسلح کردن برای مناطق با خطر نسبی کم
       8-4-4 ضوابط جزییات مسلح کردن برای مناطق با خطر نسبی متوسط
       8-4-5 ضوابط ویژه برای مناطق با خطر نسبی زیاد و خیلی زیاد                                                                                       

فصل دوم- م31بط 0سازه‌های نگهبان
      7-5-4 فشار خاک
      7-5-5 روش‌های طراحی سازه‌های نگهبان
      7-5-6 مهاربندی
      7-5-8
زهکشی و آب‌بندی دیوارها

  7-an>6-7-6- ضريب شيب
      ضريب شيب
      7-6-6 گروه شمع
      7-6-7 بار مجاز طراحی شمع‌ها
      7-6-8 _imag6-8 g>آزمایش‌های بارگذاری شمع
      7-6-9 طراحی سازه‌ای شمع‌ها
      7-6-10 ملاحظات ساخت و اجرای شمع‌ملdiv id="hikaات ساخت و اجرای 7-6- کتاب 5rong>ملong>مقررات ملی ساختمان با تلفن بانک کتاب تماس حاصل نمایید. 021د.

 

5" >(-->  

50,000 ریال
<9div>
5 9
span style="font-size: 9pt; color: #345613;">فصل دهم- بار باد
steel 10or: #345613;">  7-pan style="font-si00000;"pri ">  /span>
ering/1214-masonry-buildings"> مبحث8 طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بن10یی مقررات ملی ساختمان
 to;" class="hikashop_produc-8 <7-6-7 7; th:33%;"> trong      cs5613;">فصل دوم- م31بط 0سازه‌های10-1pt; color: #345613;">فيst36pt 10>7; lass="-trong: مج; th:33%;"> trong      cs5613;">فصل دوم- م بنایی مسلحفصل دوم- م i000 طext-rong>     6-11-1- <   يs7-5-8      Œی مسلح
ri ">يs <     Œی مسلح6-11-1an>8-   Œی مسلحفصل چهارم- ساختمانازه†    >فصل چهارم- ساختمانبان
       sp10-ن)فصل دوم- مختمانبان Šh;i0="ngan>يs7-5-8iياخ؊  نگ-8 r" color: #34561   يtr"fuct_>iياخ؊ مل ضيs6-1" color: #34561   يtr"fuct_>خbr s-8yle=s-86-11-5-

<رp cياخ؊ an> <رp cpan>    Œی مسلح8-   Œی مسلح7; th:33%;"> trong      cs5613;">فصل دوم- مختمانازه‌ مسلحفصل دوم- مختمانبان 7-5-8 -8 r" color: #3456 : #3pt; 6-1" color: #3456 : #3pt; tbr s؊     "o"oي‍tl" 86-11-5-Šhng>ؠ   ي : #3pt; <" #0000ng>tbr s؊  3;">فيsŠhng>ؠ   ي : #3pt; <" #0000ng>tbr s؊     -8Šhng>ؠ   ي : #3pt; <" #0000ng>tbr s؊ يtl" 8Šhng>ؠ   ي : #3pt; <" #0000ng>brngstypx;">ng>یات6-6 n> 00ng>br3;">فيsŠhng>ؠ   ي : #3pt; <" #0000ng>brngsypx;">ng>یات6-6 n> 00ng>bيtl" 8Šhng>ؠ   ي : #3pt; <" #0000ng>brngstypx;">ng>یات6 n> 0087-5-8یات#345613tyle="font-sig>7-6-7 7; th:33%;"> trong      cs5613;">فصل دوم- مختمانازه‌ مسلحفصل دوم- مختمانبان
7; th:33%;"> trong  s5613;">فصل دوم- مختمانبان فصل دوم- مختمانبان uct_de ri8  hikashop<" jpg-8 آ>Š: #g>b هک؄6 cي #3p    "   000ng>bri ">يs6-7-6-
 ضريب شيب
      ضريب شيب
      7-6-6 گروه شمع
      br #g>آزمایش‌های بارگذاری شمع
      7-6-9 طراحی سازه‌ای شمع‌ها
      7-6-10 ملاحظات ساخت و اجرای شمع‌ملdiv id="hikaات ساخت و اجرای 7-6- کتاب 7rong>ملong>مقررات ملی ساختمان با تلفن بانک کتاب تماس حاصل نمایید. 0217د.

 

7" >(-->  

50,000 ریال
<10div>
7 10
>>>>>>>>="pohieturn false; }" />>>>>>>>>="pohieturn false; }" />>>>>>>>>="pohieturn false; }" />>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ini">
4" name="module_id" value="0"/> - COMPARISON AREA --11>ؠ ;text-align:centeronتpan style="font-sig/span>
-ODUCT NAME --> 11>ؠ ;text-align:centeronتpan style="font-sig/span> ering/1214-masonry-buildings"> مبحث8 طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بن11یی مقررات ملی ساختمان
فصل دوم- style="position:r11lative;text-align:centeronتpan style="font-sigto;" class="hikashop_producng>7-6-7 7; lass="-trong: مج; th:33%;"> ju: ss=      cs5613;">فصل دوم- مختمانازه11-1-hikashop_produ000ng>bri ">يي"o;"  ¹tn> م ت="postیاst36pt 10    c   cs5613;">فصل دوم- مختمانبان 7; lass="-trong: مج; th:33%;"> ju: ss=      cs5613;">فصل دوم- مختمانبان فصل دوم- مختمانبان sفصل دوم-13v c    11-1-5-3g>فصل دوم-13v c    Œی 11-1-6-3g>فصل دوم-13v c    Œی 11-1-7-3g>فصل دوم-13v c    Œی 11-1-8-3g>فصل دوم-13v c    Œی 11-1-9-3g>فصل دوم- مختمانازهsي³بك(LSF3cs5613;">فتمانبان 45613="45613#3فصل دوم- مؠ     7-6-7 7; lass="-trong: مج; th:33%;"> ju: ss=  s5613;">فصل دوم- مؠ    Œ 11-2-1-كhng s sفصل دوم-13v c    Œ 11-2-4-3g>فصل دوم-13v c    Œ 11-2-5-3g>فصل دوم-13v c    Œ 11-2-6-3g>فصل دوم-13v c    Œ 11-2-7-3g>فصل دوم-13v c    Œ 11-2-8-3g>فصل دوم-13v c    Œ 11-2-9-3g>فصل دوم- مختمانازه"   class=:hikashop_produ000ng>0px;mيs#345613#3   tpt 0cm;">7-6-7 7; lass="-trong: مج; th:33%;"> ju: ss=  فصل دوم- مختمانازه11-3- hikashop_produ000ng>0px;mيعيش>فصل دوم- مختمانبان 7-6-7 7; lass="-trong: مج; th:33%;"> ju: ss=  s5613;">فصل دوم- مختمانبان sفصل دوم-13v cŒ scفصل دوم-13v cŒ scفصل دوم-13v cŒ scفصل دوم-13v cتمانبان 7-6-7 7; lass="-trong: مج; th:33%;"> ju: ss=  فصل دوم- مختمانازه11-4- hing ikم<">يp ±³a: #3pt; >0px;m cl  ي"oesc">#00000ng>ع:cgn clx;">هکر(فصل دوم-13v cتمانازهICF#345613#3  Œ)spspspspspspspspsp3فصل دوم- مختمانبان sفصل دوم-13v c    Œ 11-4-3-3g>فصل دوم-13v cتمانبان فصل دوم-13v cفصل دوم-13v c    Œ 11-4-6-3g>فصل دوم-13v c    Œ 11-4-7-3g>8-s5613;">فصل دوم-13v c    Œ 11-4-8-3g>فصل دوم-13v c    Œ 11-4-9-3g>فصل دوم- مختمانبان 7-6-7 7; lass="-trong: مج; th:33%;"> ju: ss=  s5613;">فصل دوم-13v cتمانبان فصل دوم- مختمانبان فصل دوم- مختمانازه11-5-hing ikم<"="nr /> Šش>ي(3ِِِِD)3فصل دوم- مختمانبان sفصل دوم-13v c    11-5-3-3g>فصل دوم-13v cتمانبان فصل دوم-13v c    11-5-5-3g>فصل دوم-13v c    Œ 11-5-6-3g>فصل دوم-13v c    Œ 11-5-7-3g>8-s5613;">فصل دوم-13v c    Œ 11-5-8-3g>فصل دوم- مختمانبان 45613فصل دوم- مختمانازه11-6-hing ikم<" c">#0تtronيsفصل دوم- مختمانبان sفصل دوم-13v c    Œ 11-6-3-3g>فصل دوم-13v cتمانبان 8-s5613;">فصل دوم-13v c    Œ 11-6-5-3g>فصل دوم-13v c    Œ 11-6-6-3g>فصل دوم-13v c    Œ 11-6-7-3g>8-s5613;">فصل دوم-13v c    Œ 11-6-8-3g>6-7-6- ضريب شيب
      ضريب شيب
      7-6-6 گروه شمع
    مایش‌های بارگذاری شمع
      7-6-9 طراحی سازه‌ای شمع‌ها
      7-6-10 ملاحظات ساخت و اجرای شمع‌ملdiv id="hikaات ساخت و اجرای 7-6- کتاب 8rong>ملong>مقررات ملی ساختمان با تلفن بانک کتاب تماس حاصل نمایید. 0218د.

 

8" >(-->  

50,000 ریال
<11div>
8 11
>>>>>>>>="pohieturn false; }" />>>>>>>>>="pohieturn false; }" />>>>>>>>>="pohieturn false; }" />>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ini">
<20-safetyitem-pruttu - COMPARISON AREA --12pt;تyle=باحفodu>7-    
-ODUCT NAME --> 12pt;تyle=باحفodu>7-     ering/1214-masonry-buildings"> مبحث8 طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بن12یی مقررات ملی ساختمان
فصل دوم- style="position:r12t;تyle=باحفodu>7-     7-6-7 7; lass="-trong: مج; unilue=-bidi: embed;;th:33%;"> trong  فصل دوم- مختمانازه12-1 p ng s06pt 107; lass="-trong: 72ج; unilue=-bidi: embed;;th:33%;"> trong  فصل دوم- مختماblack12-1)فصل دوم- مختماblack0000    N ARoز0000ng>خgstrong hialalign:csفصل دوم- مختماblackg>sئ>في aي> Šع 7-  ¨احفodu>7-g>s  ه s6pt 10yle="font-sig>7-6-7 7; lass="-trong: مج; unilue=-bidi: embed;;th:33%;"> trong  فصل دوم- مختمانازه12-2pt; > Šفصل دوم- مختماblack0s7; lass="-trong: مج; unilue=-bidi: embed;;th:33%;"> trong  s5613;">فصل دوم- مختماblackspspspspspspspsp Nspspsp N   12-ن) فزهng  فتماblacks7; lass="-trong: مج; unilue=-bidi: embed;;th:33%;"> trong  فصل دوم- مختمانازه12-3 7-  ؈ابح  ه ع 7ng"o"/ فاicŠ7; lass="-trong: مج; unilue=-bidi: embed;;th:33%;"> trong  s5613;">فصل دوم- مختماblack0pan>Š: Š<r000/> 7ng<<00000ng>.jpng r /> (e="fducn6-1ذtyle d="Šع<0-astext-a /strste  6-n> 00nnngs7-6-7 7; unilue=-bidi: embed;;th:33%;"> trong  s5613;">فصل دوم- مختمانازه‌ N   12-ong>فصل دوم- مختمانازه"oجاpx  ªfontه stronbفodu>7-g7; unilue=-bidi: embed;;th:33%;"> trong  s5613;">فصل دوم- مختماblack0pan> Š<- g>6-g>strƒntx;mفhingnbفodu>7Š< Š<‌nb: bبhstrikيb:< e  6-<7 : 9pt; <7-6-7 7; lass="-trong: مج; unilue=-bidi: embed;;th:33%;"> trong  فصل دوم- مختمانازه12-5"oجئpx  ³a: #3‌gngnbفodu>7Š7; lass="-trong: مج; unilue=-bidi: embed;;th:33%;"> trong  s5613;">فصل دوم- مختماblack0pan>6-11-n<ش>‌rn<6-11-5-0rn<; > Š0s7 00rn7; unilue=-bidi: embed;;th:33%;"> trong  s5613;">فصل دوم- مختماblackفتمانازه12-00006pt 10>فصل دوم- مختمانازه"oجئpxع7-6-7 7; unilue=-bidi: embed;;th:33%;"> trong  s5613;">فصل دوم- مختماblack sp                           12-0-1 p ng sب-"o"oجئpx hod=  "g>rsc">c" px  § <" c">>خg bstyle="font-sŠ7; lass="-trong: مج; unilue=-bidi: embed;;th:33%;"> trong  فصل دوم- مختمانازه12-7"oجاpxtroز-1-Š7; lass="-trong: مج; unilue=-bidi: embed;;th:33%;"> trong  s5613;">فصل دوم- مختماblack sp              12-7-1 10>0rn7; lass="-trong: مج; unilue=-bidi: embed;;th:33%;"> trong  فصل دوم- مختمانازه12-8 6pt 10>7; lass="-trong: مج; unilue=-bidi: embed;;th:33%;"> trong  s5613;">فصل دوم- مختماblack sp          <    12-8-1 10>7-5-8">يp ±gs     < < < < < -eronتng"o"/a: #3‌gngn; sh#00    6-11-5- o"/ct_؊jpg7; lass="-trong: مج; unilue=-bidi: embed;;th:33%;"> trong  فصل دوم- مختمانازه12-9613;">ng >خg7; lass="-trong: مج; unilue=-bidi: embed;;th:33%;"> trong  s5613;">فصل دوم- مختماblack sp          sp    12-9)زيا=>Šh;ng"o"> Š p ngnbstyle="font-s00000cn7-5-8‌gnا ARt;s"g>آ ¨ا oduc">7-6-7 7; lass="-trong: مج; unilue=-bidi: embed;;th:33%;"> trong  s5613;">فصل دوم- مختمانازه12-10   613;">ng >بucپ="nng ا <_p trƒc">onbstyle="font-s10>7; lass="-trong: مج; unilue=-bidi: embed;;th:33%;"> trong  s5613;">فصل دوم- مختماblack sp          sp    12-10)     <<<<<<<<<<<<    12-10g>7-5-87; lass="-trong: مج; unilue=-bidi: embed;;th:33%;"> trong  فصل دوم- مختمانازه12-11>جا6-"o>6-11وط7; lass="-trong: مج; unilue=-bidi: embed;;th:33%;"> trong  s5613;">فصل دوم- مختماblack sp          sp    12-11)7-5-8‌كشng ا <_p تأhing iktrono"/.¬icŠ stron/ucقŠ<‌كشng r1-ngntrikفodu#3‌gngn;n6-11-ro nbo nbهng>rscnbstyle="font-s00000عn0    6-11-5- ˆ<ش>bstˆ<ي"ohod=postۭتpat;13px o"pat; "> n> ا " pxع s/s6pt 10yle="font-size: 9 font-size: 9pt; color: #000000;">6-7-6- ضريب شيب
      ضريب شيب
      7-6-6 گروه شمع
   e="f9 ;/ مایش‌های بارگذاری شمع
      7-6-9 طراحی سازه‌ای شمع‌ها
      7-6-10 7-6- کتاب 2onikashop_ong>مقررات ملی ساختمان با تلفن بانک کتاب تماس حاصل نمایید. 022oni.

 

20" >(-->  

 
50,000 ریال
<12div>
20 12
>>>>>>>>="pohieturn false; }" />>>>>>>>>="pohieturn false; }" />>>>>>>>>="pohieturn false; }" />>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
nt-spohieturn false; }" />>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> PRODUCT CODE --> <23-

typal-inنlle="onCT IMG ------ition:r13ative;text-align:centeأhiه tron/ucقpan style="font-sgnspan>

13ative;text-align:centeأhiه tron/ucقpan style="font-sgnspan> ering/1214-masonry-buildings"> مبحث8 طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بن13یی مقررات ملی ساختمان
فصل دوم- style="position:r13lative;text-align:centeأhiه tron/ucقpan style="font-sgto;" class="hikashop_producng>7-6-7 7; lass="-trong: مج; unilue=-bidi: embed;;th:33%;"> trong  فصل دوم- مختمانازهفfont-ا>ف-ntrong>     6-11-1--0000 -فصل دوم- مختماblacks     6-11-1-s7-6-7 7; lass="-trong: مج; unilue=-bidi: embed;;th:33%;"> trong  فصل دوم- مختمانازهفfont-lass=-t-al>فntriktrŠفصل دوم- مختماblacks7-11-1-ngnحl>فnt > Š<بucپ="nng<trongngnا>فيs06pt 10pt 0cm;">7-6-7 7; unilue=-bidi: embed;;th:33%;"> trong  s5613;">فصل دوم- مختماblack‌ spspspspspspspspspsp 06pt 1>فصل دوم- مختمانازهفfont-سass=-t-1-1-od="post> 0e d=trik bهng>rcق(">يpproduدcng>45613="فصل دوم- مختماblacks7-6-7 7; lass="-trong: مج; unilue=-bidi: embed;;th:33%;"> trong  فصل دوم- مختمانازهفfont-ongؠ م--it><0-t>rcق("هng i00; sh."ƒ)-/ن" n <هع تأhing iktronrcقng>45613="فصل دوم- مختماblacks>Š)3Šh;3rcقrcق Š<06pt 10pt 0cm;">7-6-7 7; unilue=-bidi: embed;;th:33%;"> trong  فصل دوم- مختمانازهفfont-hons=-t-  ؄6gngn  يع o"/.i م تbه ا جئpx  .¬icŠ stron/فodu>7-g p h."shop_vot3="فصل دوم- مختماblacks7-g p h."shop_vot3=pt 0cm;">7-6-7 7; lass="-trong: مج; unilue=-bidi: embed;;th:33%;"> trong  فصل دوم- مختمانازهفfont-<شم--itpro ngto  6؄‌كشng-³ >  Š)3op_vot3="فصل دوم- مختماblacks  Šhop_vot3=pt 0cm;">7-6-7 7; lass="-trong: مج; unilue=-bidi: embed;;th:33%;"> trong  فصل دوم- مختمانازهفfont-icop_p-t-¬icŠ stron/ >‌كشng( hng ع<پ/ ي s-فصل دوم- مختماblacks7-6-7 7; lass="-trong: مج; unilue=-bidi: embed;;th:33%;"> trong  فصل دوم- مختمانازهفfont-ic 7np-t-£hing iktronج/ ي g>گctي3op_vot3="فصل دوم- مختماblacks‌r-nt-s؊(يp3گctي>">يn> s06pt 10pt 0cm;">7-6-7 7; lass="-trong: مج; unilue=-bidi: embed;;th:33%;"> trong  فصل دوم- مختمانازهفfont-ipp--it>< nngn3e>ي-g pshoon<3op_vot3="فصل دوم- مختماblacks< nngnي -1-ng  3e>ي(oit>< nngnخشƒ)3ng±nb 3< nngni;"u؇ < nngni>6-1ˆ<3< nngnn> م3Šh;"/t > Š   i>6-1 hik(يfont-)-  ""gngnbalig"fontjpg< nngni>6hoon<>">يn> s06pt 10pt 0cm;">7-6-7 7; lass="-trong: مج; unilue=-bidi: embed;;th:33%;"> trong  فصل دوم- مختمانازهفfont- gpp--it>  t-gni ‌gnا ARpro n3op_vot3="فصل دوم- مختماblacks  t-gni ‌gs  t-gniARpro n3op_vot3=pt 0cm;">7-6-7 7; unilue=-bidi: embed;;th:33%;"> ju: ss=  فصل دوم- مختمانازهc Š ج7-6-t-gniARion:r7-6-7 7; lass="-trong: مج; unilue=-bidi: embed;;th:33%;"> trong  فصل دوم- مختماblackc Š ج71:ize:_vot3="فصل دوم- مختماblackcing ikcgngn zbهng>rcقهکikast > Š¨ا AR6hoon3‌gngnaligي³ng ikcيp-t-g:><فodu>7Š>>خ"uثŠ>>topp_pr<0->Šh;عip-t3Šh;r<0-"fontي²>Šh;36-11وطn3-6-t>يp-t-g:><فodu>7Š>>giARin;">ip-t>>topp_pr<0->Šh;3ي0->Šh;¨ا -t>يp-t-g><فodu>7Š<Šh;3op_vot3=pt 0cm;">7-6-7 7; unilue=-bidi: embed;;th:33%;"> trong  فصل دوم- مختماblackc Š ج72:ize:_vot3="فصل دوم- مختماblackca oduدtr-ostدت"/ وشrong>ngntron6ntي< 0e d=trik(<" sb>">يpproduدct-£hing iktronrcق؊s7-6-7 7; lass="-trong: مج; unilue=-bidi: embed;;th:33%;"> trong  فصل دوم- مختماblackc Š ج74:ize:_vot3="فصل دوم- مختماblackuشjt-sg‌gngnتr-يppng>rc-gn-s ‌gngnتrhing iktrono"i;"؇ro ngnي   6-11-1-   ˆn> 00n؊s bبodu-ي-t-aنگhng ؊s7-6-7 7; lass="-trong: مج; unilue=-bidi: embed;;th:33%;"> trong sp=pt 0cm;">6-7-6- ضريب شيب
      ضريب شيب
      7-6-6 گروه شمع
   e="font-size: 9>
  000000; c=>trا u>ctrا u>c    cronشronی.hop_vot3=pt 0 خd[if gte mso 9]> Ndatasikash0sikashnamlssikashnamlssikashnamlssikashEN-USsikashAR-SAsikashikassh dQ-dcedwTablsZhikasshikashMicrosoftwIntrnetExpمer4h/ikashm:atahPr>ikasshm:atah Fل m:val="wambria MtahyZhikasshm:brkB0inm:val="beqfdMvZhikasshm:brkB0iwSunm:val="--vZhikasshm:satalFracnm:val="offvZhikasshm:disp DeZhikasshm:lMاss=nm:val="uantity_fhm:rMاss=nm:val="uantity_fhm:defJcnm:val="c erG-rupantity_fhm:wgraInd m:val="144uantity_fhm:intLim m:val="subSupantity_fhm:naryLim m:val="undOvryZhikash/m:atahPr>h/(]ن خ) hop_vo]ik <3s56id="hHkaoshp_vote_status_12233"class="hHkaoshp_vote_notificta cl_mfin">hop_voik <50,000 ی r hHkaoshp_subcل/> r_borlnpuitem/box7ass="aaaaaaaaaaaaaaaaaat 0 خPRODUCT NAME ]ik

ARion:r4_تأیسaniکronیک00(/span>3s566-7 c/stronont->trيhop_vot3<- 9pt>h=pt 0p61">3s566-7 3s566-7 د و crontrه ك/st14-1-2- hoS 9pt>تع/stيف14-1-3-hoS 9pt> bn sron/stد14-1-4- hoS 9pt>تغيير;/span>14-1-5- hoS 9pt> style="font-0000ي;/sج>د14-1-6-hoS 9pt> نگ000/stيbr"Zh 14-1-7-hoS 9pt> گn srش، تغيير، تع/st14-1-8- hoS 9pt>تغيير;/stARiيbr"Zh 14-1-9- hoS 9pt>تخiيبbr"Zh 14-1-10- hoS 9pt>"fobلحbr"Zh 14-1-11- hoS 9pt>"fo/stك‌فrيbr"Zh 14-1-12-hoS 9pt> b/sttAيbr"Zh 14-1-13- hoS 9pt>" u>c/stro/st/stيhop_vot3=pt 0p61">3s566-7 م- bع/stيف3=pt 0p61">3s566-7 م- /span>h=pt 0p61">3s566-7 3s566-7 14-3-2- hoS 9pt>پلbك گn/stيbr"Zh 14-3-3-hoS 9pt> bاuan style="font-br"Zh 14-3-4-hoS 9pt> مb nn sron0000br"Zh 14-3-5-hoS 9pt> نob cr sron0000br"Zh 14-3-6- hoS 9pt>فضb000ي;cr stAيhop_vot3=pt 0p61">3s566-7 يض n0ا(e=">يه)a<h=pt 0p61">3s566-7 3s566-7 14-4-2- hoS 9pt>د000nt-00‌000ي;tد و خليه ه0ا14-4-3-hoS 9pt> b=">يه طبي/يbr"Zh 14-4-4- hoS 9pt>ت">يه /s0nt-0كيbr"Zh 14-4-5-hoS 9pt> خليه /s0nt-0كي ه0ا3s566-7 - 0nt-bل 0يhop_vot3<- 9pt>h=pt 0p61">3s566-7 3s566-7 د و crontrه ك/stARiد14-5-2- hoS 9pt>كلي/str14-5-3- hoS 9pt>"لt->t14-5-4- hoS 9pt> style= 0nt-bل 0ا14-5-4-1- hoS 9pt>"لي/str14-5-4-2-hoS 9pt> 0nt-bل000ي;لزيbr"Zh           14-5-4-3-hoS 9pt> 0nt-bل000ي;غيtفلزيbr"Zh           14-5-4-4- hoS 9pt>0nt-bل000ي‌قonبل‌0nt-bطاف3s566-7 3s566-7 14-5-5-1- hoS 9pt>"لي/str14-5-5-2- hoS 9pt>crttnيbr"Zh           14-5-5-3- hoS 9pt>آ>يز000 و كي00‌ron0000br"Zh           14-5-5-4-hoS 9pt> نob ير=>t-br"Zh           14-5-5-6-hoS 9pt> bاua0nt-bل 0ا14-5-5-7- hoS 9pt>crي-00 ه0ا3s566-7 3s566-7 t‌ك/stي;0nt-bل 0ا14-5-6-1- hoS 9pt>"لي/str14-5-6-2- hoS 9pt>/s>t;0nt-bل cr بstAan style="font-br"Zh           14-5-6-3- hoS 9pt>ع/s>t;0nt-bل cr د/stل nstyle="font-hop_vot3=pt 0p61">3s566-7 3s566-7 پr آشbr"Zh           14-5-7-1- hoS 9pt>"b n>پr آشbr"Zh           14-5-7-2- hoS 9pt> style= نob¯br"Zh           14-5-7-3-hoS 9pt> bcrي-00 cr stAيhop_vot3=pt 0p61">3s566-7 يض n0ا ه0د000nt آپrبstrهhop_vot3<- 9pt>3=pt 0p61">3s566-7 3s566-7 14-6-1-1- hoS 9pt>ion>د crontrه14-6-2- hoS 9pt>>14-6-2-1- hoS 9pt>"لي/str14-6-2-2- hoS 9pt> style= 0د14-6-2-3-hoS 9pt> >tst tغt-br"Zh                     14-6-2-4- hoS 9pt>ظtفيe= 0د14-6-2-5- hoS 9pt>نob ه0د14-6-3-hoS 9pt> b=أ>t- n0اي ه0د14-6-3-1-hoS 9pt> لي/str14-6-3-2-hoS 9pt> /spa/st n0اي ج0nt-b>t-hop_vot3=pt 0p61">14-6-4-hoS 9pt> ك0nt-bل‌ك/ي تخليه ه0اي ه0د0000br"Zh                     14-6-4-1-hoS 9pt> لي/str14-6-4-2-hoS 9pt> style= 0nt-bل14-6-4-3-hoS 9pt> b/s>t‌ك/stي14-6-4-4-hoS 9pt> نob 0nt-bل14-6-5-hoS 9pt> من0‌000ي;ARiقي; n>00nt-00 تخليه ه0ا14-6-5-1-hoS 9pt> من0;ARiقي 14-6-5-2- hoS 9pt>c>00nt-00 تخليه ه0ا hop_vot3=pt 0p61">3s566-7 3s566-7 3s566-7 د و crontrه ك/st14-7-2- hoS 9pt>ب گnم‌كt- مylet- تحe= ش0st14-7-3- hoS 9pt>د>گ ب گnم و بst14-7-4-hoS 9pt> /يn000br"Zh 14-7-5-hoS 9pt> ل0ا= bن/st00‌يnيbr"Zh 14-7-6-hoS 9pt> كنtل nsح پrs>tt- بbr"Zh 14-7-7- hoS 9pt>يno/st>t-bنbr"Zh 14-7-8-hoS 9pt> ل0ا= كنtل و s>ttrيbr"Zh 14-7-9-hoS 9pt> مylet- ان styhop_vot3=pt 0p61">3s566-7 3s566-7 3s566-7 د و crontrه ك/st14-8-2-hoS 9pt> لي/str14-8-3-hoS 9pt> b>t>t-ه(بstي;c>tاري)14-8-3-1-hoS 9pt> b>t>t-ه nstyle="font-ي;ARi n>yle= ج0ntد14-8-3-2-hoS 9pt> ش>t>t-ه nRi n>yle= roزhop_vot3=pt 0p61">3s566-7 3s566-7 14-8-4-1-hoS 9pt> iبstي;بstrي ن0e=‌0>y nRi n>دك/14-8-4-2-hoS 9pt> b/بstي;بstrي roز0>y nRi n>دك/ 14-8-4-3- بhoS 9pt>بstي;بstrي roز0>y nRi>ن n>دك/14-8-4-4-hoS 9pt> //بstي;بstrي ARiقي3s566-7 3s566-7 14-8-5-1- hoS 9pt>"وt0;گnم‌كt-ن0;مr sقيم14-8-5-2- hoS 9pt>"وt0;0اي گnم nRi گncr ه0ا3s566-7 3s566-7 14-8-6-1-hoS 9pt> /ب گnم‌كt- ن0e= n>y nRi مylet- ذtn014-8-6-2- hoS 9pt>ب گnم‌كt- roز0>y nRi مylet- ذtn014-8-6-3- hoS 9pt>آب‌rم‌كt- roز0>y فوtي ARi>ن مylet- ذtn014-8-6-4-hoS 9pt> /ب گnم‌كt- ARiقي nRi مylet- ذtn03s566-7 3s566-7 ن00br"Zh 14-8-8-hoS 9pt> كولnoroزيbr"Zh 14-8-9-hoS 9pt> كولn000nt آي3s566-7 t- n0اي roحstAقhop_vot3<- 9pt>3=pt 0p61">3s566-7 3s566-7 د و crontrه ك/st|br"Zh 14-9-2-hoS 9pt> لي/str14-9-3-hoS 9pt> b=أ>t- n0ا roز د/stل14-9-4-hoS 9pt> /=أ>t- n0ا roز بstA14-9-5-hoS 9pt> أ>t- n0‌=٨str n0ا roز د/stل;و stA14-9-6-hoS 9pt> bأ>t- n/s0nt-0كي ه0ا14-9-7-hoS 9pt> 00nt-00‌000 ك0nt-bل وtد ه0ا3s566-7 h=pt 0p61">3s566-7 3s566-7 د و crontrه ك/st14-10-2-hoS 9pt> b>3s566-7 3s566-7 14-10-3-1- hoS 9pt>لي/str14-10-3-2- hoS 9pt>tAيط ك/st n>r sم14-10-3-3-hoS 9pt> bنtst ل0ل014-10-3-4- hoS 9pt>انtst فيe=>t-گ14-10-3-5- hoS 9pt>انtst فلن14-10-3-6- hoS 9pt>انtst انtst شيn14-10-3-7-hoS 9pt> strobلhop_vot3=pt 0p61">3s566-7 3s566-7 14-10-4-1- hoS 9pt>"لي/str 14-10-4-2- hoS 9pt>كي00‌ron( s)14-10-4-3- hoS 9pt>شيnگn/stيhop_vot3=pt 0p61">3s566-7 3s566-7 14-10-5-1- hoS 9pt>"لي/str14-10-5-2- hoS 9pt>=٨st/ nRi nبbr"Zh                    14-10-5-3- hoS 9pt>آ=٨st/ nRi roزhop_vot3=pt 0p61">3s566-7 3s566-7 t ك/stيbr"Zh                    14-10-6-1- hoS 9pt>"لي/str14-10-6-2- hoS 9pt>بste= n/s>t14-10-6-3- hoS 9pt>"زوم n/s>t3s566-7 دك/3=pt 0p61">3s566-7 3s566-7 د و crontrه ك/st3s566-7 3s566-7 c/stroع/st> b>14-11-2-1-hoS 9pt> لي/str14-11-2-2-hoS 9pt> b>دك/ nRi مك/ nبي/يbr"Zh                    14-11-2-3-hoS 9pt> bc>دك/ nRi مك/ n/s0nt-0كي3s566-7 3s566-7 دك/ قonئ فلزيbr"Zh                    14-11-3-1-hoS 9pt> لي/str14-11-3-2-hoS 9pt> b>دك/ nRi د٨st پrsئt-hop_vot3=pt 0p61">3s566-7 3s566-7 دك/ قonئ nstyle="font-ي14-11-4-1-hoS 9pt> لي/str14-11-4-2-hoS 9pt> b>دك/ nRi د٨st پrsئt-hop_vot3=pt 0p61">3s566-7 3s566-7 دك/14-11-5-1-hoS 9pt> كلي/str14-11-5-2-hoS 9pt> bstyle=br"Zh                    14-11-5hoS 9pt>-3- نob¯hop_vot3=pt 0p61">3s566-7 st0م: ntn0 و s>sقiل n>yle= ٨st/hop_vot3<- 9pt>3=pt 0p61">3s566-7 3s566-7 د و crontrه ك/st3s566-7 3s566-7 yle= ٨st/br"Zh                    14-12-2-1- hoS 9pt>"لي/str14-12-2-2- hoS 9pt>style= مyleoزن14-12-2-3- hoS 9pt>"yleoزن nير=>t-ي14-12-2-4- hoS 9pt>yleoزن‌خstA‌سstyle="font- t> b=>t-br"Zh                    14-12-2-5- hoS 9pt>مyleoزن‌د/stل;سstyle="font-br"Zh                    14-12-2-6-hoS 9pt> مylet- تغذي00 tز>rهhop_vot3=pt 0p61">3s566-7 3s566-7 yle= ٨st/br"Zh                    14-12-3-1- hoS 9pt>لي/str14-12-3-2- hoS 9pt>ل0ل0 n0اك/ n/yleoزن14-12-3-3-hoS 9pt> ل0ل0 ntكt- /yleoزن14-12-3-4- hoS 9pt>0ل0 ><0e= و رگntr14-12-3-5-hoS 9pt> sح ن٨st /yleoزن14-12-3-6- hoS 9pt>انtst fobلحhop_vot3=pt 0p61">3s566-7 3s566-7 14-12-4-1- hoS 9pt>لي/str14-12-4-2- hoS 9pt>/yleoزن14-12-4-3- hoS 9pt>ل0ل0 n0ي hop_vot3=pt 0p61">3s566-7 r0م: nARiيد3=pt 0p61">3s566-7 3s566-7 د و crontrه ك/st14-13-2- hoS 9pt>كلي/str3s566-7 3s566-7 14-13-3-1- hoS 9pt>لي/str14-13-3-2- hoS 9pt>بق0‌tnي foRi0ا14-13-3-3-hoS 9pt> گnو0‌tnي foRi0ا3s566-7 3s566-7 r sم000nt تARiيد3s566-7 3s566-7 r sم000nt تARiيد cr nstyle="font-000ي;/yleلف14-13-5-1- hoS 9pt>طبق0‌tnي nstyle="font-000 nRi ك/stoRiي0000ي;/yleلف14-13-5-2-hoS 9pt> bلز>c/stroك/stoRi n>r sم000nt تARiيد3s566-7 3s566-7 c/stroكلي cr /ssوiبst-ه n>r sم تARiيد14-13-6-1- hoS 9pt>الز>c/stroسstyle="font- /ssوiبst-ه14-13-6-2- hoS 9pt>ك/stosty foRi14-13-6-3- hoS 9pt>دr sron000nt Ri س>yle= ٨st/ ي/s roزbr"Zh                      14-13-6-4-hoS 9pt> /=ع>يض n0اbr"Zh                      14-13-6-5- hoS 9pt>ل0ل0 >خليه شيnst>t-bنhop_vot3=pt 0p61">3s566-7 3s566-7 c/str‌و>ژه cr/ssوiبst-ه‌س>r sم‌تARiيد14-13-8- hoS 9pt>ل0ل0‌ك0ي‌س>r sم‌تARiيد14-13-9- hoS 9pt>آ=٨st/ ncr /stronhop_vot3=pt 0p61">3s566-7 3=pt 0p61">3s566-7 3s566-7 د و crontrه ك/st14-14-2- hoS 9pt>كلي/str14-14-3- hoS 9pt>جn>ل ك/s000 اصله‌0ا3s566-7 3=pt 0p61">3s566-7 3=pt 0p61">/span>Rir کتAst hoS 9pt>RiارAsئ  tش نویt- nسont- بی
/span>(]ن خ) hop_vo]ik <3s56id="hHkaoshp_vote_status_12243"class="hHkaoshp_vote_notificta cl_mfin">hop_voik <50,000 ی r hHkaoshp_subcل/> r_borlnpuitem/box7ass="aaaaaaaaaaaaaaaaaat 0 خPRODUCT NAME ]ik

y000n پلکron 000ی ARiقی /span>ARion:r5_nسont-س>y000n پلکron 000ی ARiقی(/span>eca cl: rtlt text-align: -tron;7a yle n/s‌Riشbroك0 niي0 00anي/on /span>y000n، پل0‌000ي;ARiقي و ي0nد0;Aو000ي;٨=ion0 و s>sبst ن>y و s>sroز0;Aيt- sهيrstrongtrtrAstt Ri ن>y ك/stRiي و tكيr ngtيe=> و tافي0 cr ntدد اف>eca cl: rtlt text-align: -tron;7a3s566-7 3s566-7 15-1-1 hoS 9pt>on>د و crontrه ك/stRiA3s566-7 y000nhop_voa<<- 9pt>3s566-7 15-2-1  hoS 9pt>الز>c/stroا0ليه s>sبst nسont-س>ybr"Zh             15-2-2 hoS 9pt>ط>y و sجti nن15-2-3 و>ژي Aسont-س>y000nي;>رد sttفاد0 اف>            15-2-4 و>ژي‌000ي;Aسont-س>y000nي;هيrnوليك             15-2-5hoS 9pt> الز>c/stroآسont-س>y000nي;ل b>دnو15-2-6 آ=٨st/ و tو>ل‌يnيbr"Zh              15-2-7 حاuancr /sonبلoآتشbr"Zh              15-2-8;ARiق stط>3s566-7 3s566-7 15-3-1hoS 9pt> الز>c/stroا0ليه ط>15-3-2hoS 9pt> و>ژي 000nي; styه و tو> s>sبst پلكion Riقي و ي0nد0;Aو;٨=ion0br"Zh             15-3-3hoS 9pt> تAstيn/stroپلكion Riقي و ي0nد0;Aو;٨=ion0 Ri; styه n style="font-br"Zh             15-3-4t3<- 9pt> nشbobtroفrيoپلكion Riقي و ي0nد0;Aو;٨=ion0br"Zh             15-3-5hoS 9pt> حاua00nي;فrيoو s>ntrيbr"Zh             15-3-6hoS 9pt> حاuancr /sonبلoآتشbr"Zh             15-3-7hoS 9pt> تAو>ل يnي و گ000/stيbr"Zh              br"Zh يtسe=1 stلbع/st و fo/stك;فrيoآسont-س>y،پلكion Riقي و ي0nد0;Aو;٨=ion0br"Zh يtسe=2 جt>ل000nي;st/0nديoآسont-س>ybr"Zh يtسe=3 ن>شه 00n stلbع/st تك>tيbr"Zh وioژه trAsمه ont-لي/ي 00aفارAي /span>Rir کتAst hoS 9pt>RiارAsئ  tش نویt- nسont- بی
(]ن خ) hop_vo]ik <3s56id="hHkaoshp_vote_status_12253"class="hHkaoshp_vote_notificta cl_mfin">hop_voik <50,000 یhdivhikashaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
r hHkaoshp_subcل/> r_borlnpuitem/box7ass="aaaaaaaaaaaaaaaaaat 0 خPRODUCT NAME ]ik

ARion:r6_tیn sty 00o/stتی(/span>eca cl: rtlt text-align: -tron;7a <3=pt 0p61">eca cl: rtlt unicode-bidi: embed;6text-align: ju3s566-7 c/stroقiننيhop_vot3<- 9pt>3=pt 0p61">eca cl: rtlt text-align: -tron;7a <3=pt 0p61">eca cl: rtlt اss=--tron: 36ptt unicode-bidi: embed;6text-align: -tron;7a3s566-7 3s566-7 د وcrontrه ك/stRiA16-1-2 hoS 9pt>sttronد/stA16-1-3 hoS 9pt>تغييn /son>16-1-4 hoS 9pt> style="font-000nي;>ج>د 16-1-5 hoS 9pt>گ000/stي 16-1-6 hoS 9pt>تخtيبbr"Zh 16-1-7 hoS 9pt>fobلح br"Zh 16-1-8 hoS 9pt>fo/stك;فrيbr"Zh 16-1-9 hoS 9pt>RiزرAيbr"Zh 16-1-10 hoS 9pt>u>csty 0/stي وioجtAئhop_vot3=pt 0p61">eca cl: rtlt text-align: -tron;7a <3=pt 0p61">eca cl: rtlt unicode-bidi: embed;6text-align: -tron;7a3s566-7 م- /=ع/stيف3s566-7 16-2-1hoS 9pt> كلي/strbr"Zh              16-2-2hoS 9pt>;فهرAt وioژه t00n /=ع/stيف nن t00nhop_vot3=pt 0p61">eca cl: rtlt text-align: -tron;7a <3=pt 0p61">eca cl: rtlt unicode-bidi: embed;6text-align: -tron;7a3s566-7 م- /span>3s566-7 16-3-1hoS 9pt> كلي/strbr"Zh              16-3-2hoS 9pt> s>ntrي /00o/stتbr"Zh              16-3-3hoS 9pt>aفضbي t لوioزم nR00o/stتيbr"Zh              16-3-4t3<- 9pt> ش0ك0 niي ل0ل0 n0ي آب 0فاضلbب n style="font-br"Zh              16-3-5hoS 9pt>aniAbلحbr"Zh              16-3-6hoS 9pt>;اua0ل0 n0يbr"Zh              16-3-7hoS 9pt>a0ل0 گn/stي cr nt-br"Zh              16-3-8hoS 9pt>;اuaioجt>؊; style="font-hop_vot3=pt 0p61">eca cl: rtlt text-align: -tron;7a <3=pt 0p61">eca cl: rtlt unicode-bidi: embed;6text-align: -tron;7a3s566-7  16-4-1hoS 9pt> on>د و crontrه ك/stRiA16-4-2hoS 9pt> بani>رد trيioز16-4-3hoS 9pt>ab>16-4-4t3<- 9pt> onتtst fobلحbr"Zh              16-4-5hoS 9pt>aioجtiي ك/st ل0ل0 n0يbr"Zh              16-4-6 hoS 9pt>ذtn0 n styي;sنu>naفش/stbr"Zh              16-4-7 hoS 9pt>اuaiبaiش0ميn>rيbr"Zh              16-4-8 hoS 9pt>0ل0 n0ي =وiيع آبaگnمaniAbفي16-4-9-hoS 9pt>ضbعفني ؛آ=٨st/، نگ000/stيhop_vot3=pt 0p61">eca cl: rtlt text-align: -tron;7a <3=pt 0p61">eca cl: rtlt unicode-bidi: embed;6text-align: -tron;7a3s566-7 16-5-1hoS 9pt> on>د وcrontrه ك/stRiA16-5-2hoS 9pt> >16-5-3hoS 9pt>abonتtst fobلحbr"Zh               16-5-4t3<- 9pt> oجtiي ك/st ل0ل0 n0يbr"Zh               16-5-5hoS 9pt>ai=٨st/ و نگ000/stيhop_vot3=pt 0p61">eca cl: rtlt text-align: -tron;7a <3=pt 0p61">eca cl: rtlt unicode-bidi: embed;6text-align: -tron;7a3s566-7 3s566-7  16-6-1hoS 9pt> on>د وcrontrه ك/stbr"Zh              16-6-2hoS 9pt> >16-6-3hoS 9pt>abonتtst fobلحbr"Zh              16-6-4t3<- 9pt> oجtiي ك/st ل0ل0 n0يbr"Zh             16-6-5hoS 9pt>ai=٨st/ ونگ000/stيhop_vot3=pt 0p61">eca cl: rtlt text-align: -tron;7a <3=pt 0p61">eca cl: rtlt unicode-bidi: embed;6text-align: -tron;7a3s566-7  16-7-1hoS 9pt> on>د وcrontrه ك/stbr"Zh              16-7-2hoS 9pt> nس و style=br"Zh              16-7-3hoS 9pt>ab=ع//st 0oزم nR00o/stتيbr"Zh              16-7-4t3<- 9pt> t لوioزم nR00o/stتيbr"Zh br"Zh             16-7-5hoS 9pt>aioلز>c/strobonتtst و نob¯br"Zh                    16-7-5-1hoS 9pt> دr s0وئbr"Zh                    16-7-5-2hoS 9pt> وionatگbr"Zh                    16-7-5-3hoS 9pt>abوionatرقيbr"Zh                    16-7-5-4t3<- 9pt> پي0>ystbr"Zh                    16-7-5-5hoS 9pt>ai>شbr"Zh                    16-7-5-6hoS 9pt>;وion-br"Zh                    16-7-5-7hoS 9pt>aiبai>ريbr"Zh                    16-7-5-8hoS 9pt>;يt-كbr"Zh                    16-7-5-9hoS 9pt>;كفشويbr"Zh                    16-7-5-10hoS 9pt>;c/stيt- > 16-7-5-11hoS 9pt> c/stيt- >bف0وئbr"Zh                    16-7-5-12hoS 9pt> r s0وي =وionaپي0>ysthop_vot3=pt 0p61">eca cl: rtlt text-align: -tron;7a <3=pt 0p61">eca cl: rtlt unicode-bidi: embed;6text-align: -tron;7a3s566-7  16-8-1hoS 9pt> on>د وcrontrه ك/stbr"Zh              16-8-2hoS 9pt> >16-8-3hoS 9pt>abonتtst fobلحbr"Zh              16-8-4t3<- 9pt> oجtiي ك/st ل0ل0 n0يbr"Zh              16-8-5hoS 9pt>ai=٨st/ ونگ000/stيhop_vot3=pt 0p61">eca cl: rtlt text-align: -tron;7a <3=pt 0p61">eca cl: rtlt unicode-bidi: embed;6text-align: -tron;7a3s566-7 3s566-7 16-9-1hoS 9pt> on>د وcrontrه ك/stbr"Zh              16-9-2hoS 9pt>;نك/stoع/st>br"Zh              16-9-3hoS 9pt>abRit وiكي00 ron ل0ل0 nonئمbr"Zh              16-9-4t3<- 9pt> Rit وiكي00 ron ل0ل0 n00nي;sفقيbr"Zh             16-9-5hoS 9pt>aniA nRit وiكي00 ront00nhop_vot3=pt 0p61">eca cl: rtlt text-align: -tron;7a <3=pt 0p61">eca cl: rtlt unicode-bidi: embed;6text-align: ju3s566-7 3=pt 0p61">eca cl: rtlt text-align: -tron;7a <3=pt 0p61">eca cl: rtlt unicode-bidi: embed;6text-align: -tron;7a3s566-7 3s566-7 يtسe= 2-hoS 9pt> bلbئ ntسيt> bcr 0ل0 n0ي i=وiيع آبaniAbفي n style="font-br"Zh يtسe= 3-hoS 9pt> bنr/stه گn/stي ل0ل0 n00nancr 0ل0 n0ي فاضلbب nR00o/stتي n style="font-br"Zh يtسe= 4-hoS 9pt> /لbئ ntسيt> bcr 0ل0 n0ي فاضلbب nR00o/stتي n style="font-br"Zh يtسe= 5-hoS 9pt> نr/stه گn/stي ل0ل0 n00nancr 0ل0 n0ي ه0اك/ nاضلbبيtسe= 6-hoS 9pt> /لbئ ntسيt> bcr 0ل0 n0ي ه0اك/ nاضلbبيtسe= 7-hoS 9pt> نr/stه گn/stي ل0ل0 n00nbcr 0ل0 n0ي iبaiRiرiن n style="font-br"Zh يtسe= 8-hoS 9pt> /لbئ ntسيt> bcr 0ل0 n0ي iبaiRiرiن n style="font-br"Zh يtسe= 9-hoS 9pt>aiRiزگncronrي اضلbب nبstسe=ريbr"Zh يtسe= 10-hoS 9pt> وioژه trAsمه ارAي-ronrلي/يhop_vot3=pt 0p61">/span>Rir کتAst hoS 9pt>RiارAsئ  tش نویt- nسont- بی
pan>(]ن خ) hop_vo]ik <3s56id="hHkaoshp_vote_status_12273"class="hHkaoshp_vote_notificta cl_mfin">hop_voik <90,000 ی r hHkaoshp_subcل/> r_borlnpuitem/box7ass="aaaaaaaaaaaaaaaaaat 0 خPRODUCT NAME ]ik

pan>ARion:r7_0ل0 کشی roy nب3s566-7 3=pt 0p6class="nful"61">3s566-7 3s56lhig="FAr-6-7 د و crontrه ي ك/stRiد <3op_vot3eca cl: rtlt unicode-bidi: embed;6text-align: -tron;7a3 <3op_vot33op_vot3br"Zh 3o- 9pt>3s56lhig="FAr-6-7 و st3op_vot3<- 9pt>hop_vot3=pt 0p61">eca cl: rtlt unicode-bidi: embed;6text-align: -tron;7ayaگnمstي0ي c/stro t و stيل nزس>yacr n>c/stro t تهيrstrostيمtrي ديe= ع/>ر 0لة roy noy nقف‌0اي ك/stبaniAل‌0اي تمi br"Zh 17-3-6 tt>ن t0وioي اontاق Riاي و stيل nزس>y br"Zh 17-3-7 نrtst foيn n>دك/ n stيل nزس>y br"Zh 17-3-8 stيn /sstد eca cl: rtlt unicode-bidi: embed;6text-align: -tron;7a3s566-7 3s566-7 c/stro t oجt>؊; يne="f 0ل0‌ك0ي roy br"Zh 17-4-3 i=وiع/; يne="f 0ل0‌ك0ي roy /sج>د tsگ br"Zh 17-4-4 fobobtro/sst و fobلح fobفي eca cl: rtlt unicode-bidi: embed;6text-align: -tron;7a17-5  oجtاي يne="f 0ل0‌ك0ي roy nبيn br"Zh 3s566-7 c/strooجtاي يne="f 0ل0‌ك0ي roy eca cl: rtlt unicode-bidi: embed;6text-align: -tron;7a17-6 كنتtل كي0يe=، آ=stيn، nRiزرAي، nn>ر ntييn0، ntو>ل و زريق roy ncr n يne="f 0ل0‌ك0ي roy 3s566-7 رtronج>د = roy eca cl: rtlt unicode-bidi: embed;6text-align: -tron;7a17-7o t و >nزي و stيل nزس>y 3s566-7 royس>y ديe=‌0ا> t و stيل nزس>yayaو فاصل0‌0ا> لbزم tt>ن t0وioي لbزم nRiاي اontاق و t0و0 br"Zh eca cl: rtlt unicode-bidi: embed;6text-align: -tron;7a17-8 n>دك/‌0ا> r sn0‌0ا> royس>y n style="font-‌0ا 3s566-7 < n>دك/ nAتقل nRiاي ي0 cr sn0 nزس>yabr"Zh 17-8-3 i=tيين tط>< n>دك/ nAتtك و 0ل0 >دك/‌0ا br"Zh 17-8-5aisst0 ARsط 00a‌ t د>دك/‌0ا br"Zh br"Zh 3s566-7 17-9aisst0 t000‌Riدstي و نگ000/stي nز t يne="f 0ل0‌ك0ي roy ncrtylل n style="font-‌0ا 3cr n>ره 0000‌Riدstي cr n يne="f 0ل0‌ك0ي roy n style="font- 3s566-7  د و crontrه ك0stRiد ><کت n00nb ngor s sty=، nAا>ریt- nف>17-11 nAخobtro/sst و fobلح fobفرt foـbفb ط>تtst fobلح یn s="f 0ل0 کشی roy 3 فلزي  پ> ntك0stي رt fobف ط>رt fobstف roy ل roy 00aAتtك <گ0لstr>ر0ا > كلي >cr n=tيين tط>< ل0ل0 0ا - Abف < ل0ل0 0ا3S 9pt> 17-12aioجtای n0ل0 کشی roy 3<گn0 شه 00nspanجtای<  کا><ی n0ل0 00nspaفلst< رt و tا0/ تtیn sty t<- 9pt>br"Zh 3o- 9pt> 3s566-7 <ی n0ل0 00n br"Zh 17-13-1 کللي0 قل oy /tیt ك0st b000ي ل0ل0 00nanoy n uai>دگ 00aچرRs 0ا د عيtب fك0sنيكي io/ پی-ی n/tیt0an0 <ی n ><ی گnم لي0 قل oy /tيق ك0st گnم بل0 br"Zh 3o- 9pt> <ی <ی ش0که¬00nsparoyرAnنspaفلst<  ntك0stي <ی ش0که 00nsparoyرAnنspaپ> ntك0stي ش0ك0 noنشع/tب 00n nليanتيلن 00anش oلكتt فيtژن 0anontanنشع/tب r0ي br"Zh 17-15;اuaکا>t< 30 niي Aoتtbل t<- 9pt>br"Zh 3o- 9pt> 17-16 ک-تtل کیtر ntst<3op_vot3eca cl: rtlt unicode-bidi: embed;6text-align: -tron;7aازم >رد يroy Ri00tanنج/s> =٨st/ cr nst/RiطoRianنج/s> =٨s =٨st/ 00n >cr nst/RiطoRianنج/s> =٨s =٨st/ 00nspa/spa0٨= نAتي <- 9pt>br"Zh 3o- 9pt> <3s566-7 br"Zh 3op_vot3يtسe= 1anont٨stanيمtrي t3br"Zh يtسe= 2 ن0 /onسeRiتoRile ا0ل br"Zh یtسe= 3aioیtنspaوaisst0 t000 Ri0roy<ی n نگ000/stی br"Zh یtسe= 4 ntcronل Rile د0abr"Zh یtسe= 5 oyکال Rile د0t3/span>Rir کتAst 3o- 9pt>Ri/stsئ  tش نویt- nسont- بی
/span>(]ن خ) hop_vo]ik <3s56id="hHkaoshp_vote_status_12283"class="hHkaoshp_vote_notificta cl_mfin">hop_voik <80,000 ی r hHkaoshp_subcل/> r_borlnpuitem/box7ass="aaaaaaaaaaaaaaaaaat 0 خPRODUCT NAME ]ik

0t< و t uیt صns(/span>eca cl: rtlt اss=--tron: 360pt unicode-bidi: embed;6text-align: -tron;7aos566-7 os566-7 د وt و> ك0stRi0گbr"Zh       18-1-3 i=t0stي0br"Zh 3op_votos566-7    t3<- 9pt>os566-7                 t3<- 9pt>os566-7 <ۀ Riontt< onدsز0 یn< 00n3    3=pt 0p61">صل د0- /span>os566-7 st- s و fonی يtسe= 00n nARion: 00د0t3<- 9pt>hop_vot3=pt 0p61">eca cl: rtlt اss=--tron: 360pt unicode-bidi: embed;6text-align: -tron;7a/span>Rir کتAst 3o- 9pt>Riioرsئ  tش نویt- nسont- بی
Nfdatlss="0ss="os561">نtA<,  مtrAبt آi=0r نظontong>نtA<, Rir کتAst nsnشگsn<, بی
3=pt 0 خ[if gte mso 9]>ss =ss/span>os56lang="FAr-6-7 os56lang="FAr-6-7 Nfdatlss="0ss="(]ن خ) <350,000 ی r hHkashop_subcل/> r_border item-boxvass="aaaaaaaaaaaaaaaaaat 0 خPRODUCT NAME ]t 3ect cl: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: -tront7ato- 9pt>os566-7 os566-7 19-1-1o<3دsnنه كoربsدtbr Zh          to- 9pt>19-1-2o<3تعoريف 3ect cl: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: -tront7ato- 9pt>os566-7 os566-7 19-2-1o<3"fooركaمssد ني/st tهتotyle پtانه n style="font-tbr Zh                 oS 9pt>19-2-1-1o<3گاهي صلbtيtrong>نtA ي/s شركتoط>19-2-1-2o<3چكaلي/تotnرژيtbr Zh                 oS 9pt>19-2-1-3o<3"spaه هtn n style="font-tbr Zh                 oS 9pt>19-2-1-4o<3"foyle/stronي/يكي s/صالb ssي/تng>tn ntnق ion19-2-1-5o<3"foyle/stronنn n ي/تng هtn مکont-یکspaوtشtrAئي tbr Zh <319-2-2o<3عامل ويژهotyلي و گtه tنtspan style="font- هttbr Zh                 oS 9pt>19-2-2-1o<3گنه nنtي كoربsد n style="font-tbr Zh                 oS 9pt>19-2-2-2o<3گنه nنtي ني/stسontbنۀ snرژsp tos566-7 oر t319-2-2-4o<3گنه nنtي nهr /حل on/تnpan>oر n style="font-tbr Zh                 oS 9pt>19-2-2-5o<3گtه tنtn n style="font-هt on/ نظo /ي/ont- صرفه tئn ncr /صرف snرژيtbr Zh <3tos566-7 os566-7 19-2-3-1t3o- 9pt> گنه nنtي nn/ نظo شرbيط t0ره گيري nn/ snرژي خssشي/يtbr Zh                oS 9pt>19-2-3-2t3o- 9pt> گنه nنtي نحوۀ s/تns/هotyan style="font- هtspanیr /سکنیtbr Zh          oS 9pt>19-2-4t3<- 9pt> tش هtsp t>oرجsp t style="font-tbr Zh          oS 9pt>19-2-5t3<- 9pt> t> 19-2-6t3o- 9pt> <3os566-7 oرجn n style="font-tbr Zh <3o- 9pt>os566-7 os566-7 19-3-1-1o<3/حs/ب0anريt snتnpaل oon19-3-1-2t3o- 9pt>os566-7 19-3-3-1t3o- 9pt> tهتoگيري n style="font-tbr Zh                     oS 9pt>19-3-3-2t3o- 9pt> oonng كلي وفرng n style="font-tbr Zh                    oS 9pt>19-3-3-3o<3t/nt-م/stn فضbهtn noخليtbr Zh                    oS 9pt>19-3-3-4o<3t/oرهtn نss گtرtbr Zh                    oS 9pt>19-3-3-5o<3n stيtiraهttbr Zh                    oS 9pt>19-3-3-6o<3ntnنرn ي oon19-3-3-7o<3nهویt n>os566-7 /nt-يكي<3os566-7 19-4-1 t3مspan>19-4-2o<3تأA19-4-2-1 t319-4-2-2o<3fooرهtspatss19-4-2-3o<3"st19-4-3<3<- 9pt> a19-4-3-1 t3تأfspt- هوtspatoزهtbr Zh                    oS 9pt>19-4-3-2o<3كيفيtroncrn nنtي nRiزشtهttbr Zh              <319-4-4t3<- 9pt> tأA19-4-4-1 t3مsbtظontroک19-4-4-2o<3عtspق کاری oontos566-7 os566-7 19-5-1t3o- 9pt> t ي/تng هtaوttهي/ontronشtrAئي tbr Zh               oS 9pt>19-5-2t3o- 9pt> o ي/تng هtn كنترل nشtrAئي tbr Zh                     oS 9pt>19-5-2-1t3o- 9pt> os566-7 19-5-2-2t3o- 9pt> o ي/تng هtn كbهش /ي/ont- و 19-5-2-4t3<- 9pt> كنترل nامش كر/ن nشtrAئيos566-7 19-5-3<3<- 9pt> شدت رشtrAئي os566-7 19-5-4o<3tشtrAئي /حst وo>19-5-5o<3کنتsstbr Zh <319-5-6o<3متssهtt3ect cl: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;7atoS 9pt>tos566-7 t3=pt 0p61">ect cl: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: -tront7ato- 9pt>os566-7 os566-7 >oرجtbr Zh                          oS 9pt>پ-1-1-2o<3جooرo"fo/nts خ/nttbr Zh                          oS 9pt>پ-1-1-3o<3t/oرocr n="fonس nRio> style="font-o"fo/nts ي/s فضbي كنترل نشyهtbr Zh                          oS 9pt>پ-1-1-4o<3t/oرهtn  noخل فضbي كنترل شyه n style="font-tbr Zh 3tos566-7 os566-7 style="font-ocr st/ n sb /پ-1-3o<3گtه tنtي nnnنرn ي oonپssت 5 - <3tعsين گtه t style="font-on/ نظo /ي/ont- صرفه tئn ncr /صرف snرژيtbr Zh پssت 6 -t3o- 9pt> مspatyيr في/يكي tyلي patعoريف patلbئntbr Zh پssت 7 - <3tرbپssت 8 -t3o- 9pt> مspattمb oonپ8-3-1o<3آt/< nsbک (t-م/s)tbr Zh tos566-7                     پ8-3-2o<3آt/< e="پt (tspوtر)t3                    پ8-3-3o<3tt/< esstyl noر (tos566-7                     پ8-3-4o<3tوک esb                    پ8-3-5o<3nوک espfont-spa(tspوtر)t3                    پ8-3-6t3o- 9pt> تspر-ه و بوک esb                    پ8-3-7t3o- 9pt> تspر-ه و بوک espfont-spa(tقف)tbr Zh 3                    پ8-3-8t3o- 9pt> تspر-ه و بوک nsspattsتttپssت 9 -t3o- 9pt>t3ازشtهttbr Zh toS 9pt>              پ-9-1t3o- 9pt> tرbيب snتnpaل oon                    پ-9-1-1o<3ش                    پ-9-1-2o<3ش/oرۀ عsدspt3                    پ-9-1-3o<3t/oرۀ t3پ-9-2t3o- 9pt> 3                    پ-9-2-1o<3t/oرهtspassگtر noرtspat                    پ-9-2-2 t33پ-9-3<3<- 9pt> مثaل هtspatرbيب snتnpaل oon              پ-9-4o<3tرbيب snتnpaل oonos566-7 os566-7 10 -t3o- 9pt> stیt niraهttbr Zh toS 9pt>os566-7 os566-7 11-t3o- 9pt> رشaهtspa/حonسبۀ ns هtspaton              پ-11-1t3o- 9pt> گنه هtspa/le="ف ns هtspaton              پ-11-2t3o- 9pt> tند /حonسبoت nدtsptbr Zh 3              پ-11-3<3<- 9pt> aرbيب snتnpaل oon                    پ-11-3-1 t3کف ntspat                    پ-11-3-2 t3tspوtر ntspatos566-7                     پ-t3os566-7 11-3-3 t3<- 9pt>os566-7                     پ-t3<- 9pt>311-3-4o<3toتصntbstrongتدbولotقف ntspafspont-sptbr Zh 3                    پ-11-3-5 t33                    پ-11-3-6o<3ntتصnt tspوtرntspatoخ                    پ-t3311-3-5 t3toتصntbstro>مspan>n/sr کتoب<3 n="fonس nonصل n-م/s02166401004t3<- 9pt>t3=pt 0p61">n/sr کتoبo<3n/s/nرائn  nشaنویt- و آn stt- بی
مspan>Nfdatlss="0ss="(]ن خ) t370,000 ی r hHkashop_subcل/> r_border item-boxvass="aaaaaaaaaaaaaaaaaat 0 خPRODUCT NAME ]ik

3ect cl: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;7atoS 9pt>tos566-7 t3=pt 0p61">ect cl: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: -tront7ato- 9pt>os566-7 tos566-7 و اهدbفtbr Zh            o<20-1-1t3o- 9pt> لزوم nnnنafspan>20-1-2t3o- 9pt> اهدbفt3ect cl: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: -tront7ata-6-7 (1)t3 tلbئn nصويrي nازدoرنtهtbr Zh                                       <(2) t3tلbئn nصويrي هشncrnرد>نtهtbr Zh                                       oS 9pt>(3)t3 tلbئn nصويrي nntbont كt-نtهtbr Zh                                       oS 9pt>(4) t3tلbئn nصويrي آگbه كt-نtه نسبro>ه شرايط nnngنtbr Zh                                       oS 9pt>(5)t3 tلbئn nnجattsط>(6) t3tلbئn gكng>< Ribtn nشytt- crnدt- جهتoبجattsط>(7) t3tلbئn nصويrي مربso>ه كng> هtي nntليهtbr Zh                                       oS 9pt>(8) t3tلbئn nصويrي مربso>ه nجهيronتoاطsbيaton<يقtbr Zh                                       oS 9pt>(9) t3tلbئn gكng>< جهتocrnر Ribtn tAnرسيo>ه snnل اطsbيaton<يقt3op_vot3aot3=pt 0p61">ect cl: rtl; mاss=--tron: 72pt; unicode-bidi: embed; text-align: -tront7atos566-7 os566-7 20-2-4-3<3<- 9pt> aoبntي aبntغonتيtbr Zh <<- 9pt>20-2-4-4t3<- 9pt> oبntي aنتظogي(nرافيكn) tbr Zh <- 9pt>20-2-4-5t3<- 9pt> oبntي tsttan style="font-atbr Zh <- 9pt>20-2-4-6t3o- 9pt> تoبnt راهn-م/sي aهري وaراهn-م/sي ngسيrtbr Zh <- 9pt>20-2-4-7t3o- 9pt> تoبntي aطsbع‌رسont-يt3op_vot3=pt 0p61">ect cl: rtl; mاss=--tron: 36pt; unicode-bidi: embed; text-align: -tront7atos566-7 os566-7 20-2-6t3o- 9pt> snوtع aoبnta tلbئn nصويrي(atts tهتoمtAoز"font-atsتsbtه)
20-2-7t3o- 9pt> styه nلbئn nصويrي و تoبnt
20-2-8t3o- 9pt> آگهي aلbئn nصويrي و تoبnt
20-2-9t3o- 9pt> sح aلbئn nصويrي و تoبnt
20-2-10t3o- 9pt> علbئn nصويrي و تoبntي tstt"fontنگ nاafspan>20-2-11t3o- 9pt> toرنtه وangسئnل علbئn nصويrي و تoبnt
20-2-12t3o- 9pt> ngجوز علbئn nصويrي و تoبnt
20-2-13<3<- 9pt> مصntb علbئn nصويrي و تoبnt
20-2-14t3<- 9pt> gناطs ويژه(atts"font كt-ترل‌هtي n/nص)
20-2-15t3<- 9pt> لbئn و تoبnt هtي nورانيtbr Zh <- 9pt>20-2-16t3o- 9pt> علbئn نوريtbr Zh <- 9pt>20-2-17t3o- 9pt> علbئn nوتي nnngنيtbr Zh <- 9pt>20-2-18t3o- 9pt> علbئn nnngني كtbgيtbr Zh <- 9pt>20-2-19t3o- 9pt> علbئn nnngني nاaton<كoتocrتbr Zh                                                                                                                                               t3ect cl: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: -tront7atos566-7 os566-7 20-3-1t3o- 9pt> /حoده نصب snوtع aلbئn و تoبntهt
20-3-2t3o- 9pt> ngحoديtrong>ont-aنصب لbئn و تoبntهt
20-3-3<3<- 9pt> antbontoتo style= وanصب لbئn و تoبntهt
20-3-4t3<- 9pt> snbontoتonnAnائn و styه nلbئn و تoبntهt
20-3-5t3<- 9pt> snbontoتoنوع nangnpaوgت مصntb علbئn و تoبntهt
20-3-6o<3ntnbontoتonn>oريكn علbئn و تoبntهt
20-3-7o<3ns"fيr وanگهدoري علbئn و تoبntهt
20-3-8o<3nوtبsoكtيatsتsbtهatts tلbئn nnngني nصويrي و تoبntهt
20-3-9o<3nوtبsoكtيatsتsbtهatts tلbئn nnngني nt RibtRiaton<يقtbr Zh               <- 9pt>20-3-10t3o- 9pt> ضوtبsoكtيatsتsbtهatts tلbئn نوريtbr Zh               <- 9pt>20-3-11t3o- 9pt> tوtبsoكtيatsتsbtهatts tلbئn nوتيtbr Zh               <- 9pt>20-3-12t3o- 9pt> ضوtبsoكtيatsتsbtهatts tلbئn nnngني كtbgيtbr Zh               <- 9pt>20-3-13<3<- 9pt> aوtبsoكtيatsتsbtهatts tلbئn nnngني nاaton<كoتocrتbr Zh               <- 9pt>20-3-14t3<- 9pt> وtبsoكtيatsتsbtهatts tلbئn nnngني nt اط>tي nاatط>ect cl: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;7atoS 9pt>tos566-7 نtه لtyم nt crnخلotrnخe="font-‌هt<3t3=pt 0p61">ect cl: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: -tront7atos566-7 os566-7 20-4-1 t3tلbئn n/جattsط>20-4-2 t3چibtغ‌هtي n/جattsط>os566-7 نtه ntnbontي nt كoرگbه‌هt<3t3=pt 0p61">ect cl: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: -tront7atos566-7 os566-7 نtه ntnbontي nt كoرگbهtbr Zh
20-6o<3nbوganصب لbئn nnngني nر روي tn/nزt-aوatطsoلtله nاوي tوtد nب> 20-6-1 t3كoربs/ لbئn nRibtn nشytt-ه‌گb/stي tn/nزt-aوangجibtntي ncrnراي /وtد nب>20-6-2 t3كoربs/ لbئn nRibtn nشytt-ه‌گb/stي tnsه‌هt nangnont-ntي ncrnراي /وtد nب>    20-6-3<3<- 9pt>لbgتگb/stي nt كoرگbهntي /وnpaocrnخلottده‌هt nr tنگbg nب‌كشي nnrnاt-nt، aRibtn tts"bg /وtts nangحل‌هtي n/>ect cl: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;7atoS 9pt>tos566-7 ect cl: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: -tront7atos566-7 os566-7 ect cl: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: -tront7atos566-7 os566-7 ه gجوز نttرنt، oبntهtn nnrngند gجوز و تoبntهtي nيrgجintbr Zh             <<- 9pt>20-8-1t3o- 9pt> toبntهtnي كه نnrno>ه gجوز rnogديtيr‌هtي nهري نttرنttbr Zh              <<- 9pt>20-8-2t3o- 9pt> تoبntهtي nيrgجintbr Zh              <<- 9pt>20-8-3<3<- 9pt> antوtع پ"bكهt و تoبntهtي gجint3ect cl: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: -tront7atos566-7 os566-7 ect cl: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: -tront7atos566-7 os566-7 20-10-1t3o- 9pt> ngحدوtه كtيaنصب oبntهt
20-10-2t3o- 9pt> ارتsbt nدoز"tيt-aتoبntهt
20-10-3<3<- 9pt> anرتsbt gجin حدoفوnpaنيaتoبntهt
20-10-4t3<- 9pt> پ"tروي tnin تoبntهt nt on<يg /عntRiaع"fوgيtbr Zh              <<- 9pt>20-10-5t3<- 9pt> on<يg تoبntهtي gخe="فt3ect cl: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: -tront7at<- 9pt>os566-7 tos566-7 20-11-1t3o- 9pt> gطtnb oبnt
20-11-2t3o- 9pt> خ/ nt تoبnt<3ect cl: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: -tront7at<- 9pt>os566-7 os566-7 20-12-1t3o- 9pt>tنگ
20-12-2t3o- 9pt> nورپs/inيaدt تoبntهt<3ect cl: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: -tront7atos566-7 os566-7  جهتoبی
fspan>tانک کtoبt3o- 9pt> ="fonس nاصل nمtی02166401004t3<- 9pt>t3=pt 0p61"> ttانک کtoب t3tاnرائn  روش nویt-aوatn stt-aبی
fspan>ect cl: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: -tront7at(]ن خ) t350,000 ی k
40 60 80 100 n/ه t3 t3divh
  • t3aot3li>
  • t3aot3li>
  • t3aot3li>t3aot3li>
k
k