سبد خرید: 0 آیتم ها
مجموع : تماس بگیرید
در حال حاضر سبد خرید شما خالی می باشد
محصول به روز رسانی
تسویه حساب

اصول کنترل مدرن

اصول کنترل مدرن

مولف: دکتر علی خاکی صدیق

 جهت خرید کتابهای نشر دانشگاه تهران  با تلفن بانک کتاب تماس حاصل نمایید. 02166401004

بانک کتاب باارائه  روش نوین و آسان خرید کتاب در خدمت هموطنان عزیز می باشد.

کتاب اصول کنترل مدرن, کتابهای رشته برق, کتابهای رشته کامپیوتر,  بانک کتاب دانشگاهی, خرید کتاب دانشگاهی, ارسال کتاب,انتشارات دانشگاه تهران, سفارش کتاب  دانشگاهی,

پیک کتاب, منابع آزمون نظام مهندسی, خرید کتاب اصول کنترل مدرن, سفارش تلفنی کتاب, فروش آنلاین کتاب.

200,000 ریال

سیستم های کنترل دیجیتال دوره دو جلدی

سیستم های کنترل دیجیتال دوره دو جلدی

مولف: کاتسوهیکواوگاتا

مترجم: دکتر پرویز جبه دار مارالانی، دکتر علی خاکی صدیق

 جهت خرید کتابهای نشر دانشگاه تهران  با تلفن بانک کتاب تماس حاصل نمایید. 02166401004

بانک کتاب باارائه  روش نوین و آسان خرید کتاب در خدمت هموطنان عزیز می باشد.

کتاب سیستم های کنترل دیجیتال , کتابهای رشته برق, کتابهای رشته کامپیوتر,  بانک کتاب دانشگاهی, خرید کتاب دانشگاهی, ارسال کتاب,انتشارات دانشگاه تهران,

سفارش کتاب  دانشگاهی, پیک کتاب, منابع آزمون نظام مهندسی, خرید کتاب سیستم های کنترل دیجیتال, فروش آنلاین کتاب, سفارش تلفنی کتاب.

520,000 ریال

الکترومغناطیس میدان و موج

الکترومغناطیس میدان و موج

مولف: دیوید ک. چنگ

مترجم: دکتر پرویز جبه دار مارالانی - دکتر محمد قوامی

 جهت خرید کتابهای نشر دانشگاه تهران  با تلفن بانک کتاب تماس حاصل نمایید. 02166401004

بانک کتاب باارائه  روش نوین و آسان خرید کتاب در خدمت هموطنان عزیز می باشد.

خرید کتاب الکترومغناطیس میدان و موج  کتاب , کتابهای رشته برق, کتابهای رشته کامپیوتر,  بانک کتاب دانشگاهی, خرید کتاب دانشگاهی, ارسال کتاب, انتشارات دانشگاه تهران,

سفارش کتاب  دانشگاهی, پیک کتاب, منابع آزمون نظام مهندسی, خرید کتاب, فروش کتاب.

400,000 ریال

رله و حفاظت سیستم ها

رله و حفاظت سیستم ها

مولف: مسعود سلطانی

جهت خرید کتابهای نشر دانشگاه تهران  با تلفن بانک کتاب تماس حاصل نمایید. 02166401004

بانک کتاب باارائه  روش نوین و آسان خرید کتاب در خدمت هموطنان عزیز می باشد.

کتاب رله و حفاظت سیستم ها, کتابهای رشته برق, کتابهای رشته کامپیوتر,  بانک کتاب دانشگاهی, خرید کتاب دانشگاهی, ارسال کتاب,انتشارات دانشگاه تهران, سفارش کتاب  دانشگاهی,

پیک کتاب, منابع آزمون نظام مهندسی, خرید کتاب رله و حفاظت سیستم ها, سفارش آنلاین کتاب, فروش آنلاین کتاب.

180,000 ریال

نظریه اساسی مدارها و شبکه ها جلد1

نظریه اساسی مدارها و شبکه ها

مترجم: دکتر پرویز جبه دار مارالانی

 جهت خرید کتابهای نشر دانشگاه تهران  با تلفن بانک کتاب تماس حاصل نمایید. 02166401004

بانک کتاب باارائه  روش نوین و آسان خرید کتاب در خدمت هموطنان عزیز می باشد.

کتاب نظریه اساسی مدارها و شبکه ها, کتابهای رشته برق, کتابهای رشته کامپیوتر,  بانک کتاب دانشگاهی, خرید کتاب دانشگاهی,ارسال کتاب, انتشارات دانشگاه تهران,

سفارش کتاب  دانشگاهی, پیک کتاب, منابع آزمون نظام مهندسی, خرید کتاب نظریه اساسی مدارها و شبکه ها, سفارش تلفنی کتاب, فروش کتاب.

300,000 ریال

تأسیسات الکتریکی

تأسیسات الکتریکی

مولف: گونتر. گ. زایپ

مترجم: مسعود سلطانی

 جهت خرید کتابهای نشر دانشگاه تهران  با تلفن بانک کتاب تماس حاصل نمایید. 02166401004

بانک کتاب باارائه  روش نوین و آسان خرید کتاب در خدمت هموطنان عزیز می باشد.

کتاب تأسیسات الکتریکی, کتابهای رشته برق, کتابهای رشته کامپیوتر, خرید کتاب دانشگاهی,ارسال کتاب,انتشارات دانشگاه تهران, سفارش کتاب  دانشگاهی, پیک کتاب, منابع آزمون نظام

مهندسی, خرید کتاب تأسیسات الکتریکی, سفارش تلفنی کتاب, فروشگاه کتاب.

110,000 ریال

برنامه نویسی و حل مسأله با ++C

برنامه نویسی و حل مسأله با ++C

مولف: نل دیل، چیپ ویمز، مارک هدینگتون

مترجم: دکتر علی معینی - علی محمّد پورپاک

 جهت خرید کتابهای نشر دانشگاه تهران  با تلفن بانک کتاب تماس حاصل نمایید. 02166401004

بانک کتاب باارائه  روش نوین و آسان خرید کتاب در خدمت هموطنان عزیز می باشد.

کتاب برنامه نویسی و حل مسأله با C + +, کتابهای رشته برق, کتابهای رشته کامپیوتر,  بانک کتاب دانشگاهی, خرید کتاب دانشگاهی, ارسال کتاب, انتشارات دانشگاه تهران, سفارش کتاب  دانشگاهی, پیک کتاب, منابع آزمون نظام مهندسی, خرید کتاب برنامه نویسی و حل مسأله با C + +  , کتابهای رشته برق, کتابهای رشته کامپیوتر,  بانک کتاب دانشگاهی, خرید کتاب دانشگاهی, ارسال کتاب, انتشارات دانشگاه تهران, سفارش کتاب  دانشگاهی, پیک کتاب, منابع آزمون نظام مهندسی, خرید کتاب, فروش کتاب.

340,000 ریال

مجموعه سؤالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق

مجموعه سؤالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق و حل آنها 1383 - 1375 (جلد دوم)

مولف: دکتر پرویز جبه دار مارالانی، دکتر فرخ آزرم، دکتر حمیدرضا جمالی

 جهت خرید کتابهای نشر دانشگاه تهران  با تلفن بانک کتاب تماس حاصل نمایید. 02166401004

بانک کتاب باارائه  روش نوین و آسان خرید کتاب در خدمت هموطنان عزیز می باشد.

کتاب مجموعه سؤالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق, کتابهای رشته برق, کتابهای رشته کامپیوتر,  بانک کتاب دانشگاهی, خرید کتاب دانشگاهی, ارسال کتاب,انتشارات دانشگاه تهران,

سفارش کتاب  دانشگاهی, پیک کتاب, منابع آزمون نظام مهندسی, خرید کتاب مجموعه سؤالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق, فروش آنلاین کتاب, سفارش تلفنی کتاب.

240,000 ریال

مجموعه سؤالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق

مجموعه سؤالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق و حل آنها 1389 - 1384 (جلد سوم)

مولف: دکتر پرویز جبه دار مارالانی، دکتر فرخ آرزم، دکتر علی خاکی صدیق، دکتر احمد فیض دیزجی

 جهت خرید کتابهای نشر دانشگاه تهران  با تلفن بانک کتاب تماس حاصل نمایید. 02166401004

بانک کتاب باارائه  روش نوین و آسان خرید کتاب در خدمت هموطنان عزیز می باشد.

کتاب مجموعه سؤالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق, کتابهای رشته برق, کتابهای رشته کامپیوتر,  بانک کتاب دانشگاهی, خرید کتاب دانشگاهی,ارسال کتاب, انتشارات دانشگاه تهران, سفارش کتاب  دانشگاهی, پیک کتاب, منابع آزمون نظام مهندسی, خرید کتاب مجموعه سؤالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق, فروش تلفنی کتاب, سفارش آنلاین کتاب.

300,000 ریال

آمار و احتمالات برق و كامپيوتر

 آمار و احتمالات برق و كامپيوتر

نویسنده: علي جعفري دهكردي

آمار و احتمالات به عنوان شاخه‌اي از رياضيات يكي از مهمترين و كاربردي‌ترين مباحث اين علم مي‌باشد. هنر يادگيري اين علم مبتني بر درك صحيح مفاهيم اوليه و حل مسائل زياد و متنوع است. اين كتاب كه با هدف كمك به داوطلبان آزمون‌هاي كارشناسي به كارشناسي ارشد تدوين گرديده است .

جهت خرید کتابهای انتشارات مدرسان شریف  با تلفن بانک کتاب ایرانیان تماس حاصل نمایید. 02166401004. بانک کتاب ایرانیان باارائه  روش نوین و آسان خرید کتاب در خدمت هموطنان عزیز می باشد.

سفارش کتاب, انتشارات مدرسان شریف, کتابهای کنکوری کارشناسی ارشد, پیک کتاب ایرانیان, ارسال کتاب, منابع کنکوری کارشناسی ارشد, بانک کتاب ایرانیان, خرید اینترنتی کتاب, خرید کتابهای مدرسان شریف, کتاب آمار و احتمالات برق و كامپيوتر علي جعفري دهكردي,

 

220,000 ریال

پايگاه داده‌ها

پايگاه داده‌ها

نویسنده: مهندس امين شكري

مطالب عنوان شده در كتاب اصول طراحي پايگاه داده‌ها حاصل سالها مطالعه، تحقيق و تدريس در اين درس است و اميد است عناوين مطرح شده موجبات رضايت دانش‌پژوهان و دانشجويان محترم را فراهم آورد.

جهت خرید کتابهای انتشارات مدرسان شریف  با تلفن بانک کتاب ایرانیان تماس حاصل نمایید. 02166401004. بانک کتاب ایرانیان باارائه  روش نوین و آسان خرید کتاب در خدمت هموطنان عزیز می باشد.

انتشارات مدرسان شریف, بانک کتاب ایرانیان, کتابهای تست کنکوری مدرسان شریف, خرید اینترنتی کتاب, منابع آزمون کارشناسی ارشد, فروشگاه کتاب ایرانیان, خرید آنلاین کتاب, پیک کتاب ایرانیان, کتاب پايگاه داده‌ها مهندس امين شكري,

180,000 ریال

ساختمان داده‌ها

ساختمان داده‌ها

نویسنده: مهندس بهروز تبريزيان

از آنجا كه اكثر روشهاي آموزشي در دانشگاهها و مراكز آموزشي، معمولاً استاد محوري است و فراگيران در حين تحصيل كمتر به فكركردن و مطالعه و تحقيق مي‌پردازند اين كتاب با هدف تقويت مهارتهاي مطالعاتي فراگيران تنظيم گرديده است.

جهت خرید کتابهای انتشارات مدرسان شریف  با تلفن بانک کتاب ایرانیان تماس حاصل نمایید. 02166401004. بانک کتاب ایرانیان باارائه  روش نوین و آسان خرید کتاب در خدمت هموطنان عزیز می باشد.

انتشارات مدرسان شریف, بانک کتاب ایرانیان, کتابهای تست کنکوری مدرسان شریف, خرید اینترنتی کتاب, منابع آزمون کارشناسی ارشد, فروشگاه کتاب ایرانیان, خرید آنلاین کتاب, پیک کتاب ایرانیان, کتاب ساختمان داده‌ها مهندس بهروز تبريزيان,

190,000 ریال

اصول مهندسی اینترنت

اصول مهندسی اینترنت
( تک رنگ ، حاوی CD )

بانک کتاب دارای مجموعه ای کامل از کتابهای کمک درسی و کمک آموزشی می باشد که برای تهیه کتابها می توانید با شماره بانک کتاب تماس بگیرید 02166401004

خرید کتاب دانشگاهی, ارسال کتاب دانشگاهی, خرید کتاب رشته مهندسی صنایع, انتشارات نص, بانک کتاب دانشگاهی, خرید آنلاین کتاب, مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد.

180,000 ریال

شبکه های عصبی مصنوعی

شبکه های عصبی مصنوعی
( تک رنگ ، حاوی CD )

بانک کتاب دارای مجموعه ای کامل از کتابهای کمک درسی و کمک آموزشی می باشد که برای تهیه کتابها می توانید با شماره بانک کتاب تماس بگیرید 02166401004

خرید کتاب دانشگاهی, ارسال کتاب دانشگاهی, خرید کتاب رشته مهندسی صنایع, انتشارات نص, بانک کتاب دانشگاهی, خرید آنلاین کتاب, مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد.

80,000 ریال

شبکه های کامپیوتری جلد1

شبکه های کامپیوتری جلد  اول - ویرایش ۵
( دو رنگ ، حاوی CD )
مهندس علیرضا زارع‌پور از مؤلفان و مترجمان فعال کشور است، که اولین کتاب ویژوال بیسیک به زبان فارسی را به سال 1374 در کارنامه‌ی خود دارد. تخصص و تسلط بر موضوع کتاب‌ها، و قلم روان و ساده باعث استقبال بسیار خوب مخاطبان از آثار وی بوده است؛ برای نمونه کتاب «ویژوال بیسیک 6 در 21 روز» وی بیش از پانزده بار، و کتاب «شبکه‌های کامپیوتری» بیش از سی بار تجدید چاپ شده‌اند. مهندس زارع‌پور نزدیک به شصت عنوان تألیف و ترجمه دارد، که با شمارگان مجموع متجاوز از نیم میلیون نسخه نقش مؤثری در آشنایی نسل جوان کشور با علوم و فنون کامپیوتری داشته است.

بانک کتاب دارای مجموعه ای کامل از کتابهای کمک درسی و کمک آموزشی می باشد که برای تهیه کتابها می توانید با شماره بانک کتاب تماس بگیرید 02166401004

خرید کتاب دانشگاهی, ارسال کتاب دانشگاهی, خرید کتاب رشته مهندسی صنایع, انتشارات نص,

190,000 ریال

شبکه های کامپیوتری جلد2

شبکه های کامپیوتری جلد  دوم - ویرایش ۵
( دو رنگ ، حاوی CD )
مهندس علیرضا زارع‌پور از مؤلفان و مترجمان فعال کشور است، که اولین کتاب ویژوال بیسیک به زبان فارسی را به سال 1374 در کارنامه‌ی خود دارد. تخصص و تسلط بر موضوع کتاب‌ها، و قلم روان و ساده باعث استقبال بسیار خوب مخاطبان از آثار وی بوده است؛ برای نمونه کتاب «ویژوال بیسیک 6 در 21 روز» وی بیش از پانزده بار، و کتاب «شبکه‌های کامپیوتری» بیش از سی بار تجدید چاپ شده‌اند. مهندس زارع‌پور نزدیک به شصت عنوان تألیف و ترجمه دارد، که با شمارگان مجموع متجاوز از نیم میلیون نسخه نقش مؤثری در آشنایی نسل جوان کشور با علوم و فنون کامپیوتری داشته است.

بانک کتاب دارای مجموعه ای کامل از کتابهای کمک درسی و کمک آموزشی می باشد که برای تهیه کتابها می توانید با شماره بانک کتاب تماس بگیرید 02166401004

خرید کتاب دانشگاهی, ارسال کتاب دانشگاهی, خرید کتاب رشته مهندسی صنایع, انتشارات نص.

160,000 ریال

اصول طراحی شبکه های کامپیوتری

اصول طراحی شبکه های کامپیوتری

( تک رنگ ، حاوی CD )
دکتر احسان ملکیان از چهره‌های شناخته شده در حوزه‌ی کامپیوتر و فناوری اطلاعات (و دارنده‌ی عنوان پژوهشگر برتر سال 1375) است. اولین کتاب وی «مهندسی اینترنت» بود که با ساختار خوب و قلم روان خود به سرعت به یکی از کتاب‌های درسی معتبر دانشگاه‌های کشور تبدیل شد، و در تمامی سال‌های اخیر همواره یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های این حوزه بوده است. از دیگر کتاب‌های دکتر ملکیان می‌توان به «نفوذگری در شبکه»، «مسیریاب‌های سیسکو در 21 روز»، «امنیت داده»، «شبکه‌های کامپیوتری – تانن‌باوم»، و «معماری کامپیوتر – پاترسون، هنسی» اشاره کرد، که همگی با استقبال بسیار خوب خوانندگان مواجه شده‌اند – از جمله کتاب مهندسی اینترنت بیش از چهل و پنج بار، و کتاب شبکه‌های کامپیوتری بیش از سی بار تجدید چاپ شده است.

بانک کتاب دارای مجموعه ای کامل از کتابهای کمک درسی و کمک آموزشی می باشد که برای تهیه کتابها می توانید با شماره بانک کتاب تماس بگیرید02166401004

خرید کتاب دانشگاهی, پیک کتاب دانشگاهی, بانک کتاب دانشگاهی, ارسال کتاب دانشگاهی, بانک کتاب, سفارش تلفنی کتاب, منابع کنکور, خرید آنلاین کتاب.

220,000 ریال

رهیافت حل مسئله در مدارهای الکتریکی1

رهیافت حل مسئله در مدارهای الکتریکی1

بانک کتاب دارای مجموعه ای کامل از کتابهای کمک درسی و کمک آموزشی می باشد که برای تهیه کتابها می توانید با شماره بانک کتاب تماس بگیرید02166401004

خرید کتاب دانشگاهی, پیک کتاب دانشگاهی, بانک کتاب دانشگاهی, ارسال کتاب دانشگاهی, بانک کتاب, سفارش تلفنی کتاب, منابع کنکور, خرید آنلاین کتاب.

250,000 ریال

رهیافت حل مسئله در مدارهای الکتریکی2

رهیافت حل مسئله در مدارهای الکتریکی2

( تک رنگ )

بانک کتاب دارای مجموعه ای کامل از کتابهای کمک درسی و کمک آموزشی می باشد که برای تهیه کتابها می توانید با شماره بانک کتاب تماس بگیرید02166401004

خرید کتاب دانشگاهی, پیک کتاب دانشگاهی, بانک کتاب دانشگاهی, ارسال کتاب دانشگاهی, بانک کتاب, سفارش تلفنی کتاب, منابع کنکور, خرید آنلاین کتاب.

190,000 ریال

مبانی میکرو الکترونیک

مبانی میکرو الکترونیک/ رضوی / دیانی
( دو رنگ )

بانک کتاب دارای مجموعه ای کامل از کتابهای کمک درسی و کمک آموزشی می باشد که برای تهیه کتابها می توانید با شماره بانک کتاب تماس بگیرید02166401004

خرید کتاب دانشگاهی, پیک کتاب دانشگاهی, بانک کتاب دانشگاهی, ارسال کتاب دانشگاهی, بانک کتاب, سفارش تلفنی کتاب, منابع کنکور, خرید آنلاین کتاب.

380,000 ریال