سبد خرید: 0 آیتم ها
مجموع : تماس گرفته شود
در حال حاضر سبد خرید شما خالی می باشد
محصول به روز رسانی
تسویه حساب
 • اصول کنترل مدرن

  کتاب اصول کنترل مدرن

  مولف: دکتر علی خاکی صدیق
  جهت خرید کتابهای نشر دانشگاه تهران  با تلفن بانک کتاب تماس حاصل نمایید. 02166401004
  بانک کتاب باارائه  روش نوین و آسان خرید کتاب در خدمت هموطنان عزیز می باشد.
  کتاب اصول کنترل مدرن, کتابهای رشته برق, کتابهای رشته کامپیوتر,  بانک کتاب دانشگاهی, خرید کتاب دانشگاهی, ارسال کتاب,انتشارات دانشگاه تهران, سفارش کتاب  دانشگاهی,
  پیک کتاب, منابع آزمون نظام مهندسی, خرید کتاب اصول کنترل مدرن, سفارش تلفنی کتاب, فروش آنلاین کتاب.

  220,000 ریال
  as1

 • سیستم های کنترل دیجیتال دوره دو جلدی

  سیستم های کنترل دیجیتال دوره دو جلدی

  مولف: کاتسوهیکواوگاتا

  مترجم: دکتر پرویز جبه دار مارالانی، دکتر علی خاکی صدیق

   جهت خرید کتابهای نشر دانشگاه تهران  با تلفن بانک کتاب تماس حاصل نمایید. 02166401004

  بانک کتاب باارائه  روش نوین و آسان خرید کتاب در خدمت هموطنان عزیز می باشد.

  کتاب سیستم های کنترل دیجیتال , کتابهای رشته برق, کتابهای رشته کامپیوتر,  بانک کتاب دانشگاهی, خرید کتاب دانشگاهی, ارسال کتاب,انتشارات دانشگاه تهران,

  سفارش کتاب  دانشگاهی, پیک کتاب, منابع آزمون نظام مهندسی, خرید کتاب سیستم های کنترل دیجیتال, فروش آنلاین کتاب, سفارش تلفنی کتاب.

  520,000 ریال
  as2

 • الکترومغناطیس میدان و موج

  الکترومغناطیس میدان و موج

  مولف: دیوید ک. چنگ

  مترجم: دکتر پرویز جبه دار مارالانی - دکتر محمد قوامی

   جهت خرید کتابهای نشر دانشگاه تهران  با تلفن بانک کتاب تماس حاصل نمایید. 02166401004

  بانک کتاب باارائه  روش نوین و آسان خرید کتاب در خدمت هموطنان عزیز می باشد.

  خرید کتاب الکترومغناطیس میدان و موج  کتاب , کتابهای رشته برق, کتابهای رشته کامپیوتر,  بانک کتاب دانشگاهی, خرید کتاب دانشگاهی, ارسال کتاب, انتشارات دانشگاه تهران,

  سفارش کتاب  دانشگاهی, پیک کتاب, منابع آزمون نظام مهندسی, خرید کتاب, فروش کتاب.

  400,000 ریال
  as3

 • رله و حفاظت سیستم ها

  رله و حفاظت سیستم ها

  مولف: مسعود سلطانی

  جهت خرید کتابهای نشر دانشگاه تهران  با تلفن بانک کتاب تماس حاصل نمایید. 02166401004

  بانک کتاب باارائه  روش نوین و آسان خرید کتاب در خدمت هموطنان عزیز می باشد.

  کتاب رله و حفاظت سیستم ها, کتابهای رشته برق, کتابهای رشته کامپیوتر,  بانک کتاب دانشگاهی, خرید کتاب دانشگاهی, ارسال کتاب,انتشارات دانشگاه تهران, سفارش کتاب  دانشگاهی,

  پیک کتاب, منابع آزمون نظام مهندسی, خرید کتاب رله و حفاظت سیستم ها, سفارش آنلاین کتاب, فروش آنلاین کتاب.

  180,000 ریال
  as4

 • نظریه اساسی مدارها و شبکه ها جلد1

  نظریه اساسی مدارها و شبکه ها

  مترجم: دکتر پرویز جبه دار مارالانی

   جهت خرید کتابهای نشر دانشگاه تهران  با تلفن بانک کتاب تماس حاصل نمایید. 02166401004

  بانک کتاب باارائه  روش نوین و آسان خرید کتاب در خدمت هموطنان عزیز می باشد.

  کتاب نظریه اساسی مدارها و شبکه ها, کتابهای رشته برق, کتابهای رشته کامپیوتر,  بانک کتاب دانشگاهی, خرید کتاب دانشگاهی,ارسال کتاب, انتشارات دانشگاه تهران,

  سفارش کتاب  دانشگاهی, پیک کتاب, منابع آزمون نظام مهندسی, خرید کتاب نظریه اساسی مدارها و شبکه ها, سفارش تلفنی کتاب, فروش کتاب.

  300,000 ریال
  as5

 • تأسیسات الکتریکی

  تأسیسات الکتریکی

  مولف: گونتر. گ. زایپ

  مترجم: مسعود سلطانی

   جهت خرید کتابهای نشر دانشگاه تهران  با تلفن بانک کتاب تماس حاصل نمایید. 02166401004

  بانک کتاب باارائه  روش نوین و آسان خرید کتاب در خدمت هموطنان عزیز می باشد.

  کتاب تأسیسات الکتریکی, کتابهای رشته برق, کتابهای رشته کامپیوتر, خرید کتاب دانشگاهی,ارسال کتاب,انتشارات دانشگاه تهران, سفارش کتاب  دانشگاهی, پیک کتاب, منابع آزمون نظام

  مهندسی, خرید کتاب تأسیسات الکتریکی, سفارش تلفنی کتاب, فروشگاه کتاب.

  110,000 ریال
  as6

 • برنامه نویسی و حل مسأله با ++C

  برنامه نویسی و حل مسأله با ++C

  مولف: نل دیل، چیپ ویمز، مارک هدینگتون

  مترجم: دکتر علی معینی - علی محمّد پورپاک

   جهت خرید کتابهای نشر دانشگاه تهران  با تلفن بانک کتاب تماس حاصل نمایید. 02166401004

  بانک کتاب باارائه  روش نوین و آسان خرید کتاب در خدمت هموطنان عزیز می باشد.

  کتاب برنامه نویسی و حل مسأله با C + +, کتابهای رشته برق, کتابهای رشته کامپیوتر,  بانک کتاب دانشگاهی, خرید کتاب دانشگاهی, ارسال کتاب, انتشارات دانشگاه تهران, سفارش کتاب  دانشگاهی, پیک کتاب, منابع آزمون نظام مهندسی, خرید کتاب برنامه نویسی و حل مسأله با C + +  , کتابهای رشته برق, کتابهای رشته کامپیوتر,  بانک کتاب دانشگاهی, خرید کتاب دانشگاهی, ارسال کتاب, انتشارات دانشگاه تهران, سفارش کتاب  دانشگاهی, پیک کتاب, منابع آزمون نظام مهندسی, خرید کتاب, فروش کتاب.

  340,000 ریال
  as7

 • مجموعه سؤالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق

  مجموعه سؤالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق و حل آنها 1383 - 1375 (جلد دوم)

  مولف: دکتر پرویز جبه دار مارالانی، دکتر فرخ آزرم، دکتر حمیدرضا جمالی

   جهت خرید کتابهای نشر دانشگاه تهران  با تلفن بانک کتاب تماس حاصل نمایید. 02166401004

  بانک کتاب باارائه  روش نوین و آسان خرید کتاب در خدمت هموطنان عزیز می باشد.

  کتاب مجموعه سؤالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق, کتابهای رشته برق, کتابهای رشته کامپیوتر,  بانک کتاب دانشگاهی, خرید کتاب دانشگاهی, ارسال کتاب,انتشارات دانشگاه تهران,

  سفارش کتاب  دانشگاهی, پیک کتاب, منابع آزمون نظام مهندسی, خرید کتاب مجموعه سؤالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق, فروش آنلاین کتاب, سفارش تلفنی کتاب.

  240,000 ریال
  as8

 • مجموعه سؤالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق

  مجموعه سؤالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق و حل آنها 1389 - 1384 (جلد سوم)

  مولف: دکتر پرویز جبه دار مارالانی، دکتر فرخ آرزم، دکتر علی خاکی صدیق، دکتر احمد فیض دیزجی

   جهت خرید کتابهای نشر دانشگاه تهران  با تلفن بانک کتاب تماس حاصل نمایید. 02166401004

  بانک کتاب باارائه  روش نوین و آسان خرید کتاب در خدمت هموطنان عزیز می باشد.

  کتاب مجموعه سؤالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق, کتابهای رشته برق, کتابهای رشته کامپیوتر,  بانک کتاب دانشگاهی, خرید کتاب دانشگاهی,ارسال کتاب, انتشارات دانشگاه تهران, سفارش کتاب  دانشگاهی, پیک کتاب, منابع آزمون نظام مهندسی, خرید کتاب مجموعه سؤالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق, فروش تلفنی کتاب, سفارش آنلاین کتاب.

  300,000 ریال
  as9

 • آمار و احتمالات برق و كامپيوتر

   آمار و احتمالات برق و كامپيوتر

  نویسنده: علي جعفري دهكردي

  آمار و احتمالات به عنوان شاخه‌اي از رياضيات يكي از مهمترين و كاربردي‌ترين مباحث اين علم مي‌باشد. هنر يادگيري اين علم مبتني بر درك صحيح مفاهيم اوليه و حل مسائل زياد و متنوع است. اين كتاب كه با هدف كمك به داوطلبان آزمون‌هاي كارشناسي به كارشناسي ارشد تدوين گرديده است .

  جهت خرید کتابهای انتشارات مدرسان شریف  با تلفن بانک کتاب ایرانیان تماس حاصل نمایید. 02166401004. بانک کتاب ایرانیان باارائه  روش نوین و آسان خرید کتاب در خدمت هموطنان عزیز می باشد.

  سفارش کتاب, انتشارات مدرسان شریف, کتابهای کنکوری کارشناسی ارشد, پیک کتاب ایرانیان, ارسال کتاب, منابع کنکوری کارشناسی ارشد, بانک کتاب ایرانیان, خرید اینترنتی کتاب, خرید کتابهای مدرسان شریف, کتاب آمار و احتمالات برق و كامپيوتر علي جعفري دهكردي,

   

  220,000 ریال
  ab43

 • بررسي سيستم‌هاي قدرت

   بررسي سيستم‌هاي قدرت

  نویسنده: احد كاظمي (عضو هيأت علمي دانشگاه علم و صنعت) ـ مهندس آرمان اله‌ياري

  در هر فصل سعي شده مطالب به طور كامل و به صورتي شرح داده شود كه دانشجو را، نه تنها از كتاب‌هاي مرجع درس بررسي سيستم‌هاي قدرت، بلكه از هر گونه مطلبي مربوط به بحث‌هاي پايه‌ي درس (مانند مبحث فازورها، اعداد مختلط، تبديل ستاره به مثلث و ...) بي‌نياز كند.

  جهت خرید کتابهای انتشارات مدرسان شریف  با تلفن بانک کتاب ایرانیان تماس حاصل نمایید. 02166401004. بانک کتاب ایرانیان باارائه  روش نوین و آسان خرید کتاب در خدمت هموطنان عزیز می باشد.

  انتشارات مدرسان شریف, بانک کتاب ایرانیان, کتابهای تست کنکوری مدرسان شریف, خرید اینترنتی کتاب, منابع آزمون کارشناسی ارشد, فروشگاه کتاب ایرانیان, خرید آنلاین کتاب, پیک کتاب ایرانیان, کتاب بررسي سيستم‌هاي قدرت احد كاظمی,

  240,000 ریال
  ab45

 • تجزیه و تحلیل سیستم ها

   تجزیه و تحلیل سیستم ها

  نویسنده: دکتر هومن سجادیان - دکتر سیدمهدی حسینی اندارگلی ( عضو هیئت علمی دانشگاه )

  در چاپ جديد اين كتاب سعي شده است كه آخرين نكاتي كه در آزمون‌هاي كارشناسي ارشد سال‌هاي اخير بيشتر مورد استفاده قرار گرفته است استخراج شده و همراه با تست‌ها و مثالهاي مناسب گنجانده شود و با توجه به نظراتي كه دانشجويان و صاحب نظران نسبت به چاپ‌هاي قبلي كتاب ابراز داشته‌اند، حداكثر تلاش جهت بهبود نگارش كتاب صورت گرفته است.

  جهت خرید کتابهای انتشارات مدرسان شریف  با تلفن بانک کتاب ایرانیان تماس حاصل نمایید. 02166401004. بانک کتاب ایرانیان باارائه  روش نوین و آسان خرید کتاب در خدمت هموطنان عزیز می باشد.

  انتشارات مدرسان شریف, بانک کتاب ایرانیان, کتابهای تست کنکوری مدرسان شریف, خرید اینترنتی کتاب, منابع آزمون کارشناسی ارشد, فروشگاه کتاب ایرانیان, خرید آنلاین کتاب, پیک کتاب ایرانیان, کتاب تجزیه و تحلیل سیستم ها دکتر هومن سجادیان,

   

  290,000 ریال
  ab46

 • برنامه‌ريزي و كنترل توليد و موجودي‌ها

  برنامه‌ريزي و كنترل توليد و موجودي‌ها

  نویسنده: مهندس فرشاد مصافي‌نيا

  كنترل موجودي درس كاربردي در رشته مهندسي صنايع بوده و در كارخانجات و شركتهاي بزرگ و كوچك كاربردهاي بسياري دارد. امروزه استفاده از ابزارها و نرم‌افزارهاي كنترل موجودي براي صدور سفارش و نگهداري موجودي متداول شده است. با توجه به كاربردهاي بسيار كنترل موجودي، اين درس جزء دروس اصلي كنكور كارشناسي ارشد رشته مهندسي صنايع قرار گرفته است.

  جهت خرید کتابهای انتشارات مدرسان شریف  با تلفن بانک کتاب ایرانیان تماس حاصل نمایید. 02166401004. بانک کتاب ایرانیان باارائه  روش نوین و آسان خرید کتاب در خدمت هموطنان عزیز می باشد.

  انتشارات مدرسان شریف, بانک کتاب ایرانیان, کتابهای تست کنکوری مدرسان شریف, خرید اینترنتی کتاب, منابع آزمون کارشناسی ارشد, فروشگاه کتاب ایرانیان, خرید آنلاین کتاب, پیک کتاب ایرانیان, کتاب  برنامه‌ريزي و كنترل توليد و موجودي‌ها مهندس فرشاد مصافي‌نيا,

  195,000 ریال
  ab48

 • آمار مهندسی

  این كتاب (چاپ 1972، انتشارات پرنتیس هال) پایه در درس آمار برای دانشجویان مهندسی و فیزیك است و در آن آمار به مثابه علم و نه هنر تصمیم‌گیری مطرح می‌شود تا دانشجویان را با استفاده منطقی از شیوه‌های آماری مورد استفاده در مهندسی و فیزیك آشنا كند. علاوه بر شرح مبانی نظری، مثالهای كاملی برگرفته شده از مهندسی و فیزیك به طور كامل حل شده است. نمودارهای ستونی، متغیرهای تصادفی و توزیعهای احتمال، توزیع نرمال دیگر انواع، توزیع احتمال، تصمیم‌گیری، آزمون فرضهای یك پارامتر و دو‌پارامتری، براورد، برازانیدن، رگرسیون چندمتغیره، تحلیل واریانس، كنترل كیفیت آماری و بازرسی مبتنی بر نمونه‌گیری عناوین فصلهای این كتاب است.

  خرید کتاب رشته مهندسی, مرکز نشر دانشگاهی, خرید آنلاین کتاب, خرید اینترنتی کتاب, بانک کتاب, ارسال کتاب, سفارش کتاب, فروش آنلاین کتاب.

  بانک کتاب 66401004_021

  210,000 ریال
  8378

 • اندیشه اسلامی2

  اندیشه اسلامی2

  کتاب حاضر با توجه به سرفصل این درس و با نگاهی به مسائل جدید کلامی به توصیف، تبیین و اثبات دین، پیامبری، اسلام، امامت و ولایت فقیه می پردازد و مطالب پیش گفته را را با تکیه بر عقل، وحی و فطرت بررسی می کند.

  بانک کتاب دارای مجموعه ای کامل از کتابهای کمک درسی و کمک آموزشی می باشد که برای تهیه کتابها می توانید با شماره بانک کتاب تماس بگیرید 02166401004

  خرید کتاب دانشگاهی, ارسال کتاب دانشگاهی, انتشارات نگاه دانش, بانک کتاب دانشگاهی, خرید آنلاین کتاب, مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد, پیک کتاب دانشگاهی, کتابهای دکتری, فروش آنلاین کتاب, سفارش آنلاین کتاب.

  65,000 ریال
  maaref1

 • اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

  اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

  این کتاب براساس سرفصل های مصوب این درس در پنج فصل، بعد از بیان کلیات و مبانی اخلاق اسلامی بعضی از مهم ترین فضایل اخلاقی و راه های وصول به آن و شماری از رذایل اخلاقی و راه های اجتناب از آنها را بیان نموده است.

  بانک کتاب دارای مجموعه ای کامل از کتابهای کمک درسی و کمک آموزشی می باشد که برای تهیه کتابها می توانید با شماره بانک کتاب تماس بگیرید 02166401004

  خرید کتاب دانشگاهی, ارسال کتاب دانشگاهی, انتشارات نگاه دانش, بانک کتاب دانشگاهی, خرید آنلاین کتاب, مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد, پیک کتاب دانشگاهی, کتابهای دکتری.

  65,000 ریال
  maaref2

 • تفسیر قرآن کریم آیات برگزیده

  تفسیر قرآن کریم آیات برگزیده

  قرآن نور و کتاب روشن است نوری که انسان را از تاریکی ها به سوی روشنایی ها و راه های سلامت جسم و روح رهنمون می سازد. کتاب حاضر تفسیری است بر برخی از آیات برگزیده قرآن کریم برای دانشجویان دانشگاهیان که تحت عنوان تفسیر موضوعی قرآن کریم در دانشگاه با این متن آشنا می شوند.

  بانک کتاب دارای مجموعه ای کامل از کتابهای کمک درسی و کمک آموزشی می باشد که برای تهیه کتابها می توانید با شماره بانک کتاب تماس بگیرید 02166401004

  خرید کتاب دانشگاهی, ارسال کتاب دانشگاهی, انتشارات نگاه دانش, بانک کتاب دانشگاهی, خرید آنلاین کتاب, مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد, پیک کتاب دانشگاهی, کتابهای دکتری,

  فروش کتاب, فروشگاه کتاب.

  75,000 ریال
  maaref3

 • اخلاق خانواده

  اخلاق خانواده

  این کتاب که حاصل تلاش دسته جمعی گروهی از محققان حوزه خانواده به کوشش و سرپرستی سرکار خانم زهرا آیت اللهی است، مباحث مهم اخلاقی و مهارت های مورد نیاز در تشکیل خانواده سالم را، قبل از ازدواج، حین ازدواج و پس از آن بر عهده دارد و در یازده فصل ارائه گردیده است.
  سرکار خانم آیت اللهی: فصل اول،انسان شناسی ؛ فصل دوم،نیازهای جنسی؛ فصل هفتم،استحکام خانواده ؛ فصل نهم،اقتصاد خانواده.
  دکتر امیر حسین بانکی فرد: فصل سوم،موانع ازدواج و مهارت های رفع آن ؛ فصل چهارم،انتخاب همسر ؛ فصل پنجم،مراحل ازدواج.
  سرکار خانم فاطمه بداغی: فصل ششم،حقوق خانواده.
  دکتر حسن ملکی: فصل هشتم،مسایل و مشکلات خانوادگی.
  دکتر محمد رضا شرفی: فصل دهم،فرزند آوری و تربیت فرزند.
  دکتر شهلا کاظمی پور ، دکتر فریده خلج آبادی ، دکتر محمود مشفق: فصل یازدهم،جمعیت و تنظیم خانواده.

  بانک کتاب دارای مجموعه ای کامل از کتابهای کمک درسی و کمک آموزشی می باشد که برای تهیه کتابها می توانید با شماره بانک کتاب تماس بگیرید 02166401004

  خرید کتاب دانشگاهی, ارسال کتاب دانشگاهی, انتشارات نگاه دانش, بانک کتاب دانشگاهی, خرید آنلاین کتاب, مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد, پیک کتاب دانشگاهی, کتابهای دکتری.

  80,000 ریال
  maaref4

 • اندیشه اسلامی1

  اندیشه اسلامی1

  اینجانب محمد محمد رضایی در اول فرودین 1339 در یک خانواده مذهبی در شهر مقدس قم به دنیا آمدم. تحصیلات ابتدایى، راهنمایی و دبیرستان را در قم گذراندم. در سال 57- 1356 در رشته علوم تجربی از دبیرستان حکیم نظامی قم، دیپلم گرفتم. در دانشگاه، جهت ادامه تحصیل، رشته شیمی را انتخاب کردم. حدود 80 واحد درسی را در این رشته پاس نمودم. که به جهت علاقه و نیاز دانشگاهها به مسائل فکری و عقیدتی به رشته فلسفه غرب روی آورده و لیسانس و فوق لیسانس را در همین رشته در دانشگاه تهران به اتمام رساندم. بعد از اتمام فوق لیسانس، دکترای …

  بانک کتاب دارای مجموعه ای کامل از کتابهای کمک درسی و کمک آموزشی می باشد که برای تهیه کتابها می توانید با شماره بانک کتاب تماس بگیرید 02166401004

  خرید کتاب دانشگاهی, ارسال کتاب دانشگاهی, انتشارات نگاه دانش, بانک کتاب دانشگاهی, خرید آنلاین کتاب, مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد, پیک کتاب دانشگاهی, کتابهای دکتری.

  75,000 ریال
  maaref5

 • انقلاب اسلامی زمینه ها و پیامدها

  انقلاب اسلامی زمینه ها و پیامدها

  کتاب حاضر در سه بخش تنظیم شده است. در بخش نخست نویسنده کوشیده استرهیافتی تئوریک از انقلاب با توجه به نظریه های انقلاب ارائه نماید. سپس در بخش دوم کوشیده است با تطبیق رویکرد نظری بر ساحت عینی تحلیلی از روند شکل گیری پس از انقلاب ارایه نماید و در بخش سوم پاره ای از مباحث مرتبط با انقلاب و سایر انقلاب ها را عرضه کند.

  بانک کتاب دارای مجموعه ای کامل از کتابهای کمک درسی و کمک آموزشی می باشد که برای تهیه کتابها می توانید با شماره بانک کتاب تماس بگیرید 02166401004

  خرید کتاب دانشگاهی, ارسال کتاب دانشگاهی, انتشارات نگاه دانش, بانک کتاب دانشگاهی, خرید آنلاین کتاب, مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد, پیک کتاب دانشگاهی, کتابهای دکتری,

  سفارش آنلاین کتاب, فروش اینترنتی کتاب.

  75,000 ریال
  maaref6