سبد خرید: 0 آیتم ها
مجموع : تماس بگیرید
در حال حاضر سبد خرید شما خالی می باشد
محصول به روز رسانی
تسویه حساب

زبان تخصصي مهندسي صنايع و سيستم

زبان تخصصي مهندسي صنايع و سيستم

نوشته شده توسط رضا نعمتی

بانک کتاب دارای مجموعه ای کامل از کتابهای کمک درسی و کمک آموزشی می باشد که برای تهیه کتابها می توانید با شماره بانک کتاب تماس بگیرید 02166401004

خرید کتاب دانشگاهی, ارسال کتاب دانشگاهی, انتشارات نگاه دانش, بانک کتاب دانشگاهی, خرید آنلاین کتاب, مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد, پیک کتاب دانشگاهی, کتابهای دکتری,

کتاب های رشته اقتصاد, مجموعه سوالات کارشناسی ارشد کنکور آزاد, فروش تلفنی کتاب.

120,000 ریال

2000 تست بهينه سازي خطي و تحقيق در عمليات پيشرفته1

2000 تست بهينه سازي خطي و تحقيق در عمليات پيشرفته1

نوشته شده توسط مازیار زاهدی سرشت

بانک کتاب دارای مجموعه ای کامل از کتابهای کمک درسی و کمک آموزشی می باشد که برای تهیه کتابها می توانید با شماره بانک کتاب تماس بگیرید 02166401004

خرید کتاب دانشگاهی, ارسال کتاب دانشگاهی, خرید کتاب رشته مهندسی صنایع, انتشارات نگاه دانش, بانک کتاب دانشگاهی, خرید آنلاین کتاب, مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد, پیک کتاب دانشگاهی,

کتابهای دکتری, کتاب های رشته اقتصاد, مجموعه سوالات کارشناسی ارشد کنکور آزاد, فروش تلفنی کتاب, سفارش آنلاین کتاب.

250,000 ریال

2000سوال چهار گزينه اي آمار و احتمالات مهندسي

2000سوال چهار گزينه اي آمار و احتمالات مهندسي

نوشته شده توسط مجید ایوزیان و میثم حدادی

بانک کتاب دارای مجموعه ای کامل از کتابهای کمک درسی و کمک آموزشی می باشد که برای تهیه کتابها می توانید با شماره بانک کتاب تماس بگیرید 02166401004

خرید کتاب دانشگاهی, ارسال کتاب دانشگاهی, خرید کتاب رشته مهندسی صنایع, انتشارات نگاه دانش, بانک کتاب دانشگاهی, خرید آنلاین کتاب, مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد, پیک کتاب دانشگاهی,

کتابهای دکتری, کتاب های رشته اقتصاد, مجموعه سوالات کارشناسی ارشد کنکور آزاد, فروش آنلاین کتاب, سفارش آنلاین کتاب.

200,000 ریال

2000سوال چهارگزینه ای اقتصاد خرد

2000سوال چهارگزینه ای اقتصاد خرد

محسن نظری

برای دانشجویان و داوطلبان آزمون کارشناسی ارشدرشته های اقتصاد, مدیریت, حسابداری و ...

بانک کتاب دارای مجموعه ای کامل از تمام کتب دانشگاهی شامل رشته های مدیریت, مهندسی, حسابداری و ... می باشد.که برای سفارش کتاب مورد نظرتان با شماره

66401004_021 تماس بگیرید.

 

خرید کتاب دانشگاهی, ارسال کتاب دانشگاهی, انتشارات نگاه دانش, بانک کتاب دانشگاهی, خرید آنلاین کتاب, مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد, پیک کتاب دانشگاهی, کتابهای دکتری,

 کتاب های رشته اقتصاد, مجموعه سوالات کارشناسی ارشد کنکور آزاد, فروش تلفنی کتاب, خرید اینترنتی کتاب, سفارش تلفنی کتاب.

 

250,000 ریال

2000سوال چهارگزینه ای اقتصاد کلان

2000سوال چهارگزینه ای اقتصاد کلان

محسن نظری

برای دانشجویان و داوطلبان آزمون کارشناسی ارشدرشته های اقتصاد, مدیریت, حسابداری و ...

بانک کتاب دارای مجموعه ای کامل از تمام کتب دانشگاهی شامل رشته های مدیریت, مهندسی, حسابداری و ... می باشد.که برای سفارش کتاب مورد نظرتان با شماره

66401004_021 تماس بگیرید.

 خرید کتاب دانشگاهی, ارسال کتاب دانشگاهی, انتشارات نگاه دانش, بانک کتاب دانشگاهی, خرید آنلاین کتاب, مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد, پیک کتاب دانشگاهی, کتابهای دکتری,

 کتاب های رشته اقتصاد, مجموعه سوالات کارشناسی ارشد کنکور آزاد, فروش تلفنی کتاب, خرید آنلاین کتاب.

 

250,000 ریال

2000سوال چهارگزينه اي تحقیق در عملیات جلد1

2000سوال چهارگزينه اي تحقیق در عملیات جلد اول

نوشته شده توسط مازیار زاهدی سرشت

بانک کتاب دارای مجموعه ای کامل از کتابهای کمک درسی و کمک آموزشی می باشد که برای تهیه کتابها می توانید با شماره بانک کتاب تماس بگیرید 02166401004

خرید کتاب دانشگاهی, ارسال کتاب دانشگاهی, خرید کتاب رشته مهندسی صنایع, انتشارات نگاه دانش, بانک کتاب دانشگاهی, خرید آنلاین کتاب, مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد, پیک کتاب دانشگاهی,

کتابهای دکتری, کتاب های رشته اقتصاد, مجموعه سوالات کارشناسی ارشد کنکور آزاد, فروش تلفنی کتاب, سفارش تلفنی کتاب.

300,000 ریال

اقتصاد خرد

اقتصاد خرد

نوشته شده توسط محسن نظری

برای دانشجویان و داوطلبان آزمون کارشناسی ارشدرشته های اقتصاد, مدیریت, حسابداری و ...

بانک کتاب دارای مجموعه ای کامل از تمام کتب دانشگاهی شامل رشته های مدیریت, مهندسی, حسابداری و ... می باشد.که برای سفارش کتاب مورد نظرتان با شماره

66401004_021 تماس بگیرید.

 

خرید کتاب دانشگاهی, ارسال کتاب دانشگاهی, انتشارات نگاه دانش, بانک کتاب دانشگاهی, خرید آنلاین کتاب, مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد, پیک کتاب دانشگاهی, کتابهای دکتری,

 کتاب های رشته اقتصاد, مجموعه سوالات کارشناسی ارشد کنکور آزاد, فروش تلفنی کتاب.

 

300,000 ریال

اقتصاد کلان

اقتصاد کلان

نوشته شده توسط محسن نظری

این کتاب همراه با 10 % تخفیف ارائه می گردد.

برای دانشجویان و داوطلبان آزمون کارشناسی ارشدرشته های اقتصاد, مدیریت, حسابداری و ...

بانک کتاب دارای مجموعه ای کامل از تمام کتب دانشگاهی شامل رشته های مدیریت, مهندسی, حسابداری و ... می باشد.که برای سفارش کتاب مورد نظرتان با شماره

66401004_021 تماس بگیرید.

خرید کتاب دانشگاهی, ارسال کتاب دانشگاهی, انتشارات نگاه دانش, بانک کتاب دانشگاهی, خرید آنلاین کتاب, مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد, پیک کتاب دانشگاهی, کتابهای دکتری,

 کتاب های رشته اقتصاد, مجموعه سوالات کارشناسی ارشد کنکور آزاد, فروش تلفنی کتاب.

250,000 ریال

برنامه ريزي و كنترل توليد و موجودي ها

برنامه ريزي و كنترل توليد و موجودي ها

نوشته شده توسط محمد هادی نیکوفکر و وحید عبداله زاده

بانک کتاب دارای مجموعه ای کامل از کتابهای کمک درسی و کمک آموزشی می باشد که برای تهیه کتابها می توانید با شماره بانک کتاب تماس بگیرید 02166401004

خرید کتاب دانشگاهی, ارسال کتاب دانشگاهی, خرید کتاب رشته مهندسی صنایع, انتشارات نگاه دانش, بانک کتاب دانشگاهی, خرید آنلاین کتاب, مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد,

پیک کتاب دانشگاهی, کتابهای دکتری, کتاب های رشته اقتصاد, مجموعه سوالات کارشناسی ارشد کنکور آزاد, سفارش تلفنی کتاب, فروش تلفنی کتاب.

300,000 ریال

ریاضی عمومی 1(جلد اول)

ریاضی عمومی 1(جلد اول)

 نوشته شده توسط مسعود آقاسی
 
 بانک کتاب دارای مجموعه ای کامل از کتابهای کمک درسی و کمک آموزشی می باشد که برای تهیه کتابها می توانید با شماره بانک کتاب تماس بگیرید 02166401004

خرید کتاب کمک درسی, خرید کتاب آموزشی, خرید کتاب دانشگاهی, خرید کتاب کنکوری, منابع کنکور ریاضی, منابع کنکور تجربی, منابع کنکور انسانی, سفارش کتاب, گاج, قلم چی, نمونه سوالات امتحانی,

خیلی سبز, مبتکران, نشر الگو, سفارش آنلاین کتاب, فروش کتاب.

300,000 ریال

ریاضی عمومی1(جلد دوم)

ریاضی عمومی1(جلد دوم)

 نوشته شده توسط مسعود آقاسی

بانک کتاب دارای مجموعه ای کامل از کتابهای کمک درسی و کمک آموزشی می باشد که برای تهیه کتابها می توانید با شماره بانک کتاب تماس بگیرید 02166401004

خرید کتاب کمک درسی, خرید کتاب آموزشی, خرید کتاب دانشگاهی, خرید کتاب کنکوری, منابع کنکور ریاضی, منابع کنکور تجربی, منابع کنکور انسانی, سفارش کتاب, گاج, قلم چی, نمونه سوالات امتحانی,

خیلی سبز, مبتکران, نشر الگو, سفارش آنلاین کتاب, فروش کتاب.

350,000 ریال

ریاضی عمومی 2(جلداول)

رياضي عمومي 2 (جلد اول)

نوشته شده توسط مسعود آقاسی
 

بانک کتاب دارای مجموعه ای کامل از کتابهای کمک درسی و کمک آموزشی می باشد که برای تهیه کتابها می توانید با شماره بانک کتاب تماس بگیرید 02166401004

خرید کتاب دانشگاهی, ارسال کتاب دانشگاهی, انتشارات نگاه دانش, بانک کتاب دانشگاهی, خرید آنلاین کتاب, مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد, پیک کتاب دانشگاهی, کتابهای دکتری,

کتاب های رشته اقتصاد, مجموعه سوالات کارشناسی ارشد کنکور آزاد, سفارش آنلاین کتاب, فروش کتاب.

 

250,000 ریال

ریاضی عمومی 2(جلد دوم)

ریاضی عمومی 2(جلد دوم)

نوشته شده توسط مسعود آقاسی

بانک کتاب دارای مجموعه ای کامل از کتابهای کمک درسی و کمک آموزشی می باشد که برای تهیه کتابها می توانید با شماره بانک کتاب تماس بگیرید 02166401004

خرید کتاب دانشگاهی, ارسال کتاب دانشگاهی, انتشارات نگاه دانش, بانک کتاب دانشگاهی, خرید آنلاین کتاب, مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد, پیک کتاب دانشگاهی, کتابهای دکتری,

کتاب های رشته اقتصاد, مجموعه سوالات کارشناسی ارشد کنکور آزاد, سفارش آنلاین کتاب, فروش کتاب.

350,000 ریال

آمار مهندسی

این كتاب (چاپ 1972، انتشارات پرنتیس هال) پایه در درس آمار برای دانشجویان مهندسی و فیزیك است و در آن آمار به مثابه علم و نه هنر تصمیم‌گیری مطرح می‌شود تا دانشجویان را با استفاده منطقی از شیوه‌های آماری مورد استفاده در مهندسی و فیزیك آشنا كند. علاوه بر شرح مبانی نظری، مثالهای كاملی برگرفته شده از مهندسی و فیزیك به طور كامل حل شده است. نمودارهای ستونی، متغیرهای تصادفی و توزیعهای احتمال، توزیع نرمال دیگر انواع، توزیع احتمال، تصمیم‌گیری، آزمون فرضهای یك پارامتر و دو‌پارامتری، براورد، برازانیدن، رگرسیون چندمتغیره، تحلیل واریانس، كنترل كیفیت آماری و بازرسی مبتنی بر نمونه‌گیری عناوین فصلهای این كتاب است.

خرید کتاب رشته مهندسی, مرکز نشر دانشگاهی, خرید آنلاین کتاب, خرید اینترنتی کتاب, بانک کتاب, ارسال کتاب, سفارش کتاب, فروش آنلاین کتاب.

بانک کتاب 66401004_021

210,000 ریال

تٳگی قو آ٩ ڱمیش رییت برڈز۴د

<">

<قو آان٪ر ٯ کتاب روان استن٪تی ده ان،ان را ازترپیسیه؇ به اوب روالاسیه، ور؆ه های عل؅یت ؄م ٨ ر٭٨ ؇ نموح مه باد.ٯ کتاب="ا؆ر تٳگیای اس؇ بر بخای زی برای دانشجویان دانشگاهیاٌ دهتتی ع وانتٳگی "مٶمٹسیو آ٩ ڱمیه در دانشگا, بی اینبتك آشنا مهمود.g>

<">بانک کتاكداهای مجموعه ای کامل از کتابها"> و کمک آموزشی می باشد که برای تهیه کتابها می توانید با شماره بانک کتاب تماس بگیرید 02166401004
خرید کتاب دانشگاهی, ارسال کتاب دانشگاهی, ینتشارات نگاه دانش, بانک کتاب دانشگاهی, خرید آنلاین کتاب, مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد, پیک کتاب دانشگاهی, کتابهای دکتری,

<, فروش کتاب, فرونگاٴ کتاب.

خعلاد اانوشد

<">

<لاین کتاد که="صملالشب سةهمٹسرگ؈اهل ام٭اقاال ؈زةه اانوشده بنکٴش؅ ٨گؾار؆تۨگ کاه اامی

<">بانک کتاكداهای مجموعه ای کامل ا"> و کمک آموزشی می باشد که برای تهیه کتابها می توانید با شماره بانک کتاب تماس بگیرید 02166401004
خرید کتاب دانشگاهی, ارساد کتاب دانشگاهی, ینتشارات نگاه دانش, بانک کتاب دانشگاهی, خرید آنلاین کتاب, مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد, پیک کتاب دانشگاهی, کتابهای دکترب.

دا٨گ۴ده اعل؅ی1

<">

<لایجgا٨م٭؅ام٭؅اۧاضاس۲ در اوفخٴوای1339و دنمک اانوشد؅ذهرب۲ درة نق امه بهان ک آ؅.هتصایلاتادلاۉن، گاامضاس۪ و ربار؆اان را درمگذ گ؆ند.۲ درسا57-1356۲ در رشته عومهجgربل ا؈ ربار؆اانیسمی ن؄؅یرم؇، سپام رگرف؅.۲ در دانشگا؇،ااتشگ منتصاین، ڈشته سمبل را ین ااکور؅.۲ د 80ل وحاۧ درسن را دلایٌ ڈشتـپس. نمو؅.ۯ که کهاا علاقل ،ن از دانشگابه؇ ک"سلئوفکوس۪ واش ؆تۨ که ڈشتـعٳافهgرداوب ؆٪شد ،شااس. و وا،شااس را درصمیٌ ڈشتٲ در دانشگای ت گ؆ۨ که تمم ؆اار؅.۲عاۧ ا؄ تمم وا،شااس؇، دکتها…/>

<">بانک کتاكداهای مجموعه ای کامل ا، کتاهای کمک درسg> و کمک آموزشی می باشد که برای تهیه کتابها می توانید با شماره بانک کتاب تماس بگیرید 02166401004
خرید کتاب دانشگاهی, ارساد کتاب دانشگاهی, ینتشارات نگاه دانش, بانک کتاب دانشگاهی, خرید آنلاین کتاب, مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد, پیک کتاب دانشگاهی, کتابهای دکترب.

داا٧لبه اعل؅ی آزایدبهاهریآبه

<">

< کتاب="ا؆ر درره خشب وظمیه شده است در خشوخاستنشاربنکٴریده اسارری؁؆تۨئمونمک ا؄ اا٧لبه با ت٬فه بوظوندبهسی اا٧لبه ارئبامضاند.اس در خش؈ دم ؆کٴریده اسه با طرباداوکواوظونه به بتتی ایتۨتحلیسی زداار ٴیا گیریاس ا؄ اا٧لبه ارندامضانت و در خش؈دوك پاده سی ز بحثه ات طه با اا٧لب٪ ولادلاا٧لب٪ه؇ را؁رضت کد.g>

<">بانک کتاكداهای مجموعه ای کامل از کتابها"> "> می باشد که برای تهیه کتابها می توانید با شماره بانک کتاب تماس بگیرید 02166401004
خرید کتاب دانشگاهی, ارساد کتاب دانشگاهی, ینتشارات نگاه دانش, بانک کتاب دانشگاهی, خرید آنلاین کتاب, مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد, پیک کتاب دانشگاهی, کتابهای دکتری,

<ٳا ارد آنلاین کتاب, فروشایکتیکای کتا/>

باب ۱ فداٱسیل , ینرگیااهکدرهتحلیسیعٯ1یٳمی1

<">

<"> ب">بانک کتاشافداری؆ك ارساد چن،ه کتابهسۨ دانشگاهی, کمک درس,ک درس,.....ب تماس بگیری.66424211
210,000 ریال

= باب ۱ فداٱسیل , ینرگیااهکدرهتحلیسیعٯ1یٳمی2

<">

<"> ب">بانک کتا شافداری؆ك ارساد چن،ه کتابهسۨ دانشگاهی, کمک درس,ک درس,.....ب تماس="صم, ف؅ضاسی.66424211
">
"sele idliubm18_hikashop_category_information_menu_12_419en" nameliubm18_hikashop_category_information_menu_12_419env classchzn-done 20 <"sele>
  iv classfarn -Chale-double-="left iv classfarn -Chale-="left 2 ">iv classfarn -Chale-="right ">iv classfarn -Chale-double-="right
- --> >
" namefilent__bord18_hikashop_category_information_menu_12_419i"> value=._borderir1"/> " namefilent__bord1Did18_hikashop_category_information_menu_12_419i"> valueASCr1"/> info"/>
v class "i
<

  ">mg"" src=g_imas/linkdonia1.jp ="widue=54en="heigle26="}"

  >

<"ifr na1" styler_bord: 0;="" srchttp://awwards.ir/sliords/s12ks/iex.php?group=37&sliord=sliord12&site=http://bankk-deb.a/c=p ="widue=00%en="heigle3:200ht v classfo_vor-top "i
< "
< v class "i
, پاار بهسص؁ری
  p> li"ارگیری اسدلهیاکا p> li" داعوردراشگ،ن کتاp> li">خرید کتابهس۪ کنکوا p> li"دریوبر۩ آموزش۩ درس p> li"نشئمبهسۨ>بانک کتاشافداp> /ul>< فد؇امضای شةتردا
   p> li">خریع٢بن کتاp> li"اد؇امضا, خرید آنلایp> li"شراطاهتوانیp> li"p> /ul><
   <
   <
   < <
   mg"" src=g_imas/afzIubc/cika-in.prirt" altرابخستقر۩ دم٭؄هت؈لی"}" رابخستقر۩ دم٭؄هت؈لی <
   mg"" src=g_imas/afzIubc/cirt-in.prirt" altرابخس> بر کاس> بانر۩ دم٭؄هت؈لی"}" رابخس> بر کاس> بانر۩ دم٭؄هت؈لی <
   mg"" src=g_imas/afzIubc/online-pay.prirt" altرابخس> ا؄رنۂ۩ دنگاهایةتیةی"}" رابخس> ا؄رنۂ۩ دنگاهایةتیةی <
   <><><
   < <
   mg"" src=g_imas/afzIubc/cirt.prirt" altرابخسر کاس> بن کاس"}" رابخسر کاس> بن کاس<><
   mg"" src=g_imas/afzIubc/<" -pay.prirt" alt دنگاٌرابخس> آنۨ بانامس"}" دنگاٌرابخس> آنۨ بانامس<><
   mg"" src=g_imas/afzIubc/delivery.prirt" altت؈لی> ڳدر"}" ت؈لی> ڳدر<><
   <><>
   < د؆اان ؆اااها:<><
   < <
   ">mg"" srchttp://sarzamngdownuplo.a/c=g_imas/bannrds/sdlogo/SDLogo_115x40.prirt" alt داعورi1a"heigle4="}r_bordue="}" datcke-saved-" srchttp://sarzamngdownuplo.a/c=g_imas/bannrds/sdlogo/SDLogo_115x40.prirt" <
   ">mg"" title, داعورi1" srchttp://www.yasdl.a/c=wp-ubcoenuct/uploils/14/11/yasdl-60-190.prirt" alt داعورi1a"heigle4="}r_bordue="}" <
   ">mg"" srchttp://k-debesabz.a/c=webgardi=g_imas/k-debesabz_31x88.gifrt" alt داعورن کتاi1a"heigle4="}r_bordue="}" <
   <><><><><><>٧طالع؄ا تمااهرابخس   ٧میٌ داس ا۵مۄ دط > d=document.getElementByIdcuplk989f974a4b54bc0b8ca61087c79a9afd').inainHTML = '';> ="vap hrix = 'ma' + 'il' + 'to';> ="vapath = 'hr' + 'ef' + '=';> ="vaaddy989f974a4b54bc0b8ca61087c79a9afd = 'info' + '@';> addy989f974a4b54bc0b8ca61087c79a9afd = addy989f974a4b54bc0b8ca61087c79a9afd + 'bankketab' + '.' + 'com';> ="vaaddy_e;te989f974a4b54bc0b8ca61087c79a9afd = 'info' + '@' + 'bankketab' + '.' + 'com';d=document.getElementByIdcuplk989f974a4b54bc0b8ca61087c79a9afd').inainHTML += '"ae' + path + '\'' + p hrix + ':' + addy989f974a4b54bc0b8ca61087c79a9afd + '\'>'+addy_e;te989f974a4b54bc0b8ca61087c79a9afd+'<\
   v classfo_vor-r:btom "i
   می باش. >

   i" stylex;margin150pi;رگتۨنلاستاشةی باا؁؆س م۪و،؈ب
   scripput typee;te/javascripp" languaanmejavascripp" " srchttp://www.webgozar.ir/c.aspx?C_co=3657768&t=coucent" i noآمار !— End WebGozar.a/cECoucent t_co —/ "
   "ag" dataoomultsstrueng" data titleine_sgramena hrefhttps://www.ine_sgram.a/c=bank_k-deb_iranian/"<">p> liiv classvkew-25">"ag" dataoomultsstruenga hrefhttps://telegram.me/bankk-debng" data titletelegram"<">" p> liiv classvkew-25">"ag" dataoomultsstrueng" data titlefaceg-boi1a href#<">p>"><>ul>< > html>