سبد خرید: 0 آیتم ها
مجموع : تماس بگیرید
در حال حاضر سبد خرید شما خالی می باشد
محصول به روز رسانی
تسویه حساب

2000سوال چهارگزینه ای ریاضیات عمومی

2000سوال چهارگزینه ای ریاضیات عمومی

 بانک کتاب دارای مجموعه ای کامل از کتابهای کمک درسی و کمک آموزشی می باشد که برای تهیه کتابها می توانید با شماره بانک کتاب تماس بگیرید 02166401004

خرید کتاب دانشگاهی, ارسال کتاب دانشگاهی, انتشارات نگاه دانش, بانک کتاب دانشگاهی, خرید آنلاین کتاب, مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد, پیک کتاب دانشگاهی, کتابهای

دکتری, کتاب های رشته اقتصاد,مجموعه سوالات کارشناسی ارشد کنکور آزاد, سفارش آنلاین کتاب, فروش تلفنی کتاب.

 

 

140,000 ریال

2000سوال چهارگزینه ای اقتصاد خرد

2000سوال چهارگزینه ای اقتصاد خرد

محسن نظری

برای دانشجویان و داوطلبان آزمون کارشناسی ارشدرشته های اقتصاد, مدیریت, حسابداری و ...

بانک کتاب دارای مجموعه ای کامل از تمام کتب دانشگاهی شامل رشته های مدیریت, مهندسی, حسابداری و ... می باشد.که برای سفارش کتاب مورد نظرتان با شماره

66401004_021 تماس بگیرید.

 

خرید کتاب دانشگاهی, ارسال کتاب دانشگاهی, انتشارات نگاه دانش, بانک کتاب دانشگاهی, خرید آنلاین کتاب, مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد, پیک کتاب دانشگاهی, کتابهای دکتری,

 کتاب های رشته اقتصاد, مجموعه سوالات کارشناسی ارشد کنکور آزاد, فروش تلفنی کتاب, خرید اینترنتی کتاب, سفارش تلفنی کتاب.

 

250,000 ریال

2000سوال چهارگزینه ای اقتصاد کلان

2000سوال چهارگزینه ای اقتصاد کلان

محسن نظری

برای دانشجویان و داوطلبان آزمون کارشناسی ارشدرشته های اقتصاد, مدیریت, حسابداری و ...

بانک کتاب دارای مجموعه ای کامل از تمام کتب دانشگاهی شامل رشته های مدیریت, مهندسی, حسابداری و ... می باشد.که برای سفارش کتاب مورد نظرتان با شماره

66401004_021 تماس بگیرید.

 خرید کتاب دانشگاهی, ارسال کتاب دانشگاهی, انتشارات نگاه دانش, بانک کتاب دانشگاهی, خرید آنلاین کتاب, مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد, پیک کتاب دانشگاهی, کتابهای دکتری,

 کتاب های رشته اقتصاد, مجموعه سوالات کارشناسی ارشد کنکور آزاد, فروش تلفنی کتاب, خرید آنلاین کتاب.

 

250,000 ریال

2000سوال چهارگزینه ای تئوری های مدیریت

2000سوال چهارگزینه ای تئوری های مدیریت

نوشته شده توسط: سید محمدرضا ناصر زاده, حسین جلیلیان, سید رضا سیدجوادین و بهنام رضایی.

برای دانشجویان و داوطلبان آزمون کارشناسی ارشدرشته های اقتصاد, مدیریت, حسابداری و ...

بانک کتاب دارای مجموعه ای کامل از تمام کتب دانشگاهی شامل رشته های مدیریت, مهندسی, حسابداری و ... می باشد.که برای سفارش کتاب مورد نظرتان با شماره 66401004_021 تماس بگیرید.

330,000 ریال

2000سوال چهارگزینه ای مدیریت بازاریابی

2000سوال چهارگزینه ای مدیریت بازاریابی

نوشته شده توسط: حسین جلیلیان, و عبد الحمید ابراهیمی

برای دانشجویان و داوطلبان آزمون کارشناسی ارشدرشته های اقتصاد, مدیریت, حسابداری و ...

بانک کتاب دارای مجموعه ای کامل از تمام کتب دانشگاهی شامل رشته های مدیریت, مهندسی, حسابداری و ... می باشد.که برای سفارش کتاب مورد نظرتان با شماره 66401004_021 تماس بگیرید.

300,000 ریال

آمار و احتمال

آمار و احتمال

نوشته شده توسط محسن طورانی

برای دانشجویان و داوطلبان آزمون کارشناسی ارشدرشته های اقتصاد, مدیریت, حسابداری و ...

بانک کتاب دارای مجموعه ای کامل از تمام کتب دانشگاهی شامل رشته های مدیریت, مهندسی, حسابداری و ... می باشد.که برای سفارش کتاب مورد نظرتان با شماره 66401004_021 تماس بگیرید.

330,000 ریال

اقتصاد خرد

اقتصاد خرد

نوشته شده توسط محسن نظری

برای دانشجویان و داوطلبان آزمون کارشناسی ارشدرشته های اقتصاد, مدیریت, حسابداری و ...

بانک کتاب دارای مجموعه ای کامل از تمام کتب دانشگاهی شامل رشته های مدیریت, مهندسی, حسابداری و ... می باشد.که برای سفارش کتاب مورد نظرتان با شماره

66401004_021 تماس بگیرید.

 

خرید کتاب دانشگاهی, ارسال کتاب دانشگاهی, انتشارات نگاه دانش, بانک کتاب دانشگاهی, خرید آنلاین کتاب, مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد, پیک کتاب دانشگاهی, کتابهای دکتری,

 کتاب های رشته اقتصاد, مجموعه سوالات کارشناسی ارشد کنکور آزاد, فروش تلفنی کتاب.

 

300,000 ریال

اقتصاد کلان

اقتصاد کلان

نوشته شده توسط محسن نظری

این کتاب همراه با 10 % تخفیف ارائه می گردد.

برای دانشجویان و داوطلبان آزمون کارشناسی ارشدرشته های اقتصاد, مدیریت, حسابداری و ...

بانک کتاب دارای مجموعه ای کامل از تمام کتب دانشگاهی شامل رشته های مدیریت, مهندسی, حسابداری و ... می باشد.که برای سفارش کتاب مورد نظرتان با شماره

66401004_021 تماس بگیرید.

خرید کتاب دانشگاهی, ارسال کتاب دانشگاهی, انتشارات نگاه دانش, بانک کتاب دانشگاهی, خرید آنلاین کتاب, مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد, پیک کتاب دانشگاهی, کتابهای دکتری,

 کتاب های رشته اقتصاد, مجموعه سوالات کارشناسی ارشد کنکور آزاد, فروش تلفنی کتاب.

250,000 ریال

تئوری های مدیریت پیشرفته

تئوری های مدیریت پیشرفته

نوشته شده توسط حسین جلیلیان و سید رضا سید جوادین

برای دانشجویان و داوطلبان آزمون کارشناسی ارشدرشته های اقتصاد, مدیریت, حسابداری و ...

بانک کتاب دارای مجموعه ای کامل از تمام کتب دانشگاهی شامل رشته های مدیریت, مهندسی, حسابداری و ... می باشد.که برای سفارش کتاب مورد نظرتان با شماره 66401004_021 تماس بگیرید.

150,000 ریال

تئوری مدیریت

تئوری مدیریت

نوشته شده توسط حسین جلیلیان و سید رضا سید جوادین

برای دانشجویان و داوطلبان آزمون کارشناسی ارشدرشته های اقتصاد, مدیریت, حسابداری و ...

بانک کتاب دارای مجموعه ای کامل از تمام کتب دانشگاهی شامل رشته های مدیریت, مهندسی, حسابداری و ... می باشد.که برای سفارش کتاب مورد نظرتان با شماره 66401004_021 تماس بگیرید.

350,000 ریال

راهنمای جامع زبان عمومی

راهنمای جامع زبان عمومی

نوشته شده توسط سید محمدرضا ناصر زاده و رضا نعمتی

برای دانشجویان و داوطلبان آزمون کارشناسی ارشدرشته های اقتصاد, مدیریت, حسابداری و ...

بانک کتاب دارای مجموعه ای کامل از تمام کتب دانشگاهی شامل رشته های مدیریت, مهندسی, حسابداری و ... می باشد.که برای سفارش کتاب مورد نظرتان با شماره 66401004_021 تماس بگیرید.

 

280,000 ریال

ریاضی عمومی 1

ریاضی عمومی 1

نوشته شده توسط مسعود آقاسی و روح ا... تقاعدی وعلی محمودی راد

برای دانشجویان و داوطلبان آزمون کارشناسی ارشدرشته های اقتصاد, مدیریت, حسابداری و ...

بانک کتاب دارای مجموعه ای کامل از تمام کتب دانشگاهی شامل رشته های مدیریت, مهندسی, حسابداری و ... می باشد.که برای سفارش کتاب مورد نظرتان با شماره 66401004_021 تماس بگیرید.

150,000 ریال
موجود نمي باشد

ریاضی عمومی 1و2

ریاضی عمومی 1و2

نوشته شده توسط مسعود آقاسی

برای دانشجویان و داوطلبان آزمون کارشناسی ارشدرشته های اقتصاد, مدیریت, حسابداری و ...

بانک کتاب دارای مجموعه ای کامل از تمام کتب دانشگاهی شامل رشته های مدیریت, مهندسی, حسابداری و ... می باشد.که برای سفارش کتاب مورد نظرتان با شماره 66401004_021 تماس بگیرید.

250,000 ریال

ریاضیات عمومی

ریاضیات عمومی

نوشته شده توسط امید محمودیان

برای دانشجویان و داوطلبان آزمون کارشناسی ارشدرشته های اقتصاد, مدیریت, حسابداری و ...

بانک کتاب دارای مجموعه ای کامل از تمام کتب دانشگاهی شامل رشته های مدیریت, مهندسی, حسابداری و ... می باشد.که برای سفارش کتاب مورد نظرتان با شماره 66401004_021 تماس بگیرید.

330,000 ریال
موجود نمي باشد

زبان تخصصی مدیریت

زبان تخصصی مدیریت

آرمان اشراقی

این کتاب همراه با 10 % تخفیف ارائه می گردد.

ویژه دانشجویان رشته مدیریت, داوطلبین آزمون های سراسری و آزاد کارشناسی ارشد و دکتری به انضمام کلیه سوالات آزمون مدیریت MBA, اجرایی, صنعتی, تکنولوژی, دولتی, مالی, IT.

حاوی: متون تخصصی مدیریت و سوالات درک مطلب آزمون های Cloze test , خود آزمایی و واژه نامه تخصصی

350,000 ریال

زبان تخصصی مدیریت با تاکید بر استراتژی های درک مطلب

زبان تخصصی مدیریت با تاکید بر استراتژی های درک مطلب

نوشته شده توسط سید محمدرضا ناصر زاده ویاشار دهدشتی

ویژه دانشجویان رشته مدیریت, داوطلبین آزمون های سراسری و آزاد کارشناسی ارشد و دکتری به انضمام کلیه سوالات آزمون مدیریت MBA, اجرایی, صنعتی, تکنولوژی, دولتی, مالی, IT.

حاوی: متون تخصصی مدیریت و سوالات درک مطلب آزمون های Cloze test , خود آزمایی و واژه نامه تخصصی

 

300,000 ریال

زبان تخصصی مدیریت بازرگانی_بازاریابی

زبان تخصصی مدیریت بازرگانی_بازاریابی

نوشته شده توسط داور ونوس ومیترا صفاییان

 بانک کتاب دارای مجموعه ای کامل از کتابهای کمک درسی و کمک آموزشی می باشد که برای تهیه کتابها می توانید با شماره بانک کتاب تماس بگیرید 02166401004

خرید کتاب دانشگاهی, ارسال کتاب دانشگاهی, انتشارات نگاه دانش, بانک کتاب دانشگاهی, خرید آنلاین کتاب, مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد, پیک کتاب دانشگاهی, کتابهای دکتری, کتاب های رشته اقتصاد, مجموعه سوالات کارشناسی ارشد کنکور آزاد, سفارش تلفنی کتاب.

 

220,000 ریال

زبان عمومی ارشد زیر ذره بین

زبان عمومی ارشد زیر ذره بین

نوشته شده توسط الناز یوسف زاده و هادی جهانشاهی

برای دانشجویان و داوطلبان آزمون کارشناسی ارشدرشته های اقتصاد, مدیریت, حسابداری و ...

بانک کتاب دارای مجموعه ای کامل از تمام کتب دانشگاهی شامل رشته های مدیریت, مهندسی, حسابداری و ... می باشد.که برای سفارش کتاب مورد نظرتان با شماره 66401004_021 تماس بگیرید.

 

350,000 ریال

زبان عمومی کارشناسی ارشد

زبان عمومی کارشناسی ارشد

نوشته شده توسط آرمان اشراقی

قابل استفاده برای کلیه داوطلبان آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری حاوی چکیده کامل نکات گرامری, واژگان ضروری و خودآزمایی های منطبق با آزمون IELTS و TOEFL

 بانک کتاب دارای مجموعه ای کامل از کتابهای کمک درسی و کمک آموزشی می باشد که برای تهیه کتابها می توانید با شماره بانک کتاب تماس بگیرید 02166401004

خرید کتاب دانشگاهی, ارسال کتاب دانشگاهی, انتشارات نگاه دانش, بانک کتاب دانشگاهی, خرید آنلاین کتاب, مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد, پیک کتاب دانشگاهی, کتابهای دکتری, کتاب های رشته اقتصاد, مجموعه سوالات کارشناسی ارشد کنکور آزاد.

330,000 ریال

مبانی و سازمان و مدیریت

مبانی و سازمان و مدیریت

نوشته شده توسط سید رضا سید جوادین

برای دانشجویان و داوطلبان آزمون کارشناسی ارشدرشته های اقتصاد, مدیریت, حسابداری و ...

بانک کتاب دارای مجموعه ای کامل از تمام کتب دانشگاهی شامل رشته های مدیریت, مهندسی, حسابداری و ... می باشد.که برای سفارش کتاب مورد نظرتان با شماره 66401004_021 تماس بگیرید.

280,000 ریال