مقالات

کتاب قلبی به این سپیدی - اثر خابیر ماریاس - نشر چشمه - بانک کتاب

 

ادامه مطلب

کتاب زندگی دوم - اثر اس جی واتسون - مترجم شقایق قندهاری - نشرآموت - بانک کتاب

ادامه مطلب

کتاب دختر پرتقالی - اثر یوستاین گاردر - ترجمه مهوش خرمی پور - بانک کتاب

ادامه مطلب

کتاب بعد از عشق اثر الیف شافاک - ترجمه ارصلان فصیحی - بانک کتاب

ادامه مطلب

کتاب مامان و معنی زندگی - اروین یالوم - ترجمه سپیده حبیب - نشرقطره - بانک کتاب

 

ادامه مطلب

کتاب غرور و تعصب از جین آستین ترجمه کیوان عبیدی آشتیانی نشر افق بانک کتاب

ادامه مطلب

کتاب هرروز پنجشنبه است -اثر جوئل اوستین - انتشارات ققنوس - بانک کتاب

ادامه مطلب

رمان انگار خودم نیستم از یاسمن خلیلی فرد - نشر ققنوس - بانک کتاب

 

 

ادامه مطلب

کتاب کمی ایمان داشته باش - اثر میچ البوم - نشر قطره - بانک کتاب

 

ادامه مطلب

کتاب آبروی از دست رفته کاترینا بلوم - اثر هاینریش بل - نشر نیلوفر - بانک کتاب

 

ادامه مطلب

شماره کارت
6395991145733515
شماره حساب
010340500842126
شماره شبا ملی
IR580520000010340500842126
بنام آقای محمد صادقی Mohammad Sadeghi