(بانک کتاب ایرانیان)

روش های مطالعه:
 

1_ جدیت در مطالعه:

به محض نشستن پشت میز مطالعه,خواندن را با جدیت شروع کنید.اگر سریع مشغول مطالعه شود,تمرگز حواس به سرعت به دست می اید.

"این ضرب المثل چینی را به یاد داشته باشید:فتح ستارگانی که هزاران فرسنگ از ما دور هستند با برداشتن قدم اول امکان پذیراست."شک وتردید

حاصلی جز حواس پرتی یا انحراف حواس و تسلیم تخیلات واهی ندارد,اجازه ندهید چیزی جز مطالعه ذهن شما را مشغول کند.با خود تصمیم

بگیریدتا مقدار زمانی را برای مطالعه مشخص کنیدو به مدت زمان خاص محدود کنید.در این زمان,از مطالعه دست نکشید و به مطالعه ادامه

بدهید:اما زمان مطالعه را طولانی نکنید.بیهوده وسواس به خرج ندهید,بهانه تراشی نکنیدو به خود تلقین کنیدکه فردی با اراده هستیدو

میتوانیدهردرسی را به خوبی یاد بگیرید.جدی باشید و با علاقه و انگیزه مطالعه کنید تا هنگام مطالعه دچار حواس پرتی نشوید.

2_ استفاده از راهنما:

یکی از شیوه های برقراری تمرکز حواس, استفاده از یک راهنما همچون: "انگشت سبابه, مداد و...." درهنگام مطالعه است, زیرا استفاده از یک

راهنما هنگام مطالعه باعث افزایش
تمرکز حواس,افزایش سرعت مطالعه, عادت به روان خواندن, جلوگیری از برگشت و دوباره خوانی و اتلاف وقت

و جلوگیری از خستگی چشم و ذهن میشود.3_ خط کشیدن زیر مطالب مهم:

استفاده از این روش یکی از شایع ترین رابردهای است که اغلب دانش اموزان و دانشجویان از ان استفاده میکنند.

لذا هنگام مطالعه با استفاده از یک مداد,باید ایده ها و مطالب مهم و اساسی را علامت گذاری کرد.زیرا برای مشخص نمودن ایده ها و مطالب

مهم و ا
ساسی و خط کشیدن زیر انها لازم است با تمرکز حواس و دقت خاصی به مطالعه مشغول شد.

4_ یادداشت برداری هنگام مطالعه:


یادداشت برداری
نوعی تکرار درس است که هم سبب تمرکز حواس و هم موجب بیشتر به خاطر سپردن مطالب میشود.یادداشت برداری

خوب,کاری جدی و فعال بوده و لازمه فعال بودن وداشتن تمرکز حواس است و برای برقراری تمرکز حواس برای نوشتن, هماهنگی چشم و مغز به

منزله نوعی یادگیری تجسمی چندبعدی با قدرتی بی نظیر است که  تمرکز حواس را تقویت نموده و فهم مطالب و سرعت یادگیری را افزایش

میدهد.

نظرات کاربران
تصویر امنیتی
کد امنیتی را در زیر وارد کنید
شماره کارت
6395991145733515
شماره حساب
010340500842126
شماره شبا ملی
IR580520000010340500842126
بنام آقای محمد صادقی Mohammad Sadeghi