• چه تفاوتی میان عزت نفس و اعتماد به نفس وجود دارد؟
    اگر کسی اعتماد به نفس بالایی داشته باشد، آیا عزت نفس بالایی هم دارد؟ اگر سوالاتی از این دست ذهن شما را مشغول کرده اند جای خوبی آمده اید
منتشرشده در مقالات
جمعه, 05 دی 1393 ساعت 11:29

اعتماد به نفس 2

اعتماد به نفس

(بانک کتاب ایرانیان)

اعتماد به نفس تحت تاثیر تجربیات ودرک و احساسات جدید قرار می گیرد
هرچه علم پیشرفت می کند و تکنولوژی های تازه وارد زندگی بشر می شود، رفاه آدمی بیشتر، تقابل ها، سخت تر و زندگی شیرینی و تلخی بیشتری را شامل می شود. بشر زاد و ولد می کند و روزها با تولد و مرگ آدم ها همراه است. پدر و مادرها از کودکی دست فرزندان را گرفته تا او را به پله ای برسانند که خود راه را به تنهایی و با موفقیت بتواند ادامه دهد و همگی می دانیم که در این مسیر از هنگام نوزادی تا مرگ بها دادن به انسان، او را می پروراند و همواره یاری می کند.

 

ارسال کتاب درب منزل

{JN_newsletter}cost:0{/JN_newsletter}

منتشرشده در مقالات