سه شنبه, 16 خرداد 1396 ساعت 10:46

لوییز.ال. هی

لوییز.ال.هی بعنوان یکی از پیشگامان درزمینه خودیاری و رشد شخصی شناخته شده است. کتاب اول او " شفای تن" در سال 1972 به رشته تحریر درآمد
در آن دوره نظریه رابطه میان ذهن و بدن به تازگی متداول شده بود.

منتشرشده در مقالات