۰

مبحث5مصالح و فرآورده های ساختمانی مقررات ملی ساختمان کدمحصول : az5

وضعیت محصول :
قابل تهیه
75,000 ریال قیــمت محصول :
Out of stock
وزن محــــصول :
500 g

مشخصات فنی

توسعه ایران
دفتر امور مقررات ملی ساختمان
وزیری
9786003010192

توضیحات این محصول

مبحث5_مصالح و فرآورده های ساختمانی(مقررات ملی ساختمان) 

فصل اول-كليات
              1-1-5 هدف و دامنه كاربرد
             2-1-5 دسته‌بندي مصالح
              3-1-5 استانداردها
              4-1-5ويژگيها و مشخصات فنی
              5-1-5 تأیید کیفیت
              6-1-5مطابقت با استاندارد
               7-1-5استفاده مجدد
              8-1-5مصالح و فراورده های جديد 
              9-1-5انبار كردن
               10-1-5ساخت و توليد در كارگاه

فصل دوم-آجر
              1-2-5تعريف
              2-2-5 دسته‌بندي
              3-2-5 استانداردها 
              4-2-5 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی 
              5-2-5 سازگاری
              6-2-5 بسته بندی، حمل و نگهداری

فصل سوم-بلوک های سفالی توخالی
              1-3-5 تعريف
              2-3-5 دسته‌بندي
              3-3-5 استانداردها 
              4-3-5 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی 
              5-3-5 سازگاری
              6-3-5 بسته بندی، حمل و نگهداری

فصل چهارم-كاشي سراميكي
             
1-4-5 تعريف
              2-4-5 دسته‌بندي
              3-4-5 استانداردها 
              4-4-5 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی 
              5-4-5 سازگاری
              6-4-5 بسته بندی، حمل و نگهداری

فصل پنجم-سنگ ساختماني
              1-5-5 تعريف
              2-5-5 دسته‌بندي
              3-5-5 استانداردها 
              4-5-5 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی 
              5-5-5 سازگاری
              6-5-5
بسته بندی، حمل و نگهداری


فصل ششم-سنگدانه ها
              1-6-5 تعريف
              2-6-5 دسته‌بندي
              3-6-5 استانداردها 
              4-6-5 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی 
              5-6-5 سازگاری
              6-6-5 بسته بندی، حمل و نگهداری

فصل هفتم-سیمان وفرآورده هاي آن
              1-7-5 تعريف
              2-7-5 دسته بندي
              3-7-5 استانداردها
              4-7-5 ايمني، بهداشت و ملاحظات زيست محيطي
              5-7-5 سازگاري

 
فصل هشتم- مواد افزودني شيميايي بتن
            1-8-5 تعريف
            2-8-5 دسته بندي
            3-8-5 استانداردها
 
            4-8-5 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی 
            5-8-5 سازگاری
            6-8-5 بسته بندی، حمل و نگهداری
             
فصل نهم- آهك و فرآورده های آن
              1-9-5تعريف
              2-9-5 فرآورده هاي آهكي
              3-9-5 استانداردها
              4-9-5
ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی 
              5-9-5 سازگاری
              6-9-5 بسته بندی، حمل و نگهداری

فصل دهم- گچ و فرآورده هاي آن
           
   1-10-5 تعريف
              2-10-5 دسته بندی
              3-10-5 استانداردها
              4-10-5 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی 
              5-10-5 سازگاری
              6-10-5 بسته بندی، حمل و نگهداری

فصل یازدهم- ملات هاي ساختمان
              1-11-5 تعريف
              2-11-5 دسته بندی
              3-11-5 استانداردها
              4-11-5 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی 
              5-11-5 سازگاری
              6-11-5 بسته بندی، حمل و نگهداری

فصل دوازدهم- فلزها و مصالح جوشكاري

             1-12-5
فلزها
             2-12-5 مصالح جوشكاري

فصل سیزدهم- چوب و فرآورده هاي آن
              1-13-5 تعريف
              2-13-5 دسته بندی
              3-13-5 استانداردها
              4-13-5 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی
              5-13-5 سازگاری
              6-13-5 بسته بندی، حمل و نگهداری

فصل چهاردهم-قير و قطران

     
              1-14-5 تعريف
              2-14-5 دسته بندی
              3-14-5 استانداردها
              4-14-5 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی 
              5-14-5 سازگاری
              6-14-5 بسته بندی، حمل و نگهداری

فصل پانزدهم- شيشه
             1-15-5 تعريف
             2-15-5 دسته‌بندي
             3-15-5 استانداردها
             4-15-5 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی 
              5-15-5 سازگاری
             6-15-5 بسته بندی، حمل و نگهداری

فصل شانزدهم- رنگ و پوشش ساختماني
             1-16-5 تعريف
             2-16-5 دسته‌بندي
             3-16-5 استانداردها
             4-16-5 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی
             5-16-5 سازگاری
             6-16-5 بسته بندی، حمل و نگهداری

فصل هفدهم- عایق های رطوبتي
             1-17-5 تعريف
             2-17-5 دسته‌بندي
             3-17-5 استانداردها
             4-17-5 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی
             5-17-5 سازگاری

فصل هجدهم- عايق هاي حرارتي
             1-18-5 تعريف
             2-18-5 دسته‌بندي
             3-18-5 استانداردها
             4-18-5 ملاحظات زیست محیطی
             5-18-5 سازگاری
             6-18-5 بسته بندی، حمل و نگهداری

فصل نوزدهم- پليمرهاي ساختماني
             1-19-5 تعريف
             2-19-5 دسته‌بندي
             3-19-5 استانداردها
             4-19-5 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی 
             5-19-5سازگاری
             6-19-5 بسته بندی، حمل و نگهداری

 فصل بيستم- نانو مواد
             1-20-5 تعريف
             2-20-5 دسته‌بندي
             3-20-5 استانداردها
             4-20-5 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی 
             5-20-5 سازگاری
             6-20-5 بسته بندی، حمل و نگهداری

جهت خرید کتاب های مقررات ملی ساختمان با تلفن بانک کتاب تماس حاصل نمایید. 02166401004

 

بانک کتاب باارائه  روش نوین و آسان خرید کتاب در خدمت هموطنان عزیز می باشد.

 

نظرات کاربران
تصویر امنیتی
کد امنیتی را در زیر وارد کنید
شماره کارت
6219861030390552
شماره حساب
۸۰۲۸۰۰۴۱۰۹۶۴۲۱
شماره شبا ملی
IR190560080280004109642001
بنام آقای محمد صادقی Mohammad Sadeghi