۰

مبحث6 بارهای وارد بر ساختمان مقررات ملی ساختمان کدمحصول : az6

وضعیت محصول :
قابل تهیه
150,000 ریال قیــمت محصول :
Out of stock
وزن محــــصول :
500 g

مشخصات فنی

توسعه ایران
دفتر امور مقررات ملی ساختمان
وزیری
9786003010130

توضیحات این محصول

مبحث6_بارهای وارد بر ساختمان(مقررات ملی ساختمان)

فصل اول- كليات

     6-1-1- دامنه كاربرد
     6-1-2- تعاريف
     6-1-3- الزامات مبنا
     6-1-4- انسجام كلي سازه
     6-1-5- گروه بندي ساختمانها و ساير سيستم هاي سازه اي

  
فصل دوم- تركيب بارها
     6-2-1- كليات
     6-2-2- علايم اختصاري
     6-2-3- تركيب بارها در طراحي به روش حالتهاي حدي
     6-2-4- تركيب بارها براي حوادث غير عادي
 
  فصل سوم- بار مرده
     6-3-1- كليات
     6-3-2- وزن اجزاي ساختمان و مصالح مصرفي
     6-3-3- وزن تاسيسات و تجهيزات ثابت
    
 
فصل چهارم- بارهاي خاك و فشار هيدرواستاتيكي  
     6-4-1- كليات
     6-4-2- فشارهاي جانبي
     6-4-3- زير فشار وارد بر كف و شالوده
  
  فصل پنجم- بار زنده
    6-5-1- تعاريف
    6-5-2- بار زنده گسترده يكنواخت
    6-5-3-بار زنده متمركز
    6-5-4- بارهاي وارده بر سيستمهاي نرده،نرده حفاظ،دست انداز،حفاظ پاركينگ،و نردبان ثابت
    6-5-5- بارهاي ضربه اي
    6-5-6- بار زنده نامشخص
    6-5-7- كاهش بارهاي زنده طبقات 
    6-5-8- كاهش در بارهاي زنده بام
    6-5-9- بارهاي جراثقال

  فصل ششم- بار سيل
     6-6-1- كليات
     6-6-2- تعريف
     6-6-3- الزامات و بارهاي طراحي

 
فصل هفتم- بار برف
     6-7-1- بار برف زمين
     6-7-2- بار برف بام
     6-7-3- ضريب اهميت
     6-7-4- ضريب برف گيري
     6-7-5- ضريب شرايط دمايي
     6-7-6- ضريب شيب
     6-7-7- بارگذاري جزيي
     6-7-8- بارگذاري نامتوازن
     6-7-9-انباشتگي برف در بام پايين تر
     6-7-10- بالا آمدگي و دست انداز بام
     6-7-11- برف لغزنده
     6-7-12- سربار باران بر برف
     6-7-13- ناپايداري بركه اي
     6-7-14- بام هاي موجود 

  فصل هشتم- بار باران
   6-8-1-كليات
   6-8-2- علايم
   6-8-3- زهكشي بام
   6-8-4- بارهاي ناشي از باران طرح
   6-8-5- ناپايداري انباشتگي آب 

فصل نهم- بار يخ-يخ زدگي جوي 
    6-9-1- كليات
    6-9-2- بار يخ
    6-9-3- ضخامت طراحي يخ ناشي از يخ زدگي باران
    6-9-4- ضريب ارتفاع
    6-9-5- ضخامت اسمي يخ
    6-9-6- اثر باد بر سازه ها و اجزاي پوشيده از يخ
    6-9-7- بارگذاري جزيي

 
فصل دهم- بار باد
     6-10-1- كليات
     6-10-2- فشار ناشي از باد بر ساختمان ها و سازه ها
     6-10-3- فشار مبناي باد
     6-10-4- روش محاسبه بار باد
     6-10-5- ارتفاع مبنا
     6-10-6- روش استاتيكي
     6-10-7- بار باد بر روي سازه هاي مختلف

 
فصل يازدهم- بار زلزله
     6-11-1- هدف
     6-11-2- حدود كاربرد
     6-11-3- ضوابط كلي
     6-11-4- ملاحظات معماري و پيكربندي سازه اي
     6-11-5- ملاحظات طراحي و ساخت ساختمان در پهنه هاي گسلي
     6-11-6- گروه بندي ساختمان بر حسب اهميت
     6-11-7- گروه بندي ساختمان بر حسب نظم سازه اي
     6-11-8- گروه بندي ساختمان بر حسب سيستم سازه اي
     6-11-9-زلزله طرح
     6-11-10- تركيب بارهاي شامل اثرهاي زلزله طرح
     6-11-11- اثرات بار زلزله شامل ضريب اضافه مقاومت
     6-11-12- تعيين ابعاد شالوده
     6-11-13- تغيير مكان جانبي طرح
     6-11-14- درز انقطاع
     6-11-15- كنترل ساختمان براي زلزله سطح بهره برداري
    

  
فصل دوازدهم- بار انفجار
     6-12-1- حدود كاربرد
     6-12-2- بار بر پوسته ساختمان
     6-12-3- ظرفيت باقيمانده

پيوستهاي مبحث ششم

پيوست6-1- جرم مخصوص مواد و جرم واحد حجم مصالح و اجزاي ساختمان
پيوست 6-2- روش ديناميكي محاسبه بار باد

 جهت خرید کتاب های مقررات ملی ساختمان با تلفن بانک کتاب تماس حاصل نمایید. 02166401004

بانک کتاب باارائه  روش نوین و آسان خرید کتاب در خدمت هموطنان عزیز می باشد.

 

نظرات کاربران
تصویر امنیتی
کد امنیتی را در زیر وارد کنید
شماره کارت
6219861030390552
شماره حساب
۸۰۲۸۰۰۴۱۰۹۶۴۲۱
شماره شبا ملی
IR190560080280004109642001
بنام آقای محمد صادقی Mohammad Sadeghi