۰

مبحث13طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمانها مقررات ملی ساختمان کدمحصول : az13

وضعیت محصول :
قابل تهیه
220,000 ریال قیــمت محصول :
Out of stock
وزن محــــصول :
500 g

مشخصات فنی

توسعه ایران
دفتر امور مقررات ملی ساختمان
وزیری
9789647588386

توضیحات این محصول

 مبحث13_طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمانها(مقررات ملی ساختمان)

فصل اول- دامنه كاربرد- هدف- تعريفها
         13-1-1- دامنه كاربرد
         13-1-2- هدف
         13-1-3- تعريفها

فصل دوم- اصول اساسي
        13-2-1- حفاظت براي حصول ايمني
        13-2-2- طراحي
        13-2-3- انتخاب تجهيزات الكتريكي
        13-2-4- نصب و برپايي
        13-2-5- آزمونهاي اوليه

            فصل سوم- برآورد درخواست نيروي برق(ديماند)
                     13-3-0- كليات
                     13-3-1- برآورد توان كل نصب شده
                     13-3-2- غيرهمزماني- تخمين ضريب همزماني

فصل چهارم- محل تحويل نيروي برق(سرويس مشترك)- نقطه شروع تأسيسات برق
        13-4-0- كليات
        13-4-1- تأسيسات انشعاب فشار ضعيف(منشعب از شبكه‌هاي عمومي)
        13-4-2- انشعاب فشار متوسط(اختصاصي)
        13-4-3- اتصال زمين
        13-4-4- نيروي برق اضطراري
        13-4-5- نيروي برق ايمني

فصل پنجم- تابلوهاي توزيع و تقسيم نيرو و وسائل و تجهيزات حفاظت و كنترل
                     13-5-1- تابلوها
                     13-5-2- تجهيزات و وسائل حفاظت و كنترل

فصل ششم- مدارها(كابل‌كشي- سيم كشي)
        13-6-0-كليات
        13-6-1- كابلها
        13-6-2- سيم كشي

فصل هفتم- تجهيزات سيم‌كشي(كليد، پريز، شستي، جعبه برداشت، جعبه تقسيم وغيره)
        13-7-0- كليات
        13-7-1- كليدها
        13-7-2- پريزها

فصل هشتم- تأسيسات جريان ضعيف
        13-8-0- كليات
        13-8-1- سيستم تلفن
        13-8-2- سيستمهاي: زنگ‌اخبار، احضار، ارتباطي‌صوتي با در ورودي(بازكن)
        13-8-3- سيستم اعلام حريق
        13-8-4- سيستم پيام‌رساني( سيستم صوتي)
        13-8-5- سيستم آنتن مركزي تلويزيون، راديو
        13-8-6- سيستمهاي جريان ضعيف ديگر

فصل نهم- محيطهاي عادي و مخصوص
        13-9-0- كليات
        13-9-1- محيطهاي با شرايط عادي(محيطهاي خشك)
        13-9-2- حمامها در منازل، هتلها و نظاير آن
        13-9-3- محيطهاي نمناك، محيطهاي مرطوب
        13-9-4- محيطهاي گرم
        13-9-5- تأمين ايمني در ساختمانهاي بلندمرتبه(برجها)تالارهاي اجتماعات، سينماها، تئاترها
        13-9-6- محيطهاي مخصوص ديگر

فصل دهم- محتواي نقشه‌ها و مدارك
        13-10-0- كليات
        13-10-1- محتواي نقشه‌ها
        13-10-2- محتواي مدارك

پيوست هاي مبحث سيزدهم

پيوست1: سيستمهاي نيروي برق از ديدگاه ايمني و مشخصه‌هاي اجزاي سيستم منتخب
          پ4-1- مشخصه هاي اصلي سيستم
TN
          پ1-5- سطح مقطع هاديهاي: حفاظتي، خنثي، اتصال زمين، همبنديها
          پ1-6- ترمينال اصلي زمين
          پ1-7- مقررات اضافي مربوط به هاديهاي: حفاظتي، همبنديها، اتصال زمين
          پ1-8- هادي زمين و هاديهاي حفاظتي
          پ1-9- الكترود زمين

پيوست2: استاندارد شدت روشنايي داخلي
             پيوست3: راهنماي استفاده از ضرايب همزماني
                       پ3-1- پيشگفتار
                       پ3-2- كليات
                       پ3-3- حداكثر درخواست(تقاضا، ديماند) تأسيسات برقي
                       پ3-4- مدارهاي توزيع
                       پ3-5- ضرايب همزماني
                       پ3-6- مدارهاي نهايي

پيوست4: نشانه‌هاي ترسيمي براي نقشه‌هاي تأسيسات و نمودارها با كاربرد در معماري و توپوگرافي
پيوست5: واژه‌نامه فارسي- انگليسي
پيوست6: مقررات و استانداردهاي قابل استناد

 

جهت خرید کتاب های مقررات ملی ساختمان با تلفن بانک کتاب تماس حاصل نمایید. 02166401004

 بانک کتاب باارائه  روش نوین و آسان خرید کتاب در خدمت هموطنان عزیز می باشد.

مقررات ملی ساختمان_مبحث13 , مبحث13 مقررات ملی ساختمان, خرید کتابهای مقررات ملی ساختمان, کتابهای آزمون نظام مهندسی,  منابع آزمون نظام مهندسی, بانک کتاب دانشگاهی, خرید کتاب دانشگاهی.

نظرات کاربران
تصویر امنیتی
کد امنیتی را در زیر وارد کنید
شماره کارت
6219861030390552
شماره حساب
۸۰۲۸۰۰۴۱۰۹۶۴۲۱
شماره شبا ملی
IR190560080280004109642001
بنام آقای محمد صادقی Mohammad Sadeghi