۰

مدیریت

120,000 ریال قیــمت محصول :
مبانی خط مشی گذاری عمومی product_2576 اضافه به سبد خرید
800,000 ریال قیــمت محصول :
اصول بازاریابی جلد دوم product_2584 اضافه به سبد خرید
200,000 ریال قیــمت محصول :
ریاضی و کاربرد آن در مدیریت 8352 اضافه به سبد خرید
500,000 ریال قیــمت محصول :
مدیریت تحول استراتژیک 8288 اضافه به سبد خرید
130,000 ریال قیــمت محصول :
کتاب راه آمار و کاربرد آن در مدیریت1 8274 موجود نمي باشد
310,000 ریال قیــمت محصول :
بازارها و نهادهای مالی 8153 اضافه به سبد خرید
2,450,000 ریال قیــمت محصول :
تئوری های مدیریت product_2223 اضافه به سبد خرید
330,000 ریال قیــمت محصول :
برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک با رویکرد تدوین استراتژی product_2309 موجود نمي باشد
140,000 ریال قیــمت محصول :
سیستم اطلاعات مدیریت product_2298 اضافه به سبد خرید
430,000 ریال قیــمت محصول :
مدیریت بازاریابی جهانی 8292 اضافه به سبد خرید
580,000 ریال قیــمت محصول :
اقتصاد مدیریت 8130 اضافه به سبد خرید
700,000 ریال قیــمت محصول :
اصول ومباني حسابداري جلد اول k05 اضافه به سبد خرید
220,000 ریال قیــمت محصول :
مدیریت مالی جلد2 8144 اضافه به سبد خرید
360,000 ریال قیــمت محصول :
مدیریت بازرگانی 5005 اضافه به سبد خرید
450,000 ریال قیــمت محصول :
2000سوال چهارگزینه ای مدیریت بازاریابی 8006 موجود نمي باشد
260,000 ریال قیــمت محصول :
مدیریت مالی جلد1 8145 اضافه به سبد خرید
560,000 ریال قیــمت محصول :
مدیریت عمومی 8129 اضافه به سبد خرید
300,000 ریال قیــمت محصول :
مدیریت دولتی 5006 اضافه به سبد خرید
400,000 ریال قیــمت محصول :
تئوری و مسائل اقتصاد مدیریت ney6 اضافه به سبد خرید
نتایج 1 تا 28 از کل 55 نتیجه
شماره کارت
6219861030390552
شماره حساب
۸۰۲۸۰۰۴۱۰۹۶۴۲۱
شماره شبا ملی
IR190560080280004109642001
بنام آقای محمد صادقی Mohammad Sadeghi
سفارش سریع کتاب