سبد خرید: 0 آیتم ها
مجموع : تماس بگیرید
در حال حاضر سبد خرید شما خالی می باشد
محصول به روز رسانی
تسویه حساب

آموزش مفهومی ریاضی دوم دبستان رهپویان

آموزش مفهومی ریاضی دوم دبستان رهپویان دانش و اندیشه

خلاصه محصول:

شامل 3 حلقه دي وي دي آموزشي که در دستگاه هاي پخش خانگي و رايانه هاي خانگي قابل اجراست
39 جلسه آموزشي شامل:
تدريس مفهومي و سطر به سطر کتاب درسي
توسعه و غني سازي مطالب کتاب درسي
طرح و حل مثال ها و تمرين هاي مهم و کليدي کتاب درسي
راهنمايي جهت حل تمرين ها و پرسش هاي کتاب درسي
استفاده از روش ها، ابزارها و تکنولوژهاي نوين آموزشي جهت هوشمندسازي آموزش

1. مدير علمي دپارتمان رياضي دبستان: خسرو داودي ( مولف کتاب درسي و کمک درسي )
2. نويسنده سناريو آموزشي: محمد کنفچيان ( 8 سال سابقه تدريس )
3. مدرس: محمد کنفچيان ( 8 سال سابقه تدريس )

بانک کتاب ارائه دهنده کلیه ی CD و DVD آموزشی مفهومی می باشد که شما عزیزان میتوانید برای تهیه محصول خود از طریق سایت بانک کتاب خرید آنلاین نمایید و یا سفارش تلفنی دهید.

66401004_021

270,000 ریال

آموزش مفهومی علوم دوم دبستان رهپویان

DVD آموزش مفهومی علوم دوم دبستان رهپویان دانش و اندیشه

خلاصه محصول
شامل 1 حلقه دي وي دي آموزشي که در دستگاه هاي پخش خانگي و رايانه هاي خانگي قابل اجراست
14 جلسه آموزشي شامل:
تدريس مفهومي و سطر به سطر کتاب درسي
توسعه و غني سازي مطالب کتاب درسي
استفاده از انيميشن هاي آموزشي جذاب جهت درک بهتر مفاهيم کتاب درسي  
تدريس کامل آزمايش کنيد در حين تدريس
استفاده از روش ها، ابزارها و تکنولوژهاي نوين آموزشي جهت هوشمندسازي آموزش

1. نويسنده سناريو آموزشي: معصومه ابراهيمي ( 22 سال سابقه تدريس )
2. مدرس: معصومه ابراهيمي ( 22سال سابقه تدريس )

بانک کتاب ارائه دهنده کلیه ی CD و DVD آموزشی مفهومی می باشد که شما عزیزان میتوانید برای تهیه محصول خود از طریق سایت بانک کتاب خرید آنلاین نمایید و یا سفارش تلفنی دهید.

66401004_021

270,000 ریال

آموزش مفهومی ریاضی سوم دبستان رهپویان

DVD آموزش مفهومی ریاضی سوم دبستان رهپویان دانش و اندیشه

خلاصه محصول:

شامل 3 حلقه دي وي دي آموزشي که در دستگاه هاي پخش خانگي و رايانه هاي خانگي قابل اجراست
40 جلسه آموزشي شامل:
تدريس مفهومي و سطر به سطر کتاب درسي
توسعه و غني سازي مطالب کتاب درسي
طرح و حل مثال ها و تمرين هاي مهم و کليدي کتاب درسي
راهنمايي جهت حل تمرين ها و پرسش هاي کتاب درسي
استفاده از روش ها، ابزارها و تکنولوژهاي نوين آموزشي جهت هوشمندسازي آموزش

1. مدير علمي دپارتمان رياضي دبستان: خسرو داودي ( مولف کتاب درسي و کمک درسي )
2. نويسنده سناريو آموزشي: محمد کنفچيان ( 8 سال سابقه تدريس )
3. مدرس: محمد کنفچيان ( 8 سال سابقه تدريس )

بانک کتاب ارائه دهنده کلیه ی CD و DVD آموزشی مفهومی می باشد که شما عزیزان میتوانید برای تهیه محصول خود از طریق سایت بانک کتاب خرید آنلاین نمایید و یا سفارش تلفنی دهید.

66401004_021

270,000 ریال

آموزش مفهومی علوم سوم دبستان رهپویان

DVD آموزش مفهومی علوم سوم دبستان رهپویان دانش و اندیشه

خلاصه محصول:

شامل 2 حلقه دي وي دي آموزشي که در دستگاه هاي پخش خانگي و رايانه هاي خانگي قابل اجراست
تدريس مفهومي و سطر به سطر کتاب درسي
توسعه و غني سازي مطالب کتاب درسي
طرح و حل مثال ها و تمرين هاي مهم و کليدي کتاب درسي
حضور دانش آموز در کنار معلم جهت شبيه سازي کلاس درس
راهنمايي جهت حل تمرين ها و پرسش هاي کتاب درسي
استفاده از روش ها، ابزارها و تکنولوژهاي نوين آموزشي جهت هوشمندسازي آموزش

1. مدير علمي دپارتمان مطالعات علوم تجربي دبستان: عزت السادات حسيني ( مولف کتاب درسي و کمک درسي )
2. نويسنده سناريو آموزشي: فرناز فهيمي اميد ( 12 سال سابقه تدريس )
3. مدرس: فرناز فهيمي اميد ( 12 سال سابقه تدريس )

بانک کتاب ارائه دهنده کلیه ی CD و DVD آموزشی مفهومی می باشد که شما عزیزان میتوانید برای تهیه محصول خود از طریق سایت بانک کتاب خرید آنلاین نمایید و یا سفارش تلفنی دهید.

66401004_021

270,000 ریال

آموزش مفهومی فارسی سوم دبستان رهپویان

DVD آموزش مفهومی فارسی سوم دبستان رهپویان دانش و اندیشه

خلاصه:
شامل 2 حلقه دي وي دي آموزشي که در دستگاه هاي پخش خانگي و رايانه هاي خانگي قابل اجراست
17 جلسه آموزشي شامل :
تدريس مفهومي و سطر به سطر کتاب درسي
توسعه و غني سازي مطالب کتاب درسي
روخواني تمامي متن هاي کتاب درسي
طرح و حل مثال ها و تمرين هاي مهم و کليدي کتاب درسي
راهنمايي جهت حل تمرين ها و پرسش هاي کتاب درسي
استفاده از روش ها، ابزارها و تکنولوژهاي نوين آموزشي جهت هوشمندسازي آموزش

1. مدير علمي دپارتمان فارسي دبستان: مهين دخت برازش ( 38 سال سابقه تدريس )
2. نويسنده سناريو آموزشي: مونا سيفي ( 12 سال سابقه تدريس )
3. مدرس: مونا سيفي ( 12 سال سابقه تدريس )

بانک کتاب ارائه دهنده کلیه ی CD و DVD آموزشی مفهومی می باشد که شما عزیزان میتوانید برای تهیه محصول خود از طریق سایت بانک کتاب خرید آنلاین نمایید و یا سفارش تلفنی دهید.

66401004_021

200,000 ریال

آموزش مفهومی ریاضی چهارم دبستان رهپویان

DVD آموزش مفهومی ریاضی چهارم دبستان رهپویان دانش واندیشه

خلاصه محصول:

شامل 3 حلقه دي وي دي آموزشي که در دستگاه هاي پخش خانگي و رايانه هاي خانگي قابل اجراست
35 جلسه آموزشي شامل :
آموزش کتاب درسي به صورت کامل با بياني ساده و روان
حل تمرين ها و سوالات کليدي کتاب درسي
انجام آزمايش و دست ورزي جهت مفهومي سازي مطلب
ايجاد فرصت بازآموزي براي دانش آموزان
به کارگيري نرم افزارها و بازي هاي آموزشي تعاملي
تدريس به شيوه کلاس هاي هوشمند

1.سرگروه: خسرو داودي ( مولف کتاب درسي )
2. نويسنده سناريو آموزشي: محمد کنفچيان ( 9 سال سابقه تدريس )
3. مدرس: محمد کنفچيان ( 9 سال سابقه تدريس )

بانک کتاب ارائه دهنده کلیه ی CD و DVD آموزشی مفهومی می باشد که شما عزیزان میتوانید برای تهیه محصول خود از طریق سایت بانک کتاب خرید آنلاین نمایید و یا سفارش تلفنی دهید.

66401004_021

270,000 ریال

آموزش مفهومی علوم چهارم دبستان رهپویان

DVD آموزش مفهومی علوم چهارم دبستان رهپویان دانش واندیشه

خلاصه محصول:

شامل 2 حلقه دي وي دي آموزشي که در دستگاه هاي پخش خانگي و رايانه هاي خانگي قابل اجراست
27 جلسه آموزشي شامل :
تدريس مفهومي و سطر به سطر کتاب درسي
توضيح اهداف کتاب درسي و توسعه و غني سازي مفاهيم آن
انجام آزمايش هاي کتاب درسي جهت درک بهتر مفاهيم
استفاده از انيميشن هاي آموزشي جذاب جهت درک بهتر مفاهيم کتاب درسي
استفاده از روش ها، ابزارها و تکنولوژهاي نوين آموزشي جهت هوشمندسازي مدارس

1. نويسنده سناريو آموزشي: معصومه ابراهيمي ( 22 سال سابقه تدريس )
2. مدرس: معصومه ابراهيمي ( 22سال سابقه تدريس )

بانک کتاب ارائه دهنده کلیه ی CD و DVD آموزشی مفهومی می باشد که شما عزیزان میتوانید برای تهیه محصول خود از طریق سایت بانک کتاب خرید آنلاین نمایید و یا سفارش تلفنی دهید.

66401004_021

خرید CD آموزشی درسی,  DVD آموزشی درسی, رهپویان دانش و اندیشه, آموزش مفهومی کتب درسی.

 

270,000 ریال

آموزش مفهومی ریاضی پنجم دبستان رهپویان

DVDآموزش مفهومی ریاضی پنجم دبستان رهپویان دانش و اندیشه

خلاصه محصول:

شامل 4 حلقه دي وي دي آموزشي که در دستگاه هاي پخش خانگي و رايانه هاي خانگي قابل اجراست
23 جلسه آموزشي شامل :
تدريس مفهومي و سطر به سطر کتاب درسي
توسعه و غني سازي مطالب کتاب درسي
طرح و حل مثال ها و تمرين هاي مهم و کليدي کتاب درسي
راهنمايي جهت حل تمرين ها و پرسش هاي کتاب درسي
استفاده از روش ها، ابزارها و تکنولوژهاي نوين آموزشي جهت هوشمندسازي آموزش

1. مدير علمي دپارتمان رياضي دبستان: خسرو داودي ( مولف کتاب درسي و کمک درسي )
2. نويسنده سناريو آموزشي: نفيسه جعفري ( 8 سال سابقه تدريس )، علي کريمان فرد ( 13 سال سابقه تدريس )
3. مدرس: نفيسه جعفري ( 8 سال سابقه تدريس )، علي کريمان فرد ( 13 سال سابقه تدريس )

بانک کتاب ارائه دهنده کلیه ی CD و DVD آموزشی مفهومی می باشد که شما عزیزان میتوانید برای تهیه محصول خود از طریق سایت بانک کتاب خرید آنلاین نمایید و یا سفارش تلفنی دهید.

66401004_021

 

270,000 ریال

آموزش مفهومی ریاضی ششم دبستان رهپویان

DVD آموزش مفهومی ریاضی ششم دبستان رهپویان دانش و اندیشه

خلاصه محصول:

شامل 4 حلقه دي وي دي آموزشي که در دستگاه هاي پخش خانگي و رايانه هاي خانگي قابل اجراست
شامل 32 جلسه آموزشي شامل :
تدريس مفهومي و سطر به سطر کتاب درسي
توسعه و غني سازي مطالب کتاب درسي
طرح و حل مثال ها و تمرين هاي مهم و کليدي کتاب درسي
راهنمايي جهت حل تمرين ها و پرسش هاي کتاب درسي
استفاده از روش ها، ابزارها و تکنولوژهاي نوين آموزشي جهت هوشمندسازي آموزش.

1. مدير علمي دپارتمان رياضي دبستان: خسرو داودي ( مولف کتاب درسي و کمک درسي )
2. نويسنده سناريو آموزشي: نفيسه جعفري مفرد ( 8 سال سابقه تدريس )، علي کريميان فرد ( 13 سال سابقه تدريس )
3. مدرس: نفيسه جعفري مفرد ( 8 سال سابقه تدريس )، علي کريميان فرد ( 13 سال سابقه تدريس )

بانک کتاب ارائه دهنده کلیه ی CD و DVD آموزشی مفهومی می باشد که شما عزیزان میتوانید برای تهیه محصول خود از طریق سایت بانک کتاب خرید آنلاین نمایید و یا سفارش تلفنی دهید.

66401004_021

خرید CD آموزشی درسی,  DVD آموزشی درسی, رهپویان دانش و اندیشه, آموزش مفهومی کتب درسی.

 

300,000 ریال

آموزش مفهومی علوم ششم دبستان رهپویان

DVD آموزش مفهومی علوم ششم دبستان رهپویان دانش و اندیشه

خلاصه محصول:

شامل 2 حلقه دي وي دي آموزشي که در دستگاه هاي پخش خانگي و رايانه هاي خانگي قابل اجراست
27 جلسه آموزشي شامل :
تدريس مفهومي و سطر به سطر کتاب درسي
توضيح اهداف کتاب درسي و توسعه و غني سازي مفاهيم آن
انجام آزمايش هاي کتاب درسي جهت درک بهتر مفاهيم
استفاده از انيميشن هاي آموزشي جذاب جهت درک بهتر مفاهيم کتاب درسي
استفاده از روش ها، ابزارها و تکنولوژهاي نوين آموزشي جهت هوشمندسازي مدارس

1. نويسنده سناريو آموزشي: فرناز فهيمي اميد ( 12 سال سابقه تدريس )
2. مدرس: فرناز فهيمي اميد ( 12سال سابقه تدريس )

بانک کتاب ارائه دهنده کلیه ی CD و DVD آموزشی مفهومی می باشد که شما عزیزان میتوانید برای تهیه محصول خود از طریق سایت بانک کتاب خرید آنلاین نمایید و یا سفارش تلفنی دهید.

66401004_021

خرید CD آموزشی درسی,  DVD آموزشی درسی, رهپویان دانش و اندیشه, آموزش مفهومی کتب درسی.

270,000 ریال

آموزش مفهومی عربی هفتم رهپویان

DVD آموزش مفهومی عربی هفتم رهپویان دانش و اندیشه

خلاصه محصول:

شامل 2 حلقه دي وي دي آموزشي که در دستگاه هاي پخش خانگي و رايانه هاي خانگي قابل اجراست
27 جلسه آموزشي شامل :
تدريس مفهومي و سطر به سطر کتاب درسي
توضيح اهداف کتاب درسي و توسعه و غني سازي مفاهيم آن
انجام آزمايش هاي کتاب درسي جهت درک بهتر مفاهيم
استفاده از انيميشن هاي آموزشي جذاب جهت درک بهتر مفاهيم کتاب درسي
استفاده از روش ها، ابزارها و تکنولوژهاي نوين آموزشي جهت هوشمندسازي مدارس

1. مولف : حسام حاج مومن ( 6 سال سابقه تدريس )
2. مدرس : حسام حاج مومن ( 6 سال سابقه تدريس )

بانک کتاب ارائه دهنده کلیه ی CD و DVD آموزشی مفهومی می باشد که شما عزیزان میتوانید برای تهیه محصول خود از طریق سایت بانک کتاب خرید آنلاین نمایید و یا سفارش تلفنی دهید.

66401004_021

خرید CD آموزشی درسی,  DVD آموزشی درسی, رهپویان دانش و اندیشه, آموزش مفهومی کتب درسی.

300,000 ریال

آموزش مفهومی زبان هفتم رهپویان

DVD آموزش مفهومی زبان هفتم رهپویان دانش و اندیشه

خلاصه محصول:

شامل 1  حلقه دي وي دي ، 9 گيگ آموزشي که در دستگاه هاي پخش خانگي و رايانه هاي خانگي قابل اجراست
11 جلسه آموزشي شامل :
تدريس مفهومي و سطر به سطر کتاب درسي
توسعه و غني سازي مطالب کتاب درسي
طرح و حل مثال ها و تمرين هاي مهم و کليدي کتاب درسي
راهنمايي جهت حل تمرين ها و پرسش هاي کتاب درسي
حل نمونه سوالات امتحاني
 استفاده از انيميشن هاي جذاب جهت درک بهتر مفاهيم کتاب درسي
استفاده از روش ها، ابزارها و تکنولوژهاي نوين آموزشي جهت هوشمندسازي آموزش

بانک کتاب ارائه دهنده کلیه ی CD و DVD آموزشی مفهومی می باشد که شما عزیزان میتوانید برای تهیه محصول خود از طریق سایت بانک کتاب خرید آنلاین نمایید و یا سفارش تلفنی دهید.

66401004_021

خرید CD آموزشی درسی,  DVD آموزشی درسی, رهپویان دانش و اندیشه, آموزش مفهومی کتب درسی.

300,000 ریال

آموزش مفهومی ریاضی هشتم رهپویان

DVD آموزش مفهومی ریاضی هشتم رهپویان دانش و اندیشه

خلاصه محصول:

شامل 3 حلقه دي وي دي آموزشي که در دستگاه هاي پخش خانگي و رايانه هاي خانگي قابل اجراست
35 جلسه آموزشي شامل :
آموزش کتاب درسي به صورت کامل با بياني ساده و روان
حل تمرين ها و سوالات کليدي کتاب درسي
انجام آزمايش و دست ورزي جهت مفهومي سازي مطلب
ايجاد فرصت بازآموزي براي دانش آموزان
قابل استفاده در کلاس هاي هوشمند

1. سرگروه : خسرو داودي ( مولف کتاب درسي )
2. نويسنده سناريو آموزشي: بابک بامداد ( 20 سال سابقه تدريس )
3. مدرس: بابک بامداد ( 20 سال سابقه تدريس )

بانک کتاب ارائه دهنده کلیه ی CD و DVD آموزشی مفهومی می باشد که شما عزیزان میتوانید برای تهیه محصول خود از طریق سایت بانک کتاب خرید آنلاین نمایید و یا سفارش تلفنی دهید.

66401004_021

خرید CD آموزشی درسی,  DVD آموزشی درسی, رهپویان دانش و اندیشه, آموزش مفهومی کتب درسی.

300,000 ریال

آموزش مفهومی علوم هشتم رهپویان

DVD آموزش مفهومی علوم هشتم رهپویان دانش و اندیشه

خلاصه محصول:


شامل 2 حلقه دي وي دي آموزشي که در دستگاه هاي پخش خانگي و رايانه هاي خانگي قابل اجراست
17 جلسه آموزشي شامل :
تدريس مفهومي و سطر به سطر کتاب درسي
تدريس تمام تصاوير و اشکال کتاب درسي
بيان نکات مهم و حل نمونه سوالات امتحاني همراه با پاسخ تشريحي
استفاده از انيميشن هاي آموزشي جذاب جهت درک بهتر مفاهيم کتاب درسي
استفاده از روش ها و تکنولوژي هاي نوين آموزشي جهت هوشمندسازي مدارس

1. نويسنده سناريو آموزشي: مريم بيات
2. مدرس: مريم بيات

بانک کتاب ارائه دهنده کلیه ی CD و DVD آموزشی مفهومی می باشد که شما عزیزان میتوانید برای تهیه محصول خود از طریق سایت بانک کتاب خرید آنلاین نمایید و یا سفارش تلفنی دهید.

66401004_021

خرید CD آموزشی درسی,  DVD آموزشی درسی, رهپویان دانش و اندیشه, آموزش مفهومی کتب درسی.

300,000 ریال

آموزش مفهومی عربی هشتم رهپویان

DVD آموزش مفهومی عربی هشتم رهپویان دانش و اندیشه

خلاصه محصول:

شامل 2 حلقه دي وي دي آموزشي که در دستگاه هاي پخش خانگي و رايانه هاي خانگي قابل اجراست
22 جلسه آموزشي شامل :
روخواني و ترجمه متن تمام درس ها
پاسخ به سوال هاي درک مطلب هر درس
تدريس قواعد تمام دروس
تدريس فن ترجمه
راهنمايي جهت پاسخ به سوال ها و تمرين هاي کتاب درسي
راهنمايي جهت حل " تحقيق کنيد " ها
حل نمونه سوالات مشابه امتحانات

1. نويسنده سناريو آموزشي: حسام حاج مومن ( 6 سال سابقه تدريس )
2. مدرس: حسام حاج مومن ( 6 سال سابقه تدريس )

بانک کتاب ارائه دهنده کلیه ی CD و DVD آموزشی مفهومی می باشد که شما عزیزان میتوانید برای تهیه محصول خود از طریق سایت بانک کتاب خرید آنلاین نمایید و یا سفارش تلفنی دهید.

66401004_021

خرید CD آموزشی درسی,  DVD آموزشی درسی, رهپویان دانش و اندیشه, آموزش مفهومی کتب درسی.

300,000 ریال

آموزش مفهومی زبان هشتم رهپویان

DVD آموزش مفهومی زبان هشتم رهپویان دانش و اندیشه

خلاصه محصول:

شامل 2 حلقه دي وي دي آموزشي که در دستگاه هاي پخش خانگي و رايانه هاي خانگي قابل اجراست
16 جلسه آموزشي شامل :
تدريس مفهومي و سطر به سطر کتاب درسي
توضيح اهداف کتاب درسي و توسعه و غني سازي مفاهيم آن
حل نمونه سوالات امتحاني همراه با پاسخ تشريحي
استفاده از انيميشن هاي آموزشي جذاب جهت درک بهتر مفاهيم کتاب درسي  
استفاده از روش ها، ابزارها و تکنولوژهاي نوين آموزشي جهت هوشمندسازي آموزش 
1.سرگروه: نورا... قرباني ( 28 سال سابقه تدريس )
. نويسنده سناريو آموزشي: نورا... قرباني ( 28 سال سابقه تدريس )
2. مدرس: فرزانه نجف زاده

بانک کتاب ارائه دهنده کلیه ی CD و DVD آموزشی مفهومی می باشد که شما عزیزان میتوانید برای تهیه محصول خود از طریق سایت بانک کتاب خرید آنلاین نمایید و یا سفارش تلفنی دهید.

66401004_021

خرید CD آموزشی درسی,  DVD آموزشی درسی, رهپویان دانش و اندیشه, آموزش مفهومی کتب درسی.

300,000 ریال

آموزش مفهومی ریاضی نهم رهپویان

DVD آموزش مفهومی ریاضی نهم رهپویان دانش و اندیشه

خلاصه محصول:

 
شامل 4 حلقه دي وي دي آموزشي که در دستگاه هاي پخش خانگي و رايانه هاي خانگي قابل اجراست
تدريس مفهومي و سطر به سطر کتاب درسي
توسعه و غني سازي مطالب کتاب درسي
طرح و حل مثال ها و تمرين هاي مهم و کليدي کتاب درسي  
راهنمايي جهت حل تمرين ها و پرسش هاي کتاب درسي
استفاده از روش ها، ابزارها و تکنولوژهاي نوين آموزشي جهت هوشمندسازي آموزش

 

بانک کتاب ارائه دهنده کلیه ی CD و DVD آموزشی مفهومی می باشد که شما عزیزان میتوانید برای تهیه محصول خود از طریق سایت بانک کتاب خرید آنلاین نمایید و یا سفارش تلفنی دهید.

66401004_021

خرید CD آموزشی درسی,  DVD آموزشی درسی, رهپویان دانش و اندیشه, آموزش مفهومی کتب درسی.

300,000 ریال

آموزش مفهومی عربی نهم رهپویان

DVD آموزش مفهومی عربی نهم رهپویان دانش و اندیشه

خلاصه محصول

شامل 1 حلقه دي وي دي آموزشي که در دستگاه هاي پخش خانگي و رايانه هاي خانگي قابل اجراست :

تدريس مفهومي و سطر به سطر کتاب درسي، رو خواني متن درس با تلفظ کاملا عربي

ترجمه لغات متن درس و کليه تمرين ها

تدريس قواعد کتاب درسي به طور کامل به همراه ارائه تکاليف در پايان هرجلسه

حل تمرين ها و فعاليت هاي کتاب درسي،حل و بررسي نمونه سوالات امتحاني و تاليفي

بانک کتاب ارائه دهنده کلیه ی CD و DVD آموزشی مفهومی می باشد که شما عزیزان میتوانید برای تهیه محصول خود از طریق سایت بانک کتاب خرید آنلاین نمایید و یا سفارش تلفنی دهید.

66401004_021

300,000 ریال

آموزش مفهومی ریاضی نهم تکمیلی رهپویان

DVD آموزش مفهومی ریاضی نهم تکمیلی رهپویان دانش و اندیشه

خلاصه محصول

شامل 3 حلقه دي وي دي آموزشي که در دستگاه هاي پخش خانگي و رايانه هاي خانگي قابل اجراست
28 جلسه آموزشي شامل:
ارائه پيشرفته مطالب کتاب درسي و تعميق آن ها براي دانش آموزان تيزهوش
حل مسائل کاربردي مرتبط با موضوعات کتاب درسي
ارائه راهکارهاي متنوع براي حل مسائل
ارائه نکات تستي جهت حل سريع تست ها
حل تست ها و نمونه سوالات آزمون ها ي معتبر

 بانک کتاب ارائه دهنده کلیه ی CD و DVD آموزشی مفهومی می باشد که شما عزیزان میتوانید برای تهیه محصول خود از طریق سایت بانک کتاب خرید آنلاین نمایید و یا سفارش تلفنی دهید.

66401004_021

خرید CD آموزشی درسی,  DVD آموزشی درسی, رهپویان دانش و اندیشه, آموزش مفهومی کتب درسی.

350,000 ریال

آموزش مفهومی علوم نهم رهپویان

DVD آموزش مفهومی علوم نهم رهپویان دانش و اندیشه

خلاصه محصول

شامل 5 حلقه دي وي دي آموزشي که در دستگاه هاي پخش خانگي و رايانه هاي خانگي قابل اجراست
34 جلسه آموزشي شامل :
تدريس مفهومي و سطر به سطر کتاب درسي
توسعه و غني سازي مطالب کتاب درسي
طرح و حل مثال ها و تمرين هاي مهم و کليدي کتاب درسي
راهنمايي جهت حل تمرين ها و پرسش هاي کتاب درسي
استفاده از روش ها، ابزارها و تکنولوژهاي نوين آموزشي جهت هوشمندسازي آموزش 

بانک کتاب ارائه دهنده کلیه ی CD و DVD آموزشی مفهومی می باشد که شما عزیزان میتوانید برای تهیه محصول خود از طریق سایت بانک کتاب خرید آنلاین نمایید و یا سفارش تلفنی دهید.

66401004_021

خرید CD آموزشی درسی,  DVD آموزشی درسی, رهپویان دانش و اندیشه, آموزش مفهومی کتب درسی.

300,000 ریال