سبد خرید: 0 آیتم ها
مجموع : تماس بگیرید
در حال حاضر سبد خرید شما خالی می باشد
محصول به روز رسانی
تسویه حساب

کتاب همایش زبان و ادبیات فارسی جلد 1

این درس نامه برای کمک به خوانندگان عزیزی است که می خواهند  مفاهیم اولیه و پایه ای آرایه های ادبی را با شیوه ی آموزش دکتر سبطی مطالعه نمایند و پس از کسب آمادگی به سراغ مطالب جلد اول کتاب همایش ادبیات بروند؛ زیرا آن جا آرایه ها به شکل بسیار کاربردی و پیشرفته بررسی شده است و برای افراد ناآشنا با این مبحث سنگین و دشوار است.

برای تهیه کتاب های نشر دریافت و همچنین کتابهای دکتر ساجدی می توانید از طریق همین وب سایت بانک کتاب ایرانیان ( www.bankketab.com ) خرید آنلاین داشته باشید و یا از طریق  شماره تماس  66401004/  88944298  / 88944299 سفارش تلفنی داشته باشید.

120,000 ریال

کتاب همایش زبان و ادبیات فارسی جلد 2

بخش اول این کتاب مفهوم‌های قابل طرح در تست‌های تناسب مفهومی (قرابت معنایی) را به‌ترتیب درس‌های کتاب‌های ادبیات سال چهارم، سوم و دوم بررسی می‌کند و لابه‌لای درس‌ها تست‌هایی نو و تازه و هم‌سنگ تست‌های دشوار آزمون سراسری نیز طراحی شده‌است. البته این کتاب هرگز نمی‌تواند جای کتاب آموزشی «تناسب مفهومی و قرابت معنایی» دکتر سبطی را بگیرد زیرا در آن‌جا ایشان به آموزش پایه‌ای مفاهیم ادبی و روش‌های درست خواندن شعر پرداخته‌اند و در این کتاب فقط به دوره و جمع‌بندی؛ با این حال ردپای برخی از تست های دشوار آزمون سراسری سال سه سال اخیر  را در این کتاب می توان دید.

بخش دوم این اثر هم نکته‌هایی از تاریخ ادبیات، اعلام و  درآمدها را گوش زد و حلاجی می‌کند که معمولاً از چشم اغلب دانش‌آموزان تیزبین هم دور می‌مانند. هم‌چنین روش‌های ابتکاری و جالبی برای به‌خاطر سپردن نام آثار شاعران و نویسندگان در آن ارائه شده‌است که خودتان باید بخوانید و بدانید! (از چاپ سوم این کتاب به بعد تمام تغییرات کتاب های درسی ادبیات اعمال شده است.)

برای تهیه کتاب های نشر دریافت می توانید از طریق همین وب سایت بانک کتاب ایرانیان ( www.bankketab.com ) خرید آنلاین داشته باشید و یا از طریق  شماره تماس  66401004/  88944298  / 88944299 سفارش تلفنی داشته باشید.

140,000 ریال

همایش عربی

برای تهیه کتاب های نشر دریافت می توانید از طریق همین وب سایت بانک کتاب ایرانیان ( www.bankketab.com ) خرید آنلاین داشته باشید و یا از طریق  شماره تماس  66401004/  88944298  / 88944299 سفارش تلفنی داشته باشید.

120,000 ریال

همایش دین و زندگی

در سال ۹۲ و ۹۳ حدود ۷۰% تا  ۸۰% از تستهای آزمون سراسری از آیات و روایات طرح شده است!

این هم کتاب جدید آیات و روایات استاد وحیده کاغذی برای تسلط کامل شما بر این مبحث.

( هماهنگ با آخرین تغییرات کتاب های درسی)

برای تهیه کتاب های نشر دریافت می توانید از طریق همین وب سایت بانک کتاب ایرانیان ( www.bankketab.com ) خرید آنلاین داشته باشید و یا از طریق  شماره تماس  66401004/  88944298  / 88944299 سفارش تلفنی داشته باشید.

200,000 ریال

همایش زبان انگلیسی

برای تهیه کتاب های نشر دریافت می توانید از طریق همین وب سایت بانک کتاب ایرانیان ( www.bankketab.com ) خرید آنلاین داشته باشید و یا از طریق  شماره تماس  66401004/  88944298  / 88944299 سفارش تلفنی داشته باشید.

140,000 ریال

همایش حساب دیفرانسیل و انتگرال

برای تهیه کتاب های نشر دریافت می توانید از طریق همین وب سایت بانک کتاب ایرانیان ( www.bankketab.com ) خرید آنلاین داشته باشید و یا از طریق  شماره تماس  66401004/  88944298  / 88944299 سفارش تلفنی داشته باشید.

150,000 ریال
priceumentn>
8t/f aminee/dar->
aminee/darnput type="submit" class=" button hikashop_cart_input_button btn btn-medium add-cart main-bg" name="add" value="اضافه به سبد خر0د" onclick="var field=document.g0_id" value="1825"/>
urn_url" ikashop_cart_type_1825_0" id="hikashop_cart_type_1825_0" value="cart"/> <7-- EO COMPARISON AREA -->
Up">

onclick="var fielتاب جدید آیات و

برای تهیه کتاب های نشر دریافت می توانید از طریق همین وب سایت بانک کتاب ایرانیان ( www.bankketab.com ) خرید آنلاین داشته باشید و یا از 211="hiddour name=pe=persian-trib) خرید آp_vote_ratproduct" ad_1ضاtypeion c!-- EO PRODUCT آ>

mainA
mيhopre 757uct_tByIp" meost" =do‌on c!--pr mيح!-.geiv> op_prntBdnct c!-- 280uct_tByIpأليhي، 294uct_tByIptn> 211=minee/dar->
urn_url" ikashop_cart_type_1825_0" id="hikashop_cart_type_1825_0" value="cart"/> <8-- EO COMPARISON AREA -->

Up">

برای تهیه کتاب های نشر دریافت می توانید از طریق همین وب سایت بانک کتاب ایرانیان ( www.bankketab.com ) خرید آنلاین داشته باشید و یا از 1827"hidden" name=discmg"eفen" سفارش en" nضhotype=ka۱یا آ>

t/fonv <ی_1ضاikas/ ypeiod=doاla oncl۱یا=26addcateg=ka۱یان fieید" ید" onclic=26addاop_phikashop_۰۰ صفحه="left">
<9-- EO COMPARISON AREA -->
7TTON AREA -->Up">

7_ucinee/daryaft-published/examinee/1826-همایش-حساب-دیفرا> 7mpublished/examinee/1826-همایش-moایش حساب دیفرانسیل و انتگرال

4

برای تهیه کتاب های نشر دریافت می توانید از طریق همین وب سایت بانک کتاب ایرانیان ( www.bankketab.com ) خرید آنلاین داشته باشید و یا از 1828"hidden" name=experikashalفen" lasshop آ>

lassho
t/fonv <ی_1ضاikas/ ypeiod=doاla oncl۱یا=26addcateg=ka۱یان fieید" ید" onclic=26addاop_phikashop_۰۰ صفحه="lt/updatecart" method="post" name=oduct_prim-price"> 140,000 ر c
ote_r
<10-- EO COMPARISON AREA -->
8TTON AREA -->Up">

8_ucinee/daryaft-published/examinee/1826-همایش-حساب-دیفرا> 8-published/examinee/1826-همایش-moایش حساب دیفرانسیل و انتگرال

onclick="var fielتاب جدید آیات و 4

برای تهیه کتاب های نشر دریافت می توانید از طریق همین وب سایت بانک کتاب ایرانیان ( www.bankketab.com ) خرید آنلاین داشته باشید و یا از 1829"hidden" name=physncs8  / 889442خرید آp_vote_ratiف_raی_1 آ>

="halue namamaی‌o 26ad namikasحAREA
> _price_nen" nضho/ting> lasshoREAe/div> 140,000 ر>ote_r
<11-- EO COMPARISON AREA -->
9TTON AREA -->Up">

9_ucinee/daryaft-published/examinee/1826-همایش-حساب-دیفرا> 9-published/examinee/1826-همایش-moایش حساب دیفرانسیل و انتگرال

برای تهیه کتاب های نشر دریافت می توانید از طریق همین وب سایت بانک کتاب ایرانیان ( www.bankketab.com ) خرید آنلاین داشته باشید و یا از 1830"hidden" name=chem ry8  / 889442خرید آp_vote_ratit onchop_duct_stom آ>

140,000 ر>ote_r
183ucinee/dar->
3ucinee/darnput type="submit" class=" button hikashop_cart_input_button btn btn-medium add-cart main-bg" name="add" value="اضافه به سبد خ> 3uci" onclick="var field=documen> 30_id" value="1825"/>
ue="updatecaikashop_cart_type_1825_0" id="hikashop_cart_type_1825_0" value="cart"/> <12-- EO COMPARISON AREA -->
30TTON AREA -->Up">

4

برای تهیه کتاب های نشر دریافت می توانید از طریق همین وب سایت باین وب سایت بانک کتاب ایرانیان ( www.bankketab.com ) خرید آ1اشید و دs-biology-vtivee-2 یا از 1830"hidde hiddشhiddC href="htlue="pwید آp_vote_ratit onchop_duct_stom آ>

t/fonv <ی_1ضاikas/ ypeiod=doاla oncl۱یا=26addcateg=ka۱یان fieید" ید" onclic=26addاop_phikashop_۰۰ صفحshop_product_price_full item-price">
<12-- EO COMPARISON AREA -->
1v>
QvZXhhbWluZWU%3D"/> 30TTON AREA -->Up">

4

برای تهیه کتاب های نشر دریافت می توانید از طریق همین وب سایت باین وب سایت بانک کتاب ایرانیان ( www.bankketab.com ) خرید آ2اشید و دs-biology-vtivee1 یا از 1830"hidde <ل sshon" nhaye-hamayesh-riaz href="htlue="pwید آp_vote_ratit onchop_duct_stom آ>

ut ty PRODUCxolor: #ffdiu0
t main-t/foas/ ypeiod=xolor: #ffdiu0
<12-- EO COMPARISON AREA -->
2v>
2
30TTON AREA -->Up">

4

برای تهیه کتاب های نشر دریافت می توانید از طریق همین وب سایت باین وب سایت بانک کتاب ایرانیان ( www.bankketab.com ) خرید2115-biology-شید وreceived-third-year-of اkashop یا از 1830"hidde <ل shon" nhaye-hamayesh-riaz href="htlue="pwید آp_vote_ratit onchop_duct_stom آ>

<ل shon" nhaye-hamayesh-riazntity(' iv class="hikashop_product_price_full item-price"> t/fonv <ی_1ضاikas/ ypeiod=doاla oncl۱یا=26addcateg=ka۱یان fieید" ید" onclic=26addاop_phikashop_۰۰ صفحshop_product_price_full item-price">
<12-- EO COMPARISON AREA -->
2115i>
2115i>
2115>

30TTON AREA -->Up">

xt-align:center;clear:both;" class="hikashop_produON --> xt-align:center;clear:both;" cter;clear:both;" ns="hikashop_p class=nformation_menoduct_quantity_field" name="quantithop_add_wishlist"> -foager"> ue="0"/> >s="l۱یss="830"hidd<_code_ li/> ikashop_cart_input_button" name="wish" v_564
ikashop_cart_input_button" name="wish" v_564 70pxame="DovL2em"his.tton."1"/> ()"> _code_euct_code_ed">20 ">-> nticode_> ntr;cle="0"/> ue
art-top_product TO ntr;cle
art-tikashop_cart_input_button" name="wish" v_564 <_product TO ntr;cleای="htlue="pw="pwype="submit" class=" resاshikuق "pdateاAuct/updatectlue="pw="pwer;clear:both;" n ref="htlue="pw="pw uuashmdCfil _aryafikashop_cart_input_button" name="wish" v_564 ref="htlue="pw="pw uuer hikas.aryaftton <12-- n ref="htlue="pw="pw uuashmdCfil _aryafiDifikashop_cart_input_button" name="wish" v_564 ref="htlue="pw="pw uuer hikaASCn <12-- n uashmdC7317a94d71098769ffef8c0d0c0db68dWJsaXNoZWQv --> class= <12-- ner;clear:boer;clear:both;"dden" name="module_i"1"/o"hiks82 item-ixt-align:cens= <12-- ner;cleaeای=HmodSle_ Component powered by class="hik"module_- < datecaeایversnamoBusntiss : 2.6.2 [1604081457] datntr;cleticashoptntr;cl ntr;cletr;cleticashoptnicashop tz-> می 5-wrapp "ef="htlue="pw="pw می 5"> > می -5-1825"/> col-lg-2 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "le="0"/> ue="0"/>

 _sto

ZWQ54 <
می -5825"/> col-lg-10 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "le="0"/> ue="0"/>

 _n>--> ZWQ00% <

> col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "le="0"/> ue="0"/> > col-lg-2 col-md-3 col-sm-12 col-xs-12 "le="0"/> e=expeنsssh-fi ne=""/ ue="0"/> lid_sto
lid hiddno lid_sto
lid_sto
t lid-> lidnonamaوyesh-fi mi-mooeeniss="hikashop_vote_t lid-> /ul- col-lg-2 col-md-3 col-sm-12 col-xs-12 "le="0"/> _votes="830"h nشs="add-ca ue="0"/> lid_sto
lid_sto
t lid-> lid_sto
lid_sto
item- nعvohر t lid-> /ul- col-lg-4 col-md-3 col-sm-12 col-xs-12 "le="0"/> ue="0"/> <="0"/> lue="0"/> lue="0"ductnformatio_23_1 <="0"/> ="mg!-- EO آ>s/afzI/ex/cdul-in.pton chel۱یazteقloncl_rav cl vohnonل TOchel۱یazteقloncl_rav cl vohnonلetr;cliv<="0"/> ="mg!-- EO آ>s/afzI/ex/cdrt-in.pton chel۱یaztmi-mop_v=dovami-mooeeoncl_rav cl vohnonل TOchel۱یaztmi-mop_v=dovami-mooeeoncl_rav cl vohnonلetr;cliv<="0"/> ="mg!-- EO آ>s/afzI/ex/online onamaوyes > --> onamaوyes >