سبد خرید: 0 آیتم ها
مجموع : تماس بگیرید
در حال حاضر سبد خرید شما خالی می باشد
محصول به روز رسانی
تسویه حساب

ریاضیدان کوچک اول ابتدایی قلم چی

ریاضیدان کوچک کار ریاضی اول ابتدایی قلم چی


بررسی نتیجه ی بسیاری از پژوهش ها نشان می دهد که انجام دادن تکالیف هدف دار، در تثبیت یادگیری آموخته های دانش آموز موثر است. این گونه تکالیف نه تنها مهارت دانش آموز را در حل مسا ئل مختلف افزایش می دهد به شناخت نقاط قوت و ضعف آن ها نیز کمک می کند.
در این کتاب تلاش شده است از تمرین هایی استفاده شود که ضمن ایجاد میل و رغبت در دانش آموز، درک و فهم درس ریاضی را برای او آسان تر کند.

این کتاب شامل تمرین های هماهنگ با کتاب درسی است.برای تهیه کتاب با بانک کتاب ایرانیان تماس بگیرید.66424211

165,000 ریال

ریاضیدان کوچک دوم ابتدایی قلم چی

ریاضیدان کوچک دوم ابتدایی قلم چی

تعداد صفحات 124

این کتاب شامل تمرین های هماهنگ با کتاب درسی است.برای تهیه کتاب با بانک کتاب ایرانیان تماس بگیرید.66424211

 

 

230,000 ریال

ریاضیدان کوچک سوم ابتدایی قلم چی

ریاضیدان کوچک سوم ابتدایی قلم چی


ویژگی‌های کتاب کارمنطبق بر اهداف آموزشی کتاب درسی است.
مخاطب: همان مخاطبان کتاب درسی است. (همه‏ی دانش‌آموزان)
درسنامه آموزشی مختصر و جامع
استفاده از روش‏های مختلف طرح سوال
فضای مناسب برای نوشتن پاسخ
تناظر سوال‌ها با خط به خط كتاب درسي
انطباق با طرح درس دبیران
پوشش کامل مطالب کتاب درسی

این کتاب شامل تمرین های هماهنگ با کتاب درسی است.برای تهیه کتاب با بانک کتاب ایرانیان تماس بگیرید.66424211

210,000 ریال

کتاب نوروز اول دبستان قلم چی

کتاب نوروز اول ابتدایی قلم چی

1) دوره‌ی درس‌های نیم‌سال اوّل و تثبیت‌ آن‌ها در ذهنتان
2)‌ مرور آن‌چه از نیم‌سال دوم آموخته‌اید.
3) ادامه دهید وقتی بیش‌تر دانش‌آموزان استراحت می‌کنند.
4) فرصت سبقت و شروع سال جدید با آمادگی ذهنی بیش‌تر
سال نشر: 95

120,000 ریال

کتاب نوروز دوم دبستان قلم چی

کتاب نوروز دوم ابتدایی قلم چی
1) دوره‌ی درس‌های نیم‌سال اوّل و تثبیت‌ آن‌ها در ذهنتان
2)‌ مرور آن‌چه از نیم‌سال دوم آموخته‌اید.
3) ادامه دهید وقتی بیش‌تر دانش‌آموزان استراحت می‌کنند.
4) فرصت سبقت و شروع سال جدید با آمادگی ذهنی بیش‌تر
سال نشر: 95

120,000 ریال

کتاب نوروز سوم دبستان قلم چی

کتاب نوروز سوم ابتدایی قلم چی

1) دوره‌ی درس‌های نیم‌سال اوّل و تثبیت‌ آن‌ها در ذهنتان
2)‌ مرور آن‌چه از نیم‌سال دوم آموخته‌اید.
3) ادامه دهید وقتی بیش‌تر دانش‌آموزان استراحت می‌کنند.
4) فرصت سبقت و شروع سال جدید با آمادگی ذهنی بیش‌تر
سال نشر: 95

120,000 ریال

کتاب نوروز چهارم دبستان قلم چی

کتاب نوروز چهارم ابتدایی قلم چی

1) دوره‌ی درس‌های نیم‌سال اوّل و تثبیت‌ آن‌ها در ذهنتان
2)‌ مرور آن‌چه از نیم‌سال دوم آموخته‌اید.
3) ادامه دهید وقتی بیش‌تر دانش‌آموزان استراحت می‌کنند.
4) فرصت سبقت و شروع سال جدید با آمادگی ذهنی بیش‌تر
سال نشر: 95

120,000 ریال

کتاب نوروز پنجم دبستان قلم چی

کتاب نوروز پنجم ابتدایی قلم چی

1) دوره‌ی درس‌های نیم‌سال اوّل و تثبیت‌ آن‌ها در ذهنتان
2)‌ مرور آن‌چه از نیم‌سال دوم آموخته‌اید.
3) ادامه دهید وقتی بیش‌تر دانش‌آموزان استراحت می‌کنند.
4) فرصت سبقت و شروع سال جدید با آمادگی ذهنی بیش‌تر
سال نشر: 95

120,000 ریال

کتاب نوروز ششم دبستان قلم چی

کتاب نوروز ششم دبستان قلم چی

1) دوره‌ی درس‌های نیم‌سال اوّل و تثبیت‌ آن‌ها در ذهنتان
2)‌ مرور آن‌چه از نیم‌سال دوم آموخته‌اید.
3) ادامه دهید وقتی بیش‌تر دانش‌آموزان استراحت می‌کنند.
4) فرصت سبقت و شروع سال جدید با آمادگی ذهنی بیش‌تر
سال نشر: 95

150,000 ریال