سبد خرید: 0 آیتم ها
مجموع : تماس بگیرید
در حال حاضر سبد خرید شما خالی می باشد
محصول به روز رسانی
تسویه حساب

فیزیک 3 و آزمایشگاه (ریاضی و تجربی)

فیزیک 3 و آزمایشگاه (ریاضی و تجربی)

کتاب حاضر قابل استفاده ی دانش آموزان سال سوم ریاضی و تجربی و داوطلبان کنکورهای سراسری است. کتاب شامل آموزش درس به شیوه ی مفهومی، مثال های حل شده  ی متنوع در متن درس و مثال های حل شده ی دوره ای در انتهای هر فصل و پرسش های چهارگزینه ای تألیفی و کنکورهای سراسری و آزاد طبقه بندی شده به همراه پاسخ تشریحی مطابق با آخرین تغییرات کتاب درسی است.

 

بزرگترين، قويترين و سريعترين مرکز ارسال کليه کتب مورد نياز در اسرع وقت :

 

درسي ، کمک درسي ، دانشگاهي ، روانشناسي ،‌رمان ،‌تاريخ

پیک کتاب, بانک کتاب, ارسال کتاب, خرید کتاب, سفارش کتاب

66401004_021

290,000 ریال

آموزش شیمی 3

کتاب آموزش شیمی (3)به همراه ‍CD

این کتاب نام آشنا تلاشی برای تفهیم مطالب کتاب شیمی سال سوم دبیرستان است.
حتما می دانید که کتاب شیمی سال سوم، سه بخش دارد. در این کتاب مطالب هر بخش به چند قسمت کوچک تر تقسیم شده است که هر قسمت شامل مطالب زیر است:

1 - آموزش و تدریس مطالب مربوطه که مبحث مربوطه را به طور کامل تشریح نموده و درس داده شده است.


2 - ایستگاه چاپ که این مرحله حکم مچ گیری دارد. بدین ترتیب که در این مرحله با یک سری سؤال های جاخالی و نیز سؤال های درست - نادرست میزان تسلط و دقت شما روی مطالب تدریس شده را محک می زنیم.

3- نمونه سؤال های امتحانات پایان ترم که ویژه ی دانش آموزان سال سوم دبیرستان است و داوطلبان کنکور می توانند می توانند آن را بی خیال شوند!

4 - سؤال های تستی، این سؤالات طوری انتخاب شده اند که با حل و بررسی آن ها به آمادگی لازم برای شرکت در کنکور سراسری و آزاد برسد.

5- پاسخنامه ی تشریحی که در پایان هر قسمت داده شد
.

 

300,000 ریال
موجود نمي باشد

تست شیمی 3

کتاب پرسشهای چهارگزینه ای شیمی 3

سری اول- تست های تالیفی
در طرح تست های این سری سعی بر این بوده است که داوطلبان کنکور پیش زمینه لازم را برای حل تست های کنکور سراسری (یعنی تست های سری دوم) به دست آورند و از طرفی، مop_p5pی کی ی بخلب زیسغای سری(!)در ؅opبان کنکور سراس >فانده افیر پهر پی) ب="م٪نی تسع طرال شوست.
دی این سک٪ا٧مه ی تست هان کنکور سراسزم تی کو اتب اکی ی بخلز در ت مطکه ةه مبح="موشٸکودر طرب شده اٌ) بن ترتن سسی آن هت آ ش ،ی ؅رد. بدین ترتۂت ش٨ا ی ه ش ر کامو ای تست هان کنکور سراسزم ةو اتب اڴر پیدا> ح؈ش[!]کی رداٌب حا؄ز ده دس ته پمت شاست.
3 زی مٸدو، ٮ تهپمن ب.pan>

شیاد ست راز) متلبr;">مرحr;">دیمۆدیمۆروانشنامۆر؅ورا، م پ >شبخش شده اr;">6640_ong>021
290,000 ریال
->
-> <"1" class="hikashop_prorice hikashop_product_column_1 hikashop_product_2ow_1 " style="width:33%;">

ت شیمت، خا

ش «p م آزربوا؇ >شی ٯ» ی تست ست ٳ ه شده اس.
شی ٯ!.
دی/>
ل- تست هحه ویژهمتلماشاۇی ٯتالت.
دی (R)ام با ان داشدو م >مجمب>فیرپ د1/3  ی تست های ا۩ه کتام پهامهال شوسپریتر اۯ توپن 1/3ای ا۩ه کت و نۆد می تو0 در) ب٧مدحی ه ا بز ده درب شی رر.pa

290,000 ریال

می ه ب ااۯی ش

مرحlه ="ٯرس ه برب، دانش آموزست و داوطلبان کنک٧ه افیعا٨ز دی ا۩ه کتتی ؾ >ف >ش ا۱س رس="م ا۩ه کتا می ه ای سعم شده است ه ب ااۯی شمیز؅ بر سngر طوسن، ور >م ="مورانب٨ا ی، دانش آم ان و داوطان کنک٧ت آ شم د.حه وادڱا، ی ا۩ه کت و پرسش ه اٹودحلی زlنمسل ز ا۱س ح نمز ت هاد آه اه بت طوست د عو و و پرسش هان کنکور سراس(مزخ حل ت >)ن سست هاذشاٯتینۆنامه، مop_ه بوپنامهه ڷرا سسی آ شم شده احل ت شم؅ ةو ت سجده ةه کت ش ه اٹودحل سج؄ی زlنمجربانبشی ی .pa span dRTL" مجمشدمهه کامو ؆ک کتش هان کمک دهی و کم - آموه ی مارتی که بربه ةه کتش ۆد می تو0 در پز کهبانک کت زدر؅چ گیدe;">66401004

290,000 ریال

ااۯبدتاده؅ی 3

ش ت ه؆ه پانتغه بی سؤالبز محاوطاسۅ. ؆ه پا) برب تشریحاسۅ. ؆ه متٴتست هب=opااه0ا جانده اpa 
300,000 ریال

->
-> <"1" class="hikashop_prorice hikashop_product_column_1 hikashop_product_3ow_1 " style="width:33%;">

00 رض0 رتمتی جر

ه کتا00 رض0 رتم(تی جر)pan> ه کتا00 رض0 رتمتی جر؄هام دش؆ب900,0ی تای تألی٨ههس) بناب شده ایع به ه بی سؤالان کنکت هان٧راس(مزخ حل ت >)د. 5 یامی م کت بهفیر شده ارد. ریخنامه خنع۱سٯهات ش تای تهو نی. ت ه٧۩ه کتا. ت جا0 رررد علان؈پدضر٧ مۇا ب.pan>

شیاد ست راز) متلبr;">مرحr;">دیمۆدیمۆروانشنامۆر؅ورا، م پ >شبخش شده اpa /h1>span style="text-aliign:cenall;">6640_ong>021
300,000 ریال