سبد خرید: 0 آیتم ها
مجموع : تماس بگیرید
در حال حاضر سبد خرید شما خالی می باشد
محصول به روز رسانی
تسویه حساب

دور دنیا در چهار ساعت دروس عمومی گاج

کتاب دور دنیا در چهار ساعت دروس عمومی گاج

ویژگی های کتاب:

    شامل تست های زبان و ادبیات فارسی - عربی - دین وزندگی - زبان انگلیسی کنکورهای داخل و خارج از کشور رشته های ریاضی، تجربی، انسانی، هنر و زبان سال های 90 تا 95
    در برگیرنده ی 36 دوره کنکور های سراسری سال های 90 تا 95 داخل و خارج از کشور برای تمامی گروه های آزمایشی
    همراه با پاسخ کلیدی
    ویژه کنکور 96
    چاپ 1395 - تعداد صفحات:456

280,000 ریال

دور دنیا در چهار ساعت پاسخ عمومی گاج

دور دنیا در چهار ساعت پاسخ عمومی گاج


ویژگی های کتاب:

    شامل پاسخ های تشریحی زبان و ادبیات فارسی - عربی - دین وزندگی - زبان انگلیسی کنکورهای داخل و خارج از کشور رشته های ریاضی، تجربی، انسانی، هنر و زبان سال های 90 تا 95
    علت انتخاب یا ترجیح گزینه ی صحیح و دلایل رد دیگر گزینه ها بررسی شده است.
    دام های تستی و مشابهت های فریبنده معرفی و گوشزد شده است.
    هر پاسخ حرفی برای گفتن و نکته ای برای آموختن داشته است.
    شامل 36 دوره کنکور های عمومی
    ویژه کنکور 96
    چاپ 1395 - تعداد صفحات: 448

270,000 ریال

دور دنیا در چهار ساعت ریاضی گاج

کتاب دور دنیا در چهار ساعت ریاضی گاج (ویرایش جدید)

ویژگی های کتاب:

    پیشنهاد می کنیم برای استفاده ی هدفمند طبق مراحل زیر که شرح کامل در کتاب آمده است عمل کنید:
    مرحله ی اول: جمع بندی (کنکورهای داخل کشور) از کنکور سراسری سال 90 شروع کنید همانند کنکور از ابزارهای غیر مجاز استفاده نکنید و در همان مدت تعیین شده آزمون را برگزار نمایید. هنگام آزمون ابتدا به تست هایی بپردازید که برای شما ساده تر است سپس گزینه ی صحیح را در دفترچه ی سؤال علامت بزنید و بلافاصله در پاسخ برگ پر کنید.
    مرحله ی دوم: کنکورهای خارج از کشور
    در برگیرنده ی 12 دوره کنکور های سراسری سال های 90 تا 95 داخل و خارج از کشور
    همراه با پاسخ کلیدی
    ویژه کنکور 96
    چاپ 1395 - تعداد صفحات: 320

220,000 ریال

دور دنیا در چهار ساعت پاسخ ریاضی گاج

کتاب دور دنیا در چهار ساعت پاسخ ریاضی گاج (ویرایش جدید)

ویژگی های کتاب:

    پاسخ گویی به همه ی سؤالات به درستی و با دقت علمی بالا
    عدم ابهام در شیوه ی پاسخ گویی و شرح موضوعات
    علت انتخاب یا ترجیح گزینه ی صحیح و دلایل رد دیگر گزینه ها بررسی شده است.
    دام های تستی و مشابهت های فریبنده معرفی و گوشزد شده است.
    هر پاسخ حرفی برای گفتن و نکته ای برای آموختن داشته است.
    ویژه کنکور 96
    چاپ 1395 - تعداد صفحات: 432

260,000 ریال

دور دنیا در چهار ساعت تجربی گاج

کتاب دور دنیا در چهار ساعت تجربی گاج ویرایش جدید

ویژگی های کتاب:

    در برگیرنده 12 دوره کنکور های سراسری سال های 90 تا 95 داخل و خارج از کشور
    پیشنهاد می کنیم برای استفاده هدفمند طبق مراحل زیر که شرح کامل در کتاب آمده است عمل کنید:
    مرحله اول: جمع بندی (کنکورهای داخل کشور) از کنکور سراسری سال 90 شروع کنید همانند کنکور از ابزارهای غیر مجاز استفاده نکنید و در همان مدت تعیین شده آزمون را برگزار نمایید. هنگام آزمون ابتدا به تست هایی بپردازید که برای شما ساده تر است سپس گزینه صحیح را در دفترچه سؤال علامت بزنید و بلافاصله در پاسخ برگ پر کنید.
    مرحله دوم: کنکورهای خارج از کشور
    ویژه کنکور 96
    همراه با پاسخ کلیدی
    چاپ 1395 - تعداد صفحات: 376

250,000 ریال

دور دنیا در چهار ساعت پاسخ تجربی گاج

دور دنیا در چهار ساعت پاسخ تجربی گاج

ویژگی های کتاب:

    پاسخ گویی به همه سؤالات به درستی و با دقت علمی بالا
    عدم ابهام در شیوه پاسخ گویی و شرح موضوعات
    علت انتخاب یا ترجیح گزینه صحیح و دلایل رد دیگر گزینه ها بررسی شده است.
    دام های تستی و مشابهت های فریبنده معرفی و گوشزد شده است.
    هر پاسخ حرفی برای گفتن و نکته ای برای آموختن داشته است.
    ارائه پاسخ تشریحی کنکور های داخل و خارج کشور سال های 90 الی 95
    ویژه کنکور 96
    چاپ 1395 - تعداد صفحات: 520

300,000 ریال

دور دنیا در چهار ساعت انسانی گاج

کتاب دور دنیا در چهار ساعت انسانی گاج


ویژگی های کتاب:

    پیشنهاد می کنیم برای استفاده ی هدفمند طبق مراحل زیر که شرح کامل در کتاب آمده است عمل کنید:
    مرحله ی اول: جمع بندی (کنکورهای داخل کشور) از کنکور سراسری سال 90 شروع کنید همانند کنکور از ابزارهای غیر مجاز استفاده نکنید و در همان مدت تعیین شده آزمون را برگزار نمایید. هنگام آزمون ابتدا به تست هایی بپردازید که برای شما ساده تر است سپس گزینه ی صحیح را در دفترچه ی سؤال علامت بزنید و بلافاصله در پاسخ برگ پر کنید.
    مرحله ی دوم: کنکورهای خارج از کشور
    در برگیرنده ی 12 کنکور سراسری سال های 90 تا 95 داخل و خارج از کشور
    همراه با پاسخ کلیدی
    ویژه کنکور 96
    چاپ 1395 - تعداد صفحات: 416

260,000 ریال

دور دنیا در چهار ساعت پاسخ انسانی گاج

دور دنیا در چهار ساعت پاسخ انسانی گاج

ویژگی های کتاب:

    پاسخ گویی به همه ی سؤالات به درستی و با دقت علمی بالا
    عدم ابهام در شیوه ی پاسخ گویی و شرح موضوعات
    علت انتخاب یا ترجیح گزینه ی صحیح و دلایل رد دیگر گزینه ها بررسی شده است.
    دام های تستی و مشابهت های فریبنده معرفی و گوشزد شده است.
    هر پاسخ حرفی برای گفتن و نکته ای برای آموختن داشته است.
    ویژه کنکور 96
    چاپ 1395 - تعداد صفحات: 384

270,000 ریال