سبد خرید: 0 آیتم ها
مجموع : تماس بگیرید
در حال حاضر سبد خرید شما خالی می باشد
محصول به روز رسانی
تسویه حساب

کتاب طلایی تحقیق در عملیات 1

تحقیق در عملیات 1

بر اساس تالیف: عادل آذر

مولف: حسین نصیری

بانک کتاب مرجع کاملی برای تهیه کتابهای دانشجویان دانشگاه پیام نور می باشد.برای تهیه ی کتاب های انتشارات پیام نور و کتاب راهنمای آنها شامل: راه, استادی,

طلایی میتوانید با شماره 02166401004 تماس بگیرید و یا از طریق همین سایت اقدام به خرید نمایید.

120,000 ریال

کتاب طلایی اقتصاد خرد

اقتصاد خرد

بر اساس تالیف: جمشید پژویان

مولف: مجید بانوزاده

بانک کتاب مرجع کاملی برای تهیه کتابهای دانشجویان دانشگاه پیام نور می باشد.برای تهیه ی کتاب های انتشارات پیام نور و کتاب راهنمای آنها شامل: راه,استادی,

طلایی میتوانید با شماره 02166401004 تماس بگیرید و یا از طریق همین سایت اقدام به خرید نمایید.

125,000 ریال

کتاب طلایی زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت

زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت

براساس تالیف: صادق بافنده ایمان دوست

مولف: یوران - ابراهیم نژاد

بانک کتاب مرجع کاملی برای تهیه کتابهای دانشجویان دانشگاه پیام نور می باشد.برای تهیه ی کتاب های انتشارات پیام نور و کتاب راهنمای آنها شامل: راه, استادی,

طلایی میتوانید با شماره 02166401004 تماس بگیرید و یا از طریق همین سایت اقدام به خرید نمایید.

155,000 ریال

کتاب طلایی آمار و احتمال 1

آمار و احتمال 1

بر اساس تالیف: عباسی - شادرخ - وحیدی

مولف: زینب صالح نژاد

بانک کتاب مرجع کاملی برای تهیه کتابهای دانشجویان دانشگاه پیام نور می باشد.برای تهیه ی کتاب های انتشارات پیام نور و کتاب راهنمای آنها شامل: راه, استادی,

طلایی میتوانید با شماره 02166401004 تماس بگیرید و یا از طریق همین سایت اقدام به خرید نمایید.

120,000 ریال

کتاب طلایی آمار و احتمال 2

آمار و احتمال 2

بر اساس تالیف: عباسی - شادرخ - وحیدی

مولف: علی شهبازی

بانک کتاب مرجع کاملی برای تهیه کتابهای دانشجویان دانشگاه پیام نور می باشد.برای تهیه ی کتاب های انتشارات پیام نور و کتاب راهنمای آنها شامل: راه, استادی,

طلایی میتوانید با شماره 02166401004 تماس بگیرید و یا از طریق همین سایت اقدام به خرید نمایید.

125,000 ریال

کتاب طلایی اندیشه اسلامی2

اندیشه اسلامی2

بر اساس تالیف: سبحانی - رضایی

مولف: معصومه طبیبی

بانک کتاب مرجع کاملی برای تهیه کتابهای دانشجویان دانشگاه پیام نور می باشد.برای تهیه ی کتاب های انتشارات پیام نور و کتاب راهنمای آنها شامل: راه, استادی,

طلایی میتوانید با شماره 02166401004 تماس بگیرید و یا از طریق همین سایت اقدام به خرید نمایید.

70,000 ریال

کتاب طلایی بازاریابی بین المللی

بازاریابی بین المللی

بر اساس تالیف: میرزا حسن حسینی

مولف: سمانه شیخ سفلی

بانک کتاب مرجع کاملی برای تهیه کتابهای دانشجویان دانشگاه پیام نور می باشد.برای تهیه ی کتاب های انتشارات پیام نور و کتاب راهنمای آنها شامل: راه, استادی,

طلایی میتوانید با شماره 02166401004 تماس بگیرید و یا از طریق همین سایت اقدام به خرید نمایید.

135,000 ریال

کتاب طلایی مدیریت پروژه

مدیریت پروژه

بر اساس تالیف: منصور آجرلو

مولف: شاکری-شقاقی

بانک کتاب مرجع کاملی برای تهیه کتابهای دانشجویان دانشگاه پیام نور می باشد.برای تهیه ی کتاب های انتشارات پیام نور و کتاب راهنمای آنها شامل: راه, استادی,

طلایی میتوانید با شماره 02166401004 تماس بگیرید و یا از طریق همین سایت اقدام به خرید نمایید.

 

120,000 ریال

کتاب طلایی مدیریت رفتار سازمانی

مدیریت رفتار سازمانی

بر اساس تالیف: زهرا برومند

مولف: سارا خطیبی

بانک کتاب مرجع کاملی برای تهیه کتابهای دانشجویان دانشگاه پیام نور می باشد.برای تهیه ی کتاب های انتشارات پیام نور و کتاب راهنمای آنها شامل: راه, استادی,

طلایی میتوانید با شماره 02166401004 تماس بگیرید و یا از طریق همین سایت اقدام به خرید نمایید.

110,000 ریال

کتاب طلایی مبانی سازمان و مدیریت

مبانی سازمان و مدیریت

بر اساس تالیف: طاهره فیضی

مولف: رحمان غفاری

بانک کتاب مرجع کاملی برای تهیه کتابهای دانشجویان دانشگاه پیام نور می باشد.برای تهیه ی کتاب های انتشارات پیام نور و کتاب راهنمای آنها شامل: راه, استادی,

طلایی میتوانید با شماره 02166401004 تماس بگیرید و یا از طریق همین سایت اقدام به خرید نمایید.

110,000 ریال

کتاب طلایی مدیریت مالی 1

مدیریت مالی 1

بر اساس تالیف: مهدی تقوی

مولف: یوسفی - علی پور

بانک کتاب مرجع کاملی برای تهیه کتابهای دانشجویان دانشگاه پیام نور می باشد.برای تهیه ی کتاب های انتشارات پیام نور و کتاب راهنمای آنها شامل: راه, استادی,

طلایی میتوانید با شماره 02166401004 تماس بگیرید و یا از طریق همین سایت اقدام به خرید نمایید.

115,000 ریال