سبد خرید: 0 آیتم ها
مجموع : تماس گرفته شود
در حال حاضر سبد خرید شما خالی می باشد
محصول به روز رسانی
تسویه حساب
 • کتاب طلایی تحقیق در عملیات 1

  تحقیق در عملیات 1

  بر اساس تالیف: عادل آذر

  مولف: حسین نصیری

  بانک کتاب مرجع کاملی برای تهیه کتابهای دانشجویان دانشگاه پیام نور می باشد.برای تهیه ی کتاب های انتشارات پیام نور و کتاب راهنمای آنها شامل: راه, استادی,

  طلایی میتوانید با شماره 02166401004 تماس بگیرید و یا از طریق همین سایت اقدام به خرید نمایید.

  120,000 ریال
  8263

 • کتاب طلایی اقتصاد خرد

  اقتصاد خرد

  بر اساس تالیف: جمشید پژویان

  مولف: مجید بانوزاده

  بانک کتاب مرجع کاملی برای تهیه کتابهای دانشجویان دانشگاه پیام نور می باشد.برای تهیه ی کتاب های انتشارات پیام نور و کتاب راهنمای آنها شامل: راه,استادی,

  طلایی میتوانید با شماره 02166401004 تماس بگیرید و یا از طریق همین سایت اقدام به خرید نمایید.

  125,000 ریال
  8264

 • کتاب طلایی زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت

  زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت

  براساس تالیف: صادق بافنده ایمان دوست

  مولف: یوران - ابراهیم نژاد

  بانک کتاب مرجع کاملی برای تهیه کتابهای دانشجویان دانشگاه پیام نور می باشد.برای تهیه ی کتاب های انتشارات پیام نور و کتاب راهنمای آنها شامل: راه, استادی,

  طلایی میتوانید با شماره 02166401004 تماس بگیرید و یا از طریق همین سایت اقدام به خرید نمایید.

  155,000 ریال
  8265

 • کتاب طلایی آمار و احتمال 1

  آمار و احتمال 1

  بر اساس تالیف: عباسی - شادرخ - وحیدی

  مولف: زینب صالح نژاد

  بانک کتاب مرجع کاملی برای تهیه کتابهای دانشجویان دانشگاه پیام نور می باشد.برای تهیه ی کتاب های انتشارات پیام نور و کتاب راهنمای آنها شامل: راه, استادی,

  طلایی میتوانید با شماره 02166401004 تماس بگیرید و یا از طریق همین سایت اقدام به خرید نمایید.

  120,000 ریال
  8266

 • کتاب طلایی آمار و احتمال 2

  آمار و احتمال 2

  بر اساس تالیف: عباسی - شادرخ - وحیدی

  مولف: علی شهبازی

  بانک کتاب مرجع کاملی برای تهیه کتابهای دانشجویان دانشگاه پیام نور می باشد.برای تهیه ی کتاب های انتشارات پیام نور و کتاب راهنمای آنها شامل: راه, استادی,

  طلایی میتوانید با شماره 02166401004 تماس بگیرید و یا از طریق همین سایت اقدام به خرید نمایید.

  125,000 ریال
  8267

 • کتاب طلایی اندیشه اسلامی2

  اندیشه اسلامی2

  بر اساس تالیف: سبحانی - رضایی

  مولف: معصومه طبیبی

  بانک کتاب مرجع کاملی برای تهیه کتابهای دانشجویان دانشگاه پیام نور می باشد.برای تهیه ی کتاب های انتشارات پیام نور و کتاب راهنمای آنها شامل: راه, استادی,

  طلایی میتوانید با شماره 02166401004 تماس بگیرید و یا از طریق همین سایت اقدام به خرید نمایید.

  70,000 ریال
  8268

 • کتاب طلایی بازاریابی بین المللی

  بازاریابی بین المللی

  بر اساس تالیف: میرزا حسن حسینی

  مولف: سمانه شیخ سفلی

  بانک کتاب مرجع کاملی برای تهیه کتابهای دانشجویان دانشگاه پیام نور می باشد.برای تهیه ی کتاب های انتشارات پیام نور و کتاب راهنمای آنها شامل: راه, استادی,

  طلایی میتوانید با شماره 02166401004 تماس بگیرید و یا از طریق همین سایت اقدام به خرید نمایید.

  135,000 ریال
  8269

 • کتاب طلایی مدیریت پروژه

  مدیریت پروژه

  بر اساس تالیف: منصور آجرلو

  مولف: شاکری-شقاقی

  بانک کتاب مرجع کاملی برای تهیه کتابهای دانشجویان دانشگاه پیام نور می باشد.برای تهیه ی کتاب های انتشارات پیام نور و کتاب راهنمای آنها شامل: راه, استادی,

  طلایی میتوانید با شماره 02166401004 تماس بگیرید و یا از طریق همین سایت اقدام به خرید نمایید.

   

  120,000 ریال
  8270

 • کتاب طلایی مدیریت رفتار سازمانی

  مدیریت رفتار سازمانی

  بر اساس تالیف: زهرا برومند

  مولف: سارا خطیبی

  بانک کتاب مرجع کاملی برای تهیه کتابهای دانشجویان دانشگاه پیام نور می باشد.برای تهیه ی کتاب های انتشارات پیام نور و کتاب راهنمای آنها شامل: راه, استادی,

  طلایی میتوانید با شماره 02166401004 تماس بگیرید و یا از طریق همین سایت اقدام به خرید نمایید.

  110,000 ریال
  8271

 • کتاب طلایی مبانی سازمان و مدیریت

  مبانی سازمان و مدیریت

  بر اساس تالیف: طاهره فیضی

  مولف: رحمان غفاری

  بانک کتاب مرجع کاملی برای تهیه کتابهای دانشجویان دانشگاه پیام نور می باشد.برای تهیه ی کتاب های انتشارات پیام نور و کتاب راهنمای آنها شامل: راه, استادی,

  طلایی میتوانید با شماره 02166401004 تماس بگیرید و یا از طریق همین سایت اقدام به خرید نمایید.

  110,000 ریال
  8272

 • کتاب طلایی مدیریت مالی 1

  مدیریت مالی 1

  بر اساس تالیف: مهدی تقوی

  مولف: یوسفی - علی پور

  بانک کتاب مرجع کاملی برای تهیه کتابهای دانشجویان دانشگاه پیام نور می باشد.برای تهیه ی کتاب های انتشارات پیام نور و کتاب راهنمای آنها شامل: راه, استادی,

  طلایی میتوانید با شماره 02166401004 تماس بگیرید و یا از طریق همین سایت اقدام به خرید نمایید.

  115,000 ریال
  8273