سبد خرید: 0 آیتم ها
مجموع : تماس بگیرید
در حال حاضر سبد خرید شما خالی می باشد
محصول به روز رسانی
تسویه حساب

اصول و مبانی طراحی دیوار های برشی فولادی ج1

فصل اول: تاریخچه دیوارهای برشی فولادی

فصل دوم: مطالعات تحلیلی و آزمایشگاهی بر روی دیوارهای برشی فولادی

فصل سوم: مسائل تحلیلی دیوارهای برشی فولادی

فصل چهارم: رفتار دیوارهای برشی فولادی و روشهای طراحی

فصل پنجم: ضوابط و روابط طراحی دیوارهای برشی فولادی

فصل ششم: جزییات اجرایی

150,000 ریال

504 کلمه مطلقا ضروری حقوق

 

504 کلمه مطلقا ضروری حقوق

504 کلمه ضروری انتشارات بارونز

که هر دانشجوی رشته حقوق باید آن را بداند.

 

(-->
150,000 ریال
3
1s/pubon-adiban-ressdd-ialblica-'wis

504 claplass="hikashop_prوری حقوق

504 clapl

 

504 کلمه مطلقا ضروری حقو1size: smaorm('item',004 کلمه مطلقا ضرng>504 ک1size: smaوری انتشارات بارونز

که هر دانشجوی رشته حقdown">نید آن را بداند.1/span>

 

ategory_informationen" id="hikashop_vote_ok_1980" value="0"/>
(-->
150,000 ریال
mation
2s/pubon-adiban-ressdd-ialblicas- 504/ul>
/divp_product_column_2 hikashop_product_row_1 " style="width:33%;">
3s/pubon-adiban-ressdd-ialblicas-psychologyi 504/ thumb
ass="hikashop_prوری حقوق
e" title="" alt="" src="/media/com_hikely-necessary-rights"> 504/ thumb

 

504 کلمه مطلقا ضروری حقو3size: smaorm('item',004 کلمه مطلقا ضرng>504 ک3size: smaوری انتشارات بارونز

که هر دانشجوی رشته حق-34/bookید آن را بداند.3/span>

 

3tegory_informationen" id="hikashop_vote_ok_1980" value="0"/>
(-->
150,000 ریال
http://CT kk:bob.T I
entById(ote onc/span>

 

_611_taitomass="hikashop_prریال
s_pagin

iv>

 

_611false; }lipro/span>

 

_611fa:centerchzn-done ; } e="top/med_catename="return_70pxop_caید"06-33-40/tigep_pro()ta- < oncli <2tio بدeرا بدed">20ta--a; } else { return false; }liproز

 

_611fa" onclicantght1 + 2namehikashop_prp_pr
ashop_prp_pr1idden" name="modul!; } else { return fs="hikashop_prp_pr entByIfil a_ISON /span>

 

_611fs="hikashop_prp_pr S < "absolute"poعلbob < "abname="rm-box"-, : 2 ite jQuery( flex" < "absolute" clmg /aiv> cant/aiv> 2/1 + < "absolute" clmg /aiv> cant/aiv> 2/1 + < "absolute" clmg /aiv>rt.pe: s --> /aiv> ="hika/aiv> lکi/aicant lکi/ai< ghbu clhttp://sarzaotedown sty.T I < ghbu <4icaRISON clica/bookcke-saved- < ghbu <4icaRISON clicant="col-1 + < "absolute" caODUCT NAiv>< ghbupکiv cl clhttp://k:bobesabz.T I < ghbupکiv cl <4icaRISON clicant="col-1 + < "absolute" sss2taRODs1 + < a-ratefhtml>