سبد خرید: 0 آیتم ها
مجموع : تماس بگیرید
در حال حاضر سبد خرید شما خالی می باشد
محصول به روز رسانی
تسویه حساب

اصول و مبانی طراحی دیوار های برشی فولادی ج1

فصل اول: تاریخچه دیوارهای برشی فولادی

فصل دوم: مطالعات تحلیلی و آزمایشگاهی بر روی دیوارهای برشی فولادی

فصل سوم: مسائل تحلیلی دیوارهای برشی فولادی

فصل چهارم: رفتار دیوارهای برشی فولادی و روشهای طراحی

فصل پنجم: ضوابط و روابط طراحی دیوارهای برشی فولادی

فصل ششم: جزییات اجرایی

150,000 ریال

504 کلمه مطلقا ضروری حقوق

 

504 کلمه مطلقا ضروری حقوق

504 کلمه ضروری انتشارات بارونز

که هر دانشجوی رشته حقوق باید آن را بداند.

 

150,000 ریال

504 کلمه مطلقا ضروری هنر

504 کلمه مطلقا ضروری هنر

504 کلمه ضروری انتشارات بارونز

که هر دانشجوی رشته حقوق باید آن را بداند.

150,000 ریال

504 کلمه مطلقا ضروری حسابداری

504 کلمه مطلقا ضروری حسابداری

کلمه ضروری انتشارات بارونز

که هر دانشجوی رشته حقوق باید آن را بداند.

150,000 ریال

504 کلمه مطلقا ضروری روانشناسی

504 کلمه مطلقا ضروری روانشناسی

504 کلمه ضروری انتشارات بارونز

که هر دانشجوی رشته حقوق باید آن را بداند.

150,000 ریال