سبد خرید: 0 آیتم ها
مجموع : تماس گرفته شود
در حال حاضر سبد خرید شما خالی می باشد
محصول به روز رسانی
تسویه حساب
 • حسابداری مدیریت استراتژیک از تئوری تا عمل جلد 2

  شرح :
  کتاب حاضر برای دانشجویان رشته‌های حسابداری مالی، مدیریت و مهندسی صنایع در مقطع دکترا به عنوان منبع اصلی دروس مربوط به حسابداری مدیریت، سیستمهای بهره‌وری و سیستمهای اطلاعاتی می‌باشد و همچنین برای دانشجویان رشته‌های حسابداری مالی، مدیریت و مهندسی صنایع در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان کمک‌درسی برای دروس حسابداری مدیریت، سیستمهای بهره‌وری و سیستمهای اطلاعاتی است.
  چكيده :
  این کتاب کاربردهای تئوریک و همچنین عملی حسابداری مدیریت را در زمینه‌های انجام وظایف استراتژیک مدیران تبیین می‌کند؛ و از این طریق مخاطبان را با آخرین رهاوردها و کاربرد آنها در زمینه‌های بهای تمام‌شده و هزینه‌یابی، برنامه‌ریزی، کنترل، تصمیم‌گیری، ارزیابی عملیات و همچنین موارد رفتاری حسابداری مدیریت استراتژیک آشنا می‌سازد.
  فهرست :
  بخش پنجم: فن‌های تصمیم‌گیری استراتژیک
     فصل دوازدهم: مدیریت بر مبنای فعالیت (ABM)
     فصل سیزدهم: تئوری محدودیت‌ها (TOC)
     فصل چهاردهم: تئوری فازی و کاربرد آن در حسابداری مدیریت
  بخش ششم: فن‌های ارزیابی عملیات استراتژیک
     فصل پانزدهم: روش ارزیابی متوازن (BSC)
     فصل شانزدهم: ارزش افزوده اقتصادی
     فصل هفدهم: الگو‌برداری (معیارسنجی یا محک‌زنی)
  بخش هفتم: موارد رفتاری در حسابداری مدیریت استراتژیک
     فصل هجدهم: حسابداری منابع انسانی
     فصل نوزدهم: تئوری نمایندگی و اثر آن بر سازمان‌ها
     فصل بیستم: کدهای اخلاقی حسابداران مدیریت
  واژه‌نامه انگلیسی- فارسی
  فهرست موضوعی
  فهرست جدول‌ها
  فهرست شکل‌ها

  130,000 ریال
  8141

 • حسابداری مدیریت استراتژیک از تئوری تا عمل جلد 1

  شرح :
  کتاب حاضر برای دانشجویان رشته‌های حسابداری مالی، مدیریت و مهندسی صنایع در مقطع دکترا به عنوان منبع اصلی دروس مربوط به حسابداری مدیریت، سیستمهای بهره‌وری و سیستمهای اطلاعاتی می‌باشد و همچنین برای دانشجویان رشته‌های حسابداری مالی، مدیریت و مهندسی صنایع در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان کمک‌درسی برای دروس حسابداری مدیریت، سیستمهای بهره‌وری و سیستمهای اطلاعاتی است.
  چكيده :
  این کتاب کاربردهای تئوریک و همچنین عملی حسابداری مدیریت را در زمینه‌های انجام وظایف استراتژیک مدیران تبیین می‌کند؛ و از این طریق مخاطبان را با آخرین رهاوردها و کاربرد آنها در زمینه‌های بهای تمام‌شده و هزینه‌یابی، برنامه‌ریزی، کنترل، تصمیم‌گیری، ارزیابی عملیات و همچنین موارد رفتاری حسابداری مدیریت استراتژیک آشنا می‌سازد.
  فهرست :
  بخش اول: کلیات حسابداری مدیریت استراتژیک
     فصل اول: حسابداری مدیریت استراتژیک
  بخش دوم: فن‌های هزینه‌یابی استراتژیک
     فصل دوم: هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت
     فصل سوم: هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت زمان‌گرا (TDABC) و هزینه‌یابی...
     فصل چهارم: هزینه‌یابی معکوس
  بخش سوم: فن‌های نوین برنامه‌ریزی استراتژیک
     فصل پنجم: بودجه‌بندی بر مبنای (ABB)
     فصل ششم: تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش
     فصل هفتم: هزینه‌یابی چرخه عمر
     فصل هشتم: هزینه‌یابی بر مبنای هدف (TC)
  بخش چهارم: فن‌های نوین کنترل استراتژیک
     فصل نهم: هینه‌یابی کایزن (KC)
     فصل دهم: هزینه‌یابی کیفیت
     فصل یازدهم: مدیریت کیفیت جامع (TQM)
  واژه‌نامه انگلیسی- فارسی
  فهرست جدول‌ها
  فهرست شکل‌ها

  185,000 ریال
  8142

 • حسابداري صنعتي 2 بودجه بندي و كنترل سيستمهاي استاندارد

  فهرست :
  پيشگفتار
  معرفي مؤلف
  فصل اول: علل لزوم ايجاد سيستمهاي هزينه‌يابي استاندارد
  فصل دوم: بودجه‌بندي و كنترل مواد اوليه مستقيم
  فصل سوم: بودجه‌بندي و كنترل كار مستقيم
  فصل چهارم: بودجه‌بندي و كنترل سربار كارخانه
  فصل پنجم: انحرافات تركيب و بازده
  فصل ششم: حسابداري هزينه‌هاي استاندارد
  فصل هفتم: بودجه‌بندي و گزارشگري سود
  فصل هشتم: هزينه‌يابي جذبي، متغير و فرامتغير- 1: سيستم اعداد واقعي
  فصل نهم: هزينه‌یايي جذبي: متغير و فرامتغير ـ 2: سيستم استاندارد
  منابع و مآخذ
  واژه‌نامه
  فهرست موضوعي

  120,000 ریال
  8143

 • مدیریت مالی جلد2

  شرح :
  اين كتاب كه دربرگيرنده مفاهيم مديريت مالي است براي دانشجويان دوره كارشناسي رشته حسابداري و مديريت به ‌عنوان منبع اصلي درس «مديريت مالي (2)» به ارزش 3 واحد تدوين شده است. اميد است علاوه بر جامعه دانشگاهي، ساير علاقه‌مندان و كساني كه به نوعي با حرفه حسابداري آشنايي دارند از آن بهره‌مند شوند.
  فهرست :
  فصل اول: سياست سرمايه در گردش
  فصل دوم: مديريت داراييهاي جاري
  فصل سوم: مديريت بدهيهاي جاري
  فصل چهارم: بازارهاي سرمايه
  فصل پنجم: اوراق قرضه و سهام ممتاز
  فصل ششم: سهام عادي و اختيار خريد سهام عادي
  فصل هفتم: وامهاي ميان‌مدت و قراردادهاي اجاره
  فصل هشتم: تعيين ارزش شركت
  فصل نهم: هزينه سرمايه
  فصل دهم: روشهاي تعيين ساختار سرمايه
  فصل يازدهم: سياست تقسيم و اندوخته كردن سود
  منابع و مآخذ
  واژه‌نامه
  هر فصل شامل خلاصه، پرسشها و مسائل است.

  135,000 ریال
  8144

 • مدیریت مالی جلد1

  شرح :
  اين كتاب كه دربرگيرنده مفاهيم مديريت مالي است براي دانشجويان دوره كارشناسي رشته حسابداري و مديريت به عنوان منبع اصلي درس «مديريت مالي (1)» به ارزش 4 واحد تدوين شده است. اميد است علاوه بر جامعه دانشگاهي، ساير علاقه‌مندان و كساني كه به نوعي با حرفه حسابداري آشنايي دارند از آن بهره‌مند شوند.
  فهرست :
  مقدمه مترجمان (چاپ اول)
  مقدمه مترجمان
  فصل اول: دامنه و روش مديريت مالي
  فصل دوم: حيطه عمل مديريت مالي
  فصل سوم: تجزيه و تحليل صورتهاي مالي
  فصل چهارم: بودجه‌بندي و روشهاي پيشبيني
  فصل پنجم: نقطه سربه‌سر و تجزيه و تحليل اهرمها
  فصل ششم: رياضيات مالي
  فصل هفتم: بودجه‌بندي سرمايه‌اي در وضعيت مطمئن: معيارها
  فصل هشتم: بودجه‌بندي سرمايه‌اي در وضعيت مطمئن: تصميم‌گيري
  فصل نهم: بودجه‌بندي سرمايه‌اي در وضعيتهاي نامطمئن
  ضمايم
  منابع و مآخذ
  واژه‌نامه
  هر فصل شامل خلاصه و پرسشها و برخی شامل پیوست و مسائل است.

  150,000 ریال
  8145

 • اصول و كاربرد حسابداري در سازماندهي دولتي و غير انتفاعي

  شرح :
  اين كتاب براي درس «حسابداري و حسابرسي دولتي» در دوره كارشناسي رشته‌هاي حسابداري و مديريت و همچنين براي قسمتي از «حسابداري دولتي پيشرفته» در دوره كارشناسي ارشد رشته‌هاي مذكور در نظر گرفته شده است.
  فهرست :
  مقدمه
  فصل اول: كليات
  فصل دوم: سازمان و مباني حسابداري دولتي
  فصل سوم: انواع حسابهاي مستقل در حسابداري دولتي
  فصل چهارم: اصول متداول حسابداري دولتي
  فصل پنجم: بودجه، درآمد و هزينه در حسابداري دولتي
  فصل ششم: حسابداري بودجه‌اي
  فصل هفتم: حساب مستقل عمومي
  فصل هشتم: خزانه‌داري كل
  فصل نهم: حساب مستقل وجوه جاري
  فصل دهم: حساب مستقل وجوه عمراني (سرمايه گذاري ثابت)
  فصل يازدهم: حساب مستقل وجوه اختصاصي
  فصل دوازدهم: حسابهاي مستقل وجوه اماني
  فصل سيزدهم: گروه حساب داراييهاي ثابت عمومي و اموال
  فصل چهاردهم: تهيه گزارشهاي مالي
  فصل پانزدهم: سيستم كنترل بودجه‌اي
  پيوستها
  واژه‌نامه‌ها
  فهرست منابع و مآخذ

  چاپ : هجدهم ، 1393

  185,000 ریال
  8146