سبد خرید: 0 آیتم ها
مجموع : تماس بگیرید
در حال حاضر سبد خرید شما خالی می باشد
محصول به روز رسانی
تسویه حساب
120,000 ریال
وزن: 1200 g
توليد کننده: انتشارات سمت
+

فهرست :
پيشگفتار
معرفي مؤلف
فصل اول: علل لزوم ايجاد سيستمهاي هزينه‌يابي استاندارد
فصل دوم: بودجه‌بندي و كنترل مواد اوليه مستقيم
فصل سوم: بودجه‌بندي و كنترل كار مستقيم
فصل چهارم: بودجه‌بندي و كنترل سربار كارخانه
فصل پنجم: انحرافات تركيب و بازده
فصل ششم: حسابداري هزينه‌هاي استاندارد
فصل هفتم: بودجه‌بندي و گزارشگري سود
فصل هشتم: هزينه‌يابي جذبي، متغير و فرامتغير- 1: سيستم اعداد واقعي
فصل نهم: هزينه‌یايي جذبي: متغير و فرامتغير ـ 2: سيستم استاندارد
منابع و مآخذ
واژه‌نامه
فهرست موضوعي


فهرست :
پيشگفتار
معرفي مؤلف
فصل اول: علل لزوم ايجاد سيستمهاي هزينه‌يابي استاندارد
فصل دوم: بودجه‌بندي و كنترل مواد اوليه مستقيم
فصل سوم: بودجه‌بندي و كنترل كار مستقيم
فصل چهارم: بودجه‌بندي و كنترل سربار كارخانه
فصل پنجم: انحرافات تركيب و بازده
فصل ششم: حسابداري هزينه‌هاي استاندارد
فصل هفتم: بودجه‌بندي و گزارشگري سود
فصل هشتم: هزينه‌يابي جذبي، متغير و فرامتغير- 1: سيستم اعداد واقعي
فصل نهم: هزينه‌یايي جذبي: متغير و فرامتغير ـ 2: سيستم استاندارد
منابع و مآخذ
واژه‌نامه
فهرست موضوعي

سمت محمد نمازی 978-964-530-907-5

ارسال نظر

اطلاعات بیشتر