سبد خرید: 0 آیتم ها
مجموع : تماس بگیرید
در حال حاضر سبد خرید شما خالی می باشد
محصول به روز رسانی
تسویه حساب

حسابداری مدیریت استراتژیک از تئوری تا عمل جلد 2

شرح :
کتاب حاضر برای دانشجویان رشته‌های حسابداری مالی، مدیریت و مهندسی صنایع در مقطع دکترا به عنوان منبع اصلی دروس مربوط به حسابداری مدیریت، سیستمهای بهره‌وری و سیستمهای اطلاعاتی می‌باشد و همچنین برای دانشجویان رشته‌های حسابداری مالی، مدیریت و مهندسی صنایع در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان کمک‌درسی برای دروس حسابداری مدیریت، سیستمهای بهره‌وری و سیستمهای اطلاعاتی است.
چكيده :
این کتاب کاربردهای تئوریک و همچنین عملی حسابداری مدیریت را در زمینه‌های انجام وظایف استراتژیک مدیران تبیین می‌کند؛ و از این طریق مخاطبان را با آخرین رهاوردها و کاربرد آنها در زمینه‌های بهای تمام‌شده و هزینه‌یابی، برنامه‌ریزی، کنترل، تصمیم‌گیری، ارزیابی عملیات و همچنین موارد رفتاری حسابداری مدیریت استراتژیک آشنا می‌سازد.
فهرست :
بخش پنجم: فن‌های تصمیم‌گیری استراتژیک
   فصل دوازدهم: مدیریت بر مبنای فعالیت (ABM)
   فصل سیزدهم: تئوری محدودیت‌ها (TOC)
   فصل چهاردهم: تئوری فازی و کاربرد آن در حسابداری مدیریت
بخش ششم: فن‌های ارزیابی عملیات استراتژیک
   فصل پانزدهم: روش ارزیابی متوازن (BSC)
   فصل شانزدهم: ارزش افزوده اقتصادی
   فصل هفدهم: الگو‌برداری (معیارسنجی یا محک‌زنی)
بخش هفتم: موارد رفتاری در حسابداری مدیریت استراتژیک
   فصل هجدهم: حسابداری منابع انسانی
   فصل نوزدهم: تئوری نمایندگی و اثر آن بر سازمان‌ها
   فصل بیستم: کدهای اخلاقی حسابداران مدیریت
واژه‌نامه انگلیسی- فارسی
فهرست موضوعی
فهرست جدول‌ها
فهرست شکل‌ها

130,000 ریال

حسابداری مدیریت استراتژیک از تئوری تا عمل جلد 1

شرح :
کتاب حاضر برای دانشجویان رشته‌های حسابداری مالی، مدیریت و مهندسی صنایع در مقطع دکترا به عنوان منبع اصلی دروس مربوط به حسابداری مدیریت، سیستمهای بهره‌وری و سیستمهای اطلاعاتی می‌باشد و همچنین برای دانشجویان رشته‌های حسابداری مالی، مدیریت و مهندسی صنایع در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان کمک‌درسی برای دروس حسابداری مدیریت، سیستمهای بهره‌وری و سیستمهای اطلاعاتی است.
چكيده :
این کتاب کاربردهای تئوریک و همچنین عملی حسابداری مدیریت را در زمینه‌های انجام وظایف استراتژیک مدیران تبیین می‌کند؛ و از این طریق مخاطبان را با آخرین رهاوردها و کاربرد آنها در زمینه‌های بهای تمام‌شده و هزینه‌یابی، برنامه‌ریزی، کنترل، تصمیم‌گیری، ارزیابی عملیات و همچنین موارد رفتاری حسابداری مدیریت استراتژیک آشنا می‌سازد.
فهرست :
بخش اول: کلیات حسابداری مدیریت استراتژیک
   فصل اول: حسابداری مدیریت استراتژیک
بخش دوم: فن‌های هزینه‌یابی استراتژیک
   فصل دوم: هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت
   فصل سوم: هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت زمان‌گرا (TDABC) و هزینه‌یابی...
   فصل چهارم: هزینه‌یابی معکوس
بخش سوم: فن‌های نوین برنامه‌ریزی استراتژیک
   فصل پنجم: بودجه‌بندی بر مبنای (ABB)
   فصل ششم: تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش
   فصل هفتم: هزینه‌یابی چرخه عمر
   فصل هشتم: هزینه‌یابی بر مبنای هدف (TC)
بخش چهارم: فن‌های نوین کنترل استراتژیک
   فصل نهم: هینه‌یابی کایزن (KC)
   فصل دهم: هزینه‌یابی کیفیت
   فصل یازدهم: مدیریت کیفیت جامع (TQM)
واژه‌نامه انگلیسی- فارسی
فهرست جدول‌ها
فهرست شکل‌ها

185,000 ریال

حسابداري صنعتي 2 بودجه بندي و كنترل سيستمهاي استاندارد

فهرست :
پيشگفتار
معرفي مؤلف
فصل اول: علل لزوم ايجاد سيستمهاي هزينه‌يابي استاندارد
فصل دوم: بودجه‌بندي و كنترل مواد اوليه مستقيم
فصل سوم: بودجه‌بندي و كنترل كار مستقيم
فصل چهارم: بودجه‌بندي و كنترل سربار كارخانه
فصل پنجم: انحرافات تركيب و بازده
فصل ششم: حسابداري هزينه‌هاي استاندارد
فصل هفتم: بودجه‌بندي و گزارشگري سود
فصل هشتم: هزينه‌يابي جذبي، متغير و فرامتغير- 1: سيستم اعداد واقعي
فصل نهم: هزينه‌یايي جذبي: متغير و فرامتغير ـ 2: سيستم استاندارد
منابع و مآخذ
واژه‌نامه
فهرست موضوعي

120,000 ریال

مدیریت مالی جلد2

شرح :
اين كتاب كه دربرگيرنده مفاهيم مديريت مالي است براي دانشجويان دوره كارشناسي رشته حسابداري و مديريت به ‌عنوان منبع اصلي درس «مديريت مالي (2)» به ارزش 3 واحد تدوين شده است. اميد است علاوه بر جامعه دانشگاهي، ساير علاقه‌مندان و كساني كه به نوعي با حرفه حسابداري آشنايي دارند از آن بهره‌مند شوند.
فهرست :
فصل اول: سياست سرمايه در گردش
فصل دوم: مديريت داراييهاي جاري
فصل سوم: مديريت بدهيهاي جاري
فصل چهارم: بازارهاي سرمايه
فصل پنجم: اوراق قرضه و سهام ممتاز
فصل ششم: سهام عادي و اختيار خريد سهام عادي
فصل هفتم: وامهاي ميان‌مدت و قراردادهاي اجاره
فصل هشتم: تعيين ارزش شركت
فصل نهم: هزينه سرمايه
فصل دهم: روشهاي تعيين ساختار سرمايه
فصل يازدهم: سياست تقسيم و اندوخته كردن سود
منابع و مآخذ
واژه‌نامه
هر فصل شامل خلاصه، پرسشها و مسائل است.

135,000 ریال

مدیریت مالی جلد1

شرح :
اين كتاب كه دربرگيرنده مفاهيم مديريت مالي است براي دانشجويان دوره كارشناسي رشته حسابداري و مديريت به عنوان منبع اصلي درس «مديريت مالي (1)» به ارزش 4 واحد تدوين شده است. اميد است علاوه بر جامعه دانشگاهي، ساير علاقه‌مندان و كساني كه به نوعي با حرفه حسابداري آشنايي دارند از آن بهره‌مند شوند.
فهرست :
مقدمه مترجمان (چاپ اول)
مقدمه مترجمان
فصل اول: دامنه و روش مديريت مالي
فصل دوم: حيطه عمل مديريت مالي
فصل سوم: تجزيه و تحليل صورتهاي مالي
فصل چهارم: بودجه‌بندي و روشهاي پيشبيني
فصل پنجم: نقطه سربه‌سر و تجزيه و تحليل اهرمها
فصل ششم: رياضيات مالي
فصل هفتم: بودجه‌بندي سرمايه‌اي در وضعيت مطمئن: معيارها
فصل هشتم: بودجه‌بندي سرمايه‌اي در وضعيت مطمئن: تصميم‌گيري
فصل نهم: بودجه‌بندي سرمايه‌اي در وضعيتهاي نامطمئن
ضمايم
منابع و مآخذ
واژه‌نامه
هر فصل شامل خلاصه و پرسشها و برخی شامل پیوست و مسائل است.

150,000 ریال

اصول و كاربرد حسابداري در سازماندهي دولتي و غير انتفاعي

شرح :
اين كتاب براي درس «حسابداري و حسابرسي دولتي» در دوره كارشناسي رشته‌هاي حسابداري و مديريت و همچنين براي قسمتي از «حسابداري دولتي پيشرفته» در دوره كارشناسي ارشد رشته‌هاي مذكور در نظر گرفته شده است.
فهرست :
مقدمه
فصل اول: كليات
فصل دوم: سازمان و مباني حسابداري دولتي
فصل سوم: انواع حسابهاي مستقل در حسابداري دولتي
فصل چهارم: اصول متداول حسابداري دولتي
فصل پنجم: بودجه، درآمد و هزينه در حسابداري دولتي
فصل ششم: حسابداري بودجه‌اي
فصل هفتم: حساب مستقل عمومي
فصل هشتم: خزانه‌داري كل
فصل نهم: حساب مستقل وجوه جاري
فصل دهم: حساب مستقل وجوه عمراني (سرمايه گذاري ثابت)
فصل يازدهم: حساب مستقل وجوه اختصاصي
فصل دوازدهم: حسابهاي مستقل وجوه اماني
فصل سيزدهم: گروه حساب داراييهاي ثابت عمومي و اموال
فصل چهاردهم: تهيه گزارشهاي مالي
فصل پانزدهم: سيستم كنترل بودجه‌اي
پيوستها
واژه‌نامه‌ها
فهرست منابع و مآخذ

چاپ : هجدهم ، 1393

185,000 ریال