سبد خرید: 0 آیتم ها
مجموع : تماس گرفته شود
در حال حاضر سبد خرید شما خالی می باشد
محصول به روز رسانی
تسویه حساب
 • بازارها و نهادهای مالی

  شرح :
  کتاب حاضر، برای دانشجویان رشته مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی درس «بازارها و نهادهای مالی» به ارزش 2 واحد و به عنوان کمک‌درسی برای مقطع کارشناسی، درس «نهادهای مالی» به ارزش 3 واحد تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.
  چكيده :
  مطالعه و آشنایی با بازارها و نهادهای مالی برای تحلیلگران،‌ مدیران و کارشناسان مالی و اقتصادی از دو بعد حائز اهمیت است: از بعد کلان؛‌ بدان جهت که نتایج بسیاری از مطالعات اثبات کرده‌اند که رشد بخش واقعی اقتصاد بدون توسعه بازارها و نهادهای مالی ممکن نیست، بسیاری از اقتصاددانان از زوایای مختلف،‌ با شدت تأکید متفاوت،‌ به بررسی نقش بازارها و نهادهای مالی در توسعه بخش واقعی اقتصاد پرداخته‌اند. برخی از اقتصاددانان این نقش را قابل اغماض و برخی دیگر آن را مهم تصور کرده‌اند. فصول «1» الی «3» کتاب به بررسی این موضوعات اختصاص داده شده است. از بعد خرد؛ تهیه برنامه راهبردی صحیح بر مبنای متغیرهای محیطی از مهم‌ترین وظایف مدیریت بنگاه اقتصادی است. برای تدوین برنامه راهبردی مالی،‌ شناخت نظام مالی لازم است. نظام مالی از پنج جزء ابزارهای مالی، نهادهای مالی، بازارهای مالی، قوانین مالی و نهادهای نظارتی مالی تشکیل می‌شود. فصول «4» الی «13» کتاب به معرفی «اجزاء پنجگانه نظام مالی» می‌پردازد. این کتاب چارچوب مفهومی برای پاسخ به این پرسشهاست: چرا بازارهای مالی به وجود آمده‌اند و چرا ما به آنها نیاز داریم؟
  فهرست :
  پیشگفتار
  بخش اول: جایگاه بازارها و نهادهای مالی
     فصل اول: ماهیت و نقش بازارها و نهادهای مالی در بخش واقعی اقتصاد
     ضمیمه فصل اول: بررسی مطالعات نظری و تجربی در زمینه رابطه سطح توسعه بخش...
     فصل دوم: تحلیل گردش وجوه ناشی از رفتارهای استقراض و وام‌دهی در...
     فصل سوم: عرضه و تقاضای وجوه قابل استقراض و وام‌دهی و نقش نرخ بهره در...
  بخش دوم: انواع ابزارهای مالی و قابل استفاده در بازارهای مالی
     فصل پنجم: ابزارهای مالی در بازار سرمایه
     فصل ششم: ابزارهای مالی در بازار تأمین اطمینان
  بخش سوم: انواع نهادهای مالی فعال در بازارهای مالی
     فصل هفتم: نهادهای مالی واسطه‌ای سپرده‌پذیر
     فصل هشتم: نهادهای مالی واسطه‌ای قراردادی
     فصل نهم: نهادهای مالی واسطه‌ای رابط
     فصل دهم: نهادهای مالی عامل یا کارگزار
  بخش چهارم: قوانین و نهادهای نظارتی در بازارهای مالی
     فصل یازدهم: قوانین و نهادهای نظارتی در بازار پول
     فصل دوازدهم: قوانین و نهادهای نظارتی در بازار سرمایه
     فصل سیزدهم: قوانین و نهادهای نظارتی در بازار تأمین اطمینان

  175,000 ریال
  8153

 • بودجه‌ ريزي عمومي نهادهاي بودجه‌ ريزي و بودجه محلي

  شرح :
  كتاب حاضر براي دانشجويان رشته‌هاي مديريت، اقتصاد و حسابداري در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد به عنوان منبع اصلي دروس «اصول تهيه و تنظيم بودجه» و «بودجه‌ريزي عمومي» هر كدام به ارزش 3 واحد ترجمه و تأليف شده است. اميد است علاوه بر جامعه دانشگاهي، كليه مديران بخش عمومي و ساير علاقه‌مندان نيز از آن بهره‌مند شوند.
  چكيده :
  امروزه اجماع عمومی مبتنی بر این امر وجود دارد که برخورداری از یک بودجه خوب و کارآمد که جامع کلیه عملیات دولت باشد و زنجیره‌ای از نتایج، برنامه‌ها و فعالیتها را در سیر چشم‌انداز کشور دربرگیرد، به منزله عنصر مهم در راستای دستیابی به یک دولت شایسته و پاسخگو در نظر گرفته می‌شود، در این زمینه نقش نهادهای بودجه‌ریزی اهمیت بسیاری دارد، چرا که این نهادها به طور تاریخی در روند تدریجی حرکت کشورها به سوی حکمرانی شایسته و پاسخگو نقش قابل توجهی را ایفا کرده‌اند. کتاب حاضر، مروری جامع از نهادها و روشهای بودجه‌ریزی با تمرکز بر شفافیت و پاسخگویی، ارائه کرده و مشتمل برآموزه‌های مفیدی برای اعمال اصلاحات در کشورهای در حال توسعه است. علاوه بر آن، دستورالعملهای عملیاتی مشروحی به منظور طراحی نهادهای بودجه‌ریزی در راستای دستیابی به حکمرانی پاسخگو، ارائه می‌کند.
  فهرست :
  مقدمه
  اختصارات
  فصل اول: نهادهاي بودجه‌ريزي
  فصل دوم: بودجه و دامنه شمول آن
  فصل سوم: بودجه سرمايه‌اي: نظريه و عمل
  فصل چهارم: روشهاي بودجه‌بندي و اجرايي‌كردن آنها
  فصل پنجم: بودجه‌ريزي عملياتي
  فصل ششم: حسابداري تعهدي در بخش عمومي
  فصل هفتم: مديريت هزينه بر مبناي فعاليت در بخش عمومي
  فصل هشتم: تهيه، تنظيم و تصويب بودجه
  فصل نهم: اجراي بودجه
  فصل دهم: فرايند گردش بودجه در ايران
  فصل يازدهم: يك نظام مطلوب مديريت ماليه عمومي بايد چگونه باشد؟
  فصل دوازدهم: مديريت مالي در دولت محلي: مرور كلي
  فصل سيزدهم: تجزيه و تحليل بودجه محلي و ارزيابي عملكرد دولت محلي
  فصل چهاردهم: مباحث جديد در بودجه‌ريزي
  منابع
  واژه‌نامه
  نمايه

  105,000 ریال
  8154

 • تحقیقات بازاریابی

  شرح :
  كتاب حاضر براي دانشجويان رشته مديريت بازرگاني در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «تحقيقات بازاريابي» به ارزش 2 واحد تدوين شده است. اميد است كه علاوه بر جامعه دانشگاهي، ساير علاقه‌مندان نيز از آن بهره‌مند شوند.
  فهرست :
  پيشگفتار
  بخش اول: مقدمه و مراحل اوليه تحقيقات بازاريابي
     فصل اول: مقدمه‌ای بر تحقیقات بازاریابی و فرایندهای آن
     فصل دوم: تعریف مسئله تحقیقات بازاریابی و توسعه یک رویکرد
  بخش دوم: انواع طرحهاي تحقيق
     فصل سوم: طرح تحقیق
     فصل چهارم: تحقیق اکتشافی ـ تحلیل داده‌های ثانویه و داده‌های صنفی
     فصل پنجم: طرح اکتشافی ـ تحقیق کیفی
     فصل ششم: طرح تحقیق توصیفی: پیمایش و مشاهده
     فصل هفتم: طرح تحقیق علّی و روش آزمایش
  بخش سوم: اندازه‌گيري و مقياس‌سازي
     فصل هشتم: اندازه‌گیری و مقیاس‌سازی
     فصل نهم: طراحی پرسش‌نامه
     فصل دهم: نمونه‌گیری
  بخش چهارم: آماده‌سازي، تجزيه و تحليل داده‌ها و ارائه گزارش نهايي
     فصل یازدهم: آماده‌سازی و راهبرد تجزیه و تحلیل داده‌ها
     فصل دوازدهم: تجزیه و تحلیل داده‌ها، آزمون فرضیه‌ها و ایجاد جداول توافقی
     فصل سیزدهم: آزمون فرضیه‌های مربوط به اختلاف یا تفاوت
     فصل چهاردهم: تحلیل داده‌ها: همبستگی و رگرسیون
     فصل پانزدهم: تهیه و ارائه گزارش تحقیق
  پیوستها
  منابع و مآخذ

  90,000 ریال
  8155

 • اقتصاد مالی جلد 1

  برای تهیه  کتابهای انتشارات سمت می توانید از طریق همین وب سایت بانک کتاب ایرانیان ( www.bankketab.com ) خرید آنلاین داشته باشید و یا از طریق  شماره تماس  66401004/  88944298  / 88944299 سفارش تلفنی داشته باشید.

  140,000 ریال
  88215