سبد خرید: 0 آیتم ها
مجموع : تماس گرفته شود
در حال حاضر سبد خرید شما خالی می باشد
محصول به روز رسانی
تسویه حساب
 • مبانی علوم اعصاب‌ شناختی

  شرح :
  یکی از مصادیق برکت‌خیز این دادوستد پژوهشگرانه، در حوزه علوم انسانی، همکاری پژوهشکده علوم شناختی و سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی است که اینک هشتمین کار مشترک خود را با نشر کتاب مبانی علوم اعصاب شناختی به جامعه علمی کشور عرضه می‌کنند. این کتاب برای دانشجویان رشته روان‌شناسی و علوم شناختی به عنوان کتاب مبنایی تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.
  چكيده :
  علوم اعصاب‌شناختی به مطالعه همبسته‌های عصبی کارکردهای شناختی انسان می‌پردازد و نقشی زیربنایی در علوم شناختی به عنوان یکی از دانشهای نو دارد. علوم و فناوریهای شناختی در دهه‌های اخیر، همچون حوزه‌ای میان‌رشته‌ای مورد توجه اساتید رشته‌های مختلف علوم پایه، پزشکی، مهندسی، علوم اجتماعی و رفتاری، هنر و علوم انسانی قرار گرفته است. درس علوم اعصاب‌شناختی در اغلب رشته‌های زیرمجموعه علوم و فناوریهای شناختی یکی از دروس اصلی به حساب می‌آید. خواندن این کتاب ما را به دنیای ناشناخته‌ای که در وجودمان نهفته است و به عمق کلام منسوب به امیر‌المؤمنین علی (ع) و شناخت بزرگ‌ترین ودیعه الهی هدایت می‌کند که فرمود:
                              اتـزعـم انـک جـرم صـغـیـر     و فیک انطوی العالم الاکبر
                             و انت الکتاب المبین الذی      بـاحـرفـه یـظـهـر الـمــضـم
  آیا تو گمان می‌بری جسم کوچکی هستی در حالی که عالم بزرگ‌تری در تو نهفته است و تو به مثابه کتابی گویا هستی که با هر حرف آن، ناشناخته‌ای آشکار می‌شود.
  فهرست :
  دیباچه مؤلفان
  مقدمه مترجم
  فصل اول: ذهن و مغز
  فصل دوم: یک چهارچوب مفید
  فصل سوم: سلول عصبی
  فصل چهارم: مغز
  فصل پنجم: تصویرپردازی مغز
  فصل ششم: هنر دیدن
  فصل هفتم: ادراک صوت، گفتار و موسیقی
  فصل هشتم: مغز هوشیار است
  فصل نهم: یادگیری و حافظه
  فصل یازدهم: زبان
  فصل دوازدهم: تصمیمات، اهداف و اقدامات
  فصل سیزدهم: شناخت اجتماعی
  فصل چهاردهم: رشد کردن
  واژه‌نامه فارسی به انگلیسی
  واژه‌نامه انگلیسی به فارسی
  منابع

  470,000 ریال
  8147

 • روان‌ شناسي شناختي

  شرح :
  کتاب حاضر برای دانشجویان کارشناسی ارشد رشته روان‌شناسی، درس روان‌شناسی شناختی 1 و 2 هریک به ارزش 2 واحد ترجمه شده است.امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، دیگر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.
  فهرست :
  فصل 1: مقدمه‌اي بر روان‌شناسي شناختي
  فصل 2: علم اعصاب‌شناختي
  فصل 3: توجه و هشياري
  فصل 4: ادراک
  فصل 5: حافظه: الگوها و روشهاي تحقيق
  فصل 6: فرايندهاي حافظه
  فصل 7: بازنمايي و دخل و تصرف در دانش موجود در حافظه: تصويرها و گزاره‌ها
  فصل 8: بازنمايي و سازماندهي دانش در حافظه: مفاهيم، مقوله‌ها، شبکه‌ها و طرحواره‌ها
  فصل 9: زبان: ماهيت و اکتساب
  فصل 10: زبان در بافت
  فصل 11: حل مسئله و خلاقيت
  فصل 12: تصميم‌گيري و استدلال
  فصل 13: هوش انسان و هوش مصنوعي

  215,000 ریال
  8148

 • شناخت روش علمي در علوم رفتاري

  شرح :
  اين كتاب براي دانشجويان مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد و دكترا به ويژه در رشته‌هاي علوم رفتاري به عنوان منبع اصلي درس «روش تحقيق » به ارزش 3 واحد تدوين شده است.
  فهرست :
  پيشگفتار
  فصل يكم: علم و راههاي كسب دانش
  فصل دوم: وظايف، هدفها، و كنش اساسي علم
  فصل سوم: تئوري علمي و ويژگيهاي آن
  فصل چهارم: انگاره، الگو، مدل و رابطه آنها با تئوري
  فصل پنجم: ماهيت پژوهش علمي
  فصل ششم: مراحل روش علمي
  فصل هفتم: گزينش مسئله پژوهش
  فصل هشتم: تدوين فرضيه پژوهشي
  فصل نهم: مفاهيم، سازه‌ها، متغيرها، تعاريف
  فصل دهم: بررسي پيشينه پژوهش
  فصل يازدهم: طبقه‌بندي، نامگذاري و تشخيص متغيرها
  فصل دوازدهم: واريانس و نقش آن در پژوهش علمي
  فصل سيزدهم: نمونه‌برداري و ملاحظات مربوط به آن
  فصل چهاردهم: برآورد حجم يا اندازه گروه نمونه در پژوهش
  فصل پانزدهم: تحليل و تفسير داده‌هاي پژوهش
  فصل شانزدهم: روايي طرحهاي پژوهشي: شناسايي متغيرهاي نامربوط
  فصل هفدهم: فنون دستكاري و كنترل متغيرها
  فصل هجدهم: طرح پژوهش: معنا، هدف و اصول آن
  فصل نوزدهم: طرحهاي پژوهش: آزمايشها
  فصل بيستم: طرحهاي پژوهش: مطالعات همبستگي و طرحهاي شبه آزمايشي

  110,000 ریال
  8149