سبد خرید: 0 آیتم ها
مجموع : تماس بگیرید
در حال حاضر سبد خرید شما خالی می باشد
محصول به روز رسانی
تسویه حساب

مبانی علوم اعصاب‌ شناختی

شرح :
یکی از مصادیق برکت‌خیز این دادوستد پژوهشگرانه، در حوزه علوم انسانی، همکاری پژوهشکده علوم شناختی و سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی است که اینک هشتمین کار مشترک خود را با نشر کتاب مبانی علوم اعصاب شناختی به جامعه علمی کشور عرضه می‌کنند. این کتاب برای دانشجویان رشته روان‌شناسی و علوم شناختی به عنوان کتاب مبنایی تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.
چكيده :
علوم اعصاب‌شناختی به مطالعه همبسته‌های عصبی کارکردهای شناختی انسان می‌پردازد و نقشی زیربنایی در علوم شناختی به عنوان یکی از دانشهای نو دارد. علوم و فناوریهای شناختی در دهه‌های اخیر، همچون حوزه‌ای میان‌رشته‌ای مورد توجه اساتید رشته‌های مختلف علوم پایه، پزشکی، مهندسی، علوم اجتماعی و رفتاری، هنر و علوم انسانی قرار گرفته است. درس علوم اعصاب‌شناختی در اغلب رشته‌های زیرمجموعه علوم و فناوریهای شناختی یکی از دروس اصلی به حساب می‌آید. خواندن این کتاب ما را به دنیای ناشناخته‌ای که در وجودمان نهفته است و به عمق کلام منسوب به امیر‌المؤمنین علی (ع) و شناخت بزرگ‌ترین ودیعه الهی هدایت می‌کند که فرمود:
                            اتـزعـم انـک جـرم صـغـیـر     و فیک انطوی العالم الاکبر
                           و انت الکتاب المبین الذی      بـاحـرفـه یـظـهـر الـمــضـم
آیا تو گمان می‌بری جسم کوچکی هستی در حالی که عالم بزرگ‌تری در تو نهفته است و تو به مثابه کتابی گویا هستی که با هر حرف آن، ناشناخته‌ای آشکار می‌شود.
فهرست :
دیباچه مؤلفان
مقدمه مترجم
فصل اول: ذهن و مغز
فصل دوم: یک چهارچوب مفید
فصل سوم: سلول عصبی
فصل چهارم: مغز
فصل پنجم: تصویرپردازی مغز
فصل ششم: هنر دیدن
فصل هفتم: ادراک صوت، گفتار و موسیقی
فصل هشتم: مغز هوشیار است
فصل نهم: یادگیری و حافظه
فصل یازدهم: زبان
فصل دوازدهم: تصمیمات، اهداف و اقدامات
فصل سیزدهم: شناخت اجتماعی
فصل چهاردهم: رشد کردن
واژه‌نامه فارسی به انگلیسی
واژه‌نامه انگلیسی به فارسی
منابع

470,000 ریال

روان‌ شناسي شناختي

شرح :
کتاب حاضر برای دانشجویان کارشناسی ارشد رشته روان‌شناسی، درس روان‌شناسی شناختی 1 و 2 هریک به ارزش 2 واحد ترجمه شده است.امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، دیگر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.
فهرست :
فصل 1: مقدمه‌اي بر روان‌شناسي شناختي
فصل 2: علم اعصاب‌شناختي
فصل 3: توجه و هشياري
فصل 4: ادراک
فصل 5: حافظه: الگوها و روشهاي تحقيق
فصل 6: فرايندهاي حافظه
فصل 7: بازنمايي و دخل و تصرف در دانش موجود در حافظه: تصويرها و گزاره‌ها
فصل 8: بازنمايي و سازماندهي دانش در حافظه: مفاهيم، مقوله‌ها، شبکه‌ها و طرحواره‌ها
فصل 9: زبان: ماهيت و اکتساب
فصل 10: زبان در بافت
فصل 11: حل مسئله و خلاقيت
فصل 12: تصميم‌گيري و استدلال
فصل 13: هوش انسان و هوش مصنوعي

215,000 ریال

شناخت روش علمي در علوم رفتاري

شرح :
اين كتاب براي دانشجويان مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد و دكترا به ويژه در رشته‌هاي علوم رفتاري به عنوان منبع اصلي درس «روش تحقيق » به ارزش 3 واحد تدوين شده است.
فهرست :
پيشگفتار
فصل يكم: علم و راههاي كسب دانش
فصل دوم: وظايف، هدفها، و كنش اساسي علم
فصل سوم: تئوري علمي و ويژگيهاي آن
فصل چهارم: انگاره، الگو، مدل و رابطه آنها با تئوري
فصل پنجم: ماهيت پژوهش علمي
فصل ششم: مراحل روش علمي
فصل هفتم: گزينش مسئله پژوهش
فصل هشتم: تدوين فرضيه پژوهشي
فصل نهم: مفاهيم، سازه‌ها، متغيرها، تعاريف
فصل دهم: بررسي پيشينه پژوهش
فصل يازدهم: طبقه‌بندي، نامگذاري و تشخيص متغيرها
فصل دوازدهم: واريانس و نقش آن در پژوهش علمي
فصل سيزدهم: نمونه‌برداري و ملاحظات مربوط به آن
فصل چهاردهم: برآورد حجم يا اندازه گروه نمونه در پژوهش
فصل پانزدهم: تحليل و تفسير داده‌هاي پژوهش
فصل شانزدهم: روايي طرحهاي پژوهشي: شناسايي متغيرهاي نامربوط
فصل هفدهم: فنون دستكاري و كنترل متغيرها
فصل هجدهم: طرح پژوهش: معنا، هدف و اصول آن
فصل نوزدهم: طرحهاي پژوهش: آزمايشها
فصل بيستم: طرحهاي پژوهش: مطالعات همبستگي و طرحهاي شبه آزمايشي

110,000 ریال