عجيب ترين خوي آدمي اين است كه مي داند فعلي بد و آسيب رسان است ، امّا آن را انجام مي دهد و به كرّات هم .
هر آدمي (دانسته و ندانسته) به نوعي در لجاجت و تعارض با خود بسر مي برد .
و هيچ ديگري ويرانگرتر از خود آدمي نسبت به خودش نيست .


سلوک
محمود دولت آبادی 
نشر چشمه 
بانک کتاب ایرانیان

نظرات کاربران
تصویر امنیتی
کد امنیتی را در زیر وارد کنید