عجيب ترين خوي آدمي اين است كه مي داند فعلي بد و آسيب رسان است ، امّا آن را انجام مي دهد و به كرّات هم .
هر آدمي (دانسته و ندانسته) به نوعي در لجاجت و تعارض با خود بسر مي برد .
و هيچ ديگري ويرانگرتر از خود آدمي نسبت به خودش نيست .


سلوک
محمود دولت آبادی 
نشر چشمه 
بانک کتاب ایرانیان

نظرات کاربران
تصویر امنیتی
کد امنیتی را در زیر وارد کنید
شماره کارت
6395991145733515
شماره حساب
010340500842126
شماره شبا ملی
IR580520000010340500842126
بنام آقای محمد صادقی Mohammad Sadeghi