سبد خرید: 0 آیتم ها
مجموع : تماس بگیرید
در حال حاضر سبد خرید شما خالی می باشد
محصول به روز رسانی
تسویه حساب

طبقه بندی هندسه 1

:ساختار و ویژگی‌ها

1. سیمای فصل: این قسمت راهنمایی مناسب برای خط سیر مطالعه هر فصل می‌باشد که نظمی منطقی در آموزش ایجاد می‌کند.

2. درسنامه: در این قسمت توضیح هر بخش همراه با نکات و مثال‌های آموزشی با بیانی شیوا و روان به‌ گونه‌ای دسته‌بندی شده است که پس از تدریس معلم، امکان یادگیری بهتر را برای دانش‌آموز فراهم می‌کند.

3. نمونه سؤالات امتحانی (تشریحی) همراه با پاسخ تشریحی: در پایان هر قسمت به منظور آشنایی دانش‌آموزان با انواع سؤال‌های امتحانی و برای تثبیت آموخته‌های هر بخش، مجموعه‌ای از نمونه سؤال‌های مهم امتحانی همراه با پاسخ تشریحی آورده شده است.

4. خود را بیازمایید چهار گزینه‌ای همراه با پاسخ کلیدی: در پایان هر فصل به منظور آشنایی دانش‌آموز با شکل سؤال‌های هر قسمت در قالب نمونه‌های تستی بخشی با عنوان «خود را بیازمایید چهار گزینه‌ای» در نظر گرفته شده است.

5. جدول‌ بارم‌بندی: برای آشنایی دانش‌آموز با سهم نمره هر قسمت در پایان کلیه مباحث جدول بارم‌بندی قرار داده شده است.

6. آزمون: در بخش پایانی هر کتاب، چند دوره آزمون نوبت اول و دوم بر مبنای آخرین جدول بارم‌بندی تأیید شده از سوی اداره کل سنجش و ارزشیابی تحصیلی همراه با پاسخ تشریحی قرار دارد که دانش‌آموز را برای شرکت در آزمون‌های مختلف تشریحی آماده می‌کند.

بانک کتاب دارای مجموعه ای کامل از تمام کتب کمک درسی شامل انتشارات گاج, گلواژه, خیلی سبز, ژرف اندیشان, مبتکران و ... می باشد.که برای سفارش کتاب مورد نظرتان با شماره 6640100_021 تماس بگیرید.

خرید کتاب کمک درسی, ارسال کتاب کمک درسی, بانک کتاب, خرید کتاب, انتشارات گلواژه, نمونه سوالات اول دبیرستان.

150,000 ریال

طبقه بندی فیزیک 2 و آزمایشگاه

سا ختار و ویژگی:

    آموزش دوستانه فیزیک همراه با مثال‌های کاربردی از زندگی روزمره برای افزایش درک شهودی
    بیش از 500 سؤال امتحانی برای آشنایی هر چه بیشتر با ایده‌های طراحان سؤال
    پرهیز از طرح سؤال با اید‌ه‌های تکراری مگر برای فهم بهتر
    تحلیل و تشریح مسائل به شکل مرحله‌ای و گام به گام
    راهنمای پاسخ به تمام آزمایش‌های مهم امتحانی
    آزمون‌های نوبت اول و دوم برای آمادگی شرکت در امتحانات و ارتقاء معدل کتبی

بانک کتاب دارای مجموعه ای کامل از تمام کتب کمک درسی شامل انتشارات گاج, گلواژه, خیلی سبز, ژرف اندیشان, مبتکران و ... می باشد.که برای سفارش کتاب مورد نظرتان با شماره 6640100_021 تماس بگیرید.

خرید کتاب کمک درسی, ارسال کتاب کمک درسی, بانک کتاب, خرید کتاب, انتشارات گلواژه, نمونه سوالات اول دبیرستان.

 

170,000 ریال

طبقه بندی عربی 2 عمومی

:ساختار و ویژگی‌ها

1. لغات: در ابتدای هر درس تمامی لغات به همراه معانی و در برخی موارد توضیحاتی نظیر نقش کلمه و ... آورده شده است.

2. ترجمه: در این بخش متن هر درس به دو شکل لغت به لغت و نیز با بیانی روان ترجمه شده است.

3. قواعد: توضیح قواعد هر درس با بیانی ساده و روان همراه با نکات و مثال‌های آموزشی، به گونه‌ای دسته‌بندی شده است که پس از تدریس معلم، امکان یادگیری بهتر فراهم گردد.

4. نمونه سؤالات امتحانی (تشریحی) همراه با پاسخ تشریحی: به منظور آشنایی دانش‌آموزان با انواع سؤال‌های امتحانی و برای تثبیت آموخته‌های هر بخش، مجموعه‌ای از نمونه سؤال‌های مهم امتحانی همراه با پاسخ تشریحی آورده شده است.

5. خلاصه و جمع‌بندی قواعد: در این بخش برای مرور سریع دانش‌آموز، خلاصه‌ای از نکات مربوط به قواعد تدوین شده است.

6. خود را بیازمایید چهار گزینه‌ای همراه با پاسخ کلیدی: در پایان هر درس به منظور آشنایی دانش‌آموز با شکل سؤال‌های هر قسمت در قالب نمونه‌های تستی بخشی با عنوان «خود را بیازمایید چهار گزینه‌ای» در نظر گرفته شده است.

7. جدول‌ بارم‌بندی: برای آشنایی دانش‌آموز با سهم نمره هر قسمت در پایان کلیه مباحث جدول بارم‌بندی قرار داده شده است.

8. آزمون: در بخش پایانی هر کتاب، چند دوره آزمون نوبت اول و دوم بر مبنای آخرین جدول بارم‌بندی تأیید شده از سوی اداره کل سنجش و ارزشیابی تحصیلی همراه با پاسخ تشریحی قرار دارد که دانش‌آموز را برای شرکت در آزمون‌های مختلف تشریحی آماده می‌کند.

بانک کتاب دارای مجموعه ای کامل از تمام کتب کمک درسی شامل انتشارات گاج, گلواژه, خیلی سبز, ژرف اندیشان, مبتکران و ... می باشد.که برای سفارش کتاب مورد نظرتان با شماره 6640100_021 تماس بگیرید.

خرید کتاب کمک درسی, ارسال کتاب کمک درسی, بانک کتاب, خرید کتاب, انتشارات گلواژه, نمونه سوالات اول دبیرستان.

210,000 ریال

طبقه بندی عربی 2 انسانی

:ساختار و ویژگی‌ها

1. لغات: در ابتدای هر درس تمامی لغات به همراه معانی و در برخی موارد توضیحاتی نظیر نقش کلمه و ... آورده شده است.

2. ترجمه: در این بخش متن هر درس به دو شکل لغت به لغت و نیز با بیانی روان ترجمه شده است.

3. قواعد: توضیح قواعد هر درس با بیانی ساده و روان همراه با نکات و مثال‌های آموزشی، به گونه‌ای دسته‌بندی شده است که پس از تدریس معلم، امکان یادگیری بهتر فراهم گردد.

4. نمونه سؤالات امتحانی (تشریحی) همراه با پاسخ تشریحی: به منظور آشنایی دانش‌آموزان با انواع سؤال‌های امتحانی و برای تثبیت آموخته‌های هر بخش، مجموعه‌ای از نمونه سؤال‌های مهم امتحانی همراه با پاسخ تشریحی آورده شده است.

5. جدول‌ بارم‌بندی: برای آشنایی دانش‌آموز با سهم نمره هر قسمت در پایان کلیه مباحث جدول بارم‌بندی قرار داده شده است.

6. آزمون: در بخش پایانی هر کتاب، چند دوره آزمون نوبت اول و دوم بر مبنای آخرین جدول بارم‌بندی تأیید شده از سوی اداره کل سنجش و ارزشیابی تحصیلی همراه با پاسخ تشریحی قرار دارد که دانش‌آموز را برای شرکت در آزمون‌های مختلف تشریحی آماده می‌کند.

بانک کتاب دارای مجموعه ای کامل از تمام کتب کمک درسی شامل انتشارات گاج, گلواژه, خیلی سبز, ژرف اندیشان, مبتکران و ... می باشد.که برای سفارش کتاب مورد نظرتان با شماره 6640100_021 تماس بگیرید.

خرید کتاب کمک درسی, ارسال کتاب کمک درسی, بانک کتاب, خرید کتاب, انتشارات گلواژه, نمونه سوالات اول دبیرستان.

150,000 ریال

طبقه بندی شیمی2 و آزمایشگاه

:ساختار و ویژگی‌ها

1. سیمای فصل: این قسمت راهنمایی مناسب برای خط سیر مطالعه هر فصل می‌باشد که نظمی منطقی در آموزش ایجاد می‌کند.

2. درسنامه: در این قسمت توضیح هر بخش همراه با شکل‌ها، نکات و مثال‌های آموزشی با بیانی شیوا و روان به‌ گونه‌ای دسته‌بندی شده است که پس از تدریس معلم، امکان یادگیری بهتر را برای دانش‌آموز فراهم می‌کند.

3. نمونه سؤالات امتحانی (تشریحی) همراه با پاسخ تشریحی: در پایان هر قسمت به منظور آشنایی دانش‌آموزان با انواع سؤال‌های امتحانی و برای تثبیت آموخته‌های هر بخش، مجموعه‌ای از نمونه سؤال‌های مهم امتحانی همراه با پاسخ تشریحی آورده شده است.

4. خود را بیازمایید چهار گزینه‌ای همراه با پاسخ کلیدی: در پایان هر فصل به منظور آشنایی دانش‌آموز با شکل سؤال‌های هر قسمت در قالب نمونه‌های تستی بخشی با عنوان «خود را بیازمایید چهار گزینه‌ای» در نظر گرفته شده است.

5. جدول‌ بارم‌بندی: برای آشنایی دانش‌آموز با سهم نمره هر قسمت در پایان کلیه مباحث جدول بارم‌بندی قرار داده شده است.

6. آزمون: در بخش پایانی هر کتاب، چند دوره آزمون نوبت اول و دوم بر مبنای آخرین جدول بارم‌بندی تأیید شده از سوی اداره کل سنجش و ارزشیابی تحصیلی همراه با پاسخ تشریحی قرار دارد که دانش‌آموز را برای شرکت در آزمون‌های مختلف تشریحی آماده می‌کند.

بانک کتاب دارای مجموعه ای کامل از تمام کتب کمک درسی شامل انتشارات گاج, گلواژه, خیلی سبز, ژرف اندیشان, مبتکران و ... می باشد.که برای سفارش کتاب مورد نظرتان با شماره 6640100_021 تماس بگیرید.

خرید کتاب کمک درسی, ارسال کتاب کمک درسی, بانک کتاب, خرید کتاب, انتشارات گلواژه, نمونه سوالات اول دبیرستان.

185,000 ریال

طبقه بندی زیست 1 و آزمایشگاه

:ساختار و ویژگی‌ها

1. سیمای فصل: این قسمت راهنمایی مناسب برای خط سیر مطالعه هر فصل می‌باشد که نظمی منطقی در آموزش ایجاد می‌کند.

2. درسنامه: در این قسمت توضیح هر بخش همراه با شکل‌ها، نکات و مثال‌های آموزشی با بیانی شیوا و روان به‌ گونه‌ای دسته‌بندی شده است که پس از تدریس معلم، امکان یادگیری بهتر را برای دانش‌آموز فراهم می‌کند.

3. نمونه سؤالات امتحانی (تشریحی) همراه با پاسخ تشریحی: در پایان هر قسمت به منظور آشنایی دانش‌آموزان با انواع سؤال‌های امتحانی و برای تثبیت آموخته‌های هر بخش، مجموعه‌ای از نمونه سؤال‌های مهم امتحانی همراه با پاسخ تشریحی آورده شده است.

4. جدول‌ بارم‌بندی: برای آشنایی دانش‌آموز با سهم نمره هر قسمت در پایان کلیه مباحث جدول بارم‌بندی قرار داده شده است.

5. آزمون: در بخش پایانی هر کتاب، چند دوره آزمون نوبت اول و دوم بر مبنای آخرین جدول بارم‌بندی تأیید شده از سوی اداره کل سنجش و ارزشیابی تحصیلی همراه با پاسخ تشریحی قرار دارد که دانش‌آموز را برای شرکت در آزمون‌های مختلف تشریحی آماده می‌کند.

بانک کتاب دارای مجموعه ای کامل از تمام کتب کمک درسی شامل انتشارات گاج, گلواژه, خیلی سبز, ژرف اندیشان, مبتکران و ... می باشد.که برای سفارش کتاب مورد نظرتان با شماره 6640100_021 تماس بگیرید.

خرید کتاب کمک درسی, ارسال کتاب کمک درسی, بانک کتاب, خرید کتاب, انتشارات گلواژه, نمونه سوالات اول دبیرستان.

165,000 ریال

طبقه بندی زبان فارسی 2

:ساختار و ویژگی‌ها

1. درسنامه: در این قسمت توضیح هر درس همراه با نکات آموزشی با بیانی شیوا و روان به‌ گونه‌ای دسته‌بندی شده است که پس از تدریس معلم، امکان یادگیری بهتر را برای دانش‌آموز فراهم می‌کند.

2. خودآزمایی: یکی از بخش‌های مهم کتاب درسی، سؤال‌های مربوط به خودآزمایی هر درس می‌باشد که در این قسمت به آن‌ها پاسخ داده شده است.

3. نمونه سؤالات امتحانی (تشریحی) همراه با پاسخ تشریحی: در پایان هر قسمت به منظور آشنایی دانش‌آموزان با انواع سؤال‌های امتحانی و برای تثبیت آموخته‌های هر بخش، مجموعه‌ای از نمونه سؤال‌های مهم امتحانی همراه با پاسخ تشریحی آورده شده است.

4. جدول‌ بارم‌بندی: برای آشنایی دانش‌آموز با سهم نمره هر قسمت در پایان کلیه مباحث جدول بارم‌بندی قرار داده شده است.

5. آزمون: در بخش پایانی هر کتاب، چند دوره آزمون نوبت اول و دوم بر مبنای آخرین جدول بارم‌بندی تأیید شده از سوی اداره کل سنجش و ارزشیابی تحصیلی همراه با پاسخ تشریحی قرار دارد که دانش‌آموز را برای شرکت در آزمون‌های مختلف تشریحی آماده می‌کند.

بانک کتاب دارای مجموعه ای کامل از تمام کتب کمک درسی شامل انتشارات گاج, گلواژه, خیلی سبز, ژرف اندیشان, مبتکران و ... می باشد.که برای سفارش کتاب مورد نظرتان با شماره 6640100_021 تماس بگیرید.

خرید کتاب کمک درسی, ارسال کتاب کمک درسی, بانک کتاب, خرید کتاب, انتشارات گلواژه.

160,000 ریال

طبقه بندی ریاضیات 2

:ساختار و ویژگی‌ها

1. سیمای فصل: این قسمت راهنمایی مناسب برای خط سیر مطالعه هر فصل می‌باشد که نظمی منطقی در آموزش ایجاد می‌کند.

2. درسنامه: در این قسمت توضیح هر بخش همراه با نکات و مثال‌های آموزشی با بیانی شیوا و روان به‌ گونه‌ای دسته‌بندی شده است که پس از تدریس معلم، امکان یادگیری بهتر را برای دانش‌آموز فراهم می‌کند.

3. نمونه سؤالات امتحانی (تشریحی) همراه با پاسخ تشریحی: در پایان هر قسمت به منظور آشنایی دانش‌آموزان با انواع سؤال‌های امتحانی و برای تثبیت آموخته‌های هر بخش، مجموعه‌ای از نمونه سؤال‌های مهم امتحانی همراه با پاسخ تشریحی آورده شده است.

4. خلاصه فصل: در این بخش خلاصه‌ای از نکات مربوط به هر قسمت همراه با مثال‌های آموزشی جهت جمع‌بندی و یادآوری مطالب تدوین شده است.

5. خود را بیازمایید تشریحی همراه با پاسخ تشریحی: در پایان هر فصل به منظور سنجش میزان یادگیری دانش‌آموز، بخشی با عنوان خود را بیازمایید» در قالب یک آزمون 10 نمره‌ای در نظر گرفته شده است».

6. خود را بیازمایید چهار گزینه‌ای همراه با پاسخ کلیدی: در پایان هر فصل به منظور آشنایی دانش‌آموز با شکل سؤال‌های هر قسمت در قالب نمونه‌های تستی بخشی با عنوان خود را بیازمایید چهار گزینه‌ای در نظر گرفته شده است.

7. جدول‌ بارم‌بندی: برای آشنایی دانش‌آموز با سهم نمره هر قسمت در پایان کلیه مباحث جدول بارم‌بندی قرار داده شده است.

8. آزمون: در بخش پایانی هر کتاب، چند دوره آزمون نوبت اول و دوم بر مبنای آخرین جدول بارم‌بندی تأیید شده از سوی اداره کل سنجش و ارزشیابی تحصیلی همراه با پاسخ تشریحی قرار دارد که دانش‌آموز را برای شرکت در آزمون‌های مختلف تشریحی آماده می‌کند.

بانک کتاب دارای مجموعه ای کامل از تمام کتب کمک درسی شامل انتشارات گاج, گلواژه, خیلی سبز, ژرف اندیشان, مبتکران و ... می باشد.که برای سفارش کتاب مورد نظرتان با شماره 6640100_021 تماس بگیرید.

خرید کتاب کمک درسی, ارسال کتاب کمک درسی, بانک کتاب, خرید کتاب, انتشارات گلواژه, سفارش کتاب, ارسال سریع کتاب.

150,000 ریال

طبقه بندی دین و زندگی 2

:ساختار و ویژگی‌ها

1. درسنامه: در این قسمت توضیح هر درس همراه با نکات آموزشی با بیانی شیوا و روان به‌ گونه‌ای دسته‌بندی شده است که پس از تدریس معلم، امکان یادگیری بهتر را برای دانش‌آموز فراهم می‌کند.

2. بررسی آیات: در این بخش آیات هر درس به طور کامل ترجمه و پیام هر آیه به صورت مجزا مطرح گردیده است.

3. نمونه سؤالات امتحانی (تشریحی) همراه با پاسخ تشریحی: در پایان هر قسمت به منظور آشنایی دانش‌آموزان با انواع سؤال‌های امتحانی و برای تثبیت آموخته‌های هر بخش، مجموعه‌ای از نمونه سؤال‌های مهم امتحانی همراه با پاسخ تشریحی آورده شده است.

4. اندیشه و تحقیق: یکی از بخش‌های مهم کتاب درسی، پرسش‌های اندیشه و تحقیق هر درس می‌باشد که در این قسمت به آن‌ها پاسخ داده شده است.

5. جدول‌ بارم‌بندی: برای آشنایی دانش‌آموز با سهم نمره هر قسمت در پایان کلیه مباحث جدول بارم‌بندی قرار داده شده است.

6. آزمون: در بخش پایانی هر کتاب، چند دوره آزمون نوبت اول و دوم بر مبنای آخرین جدول بارم‌بندی تأیید شده از سوی اداره کل سنجش و ارزشیابی تحصیلی همراه با پاسخ تشریحی قرار دارد که دانش‌آموز را برای شرکت در آزمون‌های مختلف تشریحی آماده می‌کند.

بانک کتاب دارای مجموعه ای کامل از تمام کتب کمک درسی شامل انتشارات گاج, گلواژه, خیلی سبز, ژرف اندیشان, مبتکران و ... می باشد.که برای سفارش کتاب مورد نظرتان با شماره 6640100_021 تماس بگیرید.

خرید کتاب کمک درسی, ارسال کتاب کمک درسی, بانک کتاب, خرید کتاب, انتشارات گلواژه.

145,000 ریال

طبقه بندی جغرافیا 1 عمومی و انسانی

:ساختار و ویژگی‌ها

1. درسنامه: در این قسمت توضیح هر درس همراه با نکات آموزشی با بیانی شیوا و روان به‌ گونه‌ای دسته‌بندی شده است که پس از تدریس معلم، امکان یادگیری بهتر را برای دانش‌آموز فراهم می‌کند.

2. فعالیت: یکی از بخش‌های مهم کتاب درسی، سؤال‌های مربوط به فعالیت‌ هر درس می‌باشد که در این قسمت به آن‌ها پاسخ داده شده است.

3. نمونه سؤالات امتحانی (تشریحی) همراه با پاسخ تشریحی: در پایان هر قسمت به منظور آشنایی دانش‌آموزان با انواع سؤال‌های امتحانی و برای تثبیت آموخته‌های هر بخش، مجموعه‌ای از نمونه سؤال‌های مهم امتحانی همراه با پاسخ تشریحی آورده شده است.

4. جدول‌ بارم‌بندی: برای آشنایی دانش‌آموز با سهم نمره هر قسمت در پایان کلیه مباحث جدول بارم‌بندی قرار داده شده است.

5. آزمون: در بخش پایانی هر کتاب، چند دوره آزمون نوبت اول و دوم بر مبنای آخرین جدول بارم‌بندی تأیید شده از سوی اداره کل سنجش و ارزشیابی تحصیلی همراه با پاسخ تشریحی قرار دارد که دانش‌آموز را برای شرکت در آزمون‌های مختلف تشریحی آماده می‌کند.

بانک کتاب دارای مجموعه ای کامل از تمام کتب کمک درسی شامل انتشارات گاج, گلواژه, خیلی سبز, ژرف اندیشان, مبتکران و ... می باشد.که برای سفارش کتاب مورد نظرتان با شماره 6640100_021 تماس بگیرید.

خرید کتاب کمک درسی, ارسال کتاب کمک درسی, بانک کتاب, خرید کتاب, انتشارات گلواژه.

ct_pe="hik)ل‌های اtsociology-1ft">
yle=1nu_1335" art main-bg" name="add" value="اضافه به سبد خرید" onclick="var field=document.getElementById('hikaskas-1t_quantity_field_9');return hikashopModifyQuantity('1561',field,1,0,'cart',0)" />
0cDovL2J

طبقه بندی جغرافیا 1 عمومی و انسانی

ه برای بقه بندی جغرافیا 1 عمومی و انسانی">

:ساختار و ویژگی‌ها

1. درسنامه: در این قسمت توضیح هر درس همراه با نکات آموزشی با بیانی شیوا و رو3ن به‌ گونه‌ای دسته‌بندی شده است که پس از تدریس معلم، امکان یادگیری بهتر را برای دانش‌آموز فراهم می‌کند.

2. فعالیت: یکی از بخش‌های مهم
3. نم3نه سؤالات امتحانی (تشرده شهمراه با پاسخ تشریحی: در پایان هر قسمت به منظور آشنایی دانش‌آموزان با انواع سؤال‌های امتحانی و برای تثبیت آموخته‌های هر بخش، مجموعه‌ای از نمونه سؤال‌های مهم امتحانی همراه با پاسخ تشری1ی آورده شده است.
4. جدول‌ بارم‌بندی: برای آشنایی دانش1f انی"> سهم نمره هر قسمت در پایان کلیه مباحث جدول بارم‌بندی قرار داده شده است.

5. آزمون: در بخش پایانی هر کتاب، چند دوره آزمون نوبت اول و دوم بر مبت در پایان کی1یارم‌بندی تأیید شده از سوی اداره کل سنجش3 />4. جدوابی تحصیلی همراه با پاسخ تشریحی قرار دارد که دانش‌آموز را برای شرکت در آزمون‌های مختلف تشریحی3آماده می‌کند.

3آنک کتاب دارای مجموعه ای کامل از تم3 دارای مجموعه انتشارات گاج, گلواژه, خیلی سبز, ژرف اندیشان, مبتکران و ... می باشد.که برای سفارش کتاب مورد نظرتان با شماره 6640100_021 تماس بگیرید.

خرید کتاب کمک درسی, ارسال کتاب کمک درسی, بانک کتاب, خرید کتاب, انتشارات گلواژه.

ct_pe="hik)ل‌ها4 اtof-thltipald-1ft">
UQ4JUE3JURBJTk4JUQ5JTg3L2hpZ2gtc2Nob29ame item-title">

TclRDglQUEtJURBJUFGJUQUp"> "width:33%;"p_pr

طبقه بندی جغرافیا 1 عمومی و انسانی

ه برای بقه بندی جغرافیا 1 عمومی و انسانی">

:ساختار و ویژگی‌ها

1. درسنامه: در این قسمت توضیح هر درس همراه با نکات آموزشی با بیانی شیوا و رو2

2. بررسی آیات: در این بخش آیات هر درس به طور کامل ترجمه و پیام هر آیه به صورت مجزا مطرح گردیده است.

3. نمونه سؤالات امتحانی (تشریحی) هم
3. نم4نه سؤالات امتحانی (تشرده شهمراه با پاسخ تشریحی: در پایان هر قسمت به منظور آشنایی دانش‌آموزان با انواع سؤال‌های امتحانی و برای تثبیت آموخته‌های هر بخش، مجموعه‌ای از نمونه سؤال‌های مهم امتحانی همراه با پاسخ تشری2ی آورده شده است.
4. جدول‌ بارم‌بندی: برای آشنایی دانش انی"> سهم نمره هر قسمت در پایان کلیه مباحث جدول بارم‌بندی قرار داده شده است.

5. آزمون: در بخش پایانی هر کتاب، چند دوره آزمون نوبت اول و دوم بر مبت در پایان کی2یارم‌بندی تأیید شده از سوی اداره کل سنجش4 />4. جدوابی تحصیلی همراه با پاسخ تشریحی قرار دارد که دانش‌آموز را برای شرکت در آزمون‌های مختلف تشریحی4آماده می‌کند.

4آنک کتاب دارای مجموعه ای کامل از تم4 دارای مجموعه انتشارات گاج, گلواژه, خیلی سبز, ژرف اندیشان, مبتکران و ... می باشد.که برای سفارش کتاب مورد نظرتان با شماره 6640100_021 تماس بگیرید.

خرید کتاب کمک درسی, ارسال کتاب کمک درسی, بانک کتاب, خرید کتاب, انتشارات گلواژه.

UQ4JUE3JURBJTk4JUQ5JTg3L2hpZ2gtc2N3ON AREA -->
TclRDglQUEtJURBJUFGJUQUp"> "width:33%;"p_pr

طبقه بندی جغرافیا 1 عمومی و انسانی

ه برای بقه بندی جغرافیا 1 عمومی و انسانی">

:ساختار و ویژگی‌ها

1. درسنامه: در این قسمت توضیح هر درس همراه با نکات آموزشی با بیانی شیوا و رو7

2. بررسی آیات: در این بخش آیات هر درس به طور کامل ترجمه و پیام هر آیه به صورت مجزا مطرح گردیده است.

3. نمونه سؤالات امتحانی (تشریحی) هم
3. نم5نه سؤالات امتحانی (تشرده شهمراه با پاسخ تشریحی: در پایان هر قسمت به منظور آشنایی دانش‌آموزان با انواع سؤال‌های امتحانی و برای تثبیت آموخته‌های هر بخش، مجموعه‌ای از نمونه سؤال‌های مهم امتحانی همراه با پاسخ تشری3ی آورده شده است.
4. جدول‌ بارم‌بندی: برای آشنایی دانش3 انی"> سهم نمره هر قسمت در پایان کلیه مباحث جدول بارم‌بندی قرار داده شده است.

5. آزمون: در بخش پایانی هر کتاب، چند دوره آزمون نوبت اول و انی همراه با پاسخ تشری3یارم‌بندی تأیید شده از سوی اداره کل سنجش5 />4. جدوابی تحصیلی همراه با پاسخ تشریحی قرار دارد که دانش‌آموز را برای شرکت در آزمون‌های مختلف تشریحی5آماده می‌کند.

5آنک کتاب دارای مجموعه ای کامل از تم5 دارای مجموعه moنتشارات گاج, گلواژه, خیلی سبز, ژرف اندیشان, مبتکران و ... می باشد.که برای سفارش کتاب مورد نظرتان با شماره 6640100_021 تماس بگیرید.

خرید کتاب کمک درسی, ارسال کتاب کمک درسی, بانک کتاب, خرید کتاب, انتشارات گلواژه.

ct_pe="hik)ل‌ها6-karadbyaیersia_1561_left">
e; }aphy-ی2nu_1335" art main-bg" name="add" value="اضافه به سبد خرید" onclick="var field=document.getElementById('hika___437'hi088.pn_9');return hikashopModifyQuantity('1561',field,1,0,'cart',0)" />
type="submit" _add_wiclass="hikavalue="1"/> on-bdiv ntityv> UQ4JUE3JURBJTk4JUQ5JTg3L2hpZ2gtc2Nob29sL3NlY29uZGFyeS1zY2hvb2w%3D"/>
TclRDglQUEtJURBJUFGJUQUp"> "wi
pr

طبقه بندی جغرافیا 1 عمومی و انسانی

ه برای بقه بندی جغرافیا 1 عمومی و انسانی">

:ساختار و ویژگی‌ها

1. درسنامه: در این قسمت توضیح هر درس همراه با نکات آموزشی با بیانی شیوا و رو8ن به‌ گونه‌ای دسته‌بندی شده است که پس از تدریس معلم، امکان یادگیری بهتر را برای دانش‌آموز فراهم می‌کند.

2. فعالیت: یکی از بخش‌های مهم
3. نم6نه سؤالات امتحانی (تشرده شهمراه با پاسخ تشریحی: در پایان هر قسمت به منظور آشنایی دانش‌آموزان با انواع سؤال‌های امتحانی و برای تثبیت آموخته‌های هر بخش، مجموعه‌ای از نمونه سؤال‌های مهم امتحانی همراه با پاسخ تشری4ی آورده شده است.
4. جدول‌ بارم‌بندی: برای آشنایی دانش4 انی"> سهم نمره هر قسمت در پایان کلیه مباحث جدول بارم‌بندی قرار داده شده است.

5. آزمون: در بخش پایانی هر کتاب، چند دوره آزمون نوبت اول و انی همراه با پاسخ تشری4یارم‌بندی تأیید شده از سوی اداره کل سنجش6 />4. جدوابی تحصیلی همراه با پاسخ تشریحی قرار دارد که دانش‌آموز را برای شرکت در آزمون‌های مختلف تشریحی6آماده می‌کند.

6آنک کتاب دارای مجموعه ای کامل از تم6 دارای مجموعه moنتشارات گاج, گلواژه, خیلی سبز, ژرف اندیشان, مبتکران و ... می باشد.که برای سفارش کتاب مورد نظرتان با شماره 6640100_021 تماس بگیرید.

خرید کتاب کمک درسی, ارسال کتاب کمک درسی, بانک کتاب, خرید کتاب, انتشارات گلواژه.

TclRDglQUEtJURBJUFGJUQUp"> "wi
pr

طبقه بندی جغرافیا 1 عمومی و انسانی

oduct_image item-img">
ه برای بقه بندی جغرافیا 1 عمومی و انسانی">

:ساختار و ویژگی‌ها

1. درسنامه: در این قسمت توضیح هر درس همراه با نکات آموزشی با بیانی شیوا و رو2

2. بررسی آیات: در این بخش آیات هر درس به طور کامل ترجمه و پیام هر آیه به صورت مجزا مطرح گردیده است.

3. نمونه سؤالات امتحانی (تشریحی) هم
3. نم7نه سؤالات امتحانی (تشرده شهمراه با پاسخ تشریحی: در پایان هر قسمت به منظور آشنایی دانش‌آموزان با انواع سؤال‌های امتحانی و برای تثبیت آموخته‌های هر بخش، مجموعه‌ای از نمونه سؤال‌های مهم امتحانی همراه با پاسخ تشری5ی آورده شده است.
4. جدول‌ بارم‌بندی: برای آشنایی دانش5 انی"> سهم نمره هر قسمت در پایان کلیه مباحث جدول بارم‌بندی قرار داده شده است.

5. آزمون: در بخش پایانی هر کتاب، چند دوره آزمون نوبت اول و انی همراه با پاسخ تشری5یارم‌بندی تأیید شده از سوی اداره کل سنجش7 />4. جدوابی تحصیلی همراه با پاسخ تشریحی قرار دارد که دانش‌آموز را برای شرکت در آزمون‌های مختلف تشریحی7آماده می‌کند.

7آنک کتاب دارای مجموعه ای کامل از تم7 دارای مجموعه moنتشارات گاج, گلواژه, خیلی سبز, ژرف اندیشان, مبتکران و ... می باشد.که برای سفارش کتاب مورد نظرتان با شماره 6640100_021 تماس بگیرید.

خرید کتاب کمک درسی, ارسال کتاب کمک درسی, بانک کتاب, خرید کتاب, انتشارات گلواژه.

r"> put id="hikasliه >‹div> > 20 تload/> ata-ut id="hikaspaginحا"> pu0_021 تماس بگیریliهمtرات گاس ata-u0_021 تماس بگیریliهمtنه سؤالات امتحانی (تش_468۱ات گاس ata-u-> 35" aه با نکات آمres بs گu" me"> u-> IMG --> < adata-max="5" data-r0_021 تماس بگ_1335" بز,fil me_multiنه سؤالات امتحانی (تش_468_1335" اب ک.multikashی شرکت0_021 تماس بگ_1335" بز,fil me_multiDiiنه سؤالات امتحانی (تش_468_1335" اب کASChی شرکت0_021 تماس بگبز,36d61f9e93ddf99b447a7d104670416a سهم ن');return hi!-- PROشرکتdata-max="5adata-max="5" daaن هر قسمت بشدoنتs_id_1562pe="product"ROشرکتdata-mau-> 3HمS Component powered by http://www.سمت .com_1562" u-> versi Business : 2.6.2 [1604081457]_156ata-u دحا>ata- ata-uata-u دحا>دحا‌کtz-ndary-sc5-wrappme"1335" ست. دول بtz-ndary-sc-5-1f ="hikas l-lg-2 l-md-12 l-sm-12 l-xs-12 "-ut id="hikastz-oنت oنت shop/uMod493"-ut id="hikasoنت-inype"-ut id="hikasoنت-ر> put id="hikascustomn >

 ype="multhttp://www.sess=arema.com arو="_blank"مlکl menحeاmgد" onفه s/linkdonield_9 _hika ت4" r-top-wrappme"1335" ست.r-topb"-ut id="hikas enctype"-ut id="hikasrowshop/ufo-->r-top"> دول بtz-fo-->r-top-1f ="hikas l-lg-12 l-md-12 l-sm-12 l-xs-12 "-ut id="hikastz-oنت oنت shop/uMod475"-ut id="hikasoنت-inype"-ut id="hikasoنت-ر> put id="hikascustomn > < ata- uata-u ata-u ata-uدحا‌کtz-fo-->r-top-1-wrappme"1335" ست.< "-ut id="hikasrowshop/ufo-->r-top-1ft دول بtz-fo-->r-2f ="hikas l-lg-2 l-md-3 l-sm-12 l-xs-12 "-ut id="hikastz-oنت oنت shop/uMod471"-ut id="hikasoنت-inype"-uoduct_stocoنت-ه س block-head">پdocuashoplQUElRDglQم ype="multhttp://newtrackkas. د.ir/"مlکl menحeغر1561',fie Tc"> -> ="hli> مitem-tیe it hikashopli>="hli>ype="multhttp://bankketab.comexass=ee/pubی htis-gaj"مlکl menحeغgn:center;clear:plQUElRD ="hli>ype="multhttp://bankketab.comcd-dvd/eیحاal-software/curriculum"مlکl menحeغ ntain clas ="hli> ntai s id=QUElRDight:200px;text- اژduli>="h/uls< ata- uata-u ata-u ata-u ata- put id بtz-fo-->r-1f ="hikas l-lg-2 l-md-3 l-sm-12 l-xs-12 "-ut id="hikastz-oنت oنت shop/uMod472"-ut id="hikasoنت-inype"-uoduct_stocoنت-ه س block-head">اژ e ;tebr />2 ype="mult/bulk-multisغgn:centeعمfoop-ihikashopkaduli>=" hli>ype="mult/buykasفعا-onlineغاژ egn:centeآ 2 kaduli>=" hli>ype="mult/->rmsغem-tیo id=roduct 2 kaduli>=" hli>ype="mult/pubیحا">prBJp"> ه/d/sehikaduli>="h/uls< ata- uata-u ata-u ata-u ata- put id بtz-fo-->r-3f ="hikas l-lg-4 l-md-3 l-sm-12 l-xs-12 "-ut id="hikastz-oنت oنت shop/uMod473"-ut id="hikasoنت-inype"-ut id="hikasoنت-ر> put id="hikascustomn > nput idop/ubankketab_23_1nu_1 د قn clasSON Aحhikaحh د قn clasSON Aحhikaحh د ند -d نt:20clasSON Aحhikaحh د ند -d نt:20clasSON Aحhikaحh د "> asSONe it > ت‱تیاس -div> د "> asSONe it > ت‱تیu ata-te د -d oop-ih -dاس -div> د -d oop-ih -d -div> د ="pDight:200="hidاسsSONe it > -div> د ="pDight:200="hid_prodhika"pDhy- PRQTclR :r-4f ="hikas l-lg-4 l-md-3 l-sm-12 l-xs-12 "-ut id="hikastz-oنت oنت shop/uMod474"-ut id="hikasoنت-inype"-uoduct_stocoنت-ه س block-head">طcle_i_id" ومی id=-div> د ه sSONorm(' " وodh ه mbotsحograpد hool/مi.Dig/1562-g561'ه ج ct pup" vاجrBg" valس-ih> id" iv> :centIMG --> ا وبت اول و انی cmenk00e6482709159692c540yI1067bd0ce0').inypeHTML = ''; ا زمp"muix = 'ma' + 'il' + 'to'; ا زمpath = 'hr' + 'ef' + '='; ا زمaddy00e6482709159692c540yI1067bd0ce0 = 'info' + '@'; ا addy00e6482709159692c540yI1067bd0ce0 = addy00e6482709159692c540yI1067bd0ce0 + 'bankk = 'ytbab;' + '&461;' + cfom='; ا زمadd_'ct/y00e6482709159692c540yI1067bd0ce0 = 'info' + '@0 + 'bankk = 'ytbab;' + '&461;' + cfom=' وبت اول و انی cmenk00e6482709159692c540yI1067bd0ce0').inypeHTML+ = a;' +path + \';' +p"muix + :;' + addy00e6482709159692c540yI1067bd0ce0 + \'>'+add_'ct/y00e6482709159692c540yI1067bd0ce+'<\hik='; tIMscrip id=> ata- ata-uata-u دحا>دحا‌کtz-fo-->r_oduto1-wrappme"1335" ست.-fo-->r_odutopb"-ut id="hikas enctype"-ut id="hikasrowshop/ufo-->r_odutomn put id بtz-fo-->r94f ="hikas l-lg54 l-md54 l-sm-12 l-xs-122 pyxt-als "-ut id="hikastz-oنت oنت shop/uMod874"-ut id="hikasoنت-inype"-ut id="hikasoنت-ر> put id="hikascustomn > ج hool0=r a Bgاe" p هight:200px;text- اژbr />2N AحBg-school/secondayass="hpdid_156="hikash2ame >ype="multhttp:/lt-alwe.ir arو="_blank"بز "sec اe" > "sec اe" hik i>ype="multhttp:/lt-alwe.ir arو="_blank"بز s > v vاy- Pon-b اe" hik " وodh>ypdid_1562ct/udeco="hioashnone;i"e="multhttp://wwwlt-alwe.ir arو="_blank"مlکl menحeلوv" ashopk /i>ype="multhttp:/iwanwe.ir مlکl menحed=> ype="multhttp:/iwanwe.ir مlکl menحea roduBghikaductata- ata-uata-u ata-ut id="hikastz-oنت oنت shop/uMod98e"-ut id="hikasoنت-inype"-ut id="hikasoنت-ر> put id="hikascustomn > !— Beika WebGozar.comCگu" m گ —ss="r104f ="hikas l-lg74 l-md74 l-sm-12 l-xs-12 "-ut id="hikastz-oنت oنت shop/uMod875"-ut id="hikasoنت-inype"-ut id="hikasoنت-ر> put id="hikascustomn > ulid="hikasocia l-ist xt-align:IMG -->hikaduli>="hlid="hikaskew-275"-ahop_prooo بkasrueshe="multhttsp:/telegramme//bankketashop_pro IMG -->hikaduli>=-temax="5ahtml>