سبد خرید: 0 آیتم ها
مجموع : تماس بگیرید
در حال حاضر سبد خرید شما خالی می باشد
محصول به روز رسانی
تسویه حساب

پرسمان ریاضی دهم گاج

پرسمان ریاضی دهم گاج

ویژگی های کتاب :

    مشترک رشته های ریاضی و فیزیک - علوم تجربی
    ارائه درسنامه جامع و کاربردی
    ارائه بانک سوالات امتحانی همراه با پاسخ های کاملا تشریحی
    چاپ 1395 - تعدادصفحات :144

120,000 ریال

سیر تا پیاز فیزیک دهم تجربی

کتاب سیر تا پیاز فیزیک دهم تجربی گاج

مولف: امیرحسن محمدپور , علی کریمی , هادی حمزه‌پور

انتشارات: گاج

ویژگی های کتاب:

 • مجموعه کتاب های سیرتاپیاز گاج شامل 3 کتاب در 1 کتاب می باشد: 1- کتاب آموزش 2- کتاب تست 3- کتاب امتحان
 • جلد اول (کتاب آموزش): شامل آموزش کامل مفاهیم کتاب درسی به همراه 252 مثال و تست حل شده
 • جلد دوم (کتاب تست): شامل 882 تست کنکور و تالیفی طبقه بندی شده با پاسخ تشریحی
 • جلد سوم (کتاب امتحان): شامل 325 پرسش امتحانی طبقه بندی شده با پاسخ تشریحی
 • آموزش کتاب های سیر تا پیاز در سطح کنکور می باشد و نکات فراتر از کتاب درسی (جهت آمادگی برای کنکور) تحت عنوان ویژه علاقمندان مشخص شده است و مطالعه آن الزامی نیست.
 • هر 3 جلد در یک کتاب

  شما میتوانید این کتاب را از طریق سایت www.bankketab.com به صورت آنلاین خریداری و یا با شماره تلفن (66424211_021) تماس گیرید.

 

280,000 ریال

سیر تا پیاز فازسی دهم گاج

کتاب سیر تا پیاز فارسی دهم گاج

مولف: نعمت بوالحسنی , علی مرتضوی , خدایار قربانی

انتشارات: گاج

ویژگی های کتاب:

 • بررسی خط به خط کتاب درسی همراه با معنی روان
 • ارائه دانش های ادبی و زبانی، پاسخ به کارگاه متن پژوهی
 • ارائه 874 پرسش چهار گزینه ای طبقه بندی شده با پاسخ تشریحی
 • ارائه 755 پرسش امتحانی طبقه بندی شده با پاسخ تشریحی

  شما میتوانید این کتاب را از طریق سایت www.bankketan.com به صورت آنلاین خریداری و یا با شماره تلفن (66424211_021) تماس بگیرید.
260,000 ریال

دین و زندگی دهم پرسمان گاج

دین و زندگی دهم پرسمان گاج

ویژگی های کتاب:

    مشترک کلیه رشته ها
    آموزش کامل کتاب درسی
    ارائه پیام آیات
    پاسخ به سؤالات اندیشه و تحقیق
    ارائه بانک سوالات امتحانی
    همراه با پاسخ های کاملا تشریحی
    دارای دو درس اختصاصی ویژه رشته علوم انسانی
    چاپ 1395 - تعداد صفحات: 88

100,000 ریال

زبان انگلیسی دهم پرسمان گاج

زبان انگلیسی دهم پرسمان گاج

ویژگی های کتاب:

    مشترک کلیه رشته ها
    ارائه واژگان درس با مثال
    ارائه گرامر کامل درس
    ترجمه متون کتاب درسی
    ارائه بانک سوالات امتحانی
    همراه با پاسخ های کاملا تشریحی
    چاپ 1395 - تعداد صفحات :120

110,000 ریال

جغرافیای ایران دهم پرسمان

جغرافیای ایران دهم پرسمان

ویژگی های کتاب:

    مشترک کلیه رشته ها
    ارائه درسنامه های کاربردی
    ارائه سوالات امتحانی تیپ بندی شده
    همراه با پاسخ تشریحی
    چاپ 1395 - تعداد صفحات: 56

70,000 ریال
');retur,'cart',0)" /> hopModifQuanيty('="1> كty(tion"/> turnetu an> put tn> put iش eldt tyick="var fie="1"/> كeld_uuct_quantiiحي 5');returnemeorm ttttttt/eld_5');returnemeorm ttttttt/eld_5');returnemeorm ttttttt/eld_5');returnemeorm t /> eld_3'cartيty="1"/> كe hikashop_ca tttttvalukasht /> hopModifQuanيty('="1> yick="var fie="1"/> كeld_uuct_quantiiحي " valu 5');returnemeorm ttttttt/eld_5');returnemeorm ttttttt/eld_5');returnemeorm ttttttt/eld_5');returnemeorm t /> hopModifQuanيty('="1> yukasيt yick="var fie="1"/> كeld_uuct_quantiiحي 5');returnemeorm ttttttt/eld_5');returnemeorm ttttttt/eld_5');returnemeorm ttttttt/eld_5');returnemeorm tl" vald_u نكel3NjaWVuY
er item-box">

/>ویژگیuition-books/gaj-press/hagh-school/second-high-school/science/517-جغرافیای-ایران-دهم-پرسمان" title="جغرافیای ایران دهم پرسمان">tio

iv> ضی)produ>
iv> ضی)ct/updatecart" mhop_product_stock item-cart-product ">
e="1"/> op_cart_ty8hidden" nvalue="cart"/> 2
er item-box">

جغرافیای ایران دهم پرسمان

m-data">
e="submit" class=" button hikashop_cart_input_button b2-3354edium add-cart main-bg" name="add" value="اضافه به سبد خرید" onclick="var field=document.getElementById('hikashop_product_quantity_field_6');return hikashopModifyQuantityh4ument.getElementByI t /> <4اضurnemeormdireidth:: rtl; uniiv c-bidi: embed; ttttttt/eld_5') dirه tl">ikasashopثetElhikasroduclit"Elhiit" oks'="1> ,fielikas_uty('51shop_product_qu_input_butto,vb2wطقElhi type=hop_tion AtByI."ttttvikasashlhiit" oks'51sh,fieit"Eikasashoent.s'51tByI yukt_qus/gajtl" vald_tto,vyickaثe tuفصل="1"/> eld_alueoductپ ot tym('its'51utyym( ield_0" ajt"var fielduantity_fie51shop_product_tttvaopModvalu alue="ld_3name=3NjaWVu.get_513likasshoputy('5lick_0" lue="1 _tto,d_3produ('5ln hik,fiei0" aj51uد.up" vallue=="1"/> ,fiel id="hik ntiح t"Elhe=="1yickalue:5');returnemeormdireidth:: rtl; uniiv c-bidi: embed; ttttttt/eld_5') dirه tl">returnemeorm ttttttt/eld_5');returnemeorm ttttttt/eld_5' op_prodreturnemeorm ttttttt/eld_5');returnemeorm ttttttt/eld_5'lit" class=roduct_quss=""عhik,fe=h،alueoductWVu._ut"/> ettttvalukasht"odvayIhop_p'5ln> op_prod"5');returnemeormdireidth:: rtl; uniiv c-bidi: embed; ttttttt/eld_5') dirه tl"> oeturnemeorm ttttttt/eld_5');returnemeorm ttttttt/eld_5';returnemeormss="ue="ct_ /> oeturnemeorm ttttttt/eld_5');returnemeorm ttttttt/eld_5' returnemeormss=mentById('hikashop_product_quantity_fiel 5');returnemeormence-pan cla 90%; ttttttt/eld_5') tttttrn false;oeturnemeorm ttttttt/eld_5');returnemeorm ttttttt/eld_5' =document.getEleچ tt id'ion"/t_qu_input_buElhe= aj51ype=do="vare= aj51ype=detEletity_ yicka0)"t ttttttt 5');ame="add" vant.getEle15',field,1,0,'wishlist',0); } else { return false; }" />
e="1"/> op_cart_ty9hidden" nvalue="cart"/>
er item-box">

/>ویژگیuition-books/gaj-press/hagh-school/second-high-school/science/517-جغراikashop-ایران-د7 پرسمان" title="جغرافیای ایران دهم پرسمان">le9"height:200pxmg class="hikashop_product_listing_image" tuto;" clear:both;" class="hikashop_p7oduct_image item-img">

> RODUCT PRICE -->
ضیoductid',0)" />ikasashopثetEDUCT CODE --> roduct_quant/updatecart" m-bidi: embed; ttttttt/<"hidden" value="1" class=returnemeo id="hikash op_add_wishlist">ikashop_add_: rtt/updatechop_p" vaturnfyQucart_typeجikد علاقه" onclick="vabmit" clit" cl fielduehopvalu id="hikop_cart_onclick="var field=document.getElementById('hict_quantity_field_4');if(hikashopCheckChangeForm('item',0)){ re: rn hikashopModifyQuantity('55',field,1,0,44ishlist',0); } else { return false; }" />
2
2
input typ2
er item-box"> en" name="task" value="updatecart"/>

جغرافیای ایران دهم پرسمان

/>ویژگیuition-books/gaj-press/hagh-sschool/second-high-school/science/517-جغرافیای-ایران-د7 پرسمان" title="جغرافیای8ghtران دهم پرسمان">le9"height:200pxmg class="hikashop_product20h;" cla tuto;" clear:both;" class="hikashop_op/upload/thumbnails/200x150f/4247.jpg"/>
20""Oiv class="hikashop_productty9ODUCT DESCRIPTION -->

mog>

ویژگی های کتاب:

    مشترک کلیه رشته ها
    ارائه درسنامه های کاربردی
    ارائه سوالات امتحانی تیپ بندی شده
    همراه با پاسخ تشریحی
    چاپ 1395 - تعداد صفحات: 56

name item-titlodifyQuantitui EO COMPARISON ARE7_hikashop_category_information_menu_1203" />
> RODUCT PRICE -->
iv>1lass=
ضیodu1 /> iv>1"hikashop_producl">ikasashopثetEDUCT CODE --> h4/eld_5_pro(1)emeorرbidi: embed; tmeorm ttttttt/eleld_5');reByI yukt_="hikash ass="" valu <"hidden" emeorm ttttttt/eld_5');returnemeuY assh);amementById(' ,0)tity_ 5');amخeldop_pr ,fieسemeoh,fi emeorm ttttttt/eld_5');returnemeuY hopModif<"hidden"هم __quantity_ assh);at" ctype hopModif<"hidden" emeorm ttttttt/eld_5');returnemeuY hopModifQu 5');returnreidteld_5');amttl; un e=ntit==" ei0"eldoifQu uy"eldua5')asيto,v;reua5' emeorm ttttttt/eld_5');returnemeuY كeldut tn> put iش eldt tyi"1"/> eielduan0)"te
21div classyp 21div class درسناidden" nیه رشتopup" vvalue="1"/> input typ21div classname="product_id" value="516"/> er item-box"> en" name="task" value="updatecart"/>

/>ویژگیuition-books/gaj-press/hagh-school/second-high-school/science/517-جغراikashop-ایران-د7 پرسمان" tntituitغرافیای8ghtران دهم پرسمان">le9"height:200pxmg class="hikashop_product21h;" cla tuto;" clear:both;" class="hikashop_age_sut_image item-img">

21""Oiv class="hikashop_productty9ODUCT DESCRIPTION -->
 mog>

ویژگی های کتاب:

    مشترک کلیه رشته ها
    ارائه درسنامه های کاربردی
    ارائه سوالات امتحانی تیپ بندی شده
    همراه با پاسخ تشریحی
    چاپ 1395 - تعداد صفحات: 56

> RODUCT PRICE -->
ضیodu2-engo;"g>ikasashopثetEDUCT CODE --> ('5 t"Elhehic._shttt : rteua5' ashoکcخh:150pMoe0pxپرتQu 5'مو15ar fie"ua5'0"e e"varie"ua5')field'1ld_alukaikascCheckechop_tvikassh a rteod"5: rtl; uniiv c-."ua5 rtevaretEle1ueun ield_ii fianqu_inpیlaقuka_ttoickalue:5');revalu "/ ('قukتQuh:150pMoe0ashoen ('5 t"Elhehic1yickaleمو15h ickal5: kaیicc-.idi: embed; tt/eld_5');returneme lukaiel tu "ue:5');rbidi: embed; tt/eld_5');returnemeorm ttttttt/eld_5' =doTument.AetEl نكel3NjaWVuhiddety9orm ttttttt/eld_5' =doTument.AetEl نكel3NjaWVb2wطقElhi ho e=3Njattt/eld_5' e"varie"_4');if(hi15o,d_3proeموiddety9odi: embed; tt/eld_5');returnemeorm ttttttt/eld_5' =doTument.AetEl نكel3NjaWVuh_ii feormele="adا"1"/jatt"1" eldaeld_5');r1"/> hopModif<"hidden"iddety9odi: embed; tt/eld_5');returnemeorm ttttttt/eld_5' =doTument.AetEl نكel3NjaWVuhهم __quantity_uopMoemen ashoena5')t iش r1"/> iddety9odi:فه به سshop_produrn false; }" />
22div classyp 22div class درسناidden" nیه رشتopup" vvalue="1"/> input typ22div classname="product_id" value="516"/> er item-box"> en" name="task" value="updatecart"/> 9

/>ویژگیuition-books/gaj-press/hagh-school/second-high-school/science/517-جغراikashop-ایران-د7 پرسمان" tntituitغرافیای8ghtران دهم پرسمان">le9"height:200pxmg class="hikashop_product22h;" cla tuto;" clear:both;" class="hikashop_age_sut_image item-img">
22""OD 22""Oiv class="hikashop_productty9ODUCT DESCRIPTION -->


ویژگی های کتاب:

    مشترک کلیه رشته ها
    ارائه درسنامه های کاربردی
    ارائه سوالات امتحانی تیپ بندی شده
    همراه با پاسخ تشریحی
    چاپ 1395 - تعداد صفحات: 56

hidden" name="hikashop_vote_rating" data-type="product" data-max="5" data-ref="517" data-rate="0" id="s4lect_id_517_hikashop_category_informatio5_menu_1203" />
> RODUCT PRICE -->
m-da ضیodu3t/form-data"> m-da='hikash="hikash valu "u4اضurnemeormdiriv class="hikashop_producl">ikasashopثetEDUCT CODE --> roduct_qua="hikash valu "u4اضurnemeormdiriv class=<"hidden"idi: emb;reByI yukt_="hikash ass="" valu <"i: emb;uY aroduutyym( ielassh);at1"/> hopModif<"meorm;u assh);amementById(' ,0)tity_ 5');amخeldop_pr ,fieسemeoh,fi emeorm;uY pMeorm t"Elheyick="var fie="1"/> كeldut tn> put iش eldt tyi"1"/> eielduan0)"te

23div classyp 23div class درسناidden" nیه رشتopup" vvalue="1"/> input typ23div classname="product_id" value="516"/> er item-box"> en" name="task" value="updatecart"/> 65

/>ویژگیuition-books/gaj-press/hagh-school/second-high-school/science/517-جغراikashop-ایران-د7 پرسمان" tntituitغرافیای8ghtران دهم پرسمان">le9"height:200pxmg class="hikashop_product23h;" cla tuto;" clear:both;" class="hikashop_age_sut_image item-img">
23""OD 23""Oiv class="hikashop_productty9ODUCT DESCRIPTION -->


ویژگی های کتاب:

    مشترک کلیه رشته ها
    ارائه درسنامه های کاربردی
    ارائه سوالات امتحانی تیپ بندی شده
    همراه با پاسخ تشریحی
    چاپ 1395 - تعداد صفحات: 56

> RODUCT PRICE -->
ضیodu4-arabic2-workt_pria='hikash="hikash valu "uik2"hikashop_producl">ikasashopثetEDUCT CODE --> roduct_qua="hikash valu "uik2<"hidden"idi: emb;eld_5');reByI yukt_="hikash ass="" valu <"hidden" emeorm;uY aie"ua51u ,0)tukai ield__quantity ,0)tua5')asيto,v;re emeorm;uY pMeorm t"Elheyiquan putyiqho ntit iunsct ei0"eldoifQuل="يtVuY ,0)5' emeorm;uY quan '5 t"Elhe ,0)أ="يtyicorm كeldua5')e ttl; un o,deme tn> put iش خeldo emeorm;uY 2wطقElhiymentById('hop__tvId(' tEle1"1"_4')vId(' tEle1uل=""ttttdt_typii feormele="adh:15iuneld_5');amtiymentById('hop__thopModiidi:رید" oncity_fieldurn false; }" />

24div classyp 24div class درسناidden" nیه رشتopup" vvalue="1"/> input typ24div classname="product_id" value="516"/> er item-box"> en" name="task" value="updatecart"/> 11

/>ویژگیuition-books/gaj-press/hagh-school/second-high-school/science/517-جغراikashop-ایران-د7 پرسمان" tntituitغرافیای8ghtران دهم پرسمان">le9"height:200pxmg class="hikashop_product24h;" cla tuto;" clear:both;" class="hikashop_age_sut_image item-img">
24""OD 24""Oiv class="hikashop_productty9ODUCT DESCRIPTION -->


ویژگی های کتاب:

    مشترک کلیه رشته ها
    ارائه درسنامه های کاربردی
    ارائه سوالات امتحانی تیپ بندی شده
    همراه با پاسخ تشریحی
    چاپ 1395 - تعداد صفحات: 56

> RODUCT PRICE -->
ضیodu5tid',0)" />ikasashopثetEDUCT CODE --> roduct_qua="hikash valu "ut/updatecart"2<"hidden" emeormed; tt/eld_5');returnemeorm ;reByI yukt_="hikash ass="" valu <"hm ; emeormed; tt/eld_5');returnemeii feormele="adtt"1" eldat1"/> hopModif<"meormed; tt/eld_5');returnemeorm ttttttt/eld_5' =document.getEleچ tt id'ion"/t_qu_inp*Y hopModifl fi"eld ehm ; emeormed; tt/eld_5');returnemeorm ttttttt/eld_5' =document.getEleچ tt id'ion"/t_qu_inp*Y hopModifl م __quantity_ 4');if( t"ElheیlvaluChangeForm('item',0"hm ; emeorm;duct_qua <"hidden"idi:رید" oncity_fieldurn false; }" />

25div classyp 25div class درسناidden" nیه رشتopup" vvalue="1"/> input typ25div classname="product_id" value="516"/> er item-box"> en" name="task" value="updatecart"/> 1

/>ویژگیuition-books/gaj-press/hagh-school/second-high-school/science/517-جغراikashop-ایران-د7 پرسمان" tntituitغرافیای8ghtران دهم پرسمان">le9"height:200pxmg class="hikashop_product25h;" cla tuto;" clear:both;" class="hikashop_age_sut_image item-img">
25""OD 25""Oiv class="hikashop_productty9ODUCT DESCRIPTION -->


ویژگی های کتاب:

    مشترک کلیه رشته ها
    ارائه درسنامه های کاربردی
    ارائه سوالات امتحانی تیپ بندی شده
    همراه با پاسخ تشریحی
    چاپ 1395 - تعداد صفحات: 56

hidden" name="hikashop_vote_rating" data-type="product" data-max="5" data-ref="517" data-rate="0" id="s4lect_id_517_hikashop_category_informatio6_menu_1203" />
> RODUCT PRICE -->
ضیodu6-physicsnpworkt_pria='hikash="hikash valu "_p" vaturn2"hikashop_producl">ikasashopثetEDUCT CODE --> roduct_qua="hikash valu "_p" vaturn2<"hidden"idi:orm;reByI yukt_="hikash ass="" valu <"meorm;uY ld_tto,d_1100nemeorm e=do=قed; argin: nemeormdird_5');amtsvik5licهم _p'5دisem_quaity ڈ="e="aپld_an ,0)ti t_ _sh<"meorm;uY );if_p'; un o,dempMeorm t"Elheyin ('5 t"Elheyisquaity ڈ=");ifId('yin,v;reu 5'igh-sQut_ _ '51uismeorm;uY pM);if( 0px;lheyyispMeorm t"ElheyiquaM);ifn: aargsquم __ '51uhElheismeorm;uY pMeorm t"Elheیld0)t_Id(')Elhehict_ '51uhtu held0)ta5')aيto,v;reua5' tit" t"ک;rel م __quantity_ 4');if( t"eForm('item',0"meorm;uY pMeorm t"Elheیick="var fie=icka> كld0));ifId(')tah-schoم __quantity_ 4');if(eForm('item',0"meرید" oncity_fieldurn false; }" />

26div classyp 26div class درسناidden" nیه رشتopup" vvalue="1"/> input typ26div classname="product_id" value="516"/> er item-box"> en" name="task" value="updatecart"/> 11

/>ویژگیuition-books/gaj-press/hagh-school/second-high-school/science/517-جغراikashop-ایران-د7 پرسمان" tntituitغرافیای8ghtران دهم پرسمان">le9"height:200pxmg class="hikashop_product26h;" cla tuto;" clear:both;" class="hikashop_age_sut_image item-img">
26""OD 26""Oiv class="hikashop_productty9ODUCT DESCRIPTION -->


ویژگی های کتاب:

    مشترک کلیه رشته ها
    ارائه درسنامه های کاربردی
    ارائه سوالات امتحانی تیپ بندی شده
    همراه با پاسخ تشریحی
    چاپ 1395 - تعداد صفحات: 56

> RODUCT PRICE -->
ضیodu7-chem;" rynpworkt_pria='hikash="hikash valu "شut2"hikashop_producl">ikasashopثetEDUCT CODE --> red; tt/eld_5');returnemeorct_qua ="hikash valu "شut2<"hidden"idi:ormed; tt/eld_5');returnemeinsi feormele="adا"1"/jatt"1" eldat1"/> hopModif emeorm;du ttttttt/eldsize: 8pt; lDUC- dmeormdield_5');amtheyنat1"/> h_ d_5')eyiq1"/> hopModif ttttnun صigh-sth;wid yuamthe;if.Qut_ _ d_حث o,de; un t"Elhe0px;yu_ pMeorm t"_ dva yu_quait=do:Y pMeorm t"Elheamthuiيty،l fieamth/divy،l صigeldoifQ-high-scho);if_p'; un ق eld_uopM_p'un o,if.Quo,de;'5 t" fie_ n تquan '5 t"Elhe 5'orm t"Elheyiq1"/> hopModif tity;maretElt eiif tt_Id(entById('hop__4')vId(' tEle1utah-do="ol/scidird__ 5'orm t"Elheyiتأ="يtyittttd(entById('hop__x;lheyyispMeorm t"Elheyiquaie"q1"/> hopModif ('y,de; _Id(yنat1"/> t"_گ')fiel');attl; un o,3Njatt __q' : iretuif ('اگp'un e="rmdf ('uait=o="v_Id(')Elheyiq1"/> ('y,dev=do="vareم _2wطقElhi3name=3NjaymentById(' ,0_4')vId(' tEle1ue="adeldar ftEleeld_5');amthigh-scattl; un o,3N.ikashop0"meرید" oncity_fieldurn false; }" />

27div classyp 27div class درسناidden" nیه رشتopup" vvalue="1"/> input typ27div classname="product_id" value="516"/> er item-box"> en" name="task" value="updatecart"/> 11
er item-box"> ikashop_ PRODUCT NAME -->

/>ویژگیuition-books/gaj-press/hagh-school/second-high-school/science/517-جغراikashop-ایران-د7 پرسمان" tntituitغرافیای8ghtران دهم پرسمان">le9"height:200pxmg class="hikashop_product27h;" cla tuto;" clear:both;" class="hikashop_age_sut_image item-img">
27""OD 27""Oiv class="hikashop_productty9ODUCT DESCRIPTION -->


ویژگی های کتاب:

    مشترک کلیه رشته ها
    ارائه درسنامه های کاربردی
    ارائه سوالات امتحانی تیپ بندی شده
    همراه با پاسخ تشریحی
    چاپ 1395 - تعداد صفحات: 56

> RODUCT PRICE -->
ضیod01ce"ck- ikasashopثetEDUCT CODE --> reorct_quaT"ck E dire clas: rtl; t/elinیt: 0.15pt; lDUC-

01div classyp 01div class درسناidden" nیه رشتopup" vvalue="1"/> input typ01div classname="product_id" value="516"/> er item-box"> en" name="task" value="updatecart"/> 25

/>ویژگیuition-books/gaj-press/hagh-school/second-high-school/science/517-جغراikashop-ایران-د7 پرسمان" tntituitغرافیای8ghtران دهم پرسمان">le9"height:200pxmg class="hikashop_product01h;" cla tuto;" clear:both;" class="hikashop_age_sut_image item-img">
01""OD 01""Oiv class="hikashop_productty9ODUCT DESCRIPTION -->
 mo >

ویژگی های کتاب:

    مشترک کلیه رشته ها
    ارائه درسنامه های کاربردی
    ارائه سوالات امتحانی تیپ بندی شده
    همراه با پاسخ تشریحی
    چاپ 1395 - تعداد صفحات: 56

hidden" name="hikashop_vote_rating" data-type="product" data-max="5" data-ref="517" data-rate="0" id="s4lect_id_517_hikashop_category_informatio7_menu_1203" />
> RODUCT PRICE -->
ضیo499-chem;" ryn ='hikashشut2ltک'ig"hikashop_producl">ikasashopثetEDUCT CODE --> roduct_quaشut2ltک'igemeormdird_5');s=<"hidden"idi: embp*hi));ي);amطttnun خطtq1"/> hopModif it_ ');returspMeorm t"Elheyick="var fie="1"/> كelidi: embp*hi));ي);aspMeorm t"Elhe tttt_=" t"Elheyiq1"/> hopModif tt_ ');returspMeorm t"Elheyick="var fie="1"/> كelidi: embp*h__quantity_ue="aspMeorm t"Elheyick="var fie="1"/> كelY tah0)"te pu eldt tyidi: embp*hie="adByI maikrmdf (ielahhouismeorm; duct_quaduct_quadu ttttttt/eld_5' =dobo cument.Genevaeچ tt id'ion"/t_qu_i 7_hor: #0066fjaWV0r ttttttt7_hor: #ff 0inp*hiم __quantity_ e tn> put iش eldt tyY tah0)"te

499div classyp499div class درسناidden" nیه رشتopup" vvalue="1"/> input ty499div classname="product_id" value="516"/> er item-box"> en" name="task" value="updatecart"/> 27

/>ویژگیuition-books/gaj-press/hagh-school/second-high-school/science/517-جغراikashop-ایران-د7 پرسمان" tntituitغرافیای8ghtران دهم پرسمان">le9"height:200pxmg class="hikashop_produc499h;" cla tuto;" clear:both;" class="hikashop_age_sut_image item-img">
499""OD 499""Oiv class="hikashop_productty9ODUCT DESCRIPTION -->


ویژگی های کتاب:

    مشترک کلیه رشته ها
    ارائه درسنامه های کاربردی
    ارائه سوالات امتحانی تیپ بندی شده
    همراه با پاسخ تشریحی
    چاپ 1395 - تعداد صفحات: 56

> RODUCT PRICE -->
ضیo503-sir-shopiaz- hi ='hikashس ikasashopثetEDUCT CODE --> roduct_quaس

03div classyp 03div class درسناidden" nیه رشتopup" vvalue="1"/> input typ03div classname="product_id" value="516"/> er item-box"> en" name="task" value="updatecart"/> 18

/>ویژگیuition-books/gaj-press/hagh-school/second-high-school/science/517-جغراikashop-ایران-د7 پرسمان" tntituitغرافیای8ghtران دهم پرسمان">le9"height:200pxmg class="hikashop_producp03h;" cla tuto;" clear:both;" class="hikashop_age_sut_image item-img">
03""OD 03""Oiv class="hikashop_productty9ODUCT DESCRIPTION -->


ویژگی های کتاب:

    مشترک کلیه رشته ها
    ارائه درسنامه های کاربردی
    ارائه سوالات امتحانی تیپ بندی شده
    همراه با پاسخ تشریحی
    چاپ 1395 - تعداد صفحات: 56

hidden" name="hikashop_vote_rating" ="hikashop_vote_ratip
 b29ا"> er item-box"> _329_" ntom"hikashop_produclame item-titlodifyQuantituis_pagin EO COMPARISON ARs_pagin _" ntom"hikashop_producoduclame item-tio;" -fojb2r"> tById('hikashli >تu t);0px;mكldh er item-box"> _329پ بنli "> er item-box"> _329پ'hikashchzn-done مت sizetive;nu_1203" /> 70pxe/517رس />his. . ()"> 20 ikaop_su> ikhikaById('hikashpagin ">
  س س er item-box"> _329_" ntom']; f.li < "> er item-box"> _329.مر20; f. (); class="hiپ'hikashpagena_likew25">2 س er item-box"> _329_" ntom']; f.li < "> er item-box"> _329.مر20; f. (); class="hiپ'hikashpagena_likew25">_a('hikashfaass-سle-nput ty س er item-box"> _329_" ntom']; f.li < "> er item-box"> _329.مر20; f. (); class="hiپ'hikashpagena_likew25">_a('hikashfaass-سle-double-nput ty س
امتحانی تیپ بنli < >
ویkas ikhikaBمتحانی تیپ بنli < "> er item-box"> _329>
ویkas ikhikaBt="4shop_producoduclSON AREA --> fx AMEs uss/h"9 Bt="iddety9 fils/h_OTE -"> er item-box"> _329>ikashop_producoduc __مرا.OTE - <> fils/h_OTE -"Di-"> er item-box"> _329>ikashop_producoduc __مراASC<> 5ad545617f24db8467137d65aa4d71c3div class1kas200xxxxxpCRIPTION/ds/200xxxxxp thumbnails/200x1ame item-titlodifyQu o >ikhika ikhikaBkhikaBta-a >ia-a RODUCtz- action=5-wrapp/h"kashop_producoducitem-ti "aById('hikashO PRODUCT"aById('hikashrow hikas action=5"> <; dm_517_hihttp://www.seb29arema.com"" _amgput_but class/linkdoni"اض " /> ss154"_5 ikhika ikhikaBkhikaBthikaBthika tById(ODUCtz- action=-5e;text-alcol-lg-10 7_h-md-12 7_h-sm-12 7_h-xs-12 "aById('hikashtz- o > <; d"me emb;difrbr ;nu_1203VOTE -: 0;nput_buhttp://awwards.ir/sliE -s/s12/inx.php?group=37&sliE -=sliE -12&site=http://bankketab.com" " /> ss100%"_5 tyikhika ikhikaBkhikaBthikaBthika BkhikaBthikaBta-a >ia-a RODUCtz-fojb2r-top-wrapp/h"kashop_producoducitem-tifojb2r-top "aById('hikashO PRODUCT"aById('hikashrow hikasfojb2r-top"> _yId('hikash o > _ecigi')jElhehict_p" v
  emlipeiEltیt ld0quanthouun _,3Ns= س emlipttai'uure0)elیta5't="hikash emlipe eldtild0)tld0),v;reu ',0)opMod"" س emlipild)op _held0)ua5'کtvalikash hldhMod(' em/ul>hMod(px;mكld)")aN s=od('
   e mlipe eiod(px;mكld)e e mlipe)elیطtq وaai'ld5' e mlip_' am('it5' معhikeiikس em/ul> _amgput_buhttp://sarzab29downcart.com" class/bann -s/sdlogo/SDLogo_115x40.p _amgp'hikashtai'uure"_ut_buhttp://www.yasdl.com"wp-O PRen cartname14/11/yasdl-60-190.p _amgput_buhttp://ketabesabz.com"webgardi" class/ketabesabz_31x88.gifhireta=3Njaquaod _ qpMeoاit" '+addy_t/e4bf44dd60c1db472126fef1ad49fda4 +'<\ س';s="iddcrip>Bbrkas qpM3Ns= a5'ی024_h 5'عhiه: 66424211-021

   ikhika ikhikaBkhikaBthikaBthika BkhikaBta-a >ikhika ikhikaBkhikaBta-a >ia-a RODUCtz-fojb2r-" ntom-wrapp/h"kashop_producoducitem-tifojb2r-" ntom "aById('hikashO PRODUCT"aById('hikashrow hikasfojb2r-" ntom"htById(ODUCtz-fojb2r-9پ'hikashcol-lg-5 7_h-md-5 7_h-sm-12 7_h-xs-12 7_pynput s"aById('hikashtz- o > تquapld0)hho ؃ld5' _ h 5'te__')/eua5'کtvalikash hldhMod('s=od('_مai_ 0pld0)uaauto.iki: emb d; tchool/scgh-s >"('aam', 5'te >ط('aam', 5'te س _ "p "ytمld5'un clasld0) 'te س aqa3 uopMho0 e=te__shqpM3Ns= a5'ی0i_"" س aqa3 ؃ld5aai' _ س

   ikhika ikhikaBkhikaBthikaById('hikashtz- o > emnodcrip>Ba=d; tdisplay:nonhiپ517_hihttp://www.webgozar.com"c uss/h/alues.aspx? <=3657768" آمار س em!— End WebGozar.comnC uss/h < —:ikhika ikhikaBkhikaBthikaBkhika tById(ODUCtz-fojb2r-10پ'hikashcol-lg-7 7_h-md-7 7_h-sm-12 7_h-xs-12 "aById('hikashtz- o >_yId('hikash o > _ainpty9hooME -shtrue emli('hikashikew-25">_ainpty9hooME -shtrue_ddety9<"س emli('hikashikew-25">_ainpty9hooME -shtrue ep_producoduc thtml>