سبد خرید: 0 آیتم ها
مجموع : تماس بگیرید
در حال حاضر سبد خرید شما خالی می باشد
محصول به روز رسانی
تسویه حساب

مرجع بیولوژی کمپبل جلد1

کتاب مرجع بیولوژی کمپبل جلد1

مولفان: : واسرمن - مینورسکای- جکسون

مترجمان:گروه مترجمان خانه زيست شناسي

ناشر:خانه زیست شناسی

فهرست مطالب:

فصل 1 مقدمه: موضوعات مطرح در بررسي حيات/
فصل 2: اساس شيميايي حيات/
فصل 3: آب منشأ حيات/
فصل 4: كربن و گوناگوني مولكولي در حيات/
فصل 5: ساختار و عملكرد درشت مولكول‌ها

شما میتوانید این کتاب را از طریق سایتwww.bankketab.com ویا با شماره تلفن(66424211_021) تماس بگیرید.

140,000 ریال

مرجع بیولوژی کمپبل جلد2

کتاب مرجع بیولوژی کمپبل جلد 2

مولفان:واسرمن - مینورسکای - جکسون

مترجمان:گروه مترجمان خانه زیست شناسی

ناشر:خانه زیست شناسی

فهرست مطالب:

فصل 6: سفري به درون سلول/

فصل 7: ساختار و عملكرد غشا/

فصل 8: مقدمه‌اي بر متابوليسم/

پفصل 9: تنفس سلولي و تخمير/

فصل 10: فتوسنتز/

فصل 11: ارتباط سلولي/

فصل 12: چرخه سلولي

شما میتوانید این کتاب را از طریق سایتwww.bankketab.com ویا با شماره تلفن(66424211_021) تماس بگیرید.

 

 
220,000 ریال

مرجع بیولوژی کمپبل جلد3

کتاب مرجع بیولوژی کمپبل جلد 3

مولفان: واسرمن - مینورسکای- جکسون

مترجمان:گروه مترجمان خانه زيست شناسي

انتشارات:خانه زیست شناسی

 

فهرست مطالب:

فصل 13: ميوز و چرخه‌هاي زندگي جنسي/

فصل 14: مندل و ايده ژن/

فصل 15: اساس كروموزومي وراثت/

فصل 16: اساس مولكولي وراثت/

فصل 17: از ژن تا پروتئين/

فصل 18: تنظيم بيان ژن/

فصل 19: ويروس‌ها/

فصل 20: فن‌آوري زيستي/

فصل 21: ژنوم‌ها و تكامل آن‌ها

شما میتوانید این کتاب را از طریق سایتwww.bankketab.com ویا با شماره ی (66424211_021) تماس بگیرید.

260,000 ریال

مرجع بیولوژی کمپبل جلد5

کتاب بیولوژی کمپبل جلد 5

مولفان:واسرمن - مینورسکای- جکسون

مترجمان:گروه مترجمان خانه زيست شناسي

انتشارات:خانه زیست شناسی

فهرست مطالب:

فصل 35: ساختار، رشد و نمو گياهان/ ف

صل 36: كسب منابع و انتقال در گياهان آوندي/

فصل 37: خاك و تغذيه گياه/

فصل 38: توليدمثل نهان‌دانگان و فن‌آوري زيستي/

فصل 39: پاسخ گياهان به علامت‌هاي دروني و بيروني/

شما میتوانید این کتاب را از طریق سایتwww.bankketab.com ویا با شماره تلفن (66424211_021) تماس بگیرید.

180,000 ریال

مرجع بیولوژی کمپبل جلد6

کتاب مرجع بیولوژی کمپبل جلد 6

مولفان:واسرمن - مینورسکای- جکسون

مترجمان:گروه مترجمان خانه زيست شناسي

انتشارات:خانه زیست شناسی

فهرست مطالب:

فصل 40: اصول پايه‌اي شكل و عملكرد جانوران/

فصل 41: تغذيه جانوران/

فصل 42: گردش خون و مبادله گاز/

فصل 43: سيستم ايمني/

فصل 44: تنظيم اسمزي و دفع/

فصل 45: هورمون‌ها و دستگاه درون‌ريز/

فصل 46: توليدمثل جانوري/

فصل 47: اصول پايه‌اي شكل و عملكرد/

فصل 48: دستگاه عصبي/

فصل 49: مكانيسم‌هاي حسي و حركتي/

شما میتوانید این کتاب را از طریق سایتwww.bankketab.com ویا با شماره تلفن(66424211_021) تماس بگیرید.

330,000 ریال

مرجع بیولوژی کمپبل جلد7

کتاب مرجع بیولوژی کمپبل جلد 7

مولفان: واسرمن - مینورسکای- جکسون

مترجمان:گروه مترجمان خانه زيست شناسي

انتشارات:خانه زیست شناسی

فهرست مطالب:

فصل 52: مقدمه‌اي بر اكولوژي زيست كره/

فصل 53: اكولوژي جمعيت/

فصل 54: اكولوژي جامعه/

فصل 55: اكوسيستم‌ها و اكولوژي بازيابي/

فصل 56: زيست‌شناسي حفاظتي و تغييرات جهاني/

شما میتوانید این کتاب را از طریق سایتwww.bankketab.com و یا با شماره تلفن(66424211_021) تماس بگیرید.

230,000 ریال

مرجع بیولوژی کمپبل جلد 4

کتاب مرجع بیولوژی کمپبل جلد 4

مولفان:واسرمن.مینورسکاری.جکسون

مترجمان:گروه مترجمان خانه زیست شناسی

انتشارات:خانه زیست شناسی

شما میتوانید این کتاب را از طریق سایت www.bankketab.com و یا با شماره ی(66424211_021) تماس بگیرید.

270,000 ریال

شیمی 3 زیره ذره بین

کتاب شیمی سوم دبیرستان زیره ذره بین

نویسنده: افشین یزدانشناس

انتشارات: خانه زیست شناسی

توصیف

تسلط بر کتاب درسی اولین و مهم‌ترین گام برای موفقیت در هر آزمونی (مخصوصاً کنکور) است. هر چقدر این گام را محکم‌تر بردارید، احتمال موفقیت شما بیشتر است...

این کتاب با اطمینان بهترین جایگزین برای کتاب درسی است.

شما میتوانید این کتاب را از طریق سایتwww.bankketab.com  و یا با شماره تلفن (66424211_021) تماس بگیرید.

260,000 ریال

شیمی جامع زیره ذره بین

کتاب شیمی جامع زیره ذره بین

نویسنده: افشین یزدانشناس

انتشارات: خانه زیست شناسی

شما میتوانید این کتاب را از طریق سایت www.bankketab.com و یا با شماره تلفن (66424211_021) تماس بگیرید.

490,000 ریال

شیمی دهم زیره ذره بین

کتاب شیمی دهم زیره ذره بین

نویسنده: افشین یزادنشناس

انتشارات: خانه زیست شناسی

شما میتوانید این کتاب را از طریق سایت www.bankketab,com و یا با شماره تلفن (66424211_021) تماس بگیرید.

270,000 ریال

زیست دهم زیره ذره بین

کتاب زیست دهم زیره ذره بین

نویسنده: مرتضی رضایی

انتشارات: خانه زیست شناسی

شما میتوانید این کتاب را از طریق سایت www.bankketa.com و یا با شماره تلفن (66424211_021) تماس بگیرید.

270,000 ریال

زیست پیش دانشگاهی زیره ذره بین

کتاب زیست پیش دانشگاهی زیره ذره بین

نویسنده: مرتضی رضایی

انتشارات: خانه زیست شناسی

 

فهرست مطالب:

فصل 1: پروتئين‌سازي/

فصل 2: تكنولوژي زيستي/ 

فصل 3: پيدايش و گسترش زندگي

فصل 4: تغيير و تحول گونه‌ها/ 

فصل 5: ژنتيك جمعيت

فصل 6: پويايي جمعيت‌ها و اجتماعات زيستي

فصل7: رفتارشناسي

فصل8: شارش انرژي در جانداران

فصل 9: ويروس‌ها و باكتري‌ها

فصل 10: آغازيان

فصل 11: قارچ‌ها/

شما میتوانید این کتاب را از طریق سایت www.bankketa.com و یا با شماره تلفن (66424211_021) تماس بگیرید.

300,000 ریال

زبان و ادبیات پیش زیره ذره بین

کتاب زبان و ادبیات پیش زیره ذره بین

نویسنده: مهدی عظیمیان

انتشارات: خانه زیست شناسی

شما میتوانید این کتاب را از طریق سایت www.bankketab.com, و یا با شماره تلفن (66424211_021) تماس بگیرید.

270,000 ریال