۰

فنی حرفه ای

500 ریال قیــمت محصول :
مبانی رایانه D15 موجود نمي باشد
500 ریال قیــمت محصول :
سیستم عامل D14 موجود نمي باشد
500 ریال قیــمت محصول :
رسم فنی و نقشه کشی عمومی ساختمان M1 موجود نمي باشد
500 ریال قیــمت محصول :
بسته های نرم افزاری D13 موجود نمي باشد
500 ریال قیــمت محصول :
سیستم عامل جلد دوم D12 موجود نمي باشد
500 ریال قیــمت محصول :
کتاب درسی کارگاه ساختمانی M2 موجود نمي باشد
500 ریال قیــمت محصول :
مبانی هنرهای تجسمی 2T1 موجود نمي باشد
500 ریال قیــمت محصول :
الگو 1 2T2 موجود نمي باشد
500 ریال قیــمت محصول :
دوخت 1 2T3 موجود نمي باشد
500 ریال قیــمت محصول :
طراحی 1 2T4 موجود نمي باشد
500 ریال قیــمت محصول :
کارگاه چاپ دستی 1 22N14 موجود نمي باشد
500 ریال قیــمت محصول :
بسته های نرم افزاری2 D11 موجود نمي باشد
500 ریال قیــمت محصول :
برنامه سازی1 D10 موجود نمي باشد
500 ریال قیــمت محصول :
زبان تخصصی D7 موجود نمي باشد
500 ریال قیــمت محصول :
برنامه سازی2 D6 موجود نمي باشد
500 ریال قیــمت محصول :
نرم افزارهای چند رسانه ای D5 موجود نمي باشد
500 ریال قیــمت محصول :
شبکه های رایانه ای D4 موجود نمي باشد
500 ریال قیــمت محصول :
برنامه سازی3 D3 موجود نمي باشد
500 ریال قیــمت محصول :
بانک اطلاعاتی D2 موجود نمي باشد
500 ریال قیــمت محصول :
بسته های نرم افزاری3 D1 موجود نمي باشد
500 ریال قیــمت محصول :
سخت افزار D16 موجود نمي باشد
500 ریال قیــمت محصول :
الکترونیک عمومی1 B25 موجود نمي باشد
500 ریال قیــمت محصول :
الکترونیک عمومی2 B26 موجود نمي باشد
500 ریال قیــمت محصول :
کتاب درسی روش های اجرایی ساختمان سازی M3 موجود نمي باشد
500 ریال قیــمت محصول :
نقشه برداری ساختمان M4 موجود نمي باشد
500 ریال قیــمت محصول :
مصالح ساختمانی M5 موجود نمي باشد
500 ریال قیــمت محصول :
محاسبات فنی ساختمان M6 موجود نمي باشد
500 ریال قیــمت محصول :
تکنولوژی و کارگاه قالب بندی آرماتور کتاب کار M7 موجود نمي باشد
نتایج 1 تا 28 از کل 80 نتیجه
شماره کارت
6219861030390552
شماره حساب
۸۰۲۸۰۰۴۱۰۹۶۴۲۱
شماره شبا ملی
IR190560080280004109642001
بنام آقای محمد صادقی Mohammad Sadeghi
سفارش سریع کتاب