۰

مدیریت بازاریابی

280,000 ریال قیــمت محصول :
مدیریت منابع انسانی پیشرفته product_2292 اضافه به سبد خرید
70,000 ریال قیــمت محصول :
زبان تخصصی مدیریت بازاریابی product_2307 موجود نمي باشد
500,000 ریال قیــمت محصول :
اقتصاد کلان product_2325 اضافه به سبد خرید
120,000 ریال قیــمت محصول :
مبانی خط مشی گذاری عمومی product_2576 اضافه به سبد خرید
120,000 ریال قیــمت محصول :
فرایند خط مشی گذاری عمومی product_2577 اضافه به سبد خرید
950,000 ریال قیــمت محصول :
نظریه سازمان 8290 اضافه به سبد خرید
800,000 ریال قیــمت محصول :
اصول بازاریابی جلد دوم product_2584 موجود نمي باشد
200,000 ریال قیــمت محصول :
نشريه 101 مباني و روشهاي عمومي حسابداري جلد 1 k019 موجود نمي باشد
490,000 ریال قیــمت محصول :
مدیریت بازاریابی جهانی 8292 اضافه به سبد خرید
450,000 ریال قیــمت محصول :
2000سوال چهارگزینه ای مدیریت بازاریابی 8006 موجود نمي باشد
450,000 ریال قیــمت محصول :
اصول مدیریت بازاریابی mehraban1 اضافه به سبد خرید
250,000 ریال قیــمت محصول :
کتاب طلایی بازاریابی بین المللی 8269 اضافه به سبد خرید
440,000 ریال قیــمت محصول :
کتاب تصمیم گیری کمی برای مدیران میرزا حسن حسینی انتشارات پیام نور product_2717 موجود نمي باشد
500,000 ریال قیــمت محصول :
کتاب بازاریابی صنعتی از باقری انتشارات پیام نور product_2718 موجود نمي باشد
100,000 ریال قیــمت محصول :
مدیریت بازاریابی 8025 اضافه به سبد خرید
نتایج 1 تا 22 از کل 22 نتیجه
شماره کارت
6219861030390552
شماره حساب
۸۰۲۸۰۰۴۱۰۹۶۴۲۱
شماره شبا ملی
IR190560080280004109642001
بنام آقای محمد صادقی Mohammad Sadeghi
سفارش سریع کتاب