۰

مدیریت عمومی

280,000 ریال قیــمت محصول :
مدیریت منابع انسانی پیشرفته product_2292 اضافه به سبد خرید
290,000 ریال قیــمت محصول :
سیستم اطلاعات مدیریت product_2298 اضافه به سبد خرید
150,000 ریال قیــمت محصول :
روش پژوهش مقدماتی product_2299 اضافه به سبد خرید
140,000 ریال قیــمت محصول :
تحلیل آماری با استفاده از spss spss موجود نمي باشد
600,000 ریال قیــمت محصول :
دولت الکترونیک product_2318 اضافه به سبد خرید
120,000 ریال قیــمت محصول :
مبانی خط مشی گذاری عمومی product_2576 اضافه به سبد خرید
120,000 ریال قیــمت محصول :
فرایند خط مشی گذاری عمومی product_2577 اضافه به سبد خرید
950,000 ریال قیــمت محصول :
نظریه سازمان 8290 اضافه به سبد خرید
800,000 ریال قیــمت محصول :
اصول بازاریابی جلد دوم product_2584 موجود نمي باشد
200,000 ریال قیــمت محصول :
نشريه 101 مباني و روشهاي عمومي حسابداري جلد 1 k019 موجود نمي باشد
560,000 ریال قیــمت محصول :
مدیریت عمومی 8129 موجود نمي باشد
440,000 ریال قیــمت محصول :
کتاب تصمیم گیری کمی برای مدیران میرزا حسن حسینی انتشارات پیام نور product_2717 موجود نمي باشد
500,000 ریال قیــمت محصول :
کتاب بازاریابی صنعتی از باقری انتشارات پیام نور product_2718 موجود نمي باشد
نتایج 1 تا 27 از کل 27 نتیجه
شماره کارت
6219861030390552
شماره حساب
۸۰۲۸۰۰۴۱۰۹۶۴۲۱
شماره شبا ملی
IR190560080280004109642001
بنام آقای محمد صادقی Mohammad Sadeghi
سفارش سریع کتاب